CASA CORPULUI DIDACTIC DOLJ by HC120527194213

VIEWS: 68 PAGES: 9

									  MINISTERUL EDUCATIEI TINERETULUI SI SPORTULUI
     INSPECTORATUL SCOLAR JUDETEAN DOLJ
        CASA CORPULUI DIDACTIC DOLJ
       SCOALA CU CLASELE I-VIII VARTOP
             -simpozion  judetean-
Prof. Mihaela Cristiana Motateanu- Inspector Scolar General


Prof. Mihaela Brumar- Director Casa Corpului Didactic Dolj


Prof. Spiridon Cristina –Director Scoala cu clasele I-VIII Vartop
          PROIECTUL ACTIVITĂŢII DE PERFECŢIONARE
                Simpozion judetean


A. INFORMAŢII DESPRE INSTITUŢIA ORGANIZATOARE
  Numele instituţiei organizatoare
   SCOALA CU CLASELE I-VIII VARTOP
  Date de contact instituţie (adresa, nr. de telefon/fax, e-mail, site)
   Adresa : Comuna Vartop, str. Principala, nr. 187
   Tel/fax: 0251363531
  Echipa de coordonare a activităţii de perfecţionare
   Director :Spiridon Cristina
   Prof. Stefan Ionela
   Prof. Bala Cristian
  Persoana de contact – membru al echipei de coordonare (nume si prenume, functie,
   date de contact)
   Spiridon Cristina, director, tel : 0744513053, email : cristinasprn@yahoo.com
B. INFORMAŢII GENERALE DESPRE ACTIVITATEA DE PERFECŢIONARE
  Titlul: ”Eficientizarea demersului didactic”
  Tipul activităţii de perfecţionare : simpozion
  Categoria în care se încadrează activitatea de perfecţionare - nivel judeţean
  Număr de cadre didactice participante : 30
  Parteneri :
     Inspectoratul Scolar Judetean Dolj
     Casa Corpului Didactic Dolj
     Scoala cu clasele I-VIII Caraula
     Scoala cu clasele I-VIII Orodel
  Invitaţi
     Prof. Mihaela Cristiana Motateanu-Inspector Scolar General
     Prof. Ion Daniel - Inspector Menegement Educational
     Prof. Mihaela Brumar – Director Casa Corpului Didactic Dolj
     Prof. Calangiu Marinela- Profesor metodist Casa Corpului Didactic Dolj


                                           2/11
  Locaţia
   SCOALA CU CLASELE I-VIII VARTOP
C. PREZENTAREA ACTIVITĂŢII
  Argument
         Şcoala românească se află, în perioada actuală, în plin efort de schimbare şi
   adaptare la cerinţele societăţii democratice. Ridicarea sa la nivelul standardelor educaţionale
   europene, mereu reînnoite, necesită o examinare aprofundată în concordanţă cu evoluţia
   sistemelor de învăţământ din ţările cele mai dezvoltate, îndeosebi din ţările membre ale
   Uniunii Europene.
  Obiectivul general al activităţii/Scopul
         Valorificarea experientei didactice in vederea obtinerii calitatii in educatie prin
   aplicarea strategiilor moderne de lucru.
  Obiectivele specifice ale activităţii
      -promovarea unor metode moderne in procesul de invatamant;

       -argumentarea eficientei metodelor traditionale prin adaptarea la cerintele educatiei
   europene;

       -promovarea strategiilor privind asigurarea educatiei de calitate in scoala romaneasca.

       -valorificarea potenţialului creativ al elevilor

       -formarea unor comportamente si atitudini ce vizează educaţia pentru dezvoltarea
   durabilă

       -promovarea creativităţii

  Grupul-ţintă
       Cadre didactice din invatamantul preuniversitar
  Durata (iniţiere - finalizare)
       11 decembrie 2010
  Descrierea activităţilor
   Activitatea nr.1
   Tipul activitatii: Documentare si elaborare a proiectului
   Data/perioada de desfăşurare: 01-15 octombrie 2010
   Descrierea activitatii:
     -stabilirea materialelor pentru proiect
     - realizarea proiectului
     -redactarea materialeloe necesare

                                                    3/11
 Responsabil:
    Prof. Spiridon Cristina
    Inst. Ganea Livia
    Prof. Vladoiu Lucia
 Activitatea nr.2
 Tipul activitatii: Lansarea si mediatizarea proiectului
 Data/perioada de desfăşurare: 01-30 noiembrie 2010
 Descrierea activitatii:
   -prezentarea proiectului in cadrul activitatilor informative pentru cadrele didactice
 Responsabil:
   Prof. Spiridon Cristina
Activitatea nr.3
Tipul activitatii: Organizarea simpozionului
Data/perioada de desfăşurare: 6-10 decembrie 2010
Descrierea activitatii:
   -pregatirea logisticii desfasurarii simpozionului : invitatii, program, diplome.
   -centralizarea si evaluarea lucrarilor primite.
 Responsabil:
   Prof. Spiridon Cristina
   Prof. Stefan Ionela
   Prof. Bala Cristian
Activitatea nr.4
Tipul activitatii: Desfasurarea simpozionului
Data/perioada de desfăşurare: 11 decembrie 2010
Descrierea activitatii:
Programul activitatilor:

   09,30-10,00      - sosirea invitatilor

   10,00-10,30      - discursul invitatilor

   10,30-11,30      - prezentarea lucrarilor

   11,30-12,00      - pauza de cafea

   12,00-13,00      - inmanarea diplomelor.

