zagadnienia do dyplomu piel by IcwV13A

VIEWS: 0 PAGES: 7

									             ZAGADNIENIA
   do Egzaminu dyplomowego na kierunku pielęgniarstwo
w Wyższej Szkole Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej
       chirurgia i pielęgniarstwo chirurgiczne

1. Przygotowanie do zabiegu operacyjnego w trybie planowanym.
2. Przygotowanie do operacji w trybie nagłym.
3. Przygotowanie chorego do zabiegu operacyjnego w chirurgia jednego dnia.
4. Przygotowanie fizyczne dalsze do operacji (cel, bieżąca ocena stanu zdrowia
  – obserwacja stanu poszczególnych układów i stanu psychicznego).
5. Nauka gimnastyki oddechowej i efektywnego kaszlu.
6. Przygotowanie fizyczne bliższe do operacji: przygotowanie przewodu
  pokarmowego, układu moczowego, skóry.
7. Premedytacja – cel, rodzaje.
8. Przygotowanie psychiczne do zabiegu operacyjnego.
9. Okres pooperacyjny: monitorowanie parametrów życiowych chorego na sali
  wybudzeń i na sali intensywnego nadzoru chirurgicznego. Ocena stanu
  chirurgicznego.
10. Pielęgnacja chorego po zabiegu operacyjnym w dobie zabiegu.
11. Pielęgnacja chorego w dalszych dobach po operacji.
12. Pooperacyjne powikłania – profilaktyka powikłań i działania pielęgnacyjne w
  przypadku ich wystąpienia (krwotok pooperacyjny).
13. Pooperacyjne powikłania – profilaktyka powikłań i działania pielęgnacyjne w
  przypadku ich wystąpienia (powikłania płucne).
14. Pooperacyjne zaburzenia funkcji przewodu pokarmowego (profilaktyka).
15. Nudności i wymioty pooperacyjne.
16. Pooperacyjne zaburzenia układu moczowego (profilaktyka).
17. Zakażenia rany pooperacyjnej,.
18. Zapalenie żył powierzchownych - postępowanie pielęgnacyjne.
19. Ból pooperacyjny (postępowanie niefarmakologiczne).
20. Profilaktyka p/zakrzepowa
21. Leczenie żywieniowe w chirurgii.
22. Monitorowanie zakażeń szpitalnych w oddziale chirurgicznym.
23. Znaczenie sposobów znieczulenia chorego do zabiegu operacyjnego w opiece
  pooperacyjnej.
24. Przygotowanie do operacji i pielęgnacyjna po operacji tarczycy.
25. Pielęgnacja chorych w przypadku wystąpienia powikłań po strumektomii.
26. Pielęgnacja przed i pooperacyjna w chirurgicznym leczeniu górnego odcinka
  przewodu pokarmowego.
27. Odżywcze przetoki pokarmowe.
28. Karmienie w mikrojejunostomii.
29. Przygotowanie do operacji dróg żółciowych, pielęgnacja pooperacyjna.
30. Postępowanie pielęgnacyjne przed- i pooperacyjne w chirurgicznym leczeniu
  dolnego odcinka przewodu pokarmowego.
31. Badania proktologiczne – przygotowanie do badań, pielęgnacja po badaniu.
32. Przygotowanie do operacji odbytnicy przeprowadzanych drogą brzuszną i
  brzuszno-kroczową.
33. Pielęgnacja pacjenta z wytworzonym „odbytem brzusznym”.
34. Problemy pielęgnacyjne pacjenta z ileostomią.
35. Problemy pielęgnacyjne pacjenta z kolostomią.
36. Pielęgnacja chorych w ostrym niedokrwieniu kończyn (postępowanie doraźne,
  embolektomia).
37. Pielęgnacja chorego w przewlekłym niedokrwieniu kończyn.
38. Przygotowanie pacjenta do amputacji kończyny, pielęgnacja po amputacji.
39. Przygotowanie do operacji i pielęgnacja po operacji serca.
40. Przygotowanie biorcy serca do zabiegu transplantacji.
41. Przygotowanie do operacji i pielęgnacja po operacji płuc.
42. Problemy pielęgnacyjne chorych onkologicznych.
43. Mastektomia (przygotowanie do operacji i pielęgnacja po zabiegu).
44. Profilaktyka nowotwrów sutka.
45. Samobadanie piersi
46. Zasady opieki paliatywnej w chorobie nowotworowej.
47. Przygotowanie pacjenta po zabiegu operacyjnym do wypisu.
48. Zalecenia pielęgniarskie z zakresu samoopieki dla pacjenta po zabiegu
  cholecystectomii.
