ETKILI VE ILKE MERKEZLI LIDERLIK by yIqCyW40

VIEWS: 0 PAGES: 60

									ETKİLİ LİDERLİK
   VE
İLKELİ OLMAK

  www.akregroup.com
  LİDER - AHLAK İLİŞKİSİ

“Eğer bir insanı akıl yönünden eğitip de ahlak
 yönünden eğitmiyorsanız, toplumun başını
 yalnızca bir bela yetiştiriyorsunuz
 demektir.”

          Theodore Roosevelt
  LİDERLİĞİN KAZANILMA SIRRI
 Liderler Hayatlarını Fedakarlık Üzerine
 Kurmalıdır.
 Zor Anlarda , Herkes Dağların Yüceliğini
 Anlatırken , Lider Dağın Üzerinden Aşacak
 Yolu Bulmalıdır.
 Ekmeğini Kendisinden Önce Yemesi Gereken
 Ekip Arkadaşlarını Düşünebilmelidir.
 Olmazların Sayılarının Artığını Hissettiğinde
 Yeni Heyecanlarda Varolabilmelidir .
  ÖZGÜN LİDERİN ON ÖZELLİĞİ
 Özgün  liderler, yaşamlarının sonuna dek
 gerçek işler yapmaya, üretken olmaya
 devam ederler.
 Özgün liderler, hukuka, köklere ve mirasa
 saygı gösterirler.
 Özgün liderler, her şeyi olduğu gibi
 anlatırlar.
 Özgün liderler, aileden başlayan uzun bir
 eğitim sürecinin ürünleridir.
  ÖZGÜN LİDERİN ON ÖZELLİĞİ

 Özgün  liderler, kendi yetenekleri, zamanları
 ve diğer kaynakları kullanarak yardımcı
 olmayı severler.
 Özgün liderler sahip olmak ve elde etmek
 değil, olmak ve oluşmakla ilgilidirler.
 Özgün liderler ilişkilerini koruyup
 geliştirirler.
  ÖZGÜN LİDERİN ON ÖZELLİĞİ

 Özgün liderler yüksek düzeydeki kendine
 güvenleri ve pro aktif olmaları sayesinde
 bir sonraki düzeye ilerlemekte bir sakınca
 görmez ve ölçülü riskleri göze alabilirler.

 Özgün liderler, herkese özellikle de
 yetersizlikleri olanlara sevgi ve saygı
 gösterirler.
  ÖZGÜN LİDERİN ON ÖZELLİĞİ

 Özgün liderler gerektiği kadar alçakgönüllü
 ve hakça bir otoriteye saygılı olurlar.
     COVEY’E GÖRE ETKİSİZ İNSANIN
     YEDİ ALIŞKANLIĞI
  Tepkisel olun: kendinizden kuşkulanın
  ve başkalarını suçlayın.
  Kafanızda net bir sonuç olmadan çalışın.
  Acil işi ilk önce halledin.
  Kazanan/kaybeden ilişkilerini düşünün.
  Kazanamıyorsanız uzlaşın
  Değişimden korkun ve geliştirmeyi bir
  yana bırakın.
       İLKE NEDİR?

  İlkeler; bizim tarafımızdan ya da toplum tarafından icat
  edilmemiştir; bunlar insan ilişkilerine ve insan
  organizasyonlarına işlemiş evrensel yasalardır. İnsanlık
  durumunun, bilincinin ve vicdanının bir parçasını
  oluştururlar.
Doğru ilkeler pusulalar gibidir: her zaman yolu gösterirler.
       DEĞER NEDİR?
İlkeler, değerlerden farklı olarak, nesnel ve dışsaldırlar.
Koşullar ne olursa olsun, doğal yasaların güdümünde işlerler.
Değerler öznel ve içseldirler. Değerler haritalara benzer.
Haritalar toprağın kendisi değildirler; yalnızca toprağı
betimlemeyi ve temsil etmeyi amaçlayan öznel girişimlerdir.
Değerlerimiz ya da haritalarımız doğru ilkelerle, yani
toprağın gerçeklikleriyle ve doğasıyla ne kadar örtüşürlerse,
o kadar şaşmaz ve yararlı olurlar. Ancak toprak sürekli
değişmekteyse, pazarlar sürekli kaymaktaysa, her harita
kısa sürede geçersiz hale gelir.
Yaşamın merkezine yerleştirilecek doğru
        ilkeler
        ALTERNATİF YAŞAM

