rayuan br1m

Document Sample
rayuan br1m Powered By Docstoc
					                         KERAJAAN MALAYSIA
                                                                    BK-07 [1/2011]
             BORANG RAYUAN BANTUAN RAKYAT 1MALAYSIA (BR1M)Nama

No. Kad Pengenalan

Tarikh

RAYUAN BANTUAN RAKYAT 1MALAYSIA (BR1M)

Surat penolakan BK-03 [1/2011] bertarikh                                        dirujuk.

2.   Saya seperti nama dan alamat di atas ingin membuat rayuan ke atas permohonan BR1M
yang telah ditolak berdasarkan alasan-alasan berikut:

        Saya adalah warganegara Malaysia.


        Jumlah pendapatan bulanan isi rumah adalah RM3,000 dan ke bawah.


        ..................................................................................................................................


        ..............................................................................................................................................


        ..............................................................................................................................................


3.   Bersama ini disertakan dokumen sokongan untuk semakan tuan:

        Salinan kad pengenalan


        Salinan penyata / slip gaji terkini


        ..............................................................................................................................................


        ..............................................................................................................................................


4.   Diharap rayuan saya ini mendapat pertimbangan daripada pihak tuan.


Sekian, terima kasih.
        Tandatangan

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:174
posted:5/29/2012
language:Malay
pages:1