kepercayaan dan pantang larang masyarakat Minangkabau

Document Sample
kepercayaan dan pantang larang masyarakat Minangkabau Powered By Docstoc
					MINANGKABAU
          PENGENALAN

  Merupakan penduduk asal kawasan yang kini
  dikenali sebagai Sumatra Barat di Indonesia.

  Kebudayaan mereka bersifat keibuan.

  Harta dan tanah diwariskan dari ibu kepada
  anak perempuan, agama dan politik merupakan
  urusan kaum lelaki.

  Kini sekitar 4 juta orang Minang tinggal di
  Sumatra Barat, sementara lagi 3 juta berada di
  kebanyakan bandar dan pekan di Indonesia.
  Suku Minangkabau kuat pegangan agama Islam
  dan mengamalkan amalan turun-temurun yang
  digelar adat.

  Beberapa unsur adat Minangkabau berasal dari
  fahaman animisme dan agama Hindu yang telah
  lama bertapak sebelum kedatangan Islam.

  Pengaruh agama Islam masih kuat di dalam
  adat Minangkabau, seperti yang tercatat di
  dalam pepatah mereka, Adat basandi syara',
  syara' basandi Kitabullah, yang bermaksud, adat
  (Minangkabau) bersendi hukum Islam dan
  hukum Islam bersendi Al Qur'an.
      MITOS ASAL-USUL NAMA
  Perkataan Minangkabau merupakan gabungan
  dua perkataan, iaitu, minang yang bermaksud
  "menang" dan kabau untuk "kerbau".

  Menurut lagenda, nama ini diperolehi daripada
  peristiwa perselisihan di antara kerajaan
  Minangkabau dengan seorang putera dari Jawa
  yang meminta pengakuan kekuasaan di Melayu.

  Bagi mengelakkan diri mereka daripada
  berperang, rakyat Minangkabau mencadangkan
  pertandingan adu kerbau di antara kedua pihak.
  Putera tersebut setuju dan menonjolkan seekor
  kerbau yang besar dan ganas dan rakyat
  setempat pula hanya menonjolkan seekor anak
  kerbau yang lapar tetapi dengan tanduk yang
  telah ditajamkan.

  Semasa peraduan, si anak kerbau yang
  kelaparan dengan tidak sengaja merodok
  tanduknya di perut kerbau itu kerana ingin
  mencari puting susu untuk meghilangkan
  kelaparannya.

  Kerbau yang ganas itu mati dan rakyat tempatan
  berjaya menyelesaikan pergelutan tanah
  dengan cara yang aman.
       BUDAYA MINANGKABAU
  Masyarakat Minangkabau merupakan masyarakat
  matrilineal yang terbesar di dunia, di mana harta
  pusaka diwaris menerusi nasab sebelah ibu

  Beberapa ahli fikir berpendapat bahawa adat
  inilah yang menyebabkan ramai kaum lelaki
  Minangkabau merantau di serata Nusantara untuk
  mencari ilmu atau mencari kemewahan dengan
  berdagang.

  Kanak-kanak lelaki semuda 7 tahun selalunya
  akan meninggalkan rumah untuk tinggal di surau
  di mana mereka diajarkan ilmu agama dan adat
  Minangkabau.
  Apabila remaja, mereka digalakkan untuk
  meninggalkan perkampungan mereka untuk
  menimba ilmu di sekolah atau menimba
  pengalaman daripada luar kampung dengan
  harapan yang mereka akan pulang sebagai
  seorang dewasa yang lebih matang dan
  bertanggungjawab kepada keluarga dan nagari
  (kampung halaman).

  Tradisi ini berhasil mendirikan beberapa
  masyarakat rantauan Minangkabau di bandar
  dan tempat-tempat lain di Indonesia.

  Namun ikatan mereka dengan Ranah Awak
  (Tanah Minang) masih disimpan dan dikuatkan
  lagi.
  Satu contoh kawasan yang didiami oleh
  masyarakat Minangkabau dan masih
  mengamalkan adat dan budaya Minangkabau
  adalah Negeri Sembilan di Malaysia.
         SUKU MINANGKABAU

  Masyarakat Minang, terbahagi kepada beberapa buah suku,
  iaitu, Suku Piliang, Bodi Caniago, Tanjuang, Koto,
  Sikumbang, Malayu dan Jambak.

  Kadang-kadang juga, keluarga yang sesuku tinggal dalam
  satu rumah besar yang dipanggil Rumah Gadang.

