Prolin Pro

Document Sample
Prolin Pro Powered By Docstoc
					Aminokyseliny
   Co jsou aminokyseliny ?

• základní stavební jednotka peptidů a
 bílkovin
• funkce aminokyselin je různá, především
 určení vlastností bílkovin
• existují stovky různých aminokyselin, ale
 jen 20 z nich je součástí bílkovin
 (proteinogenní / kódované aminokyseliny)
   Struktura aminokyselin
• substituční deriváty karboxylových kyselin
  – aminoskupina NH2
  – karboxylová skupina COOH
• většina přírodních aminokyselin jsou α-AK
 (karboxyl i aminoskupina jsou na α-uhlíku)
            ε    δ  γ  β  α
      COOH    6    5  4  3  2  1
   H2N  C  H   HC CH CH CH HC COO-
              +
      R      N H3        CH3
  Prostorové uspořádání AK
• aminokyseliny jsou opticky aktivní látky
 (stáčí rovinu polarizovaného světla)
• kromě glycinu mají všechny AK 4 různé
 substituenty na α-uhlíku → chirální centrum
• 2 možné stereoisomery (enantiomery): L a D
   (v bílkovinách se vyskytují pouze L-AK)
• D-AK:    COOH       L-AK:      COOH
      H  C NH 2           H2N  C  H
        R                 R
  Názvosloví aminokyselin


• triviální názvy
• každá AK má svoji třípísmennou zkratku
  Jednotlivé aminokyseliny
       Nepolární aminokyseliny

• Glycin (Gly):    • Valin (Val):
             - esenciální
       COOH              COOH
     H  C H                  CH3
                    H  C HC
       NH 2                 CH3
                      NH 2


• Alanin (Ala):    • Leucin (Leu):
             - esenciální
       COOH
                      COOH
     H  C CH 3                   CH3
                    H  C CH 2 HC
                             CH3
       NH 2              NH 2
  Jednotlivé aminokyseliny
         Nepolární aminokyseliny

• Isoleucin (Ile):        • Fenylalanin (Phe):
 - esenciální           - esenciální
         COOH                 COOH
           CH 2 CH3          H  C   CH 2
      H   C HC
           CH3
         NH 2                 NH 2


• Prolin (Pro):         • Tryptofan (Trp):
                  - esenciální
         COOH            COOH
          CH 2
        H C           H  C     CH 2
            CH 2
        HN             NH 2
          CH 2
                                N
                                H
  Jednotlivé aminokyseliny
         Nepolární aminokyseliny


• Methionin (Met):
 - esenciální
         COOH
       H  C   CH 2 CH 2  S CH3
         NH 2
  Jednotlivé aminokyseliny
          Polární aminokyseliny

• Tyrosin (Tyr):           • Threonin (Thr):
                    - esenciální
     COOH                       COOH
                                  CH 3
   H  C  CH 2        OH          H  C HC
                                  OH
     NH 2                       NH 2


• Serin (Ser):            • Cystein (Cys):
        COOH                    COOH
     H   C   CH 2 OH             H  C   CH 2 SH
        NH 2                    NH 2
  Jednotlivé aminokyseliny
        Polární aminokyseliny


• Asparagin (Asn):       • Glutamin (Gln):
      COOH             COOH
    H  C   CH 2 CONH 2    H  C   CH 2 CH 2 CONH 2
      NH 2             NH 2
  Jednotlivé aminokyseliny
         Kyselé aminokyseliny


• Asparagová        • Glutamová
   kyselina (Asn):      kyselina (Gln):
    COOH            COOH
  H  C   CH 2 COOH    H  C   CH 2 CH 2 COOH
    NH 2            NH 2
  Jednotlivé aminokyseliny
        Zásadité aminokyseliny

• Histidin (His):            • Lysin (Lys):
                      - esenciální
     COOH       NH
                CH       COOH
   H  C   CH   C       +
                NH     H  C   CH 2 CH 2  CH 2  CH 2 NH2
     NH 2       CH
                        NH 2


• Arginin (Arg):
     COOH                     +
                       NH 2
   H  C   CH 2  CH 2   CH 2 NH  C
                       NH 2
     NH 2
   Zajímavosti ve strukturách
   jednotlivých aminokyselin
• Esenciální aminokyseliny – organismus si je
 nedokáže syntetizovat, musí je získávat z potravy:
 Val, Leu, Ile, Phe, Trp, Met, Thr, Lys
• Sirné aminokyseliny: Cys, Met
• Aminokyseliny se zvláštní skupinou:
   - aromatické jádro: Phe, Tyr, Trp
   - guanidylovou skupinu: Arg
   - imidazolovou skupinu: His
Metabolické reakce aminokyselin
• Kondenzace:
     - vznik oligopeptidů, polypeptidů a proteinů
   H          H        H  O H H
     O     H
 R1  C C
     OH
         +  H
            N C R2      R1 C  C N C R2
   NH2        COOH        NH2   COOH
                    peptidová vazba
Metabolické reakce aminokyselin
• Dekarboxylace:
  - vznik amínů
  - nevratná reakce

      H          H
     R C NH 2       R1 C  NH2
            CO 2
      COOH         H
                 amín
 Metabolické reakce aminokyselin
 • Transaminace:
     - přenos jedné aminoskupiny na jinou molekulu H        O        O       H
R1 C COOH  + R2  C COOH    R1 C COOH  + R2  C COOH
 NH 2     ketokyselina            NH 2
 Metabolické reakce aminokyselin
 • Oxidační deaminace:


 H
           COOH  H2 O     COOH
R1 C COOH
      2H
         R C
           NH
                  R1  C
                     O    + NH3
 NH 2
                  ketokyselina
Disociace aminokyselin

• kyselé prostředí:      COOH
              +
             H3N C H
                R


• alkalické prostředí:       COO-
             H2N C H
                  R

• neutrální prostředí:
                COO-
              +
             H3N C H
                R
     Disociace aminokyselin
• aminokyseliny jsou amfionty (částice, které obsahují kyselé i
 zásadité skupiny)
• isoelektrický bod (pI): hodnota pH roztoku, kdy volný náboj
 amfiontu je nulový (amfiont se nepohybuje v elektrickém poli)

         pK1  pK 2
      pI           pK - disociační konstanty
           2
    → migrace amfiontů
     v eletrickém poli
     se využívá při
    elektroforetickém dělení

                    kapilární elektroforéza
    Papírová chromatografie
• papírová chromatografie se využívá k identifikaci
 aminokyselin
  1) na papír se nanese směs
   aminokyselin
  2) papír se ponoří do rozpouštědla
  3) rozpouštědlo vzlíná a unáší
   s sebou jednotlivé aminokyseliny
   podle jejich rozpustnosti
   v daném rozpouštědle
  4) identifikace podle známých
   standardů
Dělení aminokyselin na měničích iontů
• o separaci rozhodují různě velké elektrostatické
 přitažlivé síly mezi stacionární fází a aminokyselinami
• využití při elektroforéze nebo chromatografii

 papírová elektroforéza:
              nástřik směsi


  anoda +        papír nebo tenká
                           -  katoda
                vrstva
        pufr             pufr

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:21
posted:5/27/2012
language:Czech
pages:21