Teknotez - Sayp Programlari

Document Sample
Teknotez - Sayp Programlari Powered By Docstoc
					ORTA DOĞU
 TEKNİK
ÜNİVERSİTESİ

TEKNOKENT İLE
İŞBİRLİĞİ
PROGRAMLARI
• SAYP
• TEKNO-TEZ

    14 Temmuz 2011
                           İŞBİRLİĞİ PROGRAMLARI
TEKNO-TEZ                     SAYP

Lisansüstü tez öğrencisinin belirli bir süreyle  ODTÜ’de yürütülen bir tez çalışmasının
Şirket tarafından desteklenmesi, bu süre     Şirket tarafından desteklenmesidir. Destek,
içerisinde tez öğrencisinin katkısıyla tez    şirket çalışanına belirli bir zamanını
çalışması için gerekli olan finansal desteğin   ODTÜ’de geçirmesi için izin verilmesi, tez
sağlanabileceği Avrupa Birliği, TÜBİTAK,     danışmanına ise danışmanlık ücreti
SAN-TEZ vb. programlara ortak proje önerisi    ödenmesi seklinde olacaktır. Çalışma
hazırlanması ve alınacak desteğin         süresince ODTÜ’nün altyapısından
kullanılarak şirketin ihtiyacını karşılayacak   faydalanılacaktır.
bir konuda, tez danışmanın da içinde yer
aldığı, ortak bir proje gerçekleştirilmesidir.
                            İŞBİRLİĞİ PROGRAMLARI

           TEKNO-TEZ               SAYP

Araştırmacı     ODTÜ’de Araştırma Görevlisi veya    ODTÜ’de herhangi bir lisansüstü
kimdir?       herhangi bir yere bağlı olarak     programa kayıtlı olan bir şirket
           çalışmayan lisansüstü öğrenci     çalışanı (Ar-Ge personeli)

Araştırmacı     Üniversite               Şirket (Zamanının en az %20’sini
öncelikli olarak   (Zamanının en az %80’ini        üniversitede geçirecektir)
nerede        üniversitede geçirecektir)
çalışacaktır?
Araştırmacı     Part-time ücret veya burs ile şirket  İlgili şirket tarafından istihdam
maaşını nereden   tarafından desteklenecektir.      edilecektir.
alacaktır?

Burs/destek     Benzer nitelikteki araştırmacılara   Şirket tarafından belirlenir.
miktarı nedir?    verilen TÜBİTAK burslarından az
           olmamak kaydıyla burs veya part-
           time ücret
Projeler/tezler ne  En az 6 ay               Lisansüstü eğitim süresince, en az tez
kadar süreyle                        dönemi süresince(YL için en az 1
desteklenecektir?                      sene, Doktora için en az 2 sene,
                              Bütünleşik Doktora için en az 3 sene)
TEŞEKKÜRLER

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:45
posted:5/28/2012
language:
pages:4