  Penggunaan bahasa Indonesia berleluasa di kalangan
  masyarakat Minang, tetapi mereka masih boleh bertutur
  dalam bahasa ibunda mereka iaitu, bahasa Minangkabau.
  Bahasa Minangkabau mempunyai perkataan yang serupa
  dengan bahasa Melayu tetapi berbeza dari segi sebutan
  dan juga tatabahasa hingga menjadikannya unik dari
  bahasa Melayu.
          MAKANAN

  Salah satu aspek terkenal mengenai orang
  Minang adalah makanan tradisional mereka
  seperti rendang, soto padang (makanan
  sup), sate padang dan dendeng balado
  (daging dendeng berlada).

  Restoran Minangkabau yang sering digelar
  "Restoran Padang" dapat dijumpai di merata
  Indonesia dan di negara-negara jiran yang
  lain.
      UPACARA DAN PERAYAAN

  Turun mandi - upacara memberkati bayi
  Sunat rasul - upacara bersunat
  Baralek - upacara perkahwinan
  Batagak pangulu - upacara pelantikan penghulu.
  Upacara ini akan berlansung selama 7 hari di
  mana seluruh kaum kerabat dan ketua-ketua
  dari kampung yang lain akan dijemput
  Turun ka sawah - upacara kerja gotong-royong
  Manyabik - upacara menuai padi
  Hari Rayo - perayaan Hari Raya Aidilfitri
  Hari Rayo - perayaan Hari Raya Aidiladha
  Maanta pabukoan - menghantar makanan kepada
  ibu mentua sewaktu bulan Ramadhan
  Tabuik - perayaan Islam di Pariaman
  Tanah Ta Sirah - perlantikan seorang Datuk
  (ketua puak) apabila Datuk yang sebelumnya
  meninggal dunia silang beberapa jam yang lalu
  (tidak payah didahului dengan upacara batagak
  pangulu)
  Mambangkik Batang Tarandam - perlantikan
  seorang Datuk apabila Datuk yang sebelumya
  telah meninggal 10 atau 50 tahun yang lalu
  (mengisi jawatan yang telah lama dikosongkan)
    SENI TRADISIONAL MINANGKABAU

  Randai - teater rakyat dengan memasuki
  pencak, musik, tarian dan drama
  Saluang Jo Dendang - serunai bambu dan
  nyanyian
  Talempong - muzik bunyi gong
  Tari Piring
  Tari Payung - menceritakan kehidupan muda-
  mudi Minang yang selalu riang gembira
  Tari Indang
    KRAFTANGAN TRADISIONAL
      MINANGKABAU


 Kain songket
 Sulaman
 Ukiran kayu
 Menukang emas dan perak
            Agama

  Sebuah masyarakat yang mengikut sistem saka,
  terdapat banyak persamaan di antara fahaman
  Islam dan Minangkabau (lebih lagi pada masa
  kini) sehingga menjadi sukar untuk orang Minang
  membezakan satu daripada lain.

  Seperti contoh:

Fahaman Islam: Menimba ilmu adalah wajib.
 Fahaman Minangkabau: Anak-anak lelaki
 mesti meninggalkan rumah mereka untuk
 tinggal dan belajar di surau (langgar, masjid).

Fahaman Islam: Mengembara adalah digalakkan
untuk mempelajari dari tamadun-tamadun yang
kekal dan binasa untuk meningkatkan iman
kepada Allah.

 Fahaman Islam: Tiada wanita yang boleh
dipaksa untuk berkahwin dengan lelaki yang dia
tidak mahu berkahwin.
 Fahaman Minangkabau: Wanita menentukan
  dengan siapa yang mereka ingin berkahwin.

Fahaman Minangkabau: Remaja mesti merantau
(meninggalkan kampung halaman) untuk menimba
 ilmu dan bertemu dengan orang dari berbagai
 tempat untuk mencapai kebijaksanaan, dan untuk
 mencari penghidupan yang lebih baik. Falsafah
 merantau juga bererti melatih orang Minang untuk
 hidup berdikari, kerana ketika seorang pemuda
 Minang berniat merantau meninggalkan
 kampungnya, dia hanya membawa bekal
 seadanya.
  Fahaman Islam: Ibu berhak dihormati 3 kali
  lebih dari bapa.

  Fahaman Minangkabau: ibu adalah
  pemimpin/pengambil keputusan di Rumah
  Gadang.

