PENILAIAN NAIK PANGKAT KE PENSYARAH KANAN DS52 - DOC

Document Sample
PENILAIAN NAIK PANGKAT KE PENSYARAH KANAN DS52 - DOC Powered By Docstoc
					             LAMPIRAN C

SYARAT-SYARAT KHUSUS, TABURAN MARKAH DAN KRITERIA PENILAIAN

         KECEMERLANGAN AKADEMIK

       KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK
     PENSYARAH UNIVERSITI KE GRED KHAS C (VK7)
     UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA (UTHM)
                        UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
                       PENILAIAN KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK
                          PROFESOR GRED KHAS C (VK7)

        SYARAT-SYARAT KHUSUS KENAIKAN PENGKAT KE PROFESOR GRED KHAS C (VK7)


    1.   Telah disahkan dalam jawatan asal;
    2.   Mencapai tahap kecemerlangan akademik yang ditetapkan oleh Universiti;
    3.   Telah berkhidmat sekurang-kurangnya:
        -  3 tahun selepas menjawat jawatan DS53 / 54 atau
        -  5 tahun selepas menjawat jawatan DS51 / 52 atau
    4.   Mencapai tahap skor minimum setiap bidang Kriteria yang dinilai
    5.   Mempunyai kelayakan akademik tahap PhD
    6.   Pemohon telah melahirkan sekurang-kurangnya seorang pelajar PhD sebagai penyelia utama atau 2 orang pelajar PhD
        sebagai penyelia bersama
Penilaian Kenaikan Pangkat Skim Pensyarah Universiti (UTHM)
                                -C2-
                    UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
               TABURAN MARKAH PENILAIAN KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK
                 PENSYARAH UNIVERSITI KE PROFESOR GRED KHAS C (VK7)

                                           JULAT MARKAH

                                     DS53/ 54 –       DS51/DS52 – Gred Khas C
              KRITERIA
                                    Gred Khas C         (luar biasa mutunya)
                                   (terkemuka mutunya)

  A. PENGAJARAN DAN PENYELIAAN                      20 – 30            30 – 40

  B. PENYELIDIKAN DAN PENERBITAN                     30 – 40            40 – 50

                                Telah menerbitkan 7 penerbitan Telah menerbitkan 14
                                jurnal   di    peringkat penerbitan jurnal di peringkat
                                               antarabangsa dan 20% adalah
                                antarabangsa
                                               dengan ‘impact factor’
  C. PERUNDINGAN DAN KEPAKARAN                      5 – 10             5 – 10

  D. PERSIDANGAN                             5 – 10             5 – 10

  E. KHIDMAT, SANJUNGAN DAN KEPIMPINAN                  5 – 10             5 – 10
   AKADEMIK (UNIVERSITI, MASYARAKAT DAN
   NEGARA)

MARKAH MINIMUM UNTUK MENGEMUKAKAN                      90               108
PERMOHONAN

Catatan : Penilaian untuk peningkatan ke gred seterusnya mestilah diambil untuk bagi tempoh gred semasa
Penilaian Kenaikan Pangkat Skim Pensyarah Universiti (UTHM)
                               -C2-
                      UNIVERSITI TUN HUSSEIN ONN MALAYSIA
                  KRITERIA PENILAIAN KENAIKAN PANGKAT STAF AKADEMIK
                        PROFESOR GRED KHAS C (VK7)

                                                    JULAT MARKAH

                  KRITERIA                       DS 53 / 54 ke     DS51 / 52 ke Gred
                                             Gred Khas C         Khas C
                                           (terkemuka mutunya)    (luar biasa mutunya)

Tempoh Berkhidmat Untuk Layak Dipertimbangkan                      3 tahun selepas     5 tahun selepas
                                              DS53 / 54         DS51 / 52

