Universitatea Babes�Bolyai, Cluj�Napoca*** by zKO8Yip7

VIEWS: 8 PAGES: 6

									Universitatea Babeş–Bolyai, Cluj–Napoca
Facultatea de Psihologie şi Ştiinţe ale Educaţiei
Anul universitar 2010-2011
Anul II, Semestrul IV I. Informatii generale despre curs, seminar, lucrare practica sau laborator

TITLUL DISCIPLINEI: Strategii de dezvoltare a gândirii critice
CODUL: PED 2426
NUMĂRUL DE CREDITE: 4
LOCUL DE DESFĂŞURARE: Sala D. Todoran, Sindicatelor, nr. 7
PROGRAMAREA ÎN ORAR A ACTIVITĂŢILOR: 2 ore curs şi 1 oră seminar

 II. Informatii despre titularul de curs, seminar, lucrare practica sau laborator

NUME, TITLUL STIINTIFIC: Adina Glava, lector doctor
INFORMATII DE CONTACT (adresă e-mail, eventual nr. de telefon):
adinaglava@yahoo.com
Program de consultaţii: Consultaţiile au loc la biroul profesorului: Str. Sindicatelor,
nr. 7, sala 20.

III. Bibliografia obligatorie:

1. Bocoş, M., (2002), Instruire interactivă, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-
  Napoca
2. De Bono,E., (2007), Şase pălării gânditoare, Ed. Curtea Veche, Bucureşti
3. Doise, W. şi Mugny, G. (1998) – Psihologie socială şi dezvoltare cognitivă, Polirom,
  Iaşi
4. Dulamă, E., (2006), Metodologia didactică, Ed. Clusium, Cluj-Napoca
5. Flueraş, V., (2003), Paideia şi gândire critică, Ed. C.C. de Ştiinţă., Cluj-Napoca
6. Flueras, V., (2005), Teoria şi practica învăţării prin cooperare, Ed. C.C. de Ştiinţă.,
  Cluj-Napoca
7. Flueraş, V., (2008), Scrisul şi gândirea laterală, Ed. C.C. de Ştiinţă., Cluj-Napoca
8. Oprea, C., (2006), Strategii didactice interactive, E.D.P., Bucureşti
9. Steele, J.L., Meredith, K.S. şi Temple, C. (1998) – A Framework for Critical
  Thinking Across the Curriculum, Ghidul I-VIII, pregătit pentru proiectul Reading and
  Writing for Critical Thinking.
10. Temple, C. (2002) – Gândirea critică în abordare transcurriculară: un model de
  proiectare, în Cooperare şi interdisciplinaritate în învăţământul universitar, coord.
  Bernat, S.E. şi Chiş, V., Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca.
Site-uri utile:

1. www.alsdgc.ro
2. http://ct-net.net/

IV. Materiale folosite in cadrul procesului educational specific disciplinei:
- laptop
- videoproiector
- ghiduri
- suporturi de curs

 V. Descrierea disciplinei:

Disciplina Strategii de dezvoltare a gândirii critice se adresează studenţilor de anul III de
la specializarea Pedagogie. Scopul cursului este de a le oferi studenţilor posibilitatea de a
exersa un set coerent de metode care pot fi integrate în predarea la clasă pentru a dezvolta
abilităţile de gândire de ordin superior ale elevilor. Metodele utilizate la curs sunt
predominant cele din programul Lectura şi Scrierea pentru Dezvoltarea Gândirii Critice.
La finalul cursului studenţii vor cunoaşte aproximativ 50 de metode de predare, vor şti
cum să proiecteze o lecţie care urmăreşte dezvoltarea gândirii critice a elevilor săi şi vor
şti cum să evalueze învăţarea în mod formativ.


