anunt SIMPOZION CONCURS 2012 by J43NOk8N

VIEWS: 18 PAGES: 8

									              SIMPOZION NAŢIONAL CU TEMA:
 „ŞCOALA EFICIENTĂ ÎNTRE PERFORMANŢĂ ŞI INCLUZIUNE”

        CONCURSUL INTERJUDEŢEAN INTERDISCIPLINAR
                DEDICAT ELEVILOR CU C.E.S.
                „EU cred că poţi, TU dovedeşte!”

    cuprins în Calendarul Activitǎţilor Educative Regionale şi Interjudeţene - poziţia 154/2012
               aprobat MECTS cu nr. 31765/29.02.2012

GRUP ŢINTĂ: cadre didactice (profesori, profesori şi învăţători itineranţi, învăţători, educatoare,
profesori logopezi, consilieri şcolari, educatori), studenţi ai unor facultăţi de profil.

BENEFICIARI DIRECŢI: cadre didactice din învăţământul preprimar, primar        şi gimnazial, din
învăţământul special;

BENEFICIARI INDIRECŢI: elevi, părinţi.

DATA ŞI LOCUL DE DESFĂŞURARE:
    31 martie 2012, Şcoala Generală “Stefan cel Mare”, Bistriţa
PERIOADA DE ÎNSCRIERE: 10 martie - 28 martie 2012

I. SIMPOZION NAŢIONAL cu tema
   „ŞCOALA EFICIENTĂ ÎNTRE PERFORMANŢĂ ŞI INCLUZIUNE”

SECŢIUNI:
   A) Metode interactive folosite pentru eficientizarea învăţarii   (referate, studii, aplicaţii,
     proiecte didactice, etc.)
   B) Corectarea tulburărilor de limbaj- premisă a integrării copilului în colectiv (studii,
     exemple de bune practici, proiecte didactice, aplicaţii, etc.)
   C) Strategii de prevenţie şi intervenţie în vederea reducerii/scăderii eşecului şcolar
     (referate, studii, aplicaţii, proiecte didactice, etc.)


            REGULAMENT DE PARTICIPARE LA SIMPOZION

1. ÎNSCRIEREA PARTICIPANŢILOR: 10 martie -28 martie 2012
2. DEPUNEREA LUCRĂRILOR:        28 martie 2012
3. REDACTAREA LUCRĂRILOR:
    Tehnoredactarea lucrărilor se face pe format A4, la un rând si jumătate, Times New Roman, 12,
    cu semne diacritice,cu margini egale de 20 mm.
    Titlul va fi scris cu majuscule (Times New Roman, 14, bold, centrat).
    La 2 rânduri de titlu se va scrie autorul sau autorii şi instituţia (Times New Roman,12).
                          1
     Lucrarea va avea 3-5 pagini.
     Bibliografia si anexele se vor consemna la sfârşitul lucrării, in ordinea următoare: numele şi
     prenumele autorului, titlul lucrării, editura, oraşul, anul apariţiei.
     Rugăm ca lucrările să conţină contribuţii personale, să respecte condiţiile de redactare şi
     drepturile de autor.
     Persoanele care participă la simpozion vor expedia lucrarea integrală, în format electronic, până
     la data de,prin email, la adresa concurs_simpozion@yahoo.com .Numele fişierului ataşat ,
     expediat pe adresa de mail menţionată mai sus , trebuie să fie: Nume şi prenume-Titlul lucrării
     (exemplu: Ionescu Maria- Creativitate şi eficienţă in demersul didactic), specificând modul
     de participare (directă- obligatoriu pentru cei din judeţul Bistriţa –Năsăud – sau indirectă).
     Organizatorii nu îşi asumă responsabilitatea pentru conţinutul lucrărilor şi pentru cele care nu
     respectă condiţiile de redactare.
     Materialele expediate nu sunt returnabile.
     O lucrare poate avea cel mult doi autori.