 Güvenlik                     Rehberlik
               Para
          Aile
                   Mülk


       Eş              İş       Benlik             Zevk           Din      Arkadaş

              Düşman
 İş hayatının merkezine yerleştirilecek
 doğru ilkeler
 ALTERNATİF KURULUŞ MERKEZLERİ

Güvenlik                       Rehberlik

              Tedarikçi
          Kâr
                    Çalışan


                      İş sahibi
      Teknoloji


       İmaj              Müşteri         Rekabet        Program
              Politika


Bilgelik                         Güç
      Dört Boyut
  Güvenlik. Güvenlik kavramı saygınlık, kimlik, duygusal
  bağlanma, kendine saygı ve kişisel dayanıklılık gibi
  duygularımızı temsil eder.
  Rehberlik. Rehberlik, yaşamda tuttuğumuz yoldur. Bunun
  büyük kısmı standartlardan, ilkelerden ya da karar verip
  hareket etmemizi sağlayan ölçütlerden oluşur.
  Bilgelik. Bilgelik, yaşama sakin bir bakış, bir denge duygusu,
  çeşitli parça ve ilkelerin işlevlerini ve bunların etkileşim
  biçimlerini derinlemesine anlamayı gerektirir. Muhakemeyi,
  kavrayışı ve anlayışı içerir.
  Güç. Güç harekete geçme yeterliliği, bir şeyi yapmak için
  gereken kuvvet ve cesarettir.
KİŞİSEL ve KİŞİLER
    ARASI
   ETKİLİLİK
 ANAHTAR İLKELERİYLE BİRLİKTE
İLKELİ LİDERLİĞİN DÖRT DÜZEYİ
    KİŞİSEL:
   Güvenirlik
    İLKE MERKEZLİ LİDERLERİN
    ÖZELLİKLERİ
 Sürekli olarak   Dengeli bir yaşam
 öğrenirler     sürdürürler
 Hizmete       Sinerjiktirler
 adanmıştırlar    Kendini yenileme
 Pozitif enerji   egzersizi yaparlar
 yayarlar      Yaşamı bir serüven
 Diğer insanlara   olarak görürler
 inanırlar
Yedi İnsan Yeteneği
  Birincil insan yetenekleri  :
  1. Kendinin farkında olma veya
   benlik bilgisi (Pro aktif ol,
   sorumluluk al),
  2. Hayal gücü ve vicdan
   (Başlarken sonuç aklınızda
   olsun),
  3. İrade ya da isteme gücü
   (Her şeyi sıra ile yap, önemli
   olana(en acil olan değil)
   odaklan)
Yedi İnsan Yeteneği
       İkincil insan yetenekleri
       4. Bolluk zihniyeti (Kaybeden
       yok yaklaşımını benimse)
       5. Cesaret ve akıl (Akılla
       dengelenen cesaretin temel
       düsturu; önce anlamaya, sonra
       anlaşılmaya çalış)
       6. Yaratıcılık (Sinerji oluştur,
       insanlar ve ilişkiler eşyadan
       önemli)
       7. Kendini yenileme(Sürekli
       gelişim)
      Yedi alışkanlık olgunluk çizelgesi


          Karşılıklı Bağımlılık
          Önce anla, 5            6
         sonra anlaşıl GENEL             Sinerji
                     ZAFER

                 4   Kaybeden-yok
                   ilişkilerini düşün
  7

 Kendini             Bağımsızlık
Yenileme
                     İşleri
                              3
                   sırayla yap
                     KİŞİSEL
          Proaktif ol
                     ZAFER      Başlarken sonuç
                 1          2  beyninde olsun                 Bağımlılık
     İş hayatında her değişim
     kararına ve inisiyatife direnen
     kuvvetler  Kurtulmanın yolu
Direnen kuvvetler
            Disiplin ve alçak gönüllülük
1. İştah ve tutkular
            Karakter ve yetenek
2. Gurur ve gösteriş  üzerinde çalışma(özdeğer ve
            ilkelerle uyum içinde
            yaşama)