 Responsabil:
   Prof. Spiridon Cristina

                                               4/11
Rezultate asteptate:
    Crearea unei baze de informare pentrucadrele didactice
Evaluarea se va realiza:
    -Pe tot parcursul derularii proiectului
    -prin acordarea de diplome de participare
    -prin analiza ce va avea loc cu ocazia intalnirii finale
Activitatea va fi promovata /mediatizata si diseminata prin :
    -articole in revistele de specialitate
D. INFORMATII DE NATURA ORGANIZATORICA SI FINANCIARA:
 a)Deviz estimativ:
     cheltuieli necesare realizarii mapelor
     buget propriu+taxa de participare
 b) Mod de certificare/participare:diploma de participare
                                  5/11
       REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE
        A SIMPOZIONULUI LA NIVEL JUDEȚEAN CU TITLUL
            “Eficientizarea demersului didactic”


I.   ARGUMENT
    Şcoala românească se află, în perioada actuală, în plin efort de schimbare şi adaptare la
cerinţele societăţii democratice. Ridicarea sa la nivelul standardelor educaţionale europene, mereu
reînnoite, necesită o examinare aprofundată în concordanţă cu evoluţia sistemelor de învăţământ din
ţările cele mai dezvoltate, îndeosebi din ţările membre ale Uniunii Europene.


II.  OBIECTIVUL GENERAL/SCOPUL
    Valorificarea experientei didactice in vederea obtinerii calitatii in educatie prin aplicarea
strategiilor moderne de lucru.


III.  OBIECTIVE SPECIFICE
    -promovarea unor metode moderne in procesul de invatamant;

    -argumentarea eficientei metodelor traditionale prin adaptarea la cerintele educatiei europene;

    -promovarea strategiilor privind asigurarea educatiei de calitate in scoala romaneasca.

    -valorificarea potenţialului creativ al elevilor

    -formarea unor comportamente si atitudini ce vizează educaţia pentru dezvoltarea durabilă

    -promovarea creativităţii

IV.  PROGRAMUL DESFĂŞURĂRII (data, intervalul orar, locaţia)
Data: 11 decembrie 2010

Ora :9.30

Locatia: Scoala cu clasele I-VIII Vartop

V.   SECŢIUNI (maxim 3)
-Sesiune comunicari cadre didactice
VI.  COMISIA DE ORGANIZARE:
• Prof. dir. Spiridon Cristina
• Inst. Ganea Livia


                                                   6/11
• Prof. Vladoiu Lucia
 Prof. Stefan Ionela
 Prof. Bala Cristian


VII.   RECOMANDĂRI PRIVIND REDACTAREA LUCRĂRILOR
• La sectiunea referate si comunicări stiintifice, lucrarile trebuie să atingă aspecte cu un grad de
interes ridicat din tematica propusă dezbaterii, să aibă caracter de originalitate si noutate;
• Lucrările vor fi precedate de un rezumat de 8-10 rânduri;
• Lucrarea tehnoredactată în Microsoft Word 2003/2007, cu font Times New Roman, corp de literă
12,cu caractere românesti, tehnoredactată la 1,5 rânduri, trebuie să cuprindă titlul lucrării, numele
autorului, unitatea scolară si vor avea 2-4 pagini;
• Responsabilitatea pentru continutul lucrărilor apartine participantilor,lucrările trimise nu vor fi
restituite, ele rămânând organizatorilor si putând fi folosite în scopul popularizării evenimentului;
• Pentru participantii din judet, lucrările vor fi expediate pe adresa specificată în fisa de înscriere


VIII. INFORMAŢII DE NATURĂ ORGANIZATORICĂ ŞI FINANCIARĂ
1. ÎNSCRIEREA PARTICIPANTILOR:
     Se face în perioada 01 noiembrie –03 decembrie 2010, la adresa: scoalavirtop@yahoo.com
sau la secretariatul Scolii cu clasele I-VIII Vartop din comuna Vartop, judetul Dolj
2. DEPUNEREA LUCRĂRILOR:
  • Pâna la data de 03 decembrie 2010
  • Taxa de participare este de 15 lei/persoana, pentru cadrele didactice care participă în cadrul
simpozionului. Taxa de participare se va achita la secretariatul unitatii scolare sau prin mandat postal
(Scoala cu cls. I-VIII Vartop, com. Vartop, str. Principala,nr. 897, jud. Dolj).
  Fisa de înscriere completată, lucrarea si rezumatul vor fi transmise pe adresa de email
scoalavirtop@yahoo.com sau vor fi depuse la secretariatul unitatii scolare pe un CD .
    Pentru cei interesati lucrarile vor fi publicate in revista DIDACTICA XXII, ISSN-2067-8037,
costul publicarii fiind de 25 lei.


IX. PERSOANA/PERSOANE DE CONTACT:
  Prof. Spiridon Cristina – Tel. 0744513053
  e-mail: scoalavirtop@yahoo.com sau cristinasprn@yahoo.com
                                                      7/11
INSPECTORATUL ȘCOLAR JUDEȚEAN DOLJ       ȘCOALA CU CLASELE I-VIII
VÂRTOP
              FIȘĂ DE ÎNSCRIERE
             SIMPOZION JUDEȚEAN
       “EFICIENTIZAREA DEMERSULUI DIDACTIC”NUME : _____________________________________________________


PRENUME : _________________________________________________


ADRESA :___________________________________________________


TELEFON : __________________________________________________


UNITATEA ȘCOLARĂ : _______________________________________


TITLUL LUCRĂRII : __________________________________________


MIJLOACE UTILIZATE IN PREZENTAREA LUCRĂRII : ____________________________
_________________________________________________________________________________
                                        8/11
9/11

								
To top