A. PENGAJARAN DAN PENYELIAAN                                20 - 30          30 - 40


A1. PENGAJARAN                                       15 – 20          20 – 25
  0.7 markah / kredit yang diajar dalam satu semester di peringkat pasca ijazah;
  0.6 markah / kredit yang diajar dalam satu semester di peringkat sarjana muda;
  0.5 markah / kredit yang diajar dalam satu semester di peringkat diploma;


  Nota : Tidak termasuk beban pengajaran bukan untuk penganugerahan
  (program bukan perdana)


A2. PENYELIAAN
  0.9 markah / Thesis Ph.D / semester yang diselia (penyelidikan – maksimum 7
  semester);
  0.8 markah / Thesis Sarjana / semester yang diselia (penyelidikan – maksimum
  4 semester);
  0.5 markah / Projek Sarjana / semester yang diselia (kerja kursus) (maksimum 2
  semester);
                                                   JULAT MARKAH

                   KRITERIA                      DS 53 / 54 ke    DS51 / 52 ke Gred
                                             Gred Khas C        Khas C
                                           (terkemuka mutunya)   (luar biasa mutunya)
  0.5 markah / Thesis Sarjana / semester yang diselia bersama (penyelidikan –      5 - 10         10 - 15
   maksimum 4 semester);
  0.1 markah / projek diploma / semester yang diselia;
  0.5 markah / Thesis Ph.D / semester yang diselia bersama (maksimum 7
   semester);
  0.3 markah / Projek Sarjana Muda / semester yang diselia (maksimum 2
   semester);
  0.3 markah / panel penyelia / Thesis Pasca Ijazah (3 atau lebih penyelia);
  0.3 markah / projek / semester yang diselia bersama (2 penyelia) di peringkat
   Pasca Ijazah (kerja kursus) (maksimum 2 semester);
  0.1 markah / Projek Sarjana Muda / semester yang diselia bersama (maksimum
   2 semester);
  0.05 markah / pelajar yang diselia semasa latihan industri atau latihan
   mengajar. (pemohon ke jawatan profesor tidak diambil kira)

   Nota 1: Bagi pusat perkhidmatan akademik seperti PPKK dan PPS yang tidak
   menganugerahan ijazah kepada pelajar, peberian markah penuh untuk
   pengajaran dan penyeliaan akan diberi kepada bahagian pengajaran sahaja
   tetapi sekiranya terlibat di dalam penyeliaan, markah tambahan akan diberi.B. PENYELIDIKAN DAN PENERBITAN                               30 - 40         40 - 50

B1. PENYELIDIKAN
  2.0 markah / projek sebagai ketua projek penyelidikan di peringkat
   antarabangsa
  1.5 markah / projek sebagai penyelidik bersama di peringkat antarabangsa


Penilaian Kenaikan Pangkat Skim Pensyarah Universiti (UTHM)
                                  -C2-
                                                  JULAT MARKAH

                   KRITERIA                       DS 53 / 54 ke   DS51 / 52 ke Gred
                                              Gred Khas C       Khas C
                                           (terkemuka mutunya)  (luar biasa mutunya)
  1.5 markah / projek sebagai ketua projek penyelidikan di peringkat kebangsaan
  1.0 markah / projek sebagai penyelidik bersama di peringkat kebangsaan
  1.0 markah / projek sebagai ketua projek penyelidikan peringkat Universiti;
  0.5 markah / projek sebagai penyelidik bersama projek penyelidikan Universiti.