3. Hırs        Yetenek ve kaynaklarımızı
            soylu amaçlara ve başkala-
            rına yönelik hizmete
            adamalıyız
      Lider Olarak Zor Anlarda Gerekli
      Güce Sahip Olmanızın Beş Yolu
  Tutamayacağınız bir söz vermeyin.
  Doğru yolda anlamlı sözler ve kararlar verin ve
  bunları bir yakınınızla paylaşın.
  Bilginizi kullanın ve vereceğiniz sözler için seçici olun.
  Verdiğiniz sözleri bütünlüğünüzün ve bağlılığınızın bir
  göstergesi olarak kabul edin.
  Unutmayın ki; ilişkilerimizde başarılı     olmamızın
  temelinde kişisel bütünlük yatar.
     Gelişme sürecindeki altı
     önemli olgu
  Büyüme ve gelişme doğal süreçlerdir. Tohum
 ekmeden ürün alamazsınız; cebir bilmeden ileri
 matematik    öğrenemezsiniz;     emeklemeden
 yürüyemezsiniz.
 Hepimiz farklı “günlerdeyiz” (gelişme düzeyleri).
 Fiziksel, toplumsal, duygusal, zihinsel ve ruhsal
 olarak herkes farklı aşamalardadır.
 Karşılaştırmalar tehlikelidir. Karşılaştırma
 emniyetsizliği besler. Oysa biz bunu çocuklarımız
 arasında, iş arkadaşlarımız ve diğer tanıdıklarımız
 arasında yapar dururuz.
     Gelişme sürecindeki altı
     önemli olgu
  Kestirme yol yoktur. Eğer ikinci gündeysem ve altıncı
 güne gitmek istiyorsam, üç, dört ve beşinci günleri de
 geçirmem gerekir.
 Gelişmeye bulunduğumuz yerden başlamalıyız.
 Gelişmeye olmamız gerektiğini düşündüğümüz ya da
 başkalarının olduğumuzu sandığı yerden başlayamayız
  İçimize bakmak, zayıflıklarımız ve bunları hangi güçle
  yenebileceğimiz konusunda bize kesin bir kavrayış
  sağlar. Pek çoğumuz nereden başlayacağımızı
  bilemeyiz. Başka bir insanın yolu ya da ilerleyişi
  bizimkinden farklı olabilir.
        MAHATMA GANDİ, bizi yok edebilecek Yedi
        şey olduğunu söyler:

  İş yapmadan refah. Bu, karşılıksız olarak bir şey elde etme
  alışkanlığına dayanır.
  Vicdan olmadan zevk. Olgunlaşmamış, açgözlü ve bencil
  insanların asıl soruları hep şunlar olmuştur: “Bana bundan ne düşer?
  Benim hoşuma gidecek mi? İşimi kolaylaştıracak mı?”
  Karakter olmadan bilgi. Az bilmek kadar, hatta ondan da fazla
  tehlikeli olan, güçlü ve disiplinli bir karaktere sahip olmadan çok
  fazla şey bilmektir.
  Ahlak (etik) olmadan ticaret (iş). Ahlaki temelleri bir yana
  bırakır ve ekonomik sistemlerimizin bu şekilde ve eğitime kapalı
  olarak işlemesine izin verirsek, ahlaksız olmasa bile en azından ahlak
  dışı bir toplum ve iş hayatı yaratmış oluruz. Ekonomik ve siyasi
  sistemler son kertesinde ahlaki temellere dayanır.
   MAHATMA GANDİ, bizi yok edebilecek Yedi
   şey olduğunu söyler:


 İnsanlık  olmadan bilim. Bilim yalnızca
 teknikten ve teknolojiden ibaret olunca, insan
 içinde insanlığa karşı bir yozlaşmaya dönüşür.
 Adanmışlık olmadan din. Başka insanların
 ihtiyaçlarına hizmet etmek adanmışlık ister;
 kendi gururumuzun adanması, önyargılarımızın
 adanması vs.
 İlke olmadan siyaset. Eğer ilke yoksa, gerçek
 kuzey yoksa, güvenebileceğiniz hiçbir şey yoktur.
        GÜÇ SÜRECİ