49. Zalecenia pielęgniarskie z zakresu samoopieki dla pacjenta po zabiegu
  strumektomii.
50. Zalecenia pielęgniarskie z zakresu samoopieki dla pacjenta po zabiegach
  naczyniowych..
51. Proces pielęgnowania chorych w chirurgii urazowej.
52. Zabiegi endoskopowe w obrębie przewodu pokarmowego – przygotowanie
  pielęgnacyjne do zabiegu i postępowanie po zabiegu).
53. Pielęgnowanie chorych leczonych operacyjnie z powodu choroby wrzodowej
  żołądka.
54. Pielęgnowanie chorych leczonych operacyjnie z powodu ostrego zapalenia
  trzustki.
55. Choroba oparzeniowa – problemy pielęgnacyjne i interwencje pielęgniarskie.
56. Przygotowanie chorego do przeszczepu skóry i pielęgnacja po operacji.
57. Odmrożenia – pierwsza pomoc przedlekarska,
58. Pielęgnowanie chorego z odmrożeniem.
59. Postępowanie z raną zakażoną.
60. Metody dekontaminacji w zależności od czynnika ryzyka zakażeń.
61. Opieka nad chorym ze stopą cukrzycową.
62. Czynniki ryzyka i profilaktyka owrzodzeń żylakowych
63. Przygotowanie do operacji i pielęgnacja po operacji przepukliny brzusznej.
64. Zastosowanie wybranych modeli pielęgnowania w pielęgniarstwie
  chirurgicznym.
65. Nowoczesne metody diagnostyczne w chirurgii (przygotowanie pielęgnacyjne
  do badania i postępowanie po ich wykonaniu).
66. Przewlekłe zapalenie trzustki - problemy pielęgnacyjne i interwencje
  pielęgniarskie.
67. Zapalenie otrzewnej –problemy pielęgnacyjne chorego i interwencje
  pielęgniarskie.
68. Złamania – doraźna pomoc.
69. Zwichnięcia – doraźna pomoc.
70. Przygotowanie pacjenta do alloplastyki stawu biodrowego.
71. Postępowanie pielęgnacyjne wobec pacjenta po totalnej alloplastyce stawu
  biodrowego.
72. Wstrząs (najczęstsze postacie w chirurgii) – problemy pielęgnacyjnie i
  interwencje pielęgniarskie.
73. Zasady usprawniania chorego po zabiegu operacyjnym.
74. Odleżyny – rodzaje, pielęgnacja, profilaktyka.
75. Postępowanie w krwotoku.
                ZAGADNIENIA
     do Egzaminu dyplomowego na kierunku pielęgniarstwo
 w Wyższej Szkole Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej
          Interna i pielęgniarstwo internistyczne
1. Przygotowanie chorego do badań diagnostycznych układu oddechowego
  (badania spirometryczne, bronchoskopia, bronchografia, punkcja opłucnej),
  Opieka nad pacjentem po wykonaniu badań inwazyjnych.
2. Astma oskrzelowa – proces pielęgnowania, monitorowanie skuteczności
  leczenia.
3. POCHP – proces pielęgnowania, monitorowanie skuteczności leczenia.
4. Edukacja terapeutyczna chorego na astmę i POCHP
5. Zasady i sposoby postępowania w duszności.
6. Domowe leczenie tlenem.
7. Gruźlica płuc – problemy pielęgnacyjne i interwencje pielęgniarskie.
8. Strategia DOTS
9. Pierwotna i wtórna profilaktyka schorzeń układu oddechowego
10. Postępowanie w przypadku wystąpienia wstrząsu anafilaktycznego.
11. Zapalenie płuc i opłucnej – proces pielęgnowania.
12. Pierwotna i wtórna profilaktyka chorób układu krążenia.
13. Przygotowanie chorego do badań układu krążenia. Opieka nad chorym po
  wykonaniu badań inwazyjnych.
14. Monitorowanie w ostrych stanach zagrożenia życia.
15. Opieka pielęgniarska w ostrej fazie zawału mięśnia sercowego.
16. Modele rehabilitacji po zawale mięśnia sercowego.
17. Nadciśnienie tętnicze – 24-godzinne monitorowanie ciśnienia tętniczego.
18. Leczenie żywieniowe w nadciśnieniu tętniczym.
19. Badania diagnostyczne w schorzeniach układu moczowego (badanie moczu –
  ogólne, posiew, próby zagęszczania i rozcieńczania moczu, biopsja nerek).
