Pokojninska problematika

Document Sample
Pokojninska problematika Powered By Docstoc
					 Pokojninska
problematika
Izhodišče
  Kakšen je pokojninski sistem v Sloveniji?
  Kakšna je vloga prvega stebra?
  Kakšna je vloga dodatnih stebrov?
Prvi steber
  Prvi steber je namenjen zagotavljanju
  socialne varnosti na stara leta
  Temelji na sistemu sprotnega kritja (t.i. PAYG
  sistem)
  Po tem načinu delovno aktivni s prispevki za
  pokojninsko blagajno plačujejo pokojnine
  upokojene generacije
Lastnosti PAYG
  PAYG temelji na sistemu medgeneracijske
  vzajemnosti
  Mladi vplačujejo prispevke, ki se namenijo za
  plačilo starejših z ‘’obljubo’’ da bodo v njihovi
  starosti oziroma upokojitvi breme pokojnin
  plačevali njihovi zanamci oziroma tedanji
  delovno aktivni
  Kje je problem take ureditve?
Lastnosti PAYG
  Pokojninska blagajna se napaja iz:
  Prispevkov delojemalcev (38,2% za celotno
  socialno varnost)
  Prispevkov delodajalcev (8,85%); včasih 15,5
  Transferji iz proračuna (nadomestilo za
  zmanjšanje prispevkov delodajalcev
  V vsakem primeru pa se pokojnine plačujejo
  iz produktivnosti gospodarstva
Problematika PAYG
  V kolikor se zniža razmerje med delovno
  aktivnimi in upokojenimi potem se bodisi
  poveča obremenitev delovno aktivnih ali pa
  se znižajo pokojnine
  Ali je to problem v Sloveniji?
  Imamo eno najslabših demografskih slik v
  Evropi in eno najslabših predvidenih razmerij
  med upokojenimi in delovno aktivnimi
Lastnosti slovenskega PAYG
 Leto  Razmerje   med Razmerje med povprečno Pokojninski
    zavarovanci   in starostno  pokojnino  in izdatki (kot %
    upokojenci     povprečno plačo (%)    BDP)
 1970  3,32        -             -
 1975  3,51        -             -
 1980  3,66        -             7,30
 1985  2,94        66,5            6,80
 1989  2,68        85,0            8,70
 1992  1,82        77,8            13,5
 1997  1,75        74,3            14,4
 2002  1,73        72,8            13,90
 2005  1,67        69,1            13,25
Predvidena gibanja PAYG sistema
  V prihodnje (v nadaljnjih 20 letih) naj bi
  razmerje upokojenih do delovno aktivnih
  padlo na 1. Pokojninski izdatki naj bi se s
  sedanjih 13.25 (izdatki ZPIZA) oziroma 10%
  pokojninski izdatki dvignili na 13% leta 2025
  in 20% leta 2045
  Kaj to pomeni za pokojnine?
Matematika PAYG sistema
  Poglejmo si na primeru enostavnega
  izračuna kako spreminjanje razmerja delovno
  aktivnih do upokojencev vpliva na višino
  pokojnin
  Kot smo omenili je masa pokojnin enaka
  vsem vplačanim prispevkom delovno aktivnih
  Zmanjšanje prispevkov oziroma povečanje
  odjemnikov vodi do nižjih pokojnin (ob vsem
  ostalem enakem)
Izračun pokojnin
  Kot je moč pokazati je razmerje med pokojnino in
  plačo odvisno od razmerja med delovno aktivnimi in
  upokojenimi

   N dakt * prispevki (% plače)  N upok * pokojnine(% plače)