EVALUARE SIMPOZION
 Toate lucrările vor figura în CD-ul cu ISSN al simpozionului, iar fiecare autor va primi prin poştă
diploma de participare.

DISEMINAREA:
   Popularizarea activităţii in mass-media (presă, TV );

Probleme organizatorice:
  1. Pentru buna desfăşurare a acţiunii este necesară o contribuţie financiară de 20 lei de persoană,
   care va fi viratǎ în contul RO59BTRL0060120125420800 deschis la Banca Transilvania filiala
   Bistriţa pe numele CHENDEŞ EMILIA DORINA sau trimisă prin mandat postal pe adresa
   CHENDEŞ EMILIA DORINA, Şcoala Generală “Ştefan cel Mare”, Bistriţa,str. General
   Grigore Bălan nr. 36 A, cod 420016, Bistriţa , BN. Pe mandatul poştal, la rubrica
   “corespondenţă”, precizaţi numele şi prenumele persoanelor care au achitat taxa de participare la
   simpozion.
  2. Pentru înscrierea la această manifestare, vă rugăm să completaţi FIŞA DE ÎNSCRIERE
   (ANEXA 1) şi să o trimiteţi până la data de 28 martie 2012, pe adresa de e-mail
   concurs_simpozion@yahoo.com precum şi dovada achitării taxei (document scanat). Denumirea
   fişierului care va conţine fişa de înscriere va fi: Fişă de înscriere - Nume şi prenume (ex.: Fişă de
   înscriere - Ionescu Maria) .
  3. Vă rugăm să precizaţi dacă aveţi nevoie de materiale suport pentru prezentarea lucrării, în
   formularul de înscriere.
  4. Diplomele si CD-ul vor fi trimise, până la data de 28 aprilie 2012, tuturor participanţilor.
  5. Informaţii suplimentare puteţi obţine la numărul de telefon sau la adresa de mail.;
             Chendes Emilia Dorina- 0755200355emiliachendes@yahoo.com


II. CONCURSUL INTERJUDEŢEAN INTERDISCIPLINAR DEDICAT
ELEVILOR CU C.E.S. cu tema:
     „ AMINTIRI DIN CASA BUNICILOR ” – Concurs de creaţie cu următoarele secţiuni:
          a. Concurs de creaţie literară;
          b. Concurs de creaţie plastică şi abilităţi practice.

             REGULAMNET DE PARTICIPARE LA CONCURS

a.CONCURS DE CREAṬIE LITERARĂ DEDICAT ELEVILOR CU CES ” AMINTIRI DIN
CASA BUNICILOR ”
                           2
                              Motto : “ Destinul omului este creaţia” L.Blaga


1. Concursul se adresează elevilor din învăţământul primar şi gimnazial care frecventează
cursurile şi au expertiză C.E.S., fapt certificat printr-o declaraţie pe proprie răspundere a
cadrului didactic coordonator (din anexa 4). Elevii participanţi vor fi grupaţi la nivelul claselor I-II,
III-IV, V-VI, VII-VIII, liceu;
2. Secţiunile concursului:
     A. Proză - compuneri, eseuri a căror temă să fie subordonată lumii copilăriei, amintirilor din
casa bunicilor, legăturii şi continuităţii dintre generaţii.
     B.Poezie - versuri a căror temă să fie subordonată lumii copilăriei, amintirilor din casa bunicilor,
legăturii şi continuităţii dintre generaţii.
3. Fiecare cadru didactic poate participa cu cel mult trei lucrări ale elevilor pe care îi îndrumă;
4. Creaţiile literare nu vor depăşi o pagină A4 şi vor respecta aceleaţi reguli de tehnoredactare ca
lucrările pentru simpozion.
5. Înscrierea participanţilor şi depunerea lucrărilor se va face în perioada 10 martie -28 martie 2012.
Lucrările literare vor fi trimise obligatoriu prin poştă pe adresa: ŞCOALA GENERALǍ “ŞTEFAN
CEL MARE” BISTRIŢA, Str. General Grigore Bǎlan, Nr. 36 A, Jud.Bistriţa-Năsăud, Loc. Bistriţa.
Plicurile vor conţine, pe lângă lucrări, formularul de înscriere (Anexa 2) şi un plic autoadresat (format
A4) şi autotimbrat în care organizatorii vor putea trimite diplomele de participare sau de premiere. În caz
contrar, nu garantăm transmiterea rezultatelor.
6. Pe spatele lucrării, în colţul din dreapta (jos) se vor scrie: numele şi prenumele elevului, clasa şcoala,
titlul lucrării şi profesorul îndrumător.
Lucrările elevilor trimise prin e-mail nu vor fi luate în considerare.
7. Evaluarea lucrărilor elevilor va fi realizată în 31 martie 2012, de către un juriu alcătuit din cadre
didactice de specialitate din unitatea şcolară iniţiatoare.Evaluarea se va realiza după un barem/punctaj
hotărât de juriu în ziua concursului.Se vor acorda câte trei premii, I, II, III, respectiv trei menţiuni pentru
fiecare nivel al secţiunilor concursului, iar pentru lucrările nepremiate şi profesorii îndrumători, se vor
distribui diplome de participare şi adeverinţe.
8. Lucrările nu se restituie.
9. Nu se vor acorda premii materiale.
10. Nu se percepe taxă de participare.
Participarea la concurs presupune acordul cu cele menţionate mai sus.