           SİZ
           Liderlik
           Seçimi

İlke Merkezli    Kullanım      Zorlayıcı
   Güç       Gücü        Güç

  Onur       Adalet       Korku


 Proaktif    İşlevsel Tepkisel  Anlık Tepkisel
  Etki        Etki       Kontrol
    Gücün üç türü
SEÇİLECEK    LİDERİ İZLEME    SONUÇ
LİDERLİK TİPİ  SEBEBİ
Zorlayıcı güç  Korkudan       Tehdit ortadan
                   kalkınca enerji
                   sabotaja dönüşebilir
Kullanım gücü  Üstüne düşen     Takım çalışmasından
        yapıldığı takdirde  çok bireyselliğe
        bir şeyler      götürür.
        kazanacağını
        bilirler
İlke merkezli  Başarmaya      Bilgili, kalpten gelen,
güç       çalıştıkları şeye  engellenmemiş bir
        inandıkları için   bağlılık sağlanır
       Bir liderin diğerleri karşısında
       onurunu ve gücünü arttıracak on
       öneri
  İkna, sebep ve mantık paylaşımını içerir.
  Sabır, süreç ve kişiyle ilgilidir.
  Kibarlık, izleyenlerin ifade edebilecekleri yaralanılabilecek
  şeylerle, açıklıklarla ve duygularla uğraşırken, kabalık,
  sertlik, ve zorlamaktan uzak kalmaktır.
  Öğretebilirlik, her cevaba, her içeriğe sahip olmadığınızı, ve
  izleyicilerinizin farklı bakış açılarına, kararlarına, ve
  tecrübelerine değer verdiğinizi varsayarak operasyona
  devam etmektir.
  Kabul edicilik, yargıdan uzak durmak, şüphenin faydasına
  inanmak, hiç bir kanıta veya spesifik performansa gerek
  duymadan yüksek öz değerin devamını sağlamak, ve onları
  gündeminiz yapmaktır.
       Bir liderin diğerleri karşısında
       onurunu ve gücünü arttıracak on
       öneri
  Yüzleşme, hatayı, yanlışları izleyicilerin “yön düzeltme”
  ihtiyaçlarını özel ilgi, alaka, ve sıcaklık çerçevesinde
  izleyicilerin riske girebilmelerini de güvenli kılarak teyit
  etmektir.
  Duyarlılık, umursamak, düşünmek, ilişkilerdeki küçük şeyleri
  (ki büyük şeylerdir) hatırlamaktır.
  Açıklık, izleyiciler hakkında eksiksiz ve doğru bilgi oluşturarak
  perspektifler edinmek ve aynı zamanda sahip oldukları,
  kontrol ettikleri veya yaptıkları bir kenara, tamamen
  niyetlerini,arzularını, değerlerini, ve amaçlarını göz önüne
  alarak, şu anki durumlarında saygıya layık olabilmeleridir
       Bir liderin diğerleri karşısında
       onurunu ve gücünü arttıracak on
       öneri
Tutarlılık, liderlik stiliniz nedeniyle istediğinizi elde
edemediğinizde, kriz veya meydan okumayla
karşılaştığınızda, veya köşeye sıkışmış hissettiğinizde
oynamaya başladığınız manipülatif bir teknik olsun diye
değil; aksine, bu bir değerler grubu, kişisel bir kod,
karakterinizin manifestosu, kim olduğunuzun ve kime
dönüştüğünüzün bir yansımasıdır.

Bütünlük, dürüstçe kelime ve hisleri, başkalarının iyiliğinden
başka bir düşünce olmadan, avantaj sağlama, manipüle
etme veya kontrol arzusu olmadan, düşünce ve hareketlerle
uyuşturmak; eşitlik için çabalarken niyetinizi sürekli olarak
gözden geçirmek.
    Çoğu İletişim Sorununun Kökünde
    Algılama Ya Da İnanılırlık
    Problemleri Vardır.   problemler

 Hepimiz dünyayı      Tecrübeden  doğan
 kendisi gibi değil     algılamalar
 kendimiz gibi, kendi    hislerimizi,
 referans          inançlarımızı, ve
 çerçevemizde, ya da    davranışımızı önemli
 bölgeyi “haritalarda”   ölçüde etkilerler.
 tanımlarız.
    ETKİLİ OLABİLMENİN 30
    YÖNTEMİ
Bir liderin etkili olmasının esasında üç temel
 yolu vardır:

1) Örnek göstererek açıklamak (Görülür),
2) Önemli ilişkiler kurmak (Hissedilir)
3) Talimatlarla önderlik yapmak (İşitilir)
   SEN KİMSİN VE NASIL DAVRANIRSIN?