20. Kamica nerkowa – postępowanie podczas ataku kolki.
21. Kamica nerkowa – postępowanie w okresach bezobjawowych.
22. Leczenie żywieniowe w schorzeniach układu moczowego.
23. Proces pielęgnowania w ostrej niewydolności nerek.
24. Proces pielęgnowania w różnych okresach o przewlekłej niewydolności nerek.
25. Pielęgnowanie chorego w okresie przeddializacyjnym.
26. Opieka nad chorym dializowanym.
27. Rodzaje dostępów dializacyjnych i ich pielęgnacja
28. Dializa otrzewnowa – interwencje pielęgniarskie.
29. Leczenie żywieniowe chorych dializowanych.
30. Zakażenie dróg moczowych – zasady profilaktyki.
31. Pielęgnacja chorego z założonym cewnikiem Foleya.
32. Badania diagnostyczne w schorzeniach układu krwiotwórczego (badania
  hematologiczne, biochemiczne, punkcja szpiku).
33. Opieka pielęgnacyjna w chorobach hematologicznych.
34. Ostra białaczka szpikowa – proces pielęgnowania.
35. Niedokrwistość z niedoboru żelaza – proces pielęgnowania.
36. Monitorowanie leczenia przeciwkrzepliwego.
37. Pielęgnacja chorego poddanego radioterapii.
38. Pielęgnacja chorego poddanego chemioterapii.
39. Zasady podawania cytostatyków.
40. Podstawowe zasady ochrony radiologicznej.
41. Opieka nad chorym w terminalnej fazie przewlekłej choroby.
42. Opieka pielęgniarska nad chorym z reumatoidalnym zapaleniem stawów.
43. Problemy pielęgnacyjne w chorobie zwyrodnieniowej stawów.
44. Zapobieganie upadkom.
45. Osteoporoza – określenie, podstawy profilaktyki.
46. Problemy pielęgnacyjne w chorobach układowych tkanki łącznej.
47. Toczeń rumieniowaty układowy – postępowanie pielęgnacyjne.
48. Problemy pielęgnacyjne w nadczynność tarczycy.
49. Problemy pielęgnacyjne w niedoczynność tarczycy.
50. Choroba Cushinga - problemy pielęgnacyjne i interwencje pielęgniarskie.
51. Choroba Addisona - problemy pielęgnacyjne i interwencje pielęgniarskie.
52. Opieka nad pacjentem zakażonym wirusem HIV.
53. Opieka nad pacjentem z zespołem upośledzenia odporności (AIDS).
54. Przygotowanie chorego do badań diagnostycznych układu pokarmowego
  (badania endoskopowe).
55. Choroba wrzodowa żołądka i dwunastnicy – postępowanie pielęgnacyjne.
56. Leczenie żywieniowe w chorobie wrzodowej.
57. Problemy pielęgnacyjne pacjentów z chorobami zapalnymi jelit.
58. Profilaktyka i leczenie zaparć.
59. Biegunka – problemy pielęgnacyjne i interwencje pielęgniarskie.
60. Marskość wątroby – postępowanie pielęgnacyjne.
61. Opieka nad chorym z encefalopatią wątrobową.
62. Leczenie żywieniowe w schorzeniach wątroby.
63. Rozpoznanie i typy cukrzycy.
64. Leczenie cukrzycy: metody niefarmakologiczne i farmakologiczne.
65. Insulinoterapia.
66. Kontrola i samokontrola w cukrzycy.
67. Leczenie żywieniowe w cukrzycy typu 1.
68. Leczenie żywieniowe w cukrzycy typu 2.
69. Ostre i przewlekłe powikłania cukrzycy.
70. Problemy pielęgnacyjne w ostrych zatruciach.
71. Problemy pielęgnacyjne w przewlekłych zatruciach.
72. Wirusowe zapalenie wątroby – problemy pielęgnacyjne i interwencje
  pielęgniarskie.
73. Profilaktyka WZW.
74. Otyłość i niedożywienie – problemy pielęgnacyjne w i edukacja terapeutyczna w
  zaburzeniach odżywiania.
75. Zastosowanie modeli opieki pielęgniarskiej w oddziale internistycznym (Model W.
  Henderson, Model C. Roy, Model D. Orem.