 b. CONCURS DE CREAŢIE PLASTICĂ SI ABILITĂŢI PRACTICE DEDICATE ELEVILOR
 CU CES “EU SI BUNICII MEI”
   Concursul se adresează elevilor din învăţământul primar şi gimnazial care frecventează
   cursurile şi au expertiză C.E.S., fapt certificat printr-o declaraţie pe proprie răspundere a
   cadrului didactic coordonator (din anexa 4). Elevii participanţi vor fi grupaţi la nivelul
   claselor I-II, III-IV, V-VI, VII-VIII, liceu;
   Pentru ambele secţiuni desenle si pozele cu colajele realizate de elevi vor fi trimise, prin postă,
   pe adresa: Şcoala Generala “Ştefan cel Mare”, Prof. Iulia Ciherean, str. General Griogore Bălan,
   Nr. 36 A, Jud. Bistriţa-Năsaud, Loc. Bistriţa. Plicurile vor conţine, pe lângă lucrări , fişa de
   înscriere, anexa 4 (vizată de către director) şi un plic autoadresat (format A4) şi autotimbrat în
   care organizatorii vor putea trimite diplomele de participare sau de premiere. În caz contrar nu
   garantăm transmiterea rezultatelor.
   Data limită de trimitere a lucrărilor este 28 martie 2012, data poştei.
   În colţul din dreapta lucrării (jos) se vor scrie: numele şi prenumele elevului, clasa, şcoala şi
   îndrumătorul.
   Creaţiile vor fi realizate în tehnică de lucru la alegere.
   Lucrările prezentate se vor realiza în format A4, A3.
    NOTĂ: Responsabilitatea pentru originalitatea şi ideile asumate în lucrări aparţine exclusive
    autorilor acestora.
                           3
   Lucrările înscrise în concurs nu se restituie.
   Evaluarea lucrărilor se va face în data de 31 martie 2012, de un juriu alcătuit din profesori de
   specialitate şi reprezentanţi ai partenerilor de proiect.
   Diplomele de participare vor fi transmise prin poştă până în data de 28 aprilie 2012
   Se vor acorda cate 3 premii pe nivel+ mentiuni si premii speciale (pt.originalitate, pt.
   compozitie). Pe fiecare diploma se va specifica şi numele cadrului didactic coordonator.
   Nu se percepe taxă de participare.


DESCRIEREA ACTIVITĂŢII din 31 martie 2012:

       9.30 – 10.00 – Primirea participanţilor si vizitarea şcolii;
       10.00 – 10.30 – Deschiderea festivă.
       10.30 – 11.00 – Pauza de cafea.
       11.00 – 14.30 – SIMPOZION - Lucrări pe secţiuni.
              - CONCURS CREAŢIE- jurizarea lucrărilor;
       14.30 – 15.00 – Concluzii
                         4
ANEXA 1.