1. Çok yorulduğunuz ve tahrik edildiğiniz
 zamanlarda kaba ve olumsuz şeyler
 söylemeyin.
2. Başkalarına karşı sabırlı olun.
3. Kişi ile davranışı birbirinden ayırın.
4. Kamu hizmeti verin.
5. Proaktif tepkinizi seçin
6. Başkalarına verdiğiniz sözleri tutun.
    ANLIYOR VE ÖZEN GÖSTERİYOR
    MUSUNUZ?
7. Etki çemberine odaklanın.
8. Sevginin yasasını yaşayın.
9. Başkalarını olumlu varsayın.
10. Önce anlamaya çalışın, sonra anlaşılmaya.
11. Açık, dürüst ifade ve soruları ödüllendirin.
12. Anladığınızı gösteren bir tepki verin.
13. Saldırıya uğrarsanız inisiyatifi ele alın.
14. Hatalarınızı kabul edin, özür dileyin.
15. Kavgalı tartışmalarla ya da sorumsuz suçlamalarla
  karşılaştığınızda yanıt vermeyin.
   BANA SÖYLEDİKLERİN
16. Bire bir ilişkilerinize önem verin.
17. Ortak şeylere olan bağlılığınızı yenileyin.
18. Önce onlardan etkilenin.
19. Kişiyi ve durumu kabul edin.
20. Konuşmanızı hazırlamadan önce kalbinizi ve
 beyninizi hazırlayın.
21. “Savaş ya da kaç” durumundan kaçının –
 farklılıklar içinden iletişim kurun.
22. Farkına varın ve öğretmeye zaman ayırın.
23. Sınırlar, kurallar, beklentiler ve sonuçlar üzerinde
 uzlaşın.
    BANA SÖYLEDİKLERİN

24. Teslim olmayın, hafife almayın.
25. Kavşaklarda yerinizi alın.
26. Mantığın ve duygunun dilini kullanın.
27. Yetki dağıtımında etkili olun.
28. İnsanların anlamlı projelere katılmasını sağlayın.
29. İnsanlara hasadın yasasını öğretin.
30. İzin verin, doğal sonuçlar güvenilir davranışlar
 yaratsın.
     Başkalarını etkilemeye çalışırken,
     aşağıdaki üç etkileme kategorisini göz
     ardı ederek üç büyük hata yaparız:
HATA              REÇETE
1. Anlamadan tavsiyede     Empati yani, Koltukları
  bulunmak           Yer Değiştirmek

2. Tutumunuzu         Tutarlı ve samimi olun
  değiştirmeden yeni
  ilişkiler kurmak      Vizyon, misyon, roller,
                hedefler ve standartları
3. İyi örnek ve ilişkilerin  öğretin
  yeterli olduğuna inanmak
YÖNETİMSEL
   ve
 KURUMSAL
 GELİŞME
               Başkasının
       Kaynakların           Başkasının
               başarısı benim
       kıt olduğuna           başarısı bize
               başarısızlığım
       inananlar            zarar getirir
               anlamına gelir

YÖNETİCİLER       Kaynakların  Herkes aynı   Başkasının
       bol olduğuna  anda       başarısı bize
       inananlar   kazanabilir   katkı getirir
    BOLLUK YÖNETİCİLERİNİN YEDİ
    ÖZELLİĞİ

  Çoğunlukla doğru kaynaklara dönerler. Bollukçular içsel
  güvenin kaynaklarından kana kana içerler.
  Yalnızlığı arar ve doğadan zevk alırlar. Her gün ruhsal ve
  fiziksel egzersizler yaparak “bıçağını bilenmiş tutar”.
  İsimlerini belirtmeden başkalarına hizmet ederler. İçsel
  güvenliğin besleyici kaynaklarına sık sık dönerek,
  başkalarına etkin bir şekilde hizmet etme becerisi ve isteği
  kazanırlar.
  Başka bir kişiyle uzun süreli bir yakın ilişkiyi sürdürürler.
  Kendilerine ve başkalarına karşı bağışlayıcıdırlar.
  Sorun çözücüdürler.
  İşlerinde erteleme ve telaş yoktur.
     KURULUŞLARDAKİ YEDİ EVRENSEL
     PROBLEM
 Paylaşılmayan vizyon ve değerler: Ya kurumun
 misyonu belli değildir yada misyon kurumun her
 seviyesinde yeterince anlaşılmış ve bağlanılmış
 değildir.

 Stratejinin  yokluğu:  ya  strateji yeterince
 geliştirilmemiş ya da misyon cümlesi yeterince
 belirtilmemiştir ve/veya akıntının istek, ihtiyaç ve
 gerçeklerini karşılamadaki başarısızlığı.