B2. PENERBITAN
  3.0 markah / Artikel dalam Jurnal Antarabangsa ( dengan faktor impak)
  2.0 markah / Artikel dalam Jurnal Antarabangsa berwasit;
  1.0 markah / Artikel dalam Jurnal Kebangsaan / Universiti berwasit;
  1.5 markah / Artikel dalam Prosiding Persidangan / Seminar Antarabangsa
   berwibawa / berwasit;
  0.5 markah / Artikel dalam Prosiding Persidangan / Seminar Kebangsaan /
   Universiti berwibawa / berwasit;
  1.5 markah / Buku Karya Asli yang diterbitkan di peringkat Antarabangsa;
  1.0 markah / Buku Karya Asli Kebangsaan;
  0.5 markah / Buku Edisi Baru;
  0.5 markah / Buku Terjemahan;
  0.3 markah / Bab Buku Karya Asli; (maksimum 1.5 / 1.0 markah)
  0.5 markah / Paten atau Projek yang menghasilkan ilmu / kaedah baru;
  0.3 markah / Modul Pengajaran;
  0.3 markah / artikel untuk Penilaian Jurnal / Prosiding Antarabangsa;
  0.2 markah / artikel untuk Penilaian Jurnal / Prosiding Kebangsaan;
  0.2 markah / Laporan Teknikal / Penulisan Umum;

Penilaian Kenaikan Pangkat Skim Pensyarah Universiti (UTHM)
                                  -C3-
                                                 JULAT MARKAH

                   KRITERIA                     DS 53 / 54 ke    DS51 / 52 ke Gred
                                            Gred Khas C        Khas C
                                         (terkemuka mutunya)   (luar biasa mutunya)
  0.2 markah / buku untuk Penilaian Buku;
  0.5 markah untuk menghasilkan poster persidangan peringkat antarabangsa /
   kebangsaan.


C. PERUNDINGAN DAN KEPAKARAN                               5 - 10         5 - 10

C1. PERUNDINGAN DENGAN GANJARAN
  Markah bagi projek perundingan yang dibiayai oleh Universiti / agensi luar
   didaftarkan dengan Universiti yang menyumbang kepada penjanaan ilmu /
   aplikasinya;
   * Bertanggungjawab memperolehi projek perundingan :
    2.0 markah melebihi RM100,000
    1.0 markah kurang daripada RM100,000
   * Perunding bersama – pembahagian secara nisbah penglibatan


  3.0 markah / Projek perundingan yang mendapat pengiktirafan dalam bentuk
   anugerah.


C2. PERUNDINGAN TANPA GANJARAN (SUMBANGAN KEPAKARAN)
  2.0 markah / Keanggotaan / keahlian lembaga editor jurnal di peringkat
   antarabangsa
  1.0 markah / Keanggotaan / keahlian lembaga editor jurnal di peringkat
   kebangsaan
  1.0 markah / Penyunting (editor) dan pewasit (referee) setiap jurnal yang
   berwibawa;


Penilaian Kenaikan Pangkat Skim Pensyarah Universiti (UTHM)
                                -C4-
                                                JULAT MARKAH

                   KRITERIA                    DS 53 / 54 ke    DS51 / 52 ke Gred
                                           Gred Khas C        Khas C
                                        (terkemuka mutunya)   (luar biasa mutunya)
  1.0 markah / Pemeriksa tesis;
  1.0 markah / Pemeriksa/Penilai luar program akademik;
  1.0 markah / Pensyarah pelawat, felo akademik;
  1.0 markah / Penglibatan / kegiatan dalam badan profesional akademik;


D. PERSIDANGAN                                     5 – 10         5 – 10

  3.0 markah untuk menjadi pembentang ucaptama tajaan luar peringkat
   antarabangsa;
  2.0 markah untuk menjadi pembentang ucaptama tajaan luar peringkat
   kebangsaan;
  0.5 markah untuk menjadi pembentang ucaptama tajaan luar peringkat
   Universiti;
  2.0 markah untuk menjadi pengerusi / ahli panel forum jemputan peringkat
   antarabangsa;
  1.0 markah untuk menjadi pengerusi / ahli panel forum jemputan peringkat
   kebangsaan;
  0.5 markah untuk menjadi pengerusi / ahli panel forum jemputan peringkat
   Universiti;
  Menganjurkan persidangan peringkat antarabangsa :
   Jawatankuasa Eksekutif – 2.0 markah
   Jawatankuasa Teknikal – 1.0 markah
  Menganjurkan persidangan peringkat kebangsaan :
   Jawatankuasa Eksekutif – 1.0 markah
   Jawatankuasa Teknikal – 0.5 markah