                 FIŞĂ DE ÎNSCRIERE
              SIMPOZION NAŢIONAL CU TEMA:
 „ŞCOALA EFICIENTĂ ÎNTRE PERFORMANŢĂ ŞI INCLUZIUNE”


NUMELE ŞI PRENUMELE
AUTORULUI……………………………………………………………........................................
SPECIALITATEA……………………………………………………….........................................
ADRESA DE DOMICILIU…………………………………............................................................
……………………………………………………………………………........................................
TELEFON………………………………………………………………….....................................
ADRESA DE E-MAIL……………………………………………………....................................
UNITATEA ŞCOLARĂ………………………………………………….......................................
LOCALITATEA…………………………………………………………........................................
JUDEŢUL…………………………………………………………………......................................
TITLUL LUCRĂRII………………………………………………………......................................
………………………………………………………………………………....................................
SECŢIUNEA LA CARE SE ÎNCADREAZĂ LUCRAREA…………….........................................


 A)         B)        C)
NUMĂR DE AUTORI PE LUCRARE       1)   2)


MODUL DE PARTICIPARE: a) directă        b) indirectă


MIJLOACE TEHNICE DE CARE AVEŢI NEVOIE PENTRU PREZENTAREA LUCRĂRII:
   calculator
   videoproiector
   flip-chart
   altele
                        5
ANEXA 2.
               FORMULAR DE ÎNSCRIERE la
             CONCURSUL DE CREAŢIE LITERARĂ
              “AMINTIRI DIN CASA BUNICILOR”
      organizat de Şcoala Generală “Ştefan cel Mare”, Loc. Bistriţa, Jud. B-N


Numele şi prenumele profesorului/învăţătorului îndrumător ……………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..

Specialitatea…………………………………………………………………… ……………..........
Adresa de e-mail …………………………………….. Telefon ………………………….….........


Şcoala …………………………………………………………………………………………….

Adresa şcolii ……………………………………………………………………………………...

Telefon / Fax ………………………………………………………………………………..……

Oraşul / Judeţul ………………………………………………………………………………

Informaţii suplimentare: concurs_simpozion@yahoo.com.

Nr.   Numele şi prenumele elevului   Clasa   Secţiunea la care    Titlul lucrării
Crt.                           participă
                       6
ANEXA 3.

                  FORMULAR DE ÎNSCRIERE
                          la
       Concursul de creaţie plastică si abilităţi practice, dedicate elevilor cu CES,
                      “Eu si bunicii mei”

         organizat de Şcoala Generală “Ştefan cel Mare”, Loc. Bistriţa, Jud. B-NNumele si prenumele cadrului didactic coordonator ………………………………………

Specialitaea…………………………………………………………………………………

Unitatea şcolară……………………………………………………………………………..

Adresa………………………………………………………………………………………

Localitatea…………………………………Judeţul………………………………………..

Adresa de e-mail …………………………………….. Telefon …………………………...


Elevi participanţi:

Nr.   Numele şi prenumele elevului    Clasa    Secţiunea la care   Titlul lucrării
Crt.                            participă
                          7
ANEXA 4.

ŞCOALA………………………………
ADRESA…………………………….
NR. ÎNREG……………………..


                     TABEL NOMINAL


 Cuprinzând elevii beneficiari ai certificatului de cerinţe educative speciale (CES) care vor participa la
       CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DEDICAT ELEVILOR CU C.E.S.
                “AMINTIRI DIN CASA BUNICILOR”
          subordonat proiectului „EU cred că poţi, TU dovedeşte!”
 Nr.                                 Nume si prenume
      Numele si prenumele elevului      clasa
 crt.                                profesor coordonator
Director,                              Profesor de sprijin,
                          8

								
To top