 Zayıf hizalanma: Yapı ile paylaşılmış değerlerin,
 vizyon ile sistemlerin arasındaki kötü hizalanma;
 kuruluşun yapı ve sistemleri stratejik yollara kötü bir
 şekilde hizmet ederler.
      KURULUŞLARDAKİ YEDİ EVRENSEL
      PROBLEM
 Yanlış tarz: Yönetimin felsefesi ya paylaşılan vizyon ve
 değerlere uygun değildir ya da tarz istikrarsızca misyon
 cümlesinin vizyon ve değerlerini içine almaktadır.

 Zayıf yetenekler: tarz yeteneklerle çakışmaz ya da
 uygun bir tarzı kullanmak için gerekli olan yeteneklerin
 eksikliğini hissederler.

 Düşük  güven: personelin düşük güveni varsa bu iletişim
 azlığı, zayıf işbirliği ve takım çalışmasına yol açar.

 Dürüst olmama: değerler alışkanlıklara eşit değildir;
 değer verip inandığımla yaptığım arasında bir ilinti
 yoktur.
     YÖNETİMDE 4 PARADİGMA

İHTİYAÇ   BENZETME  PARADİGMA    İ LK E

FİZİKSEL/  MİDE    BİLİMSEL    HAKKANİYET
EKONOMİK        OTORİTE
SOSYAL/   KALP    İNSAN      NEZAKET
DUYGUSAL        İLİŞKİLERİ
PSİKOLOJİK  AKIL    İNSAN      YETENEK
            KAYNAKLARI   KULLANIMI
RUHANİ    RUH (TÜM  İLKE MERKEZLİ  ANLAM
       İNSAN)   LİDERLİK
    İLKE MERKEZLİ LİDERLİĞİN
    ÇEŞİTLİ VARSAYIMLARI

  İnsanlar daha çok yaratıcı enerjiye, şimdiki işlerinin izin
  verdiğinden daha fazla sahiptirler.
  İnsanlar, yaratıcılıklarını hedef ve hayalleri üzerine
  harcarlar. Ve bu enerjinin büyük bir kısmını kuruluşa
  harcar.
  Negatif sinerji, insan yeteneğinin büyük bir ziyanıdır.
  Pozitif sinerjinin formülü; ilgi + sabır = bağlanmadır.
  İnsanlar, değerli hedeflere ulaşmak için katkıda bulunmak
  isterler. Görev ve girişimin bir parçası olmak isterler.
     4 PARADİGMADA ÇALIŞANLAR
BİLİMSEL YÖNETİM    “BANA İYİ MAAŞ VER”
(MİDE) PARADİGMASI   ( PARAGÖZ )

İNSAN İLİŞKİLERİ    “BANA İYİ DAVRAN ” ( HİSSİ )
(KALP) PARADİGMASI

İNSAN KAYNAKLARI    “BENİ İYİ KULLAN”
(ZİHİN) PARADİGMASI
            “HAYDİ MİSYON, ROLLER,
İLKELİ LİDERLİK ( TÜM  HEDEFLER VE VİZYONDAN
 EKİP )
            KONUŞALIM. ANLAMLI BİR
            KATKIDA BULUNMAK
            İSTİYORUM” DERLER.
     İLKELİ LİDERLERİN KULLANDIĞI
     6 SİSTEM

1. Bilgi: Olan bitenin sağlam, dengeli ve önyargısız bir
  resmine sahip olabilmek için yöneticiler bir ortak bilgi
  sistemine ihtiyaç duyarlar.
2. Telafi: Para, tanınma, sorumluluk, fırsat, mevki ve ofisin
 diğer ayrıcalıkları telafidir.
3.Eğitim ve gelişim: Eğitim programı ile her bireyin kariyer
 plan arasında yakın bir korelasyon vardır.
4.Yeni eleman seçme: İlke merkezli liderler, yeni insanları
 özenle seçer, adayların kabiliyet ve ilgilerini işin
 gerekleriyle eşleştirirler.
   İLKELİ LİDERLERİN KULLANDIĞI
   6 SİSTEM
5. İş dizaynı: Evler nasıl insanların ihtiyaç ve
 zevklerini karşılamak üzere
dizayn edilmiş ise meslekler de ilgi ve yeteneklerini
 kullanacakları şekilde
dizayn edilmiştir.
6. İletişim: Birebir ziyaretler, etkili kurumsal iletişim
 için toplantılar,
düşünceleri ödüllendirilen işçi öneri sistemleri ve
 beyin fırtınaları ile birlikte
anahtarlardır.
YÖNETİCİ      Rekabetçi pazarda daha başarılı olma
İKİLEMİ

          Gereken değişiklik için gereken
          gücü bulamaz


       Eski alışkanlıkları ve tarzları değiştirmek
              oldukça zordur.