Penilaian Kenaikan Pangkat Skim Pensyarah Universiti (UTHM)
                                 -C5-
                                                    JULAT MARKAH

                   KRITERIA                       DS 53 / 54 ke    DS51 / 52 ke Gred
                                              Gred Khas C        Khas C
                                            (terkemuka mutunya)   (luar biasa mutunya)

E. KHIDMAT, SANJUNGAN DAN KEPIMPINAN AKADEMIK (UNIVERSITI,                  5 - 10         5 - 10
  MASYARAKAT, NEGARA DAN ANTARABANGSA)

E1. SUMBANGAN PERINGKAT UNIVERSITI
  4.0 markah / penggal untuk pelantikan sebagai Naib Canselor / Timbalan Naib
   Canselor atau setaraf;
  3.0 markah / penggal untuk Pentadbir Akademik bertaraf Dekan / Pengarah /
   Ketua Pusat / Pengetua Asrama atau setaraf;
  2.5 markah / penggal untuk Timbalan Dekan / Timbalan Pengarah atau setaraf;
  2.0 markah / penggal untuk pentadbir akademik bertaraf Ketua Jabatan / Ketua
   Panel Akademik / Ketua ISO atau setaraf;
  1.0 markah / penggal untuk pentadbir akademik bertaraf Ketua Unit / Ketua
   Makmal / Felo Asrama;
  1.0 markah / penggal sebagai Pengerusi Jawatankuasa peringkat Universiti /
   Fakulti / Jabatan;
  1.0 markah / penglibatan dalam jawatankuasa pembangunan / penggubalan
   kurikulum / silabus baru Universiti atau fakulti yang dibentuk;
  1.0 markah / program pembaharuan yang diperkenalkan yang telah memberi
   kesan positif kepada Universiti / Fakulti;
  0.5 markah untuk penyelaras akademik di peringkat Universiti / Fakulti / Pusat;
  0.5 markah / penggal sebagai ahli Jawatankuasa peringkat Universiti / Fakulti /
   Jabatan;
  0.2 markah / tahun untuk penasihatan akademik;
  0.2 markah / tahun untuk mewakili Universiti dalam bidang sukan.
Penilaian Kenaikan Pangkat Skim Pensyarah Universiti (UTHM)
                                  -C6-
                                                JULAT MARKAH

                   KRITERIA                    DS 53 / 54 ke   DS51 / 52 ke Gred
                                           Gred Khas C       Khas C
                                         (terkemuka mutunya)  (luar biasa mutunya)
E2. SUMBANGAN PERINGKAT MASYARAKAT
  1.0 Perunding kepada projek masyarakat;
  0.5 markah / penglibatan sebagai penilai pertandingan / penceramah;
  0.2 markah / penggal sebagai jawatankuasa masyarakat setempat.


E3. SUMBANGAN PERINGKAT NEGARA/ ANTARABANGSA
  2.0 markah untuk ahli penasihat / jawatankuasa kepada badan kerajaan atau
   swasta di peringkat antarabangsa / kebangsaan;
  2.0 markah untuk sumbangan atau khidmat nasihat kepakaran;
  1.0 markah / keahlian dalam setiap badan profesional / ikhtisas;
  1.0 markah untuk penyertaan dalam bidang sukan di peringkat kebangsaan /
   negeri;
  1.0 markah untuk penyertaan mana-mana ahli badan sukarela beruniform yang
   diiktiraf oleh kerajaan;
  1.0 markah untuk wakil tetap Universiti ke agensi kerajaan dan badan NGO
   yang diiktiraf.


MARKAH MINIMUM UNTUK MENGEMUKAKAN PERMOHONAN                       90          108
Penilaian Kenaikan Pangkat Skim Pensyarah Universiti (UTHM)
                                  -C7-

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:28
posted:5/28/2012
language:
pages:10