29 by nikoys

VIEWS: 2 PAGES: 2

									Başlama Tarihi      05.08.10
                                        İş Sıra No:29
                   İŞİN ADI:CD -DVD /CD ROM- DVD
Bitiş Tarihi       05.08.10
                       ROM İncelenmesi
                                        Sayfa No:47
Yapım Süresi(Saat)      2    Servise gelen bilgisayarın kimisinde DVD-ROM kimisinde CD-ROM bulunmaktaydı.
Arızalanmalarından şikayetçi olunuyordu veya biz işlem yaparken arızalı olduklarının farkına
varıyorduk. Böyle durumlarda genellikle garanti durumu sorulur.Garantisi;bitmemiş ise
garantiye gönderilir veya bitmiş ise müşteriden ücret için onay alındıktan sonra yeni eskisi
yenisiyle değiştiriliyordu. Bu gün de CD/DVD ve CD-ROM/DVD-ROM hakkında bilgi edindim.

    CD/CD-ROM

  CD teknolojisi, plak ve kasetlerdeki "playing" olayı sırasında meydana gelen sürtünmeleri
ve arka plan sesleri yok etmek için tasarlanmışlardır. Plak ve kaset gibi çift taraflı olarak
kullanılmazlar. 12 inch'lik standart bir CD yaklaşık 78 dakikalık (650 MB) dijital bilgiyi
barındırabilir. CD'de yer alan dijital bilgi, plaktaki gibi spiral olarak yazılmıştır. Bu şekilde
yerden kazanılır. Fakat, bilgiler plaktaki gibi dıştan içe değil, içten dışa doğru yazılır ve
okunur. CD'ye kayıt ve seri kopyalama ancak dünyadaki birkaç yerde, "super clean room"
denen tozsuz, özel ortamlarda yapılır ve kayıt esnasındaki olaya "burning" denir. Laserle
yakma, yani kayıt işi sona erdikten sonra eldeki CD'ye "master" denir.
  CD'deki kayıt sadece bir tek yüzündedir. Dijital bilgi, CD'nin üzerindeki yazıların
bulunduğu yüzeyin hemen altındadır. Alttaki şeffaf kısım sadece CD ROM’un incecik laser
kaynağından çıkan ışını geçirmeye yarar. Işın şeffaf tabakadan geçer ve yukarıdaki
tabakadan yansıtılır. Alttaki saydam kaplama verinin yazılı olduğu kısmın hemen altında
bulunan dijital bilgiyi korumak amacıyla yapılmıştır. Alttaki bu saydam kaplamanın çizilmesi
CD ROM’un okumasına engel olmaz.

    CD ROM’UN OKUNMASI

  CD ROM2 daki bilgilere bilgisayar üzerindeki CD ROM sürücüleri aracılığıyla erişilir. CD
ROM üzerinde veriler, yani 0 ve 1 dizileri bir grup girinti ve çıkıntıyla gösterilir. Bu girinti ve
çıkıntılar çıplak gözle görülemeyecek kadar küçüktür. Sabit hızla dönen bir CD ROM
üzerinde okuma işlemi şu şekilde gerçekleşir.Lazer okuyucu kafa bir ışın demeti yollar.Bu
ışın, kafa üzerindeki bir dizi mercek yardımıyla CD üzerinde belli bir alana odaklanır. Lazer
ışını,CD’nin plastik kaplamasından geçerek aliminyum tabak üzerindeki girinti ve
çıkıntılardan yansıtılır. Işın, girintiler tarafından kötü, çıkıntılar tarafından iyi yansıtılır.
Yansıyan ışın, elektriksel sinyallere çevrilir. Yorumlanan elektriksel sinyaller, verilere
dönüştürülerek bilgisayara yollanır.
                     YETKİLİNİN
ADI ve SOYADI               GÖREVİ                  İMZASI
                                         05 / 08 / 2010

								
To top