VI. Planificarea /calendarul intalnirilor si a verificarilor/examinarilor
  intermediare:

Săptămâna I.
Tema: Prezentarea obiectivelor cursului.
Prezentarea sistemului de lucru în cadrul cursului.
Discutarea şi explicarea programei de curs.
Cuvinte cheie: gândire de ordin superior
Obligaţiile studenţilor pentru seminar: să participe activ la exerciţiile ghidate din
timpul lucrărilor practice

Săptămâna II
Tema: Ce este gândirea critică?
Cuvinte cheie: abilităţi de gândire, gândire critică
Obligaţiile studenţilor pentru seminar: să lectureze bibliografia şi să participe activ la
exerciţiile ghidate din timpul lucrărilor practice
Bibliografie:
De Bono,E., (2007), Şase pălării gânditoare, Ed. Curtea Veche, Bucureşti
Doise, W. şi Mugny, G. (1998) – Psihologie socială şi dezvoltare cognitivă, Polirom, Iaşi
Flueraş, V., (2003), Paideia şi gândire critică, Ed. C.C. de Ştiinţă., Cluj-Napoca

Săptămâna III
Tema: Predarea pentru dezvoltarea abilităţilor de gândire critică
Cuvinte cheie: alternative educaţionale, dezvoltarea abilităţilor
Obligaţiile studenţilor pentru seminar: să lectureze bibliografia şi să participe activ la
exerciţiile ghidate din timpul lucrărilor practice
Sarcina de lucru: La această întâlnire veţi realiza aplicaţii în timpul cursului.
Bibliografie:
Flueraş, V., (2003), Paideia şi gândire critică, Ed. C.C. de Ştiinţă., Cluj-Napoca

Săptămâna IV
Tema: Metode de predare care dezvoltă gândirea critică
Cuvinte cheie: metode de lectură a textelor informative
Obligaţiile studenţilor pentru seminar: să lectureze bibliografia şi să participe activ la
exerciţiile ghidate din timpul lucrărilor practice
Sarcina de lucru: La această întâlnire veţi realiza aplicaţii în timpul cursului.
Bibliografie:
Oprea, C., (2006), Strategii didactice interactive, E.D.P., Bucureşti
Dulamă, E., (2006), Metodologia didactică, Ed. Clusium, Cluj-Napoca

Săptămâna V
Tema: Metode de predare care dezvoltă gândirea critică
Cuvinte cheie: metode de lectură a textelor de ficţiune
Obligaţiile studenţilor pentru seminar: să lectureze bibliografia şi să participe activ la
exerciţiile ghidate din timpul lucrărilor practice
Sarcina de lucru: La această întâlnire veţi realiza aplicaţii în timpul cursului.
Bibliografie:
Steele, J.L., Meredith, K.S. şi Temple, C. (1998) – A Framework for Critical Thinking
Across the Curriculum, Ghidul I-VIII, pregătit pentru proiectul Reading and Writing for
Critical Thinking.
Dulamă, E., (2006), Metodologia didactică, Ed. Clusium, Cluj-Napoca
Flueraş, V., (2003), Paideia şi gândire critică, Ed. C.C. de Ştiinţă., Cluj-Napoca

SăptămânaVI
Tema: Metode de predare care dezvoltă gândirea critică
Cuvinte cheie: metode de scriere
Obligaţiile studenţilor pentru seminar: să lectureze bibliografia şi să participe activ la
exerciţiile ghidate din timpul lucrărilor practice
Sarcina de lucru: La această întâlnire veţi realiza aplicaţii în timpul cursului.
Bibliografie:
Steele, J.L., Meredith, K.S. şi Temple, C. (1998) – A Framework for Critical Thinking
Across the Curriculum, Ghidul I-VIII, pregătit pentru proiectul Reading and Writing for
Critical Thinking.
Dulamă, E., (2006), Metodologia didactică, Ed. Clusium, Cluj-Napoca
Flueraş, V., (2003), Paideia şi gândire critică, Ed. C.C. de Ştiinţă., Cluj-Napoca
Bocoş, M., (2002), Instruire interactivă, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca

Săptămâna VII
Tema: Metode de predare care dezvoltă gândirea critică
Cuvinte cheie: metode de argumentare, dezbateri
Obligaţiile studenţilor pentru seminar: să lectureze bibliografia şi să participe activ la
exerciţiile ghidate din timpul lucrărilor practice
Sarcina de lucru: La această întâlnire veţi realiza aplicaţii în timpul cursului.
Bibliografie:
Steele, J.L., Meredith, K.S. şi Temple, C. (1998) – A Framework for Critical Thinking
Across the Curriculum, Ghidul I-VIII, pregătit pentru proiectul Reading and Writing for
Critical Thinking.
Dulamă, E., (2006), Metodologia didactică, Ed. Clusium, Cluj-Napoca
Flueraş, V., (2003), Paideia şi gândire critică, Ed. C.C. de Ştiinţă., Cluj-Napoca