      Bir alışkanlığı kırmak ya da değiştirmek büyük
             bir bağlılık gerektirir.
      Bağlılık ise katılımla sağlanır. O halde katılım,
          değişim sürecinin katalizörüdür.
      İTİCİ VE KISITLAYICI KUVVETLER
                         ENERJİNİN
Arzulanan Durum
             Kısıtlayıcı Kuvvetler  2/3’ü kısıtlayıcı
                          kuvvetleri
                          azaltmak için

Şu Anki Durum                    1/3’ü itici
                          kuvvetleri
                         arttırmak için
              İtici Kuvvetler
                         kullanılmalıdır.
İnsanlar bir soruna dahil olduklarında,
soruna çözüm bulmak konusunda ciddi, samimi ve istekli olurlar.
                        Lewin
 İlke merkezli             Yeni doğrulardan kaçan
 liderin 3 korkusu           korkaklık
                    Yarım doğruyla yetinen
                    tembellik

  Bu amaçla             Tüm doğrulara sahip olduğunu
                   düşünen kibir

Kuruluşlarının veri toplayıp organize etmelerine ve kuruluşlarının içinde ve dışında
neler olduğunu anlamalarına yardımcı olacak gelişmiş bir tanı aracı olarak
Pay Sahipleri Bilgi Sistemi geliştirildi.

Temel işlevi, kişisel ve kurumsal anketler yoluyla, ayrıca kişilerin teşhis ve sezgi
yeteneğini
de kullanarak, pay sahiplerinin durumu hakkında bilgi sağlamaktır.

1) İnsanlar (algıları, motivasyonları, değerleri, alışkanlıkları, becerileri ve yetenekleri);
2) Resmi kuruluş (fiziksel çevre, teknoloji, strateji, yapı, politikalar ve yöntemler);
3) Resmi olmayan yapı ya da kültür (insanlar ve kuruluşlar arasındaki etkileşimden doğan değerler
ve normlar) İZLENMELİDİR.
 ÇAĞDAŞ         İlkeleri çalışanlara    Çalışanlara, bu
YÖNETİCİLER          öğretmeli       ilkeleri uygularken
                           güvenmelidir.

Başkalarıyla çalışmak işlerin farklı bazen de yanlış yapılma riskini
getirse de başarılı olmaları mümkün değildir. Çünkü; başarı
kendi kapasitesiyle sınırlı kalmıştır.

TAKIM ÇALIŞMASI NASIL ELDE EDİLİR:

Birinci olarak, psikolojik ortamı hazırlamak için ne istediğinizi açıkça belirtin.
İkinci olarak, insanların hangi noktaya kadar inisiyatif sahibi olduklarını
belirtin.
Üçüncü olarak, varsayımları netleştirin.
Dördüncü olarak, takım çalışmasında yer alan insanlara yeterli zaman,
kaynak ve
erişimi sağlayın.
Beşinci olarak, takım çalışmasını sunmak ve gözden geçirmek için zaman ve
yer belirleyin.
KURULUŞLARDA
                ÜRETİCİ; üretici olmadan iş yapılamaz
İNSANLARIN
ROLLERİ             İDARECİ; idareci olmazsa rol çatışması ve
                belirsizlik vardır. İşin hızıyla ilgilidir.
                LİDER; lider olmazsa öngörü ve yön
                seçiminde zafiyet yaşanır.Yönle ilgilidir.

Liderlik vizyonla - işi doğru yolda tutmak- etkililik ve sonuçlarla ilgilenir.

Yönetim ise bu sonuçları elde etmek için yapılar ve sistemler oluşturmakla
ilgilenir.
Verimlilik, kar-zarar analizi, lojistik, yöntem, prosedür ve politikalar üzerine
eğilir.

Beynin sol tarafı mantıkla, sağ tarafı duygularla ilgili olduğu bilindiğine
göre; YÖNETİCİ BEYNİNİN SOL TARAFINI,
    LİDER BEYNİNİN SAĞ TARAFINI daha fazla kullanmalıdır.
        YA GELİŞTİR        YA ÖLDÜR!