               ZAGADNIENIA
   do Egzaminu dyplomowego na kierunku pielęgniarstwo
w Wyższej Szkole Planowania Strategicznego w Dąbrowie Górniczej
        pediatria i pielęgniarstwo pediatryczne

 1. Rola i zadania pielęgniarki pediatrycznej.
 2. Charakterystyka noworodka donoszonego.
 3. Charakterystyka dziecka urodzonego przedwcześnie
 4. Skala Agar.
 5. Pielęgnacja dziecka urodzonego przedwcześnie.
 6. Charakterystyka wieku niemowlęcego.
 7. Charakterystyka rozwoju małego dziecka.
 8. Charakterystyka wieku przedszkolnego.
 9. Znaczenie szczepień ochronnych.
 10. Reakcje organizmu związane z wykonywaniem szczepień.
 11. Karmienie naturalne niemowląt.
 12. Zalety karmienia piersią dla matki i dziecka.
 13. Mleko matki – skład, zmiany podczas laktacji.
 14. P/wskazania do karmienia piersią ze strony matki.
 15. P/wskazania do karmienia piersią ze strony dziecka.
 16. Żywienie sztuczne niemowląt.
 17. Modyfikacja mleka krowiego w karmieniu sztucznym niemowląt.
 18. Wady karmienia sztucznego.
 19. Zasady rozszerzania diety niemowlęcia.
 20. Niedokrwistości niedoborowe u dzieci.
 21. Niedokrwistość z niedoboru żelaza - przyczyny, objawy, postępowanie z
   dzieckiem.
 22. Pielęgnacja dziecka z gorączką.
 23. Pielęgnacja dziecka z kaszlem.
 24. Pielęgnacja dziecka z dusznością.
 25. Przyczyny biegunek u dzieci.
 26. Pielęgnacja niemowlęcia z biegunką.
 27. Przyczyny, objawy i postępowanie w przypadku odwodnienia u dzieci.
 28. Ocena stopnia odwodnienia i postępowanie pielęgniarskie.
 29. Glutenozależna choroba trzewna u dzieci – przyczyny, objawy, postępowanie.
 30. Dieta w chorobie trzewnej.
 31. Glutenozależna choroba trzewna u dzieci - edukacja rodziców i dziecka.
 32. Postępowanie w przypadku oparzenia u niemowlęcia.
 33. Postępowanie w przypadku urazu głowy u niemowlęcia.
 34. Przyczyny i postępowanie w przypadku bólów brzucha u dzieci.
 35. Zapobieganie, objawy krzywicy u dzieci.
 36. Pielęgnacja w przypadku zapalenia płuc u dzieci.
 37. Pielęgnacja dziecka z zapaleniem oskrzeli.
 38. Pielęgnacja dziecka z astmą oskrzelową.
 39. Postępowanie w napadzie astmy oskrzelowej.
 40. Pielęgnacja dziecka z mukowiscydozą.
 41. Pielęgnacja dziecka z zapaleniem krtani.
42. Pielęgnacja dziecka z zapaleniem ucha środkowego.
43. Pielęgnacja dziecka z zakażeniem dróg moczowych.
44. Alergie pokarmowe u dzieci.
45. Żywienie dzieci zagrożonych alergią.
46. Sposoby zapobiegania alergii pokarmowej u niemowląt.
47. Dieta dzieci z alergią pokarmową.
48. Wady serca u dzieci.
49. Pielęgnacja dziecka z siniczą wadą serca.
50. Pielęgnacja dziecka z wadą serca bez sinicy.
51. Nadciśnienie tętnicze u dzieci.
52. Pielęgnacja dziecka z nadciśnieniem.
53. Pielęgnacja dziecka z niewydolnością serca.
54. Padaczka u dzieci.
55. Stan padaczkowy u dzieci.
56. Pielęgnacja dziecka z padaczką.
57. Mózgowe porażenie dziecięce.
58. Postępowania z dzieckiem w trakcie napadu padaczkowego.
59. Bóle głowy u dzieci – przyczyny, postępowanie.
60. Zespół Rey'a.
61. Objawy i postępowanie w przypadku grypy u dzieci.
62. Powikłania pogrypowe u dzieci.
63. Wskazania do szczepień p/grypie u dzieci.
64. P/wskazania do szczepień p/grypie u dzieci.
65. Posocznica u dzieci – objawy i postępowanie.
66. Pielęgnacja dziecka z atopowym zapaleniem skóry.
67. Edukacja rodziców i dziecka z rozpoznaną cukrzycą.
68. Rola pielęgniarki w opiece nad dzieckiem chorym na cukrzycę.
69. Zasady insulinoterapii u dzieci chorych na cukrzycę.
70. Zalecenia dietetyczne dla dzieci chorych na cukrzycę.
71. Pielęgnowanie dziecka z choroba zakaźną.
72. Pielęgnacja dziecka niepełnosprawnego fizycznie.
73. Pielęgnacja dziecka niepełnosprawnego psychicznie.
74. Pielęgnacja dziecka z chorobą nowotworową.
75. Pielęgnacja dziecka poddanego chemioterapii.

								
To top