Săptămâna VIII
Tema: Metode de predare care dezvoltă gândirea critică
Cuvinte cheie: metode de învăţare prin cooperare
Obligaţiile studenţilor pentru seminar: să lectureze bibliografia şi să participe activ la
exerciţiile ghidate din timpul lucrărilor practice
Sarcina de lucru: La această întâlnire veţi realiza aplicaţii în timpul cursului.
Bibliografie:
Steele, J.L., Meredith, K.S. şi Temple, C. (1998) – A Framework for Critical Thinking
Across the Curriculum, Ghidul I-VIII, pregătit pentru proiectul Reading and Writing for
Critical Thinking.
Dulamă, E., (2006), Metodologia didactică, Ed. Clusium, Cluj-Napoca
Flueraş, V., (2003), Paideia şi gândire critică, Ed. C.C. de Ştiinţă., Cluj-Napoca
Bocoş, M., (2002), Instruire interactivă, Ed. Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca

Săptămâna IX
Tema: Metode de predare care dezvoltă gândirea critică
Cuvinte cheie: metode de învăţare prin cooperare
Obligaţiile studenţilor pentru seminar: să lectureze bibliografia şi să participe activ la
exerciţiile ghidate din timpul lucrărilor practice
Sarcina de lucru: La această întâlnire veţi realiza aplicaţii în timpul cursului.
Bibliografie:
Steele, J.L., Meredith, K.S. şi Temple, C. (1998) – A Framework for Critical Thinking
Across the Curriculum, Ghidul I-VIII, pregătit pentru proiectul Reading and Writing for
Critical Thinking.
Dulamă, E., (2006), Metodologia didactică, Ed. Clusium, Cluj-Napoca
Flueraş, V., (2003), Paideia şi gândire critică, Ed. C.C. de Ştiinţă., Cluj-Napoca

Săptămâna X
Tema: Metode de predare care dezvoltă gândirea critică
Cuvinte cheie: proiectarea lecţiei după programul LSDGC
Obligaţiile studenţilor pentru seminar: să lectureze bibliografia şi să participe activ la
exerciţiile ghidate din timpul lucrărilor practice
Sarcina de lucru: La această întâlnire veţi realiza aplicaţii în timpul cursului.
Bibliografie:
Steele, J.L., Meredith, K.S. şi Temple, C. (1998) – A Framework for Critical Thinking
Across the Curriculum, Ghidul I-VIII, pregătit pentru proiectul Reading and Writing for
Critical Thinking.
Dulamă, E., (2006), Metodologia didactică, Ed. Clusium, Cluj-Napoca
Flueraş, V., (2003), Paideia şi gândire critică, Ed. C.C. de Ştiinţă., Cluj-Napoca

Săptămâna XI
Tema: Metode de predare care dezvoltă gândirea critică
Cuvinte cheie: proiectarea lecţiei după programul LSDGC
Obligaţiile studenţilor pentru seminar: să lectureze bibliografia şi să participe activ la
exerciţiile ghidate din timpul lucrărilor practice
Sarcina de lucru: La această întâlnire veţi realiza aplicaţii în timpul cursului.
Bibliografie:
Steele, J.L., Meredith, K.S. şi Temple, C. (1998) – A Framework for Critical Thinking
Across the Curriculum, Ghidul I-VIII, pregătit pentru proiectul Reading and Writing for
Critical Thinking.
Dulamă, E., (2006), Metodologia didactică, Ed. Clusium, Cluj-Napoca
Flueraş, V., (2003), Paideia şi gândire critică, Ed. C.C. de Ştiinţă., Cluj-Napoca

Săptămâna XII
Tema: Metode de predare care dezvoltă gândirea critică
Cuvinte cheie: metode de evaluare a abilităţilor de gândire critică
Obligaţiile studenţilor pentru seminar: să lectureze bibliografia şi să participe activ la
exerciţiile ghidate din timpul lucrărilor practice
Sarcina de lucru: La această întâlnire veţi realiza aplicaţii în timpul cursului.
Bibliografie:
Steele, J.L., Meredith, K.S. şi Temple, C. (1998) – A Framework for Critical Thinking
Across the Curriculum, Ghidul I-VIII, pregătit pentru proiectul Reading and Writing for
Critical Thinking.
Dulamă, E., (2006), Metodologia didactică, Ed. Clusium, Cluj-Napoca
Flueraş, V., (2003), Paideia şi gândire critică, Ed. C.C. de Ştiinţă., Cluj-Napoca