    KİŞİSEL DEĞİŞİM KURUMSAL DEĞİŞİMDEN ÖNDE
    OLMALIDIR!

LİDER

  Dönüşümsel: Değer ve ideallerini daha iyi şekilde
  gerçekleştirmek için dünyanın gerçeklerini değiştirmek anlamına
  gelir. En üst çıtaya odaklanır, ilke merkezlidir.
  Geçişsel: ise değişen gerçekleri etkili şekilde içselleştirme
  üzerine yoğunlaşır.Alttaki mevcut çizgiye odaklanır, olay
  merkezlidir.
       Dönüşümsel Liderlik
       Özellikleri
  İnsanın anlamlandırma ihtiyacı üzerine kurulur.
  Amaç, değer, ahlaki kurallarla ilgilidir.
  Günlük meselelerle ilgilenmez.
  İnsan değer ve ilkelerinden ödün vermeden uzun vadeli
  hedefleri gerçekleştirme amacını taşır.
  Nedenleri ve belirtileri ayırt eder ve önlem alır.
  Kârı gelişimin temeli olarak değerlendirir.
  Sabırlı, hızlandırıcı ve girişimcidir.
  Amaç ve stratejileri gerçekleştirmeye motive olur.
       Dönüşümsel Liderlik
       Özellikleri
  İnsan kaynaklarını verimli kılar.
  Yeni yetenekleri bulur ve geliştirir.
  Önemli katılımcıları ödüllendirir ve onurlandırır.
  İşleri anlamlı ve etkin kılacak şekilde düzenler.
  İnsan potansiyelini serbest bırakır.
  Sevgiyi örnek alır.
  Yeni topraklara yönelir.
  Zayıflayan değer ve hedefleri güçlendirmek için içsel yapı
  ve sistemleri dereye sokar.
      Geçişsel Liderlik
      Özellikleri

  Kişinin iş bulup hayatını kazanması üzerine
  odaklanır.
  Güç, mevki, statü, siyaset ile ilgilidir.
  Günlük meselelere boğulmuştur.
  Kısa vadelidir ve kesin verilere dayalıdır.
  Nedenleri ve belirtileri birbirinden ayıramaz.
  Önlemden çok tedaviyle ilgilidir.
      Geçişsel Liderlik
      Özellikleri
  Taktik konularla uğraşır.
  İnsanlar arası ilişkileri yumuşatmak için yine
  insan ilişkilerine güvenir.
  Varolan, yürürlükteki sistemleri etkin şekilde
  çalıştırarak rol beklentilerini izler ve yerine
  getirir.
  Kısa vadeli kârları garantileyen, etkinliği en üst
  seviyeye taşıyan ve alt çizgiyi güçlendiren sistem
  ve yapıları destekler.
    KENDİ ANAYASANIZI NASIL
    YAZACAKSINIZ?

* Perspektifi genişletin. Gerek kurumsal gerek bireysel
 bazda, günlük yaşamın uğraşlarıyla o kadar meşgul
 oluruz ki, durup da perspektifimizi değerlendirmeye ya da
 genişletmeye ve asıl önemli olan şeyleri hatırlamaya
 zaman bulamayız.
* Değerleri netleştirin. Perspektif genişletildikten ve pek
 çok yeni görüş üretildikten sonra, bazı bireylerin nelerin
 göz önünde tutulması gerektiğini unutmadan, kurumun
 taslak misyon ifadesini yazması gerekir.
    KENDİ ANAYASANIZI NASIL
    YAZACAKSINIZ?

* Misyonu kendinize karşı sınayın. Nihai misyon ifadesi
 taslağını (anayasayı) ele alalım ve taslağı şu sorularla
 sınayalım: “Benim değerlerimle uyum içinde mi? Beni
 motive ediyor mu? Bana esin veriyor mu? Kuruluşun kalbini
 ve ruhunu yakalıyor mu? Kurumdaki en iyiyi simgeliyor
 mu?”
* Kendinizi misyona karşı sınayın. Sözü edilen sürecin
 sonunda, kurumu bir süre elde edilen misyon ifadesine
 karşı sınamak gerekir. Paylaşılan değerler kurumun kalbi ve
 ruhu olduğundan tüm programlar, stratejiler, politikalar,
 yapılar ve sistemler bu değerlerle uyum içinde olmalıdır.
ETKİLİ LİDERLİK
    VE
İLKELİ LİDERLİK

								
To top