  Če ostane delež prispevkov (kot delež plače)
  nespremenjen, kaj se zgodi s pokojninami če pade
  delež zaposlenih proti upokojenim?
Pokojnine v prihodnje
  Če je bilo leta 2005 razmerje d.a. proti
  upokojenim 1.67 in bo leta 2025 1, pomeni to
  padec za okoli 40%. Kar pomeni, da bi
  starostne pokojnine iz sedanjih 70% plače
  padle na dobrih 40% plače.
  Do leta 2045 pa naj bi pokojnine padle na
  30% plače.
  Kaj pa če dvignemo prispevke?
Prispevki in pokojninska
problematika
  Na žalost se izkaže, da je dvigovanje
  prispevkov zelo omejeno. Delo je že danes v
  Sloveniji eno najbolj odbavčenih v Evropi
  To velja še posebej za najbolj izobražene, ki
  največ prispevajo v javno-finančno blagajno
  Poleg tega bodo naraščali tudi zdravstveni
  stroški
Prispevki in pokojniska
problematika
  Zdravstveni stroški so relativno precej višji pri
  starejših osebah
  Če se poveča delež starejših oseb, se povišajo tudi
  stroški za zdravstveno blagajno
  Kot kažejo ocene Evropske komisije naj bi se
  strošek izdatkov za zdravstvo in dolgotrajno oskrbo
  do leta 2030 povečal za okoli 2% BDP, do leta 2045
  pa kar za 5% BDP.
  Kaj nam preostane?
Rešitve
  Podaljšanje delovne dobe (kasnejša
  upokojitev)
  Večje migracije (več delavcev iz ostalih
  držav)
  Znižanje pokojnin
Znižanje pokojnin po zakonu
  Tudi po sedanjem zakonu je predvideno
  znižanje pokojnin
  Le te naj bi do leta 2025 padle na okoli 55%
  plače.
  Vendar pa dano znižanje kot smo videli ne bo
  povsem ublažilo pritiska na javne finance
Kdo izgublja v danem sistemu
  Povsem očitno je, da v danem sistemu
  največ izgubljajo sedanji delovno aktivni
  predvsem mladi in pa srednje generacije
  Plačujejo visoke prispevke in bodo imeli nizke
  pokojnine
  V preteklosti pa so sedanji upokojenci
  plačevali nizke prispevke in imeli visoke
  pokojnine
Dejstva-pokojninska problematika
  Če si najprej ogledamo višino preteklih
  prispevkov delodajalcev in delojemalcev v
  pokojninsko blagajno, so ti pred letom 1985
  znašali le okoli 20% povprečne neto plače in
  so bili znatno nižji od višine prispevkov iz
  obdobja 90 let. Po letu 1985 je namreč sledil
  izreden skok, leta 1995 48% plače
Pretekle pokojnine
  V preteklosti (predvsem v 90) letih so bile
  pokojnine izredno visoke
  Znašale so med 70 in 85 % plače.
  Tisti, ki so se upokojili v 90 so večino delovne
  dobe (35 do 40 let) plačevali le 20% plače, pri
  upokojitvi pa so prejemali 3 do 4 več od
  prispevkov
  Če primerjamo vplačila z izplačili lahko
  ugotovimo
Dejstva pokojninska problematika
  Predvsem ženske in pa upokojeni pred letom
  2000 bodo iz pokojnin dobili več kot so
  vplačevali

  upokojeni v letu  ženske  Moški
    1990      48%   77%
    1995      52%   79%
    2000      60%   97%
Dejstva-pokojninska problematika
  Na drugi strani lahko mlade in srednje
  delovno aktivne generacije pričakujejo
  pokojnine med 30 do 40% ob prispevkih okoli
  40%. To pomeni, da bodo skoraj 100%
  preplačali svoje pokojnine (delovna doba je
  2x daljša od upokojenske)
  Kaj pa dodatno pokojninsko zavarovanje
PDPZ
  Izpad pokojnine iz 1 stebra naj bi rešilo
  prostovoljno dodatno pokojninsko
  zavarovanje
  Ker bodo pokojnine kot smo videli zelo nizke,
  naj bi del prihodkov dobili iz dodatnega
  varčevanja (za kar je namenjeno PDPZ)
PDPZ
  Individualno in kolektivno varčevanje
  Večina včlanjenih v kolektivno (400.000)
  Davčne olajšave tako za kolektivno kot
  individualno
  Varnost zagotavlja zajamčena donosnost
PDPZ-zajamčena donosnost
  Izvajalci morajo zagotavljati mesečni
  zajamčeni donos na državne obveznice z
  dospelostjo nad 1 letom (50% ali več)
  To pomeni, da vsi večinoma varčujejo v
  obveznicah
  Tako mladi kot stari imajo enake naložbene
  politike
Kritika zajamčene donosnosti
  Mladi zavarovanci oziroma izvajalci v imenu
  mladih zavarovancev ne morejo vlagati v
  delnice oziroma
  Varčevanje v obveznicah ne sledi plačam in
  ščiti vlagateljev pred inflacijo
  Pri sedanjem obsegu varčevanja okoli 10%
  neto dohodka lahko računajo na rento
  Stari-5% plače ali manj
  Mlajši okoli 10%
Kritje izpada
  Kot smo ugotovili morajo starejši (10 let do
  upokojitve) pokriti okoli 10% plače kot izpad
  Mladi pa morajo na drugi strani pokriti izpad
  okoli 35% plače
  Pri sedanjem varčevanju ga bodo žal le okoli
  10% ali manj.
  Ali lahko kako spremenimo uredbo?
Spremenjena uredba o
zajamčeni donosnosti
  Namesto da garantiramo donos na mesečni ravni,
  ga lahko garantiramo za obdobje varčevanja (mladi
  30 let, starejši 5 let)
  Potem bodo tudi pokojninske družbe lahko vlagale
  bolj v delnice v primeru mlajših
  Moč je pokazati, da je tako spremenjena uredba
  boljša za mlade in starejše zavarovance
  Če dovolimo tudi mešane naložbe (v delnice in
  obveznice):
Zaključek
  Se zagotovi mladim višji donos in ohrani ali
  celo izboljša kriterij varnosti (zaščita pred
  inflacijo in kritje izpada plače); namesto 10%
  plače ob enakem vložku pokrijejo 20% plače
  Starejši na račun krajšega naložbenega
  obdobja še vedno varčujejo primarno v
  obveznicah (vendar je njihov izpad manjši)

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:8
posted:5/27/2012
language:Croatian
pages:27