PROCES VERBAL DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR by 4716ex

VIEWS: 266 PAGES: 1

									               PROCES VERBAL
         DE RECEPTIE LA TERMINAREA LUCRARILOR
              Nr.   /


      Privind lucrarea ........................................................................................................
avand Sc=......mp, situata in str. ....................................., nr.......,executata in cadrul
contractului nr. ................., incheiat intre................................................. pentru lucrarile
de ................................................... .
      I. Lucarrile au fost executate in baza autorizatiei de construire nr............, eliberata
      de Consiliul Local, cu valabilitate pana la .......................................... .
      II. Comisia de receptie si-a desfasurat activitatea in intervalul ........................,
      fiind formata din:
1. Investitor..........................................            5. Specialist ..........................................
2. Rep.C.L ...........................................            6. Specialist ...........................................
3. Specialist .........................................            7. Specialist ...........................................
4. Specialist ..........................................
      III. Au mai participat la receptie:
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
      IV. Comisia de receptie in urma constatarilor facute, propune:
..............................................................................................................................................
..............................................................................................................................................
      V. Valoarea lucrarilor facute s-a ridicat la suma de (lei) ........................................
      VI. Prezentul proces verbal continand ........... file si .......... anexe, numerotate cu
un total de ......... file a fost incheiat astazi .................................. in ...... exemplare.
      COMISIA DE RECEPTIE                                       SEMNATURI
1. Investitor .......................................................................................................................
2. Rep. C.L. .......................................................................................................................
3. Specialist .......................................................................................................................
4. Specialist .......................................................................................................................
5. Specialist .......................................................................................................................
6. Specialist .......................................................................................................................
7. Specialist ......................................................................................................................

								
To top