Săptămâna XIII
Tema: Exersarea metodelor de predare care dezvoltă gândirea critică
Cuvinte cheie: exersare, feedback
Obligaţiile studenţilor pentru seminar: să lectureze bibliografia şi să participe activ la
exerciţiile ghidate din timpul lucrărilor practice
Sarcina de lucru: La această întâlnire veţi desfăşura micropredări şi veţi oferi colegilor
voştri feedback asupra modului în care şi-au proiectat şi desfăşurat lecţiile prin care
urmăresc să dezvolte gândirea critică a studenţilor lor.
Bibliografie:
Steele, J.L., Meredith, K.S. şi Temple, C. (1998) – A Framework for Critical Thinking
Across the Curriculum, Ghidul I-VIII, pregătit pentru proiectul Reading and Writing for
Critical Thinking.
Dulamă, E., (2006), Metodologia didactică, Ed. Clusium, Cluj-Napoca
Flueraş, V., (2003), Paideia şi gândire critică, Ed. C.C. de Ştiinţă., Cluj-Napoca
 Săptămâna XIV
 Tema: Exersarea metodelor de predare care dezvoltă gândirea critică
 Cuvinte cheie: exersare, feedback
 Obligaţiile studenţilor pentru seminar: să lectureze bibliografia şi să participe activ la
 exerciţiile ghidate din timpul lucrărilor practice
 Sarcina de lucru: La această întâlnire veţi desfăşura micropredări şi veţi oferi colegilor
 voştri feedback asupra modului în care şi-au proiectat şi desfăşurat lecţiile prin care
 urmăresc să dezvolte gândirea critică a studenţilor lor.
 Bibliografie:
 Steele, J.L., Meredith, K.S. şi Temple, C. (1998) – A Framework for Critical Thinking
 Across the Curriculum, Ghidul I-VIII, pregătit pentru proiectul Reading and Writing for
 Critical Thinking.
 Dulamă, E., (2006), Metodologia didactică, Ed. Clusium, Cluj-Napoca
 Flueraş, V., (2003), Paideia şi gândire critică, Ed. C.C. de Ştiinţă., Cluj-Napoca

 VII. Modul de evaluare:
 Evaluarea se realizează pe bază de probă practică, prin micropredare. Fiecare student va
 pregăti un proiect de lecţie în care va integra elementele de dezvoltare a abilităţilor de
 gândire critică deprinse de-a lungul semestrului. Din acest proiect de lecţie studentul va
 susţine un fragment ca demonstraţie practică, sub formă de micropredare. Nota finală la
 examen se obţine prin calcularea mediei aritmetice dintre nota obţinută la micropredare şi
 nota obţinută pe proiectul de lecţie după care s-a efectuat micropredarea.

VIII. Detalii organizatorice, gestionarea situaţiilor excepţionale:
 Modalităţi de recuperare: în cazul în care unul din cursuri nu va fi ţinut, se va recupera la
 o dată ulterioară, fixată în acord cu studenţii.
 Copierea se sancţionează cu excluderea de la examinare şi notarea cu nota 1 (unu).
 Cursul are un pronunţat caracter practic, motiv pentru care prezenţa la cursuri este
 obligatorie. Pentru a putea participa la examen (prezentarea proiectului de lecţie şi
 susţinerea lecţiei) studenţii trebuie să participe la minim 12 întâlniri din cele 14
 prevăzute.

 IX. Bibliografia opţională:
   1. Anderson, R.C. (1984) – Role of the Reader’s Schema in Comprehension,
    Learning and Memory, în Learning to Read in American Schools: Basal Readers
    and Content Texts, Eds. Richard C. Anderson, Jean Osborn, Robert J. Tierney.
    Hillsdale, NJ: Erlbaum.
   2. Bernat, S.E., (2003), Tehnica învăţării eficiente, Ed. P.U.C., Cluj-Napoca
   3. Gardner, H., (2004), Mintea disciplinată, Ed. Sigma, Bucureşti                                 Lect. univ. dr. Adina Glava

								
To top