  Ciri-ciri Islam begitu mendalam dalam adat
  Minang sehingga mereka yang tidak
  mengamalkan Islam dianggap telah terkeluar
  dari masyarakat Minang.
Pantang Larang Orang Tua-Tua
Melayu Negeri Sembilan

  Wujudkan pantang larang yang
  menakutkan agar perangai yang kurang
  sopan tidak dilakukan oleh anak-anak dan
  cucu-cucu mereka, justeru itu pantang
  larang ini telah menjadi kepercayaan dari
  generasi ke generasi.
  Ini sengaja dilakukan supaya pantang
  larang yang telah diucapkan kepada
  generasi muda ini dapat menjadi panduan
  ataupun pegangan hidup didalam
  masyarakat Melayu amnya. Pantang
  larang yang telah disenaraikan telah dan
  masih di bawa dari generasi ke generasi,
  Cuma penggunaannya kurang pada ketika
  ini.
Peradaban Ketika Duduk
  Duduk di atas bantal, kena bisul
  Duduk dihujung tikar, penjatuh
  Duduk di atas nyiru, akan jatuh ke dalam perigi
  Duduk dhujung hyiru, akan ditempik orang
  Duduk diatas upeh(pinang), jatuh ketika memanjat
  Duduk di atas dulang, jatuh kedalam perigi
  Duduk diatas batu, berat punggung
  Duduk dihujung bendol, mahal rezeki
  Duduk ditiang tengah, di tembak petir
  Duduk didalam lesong, jika lelai medapat buasir,
  perempuan pula mendapat tombong
Pantang Larang Ketika Makan
  Makan Bergondol (Tidak Bersongkok), akan
  mati isteri
  Makan Bertinggong (Mencanggung), akan
  mahal rezeki
  Makan Bertatang, akan mati anak kecil
  Makan Berlunjur, akan menjadi Pemalas
  Makan bertekan tangan sebelah ke lantai, akan
  cepat lemah badan
  Makan bertindih pinggan, akan beristeri dua
  Makan didalam pinggan sumbing, akan sumbing
  bibir anak
Pantang Larang Ketika Tidur
  Tidur waktu senjakala, datang penyakit
  Tidur waktu tengahari, pendek umur
  Tidur membawa emah(nasi), mimpi dikejar harimau
  Tidur bersarongkan tikar, diukur hantu
  Tidur berbantalkan bendul, lambat dapat rezeki
  Tidur di atas tanah, diludahkan hantu
  Tidur diatas bengkalai (rumah/tempat yang dalam proses
  penyiapan), ditanduk lembu.
  Tidur di atas ikar sembahyang(sejadah) kena kurap
  Tidur membujur dengan tiang alang, mengigau
  Tidur berselang-seli, pantang pencuri
  Tidur menjunjung tangan, kegemaran hantu
  Tidur menyiarap bertatangkan kaki, mati emak
  Tidur melentang (perempuan), datang ular
  Jika tak tahan berpanas , isteri akan dilarikan orang .
  Bersiul dalam kampung , akan lari semangat padi .
  Bersiul diatas rumah , mahal rezeki ataupun akan naik
  ular , atau sial.
  Memanjat tiang , lambat besar .
  Memanjat pokok pisang , busung perut .
  Membaling waktu petang , kena kepala hantu .
  Membaling waktu senja , kalau-kalau terkena mata anak
  hantu .
  Membaling tulang bumbung rumah , mengganas
  harimau .
Pantang Larang - Rumah
  Kayu meranting (tidak berdaun) dibuat rumah , alamat rumah itu
  akan terbakar .
  Sedang meramukan (menyiapkan) perkayuan rumah , tukang rumah
  bersiul , kayu rumah itu akan dimakan kumbang .
  Sedang meramukan (menyiapkan) perkayuan rumah , rukang
  rumah ke tandas buang air besar .alamat kayu rumah itu dimakan
  bubuk.
  Mengesat hujung kayu atas bumbung sebelah-sebelah mengganas
  musang .
  Menyambung atap bertentangan dengan pintu alamat akan orang
  yang tinggal dirumah itu bertikam / membunuh sesama sendiri .
  Tiang rumah menyosang , alamat tuan rumah itu tidak kekal tinggal
  disitu .
  Tunggul teras ditengah pelantar ,lambat senang penyakit .
  Tiang guntung membelah jampar (tiang yang tergantung rumah
  tiang 16) tak berhenti penyakit
Pantang Larang - Makan
  Makan kepala lutut keluar, akan mati isteri
  Makan dalam periuk, akan buruk muka anak
  Makan dlam belanga, comot rupa anak
  Makan dengan penyucuk, dapat penyakit mencucuk meradak
  Makan diatas bendol, lambat mendapat rezeki
  Makan diwaktu senjakala, akan makan bersama hantu
  Makan tak membasuh pinggan (selepas makan) bagi orang
  perempuan, akan mati kelaparan
  Makan beremah (comot dengan nasi) sampai kepipi akan mendapat
  anak tiri
  Jika makan, di suruh orang menambah nasi lagi, dan jika tidak
  mahu menambah lagi, kita akan menjadi orang yang tidak melawan
  orang.
  Makan selalu minta kuah, memoton kayu atau buluh tidak sekata
  (sama) jatuhnya
Sekian,  terima kasih

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:140
posted:5/28/2012
language:Malay
pages:27