Getal en Ruimte deel 2 havo/vwo deel 1

Document Sample
Getal en Ruimte deel 2 havo/vwo deel 1 Powered By Docstoc
					Studiewijzer
Wiskunde 2 havo
H01 Kwadraten en wortels

les  datum  theorie       maken            opmerkingen
1       § 1.1 AB      Opgave            Zorg er voor dat je het snapt want
                  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11   letterrekenen komt nog vaak terug in de
                                tweede klas.
2       § 1.2 A       opgave            Let op het verschil tussen optellen en
                  12-13-14-15-16-17- 20- 21  vermenigvuldigen.
                                3a + 5a = 8a
                                3a · 5a = 15a2
                                In opgave 22 staat een rekenspel.
3       § 1.3 A       opgave            Om een grafiek te tekenen maak je eerst
                  23-24-25-26-27-28-29-30   een tabel.
4       § 1.4 A       opgave            Om te controleren of het punt (3, 8) op
                  31-32-33-34-35-36-37-38-39  de parabool y = x2 – 1 ligt vul je x = 3 in
                                en reken je na of je y = 8 krijgt.
5       § 1.4 B       opgave            Sommige wortels ken je uit je hoofd,
                  40-41-43-44-45-46-47-48   zoals  9 , 16 , …
                                Het rekenspel in opgave 42 kun je met
                                de hele klas spelen.
6       § 1.5 A       opgave            Vanaf opgave 51 werk je weer zonder
                  49-50-51-52-53-54-55- 56   rekenmachine, schrijf de tussenstappen
                                op.
7       §1.5 BC       opgave            Kijk goed in het voorbeeld naar het
                  57-58-59-60-61-62-63     verschil tussen optellen en
                                vermenigvuldigen van wortels.
8       Gemengde      1-2-4-5-6-7-9-10-11-13-14  Lees de samenvatting door op blz 32.
*       opgaven blz 30


9       Diagnostische
        toets        bladzijde 34 en 35
10       Proefwerk      H1              Maak als voorbereiding de algemene
                                herhaling op blz 213
11       Wiskundige     1-2-3-4-5-6-7        Blz 42
        vaardigheden

* alleen maken indien er voldoende tijd is.
Studiewijzer
Wiskunde 2 havo
H02 Vlakke figuren
les  datum  theorie     maken             opmerkingen
1       § 2.1 AB    opgave             Zorg er voor dat je de geodriehoek en de
               1-2-3-4-5- 6-7         passer in dit hoofdstuk voortdurend bij je
                               hebt. Neem ook steeds het werkboek
                               mee.
2       § 2.1 C     opgave             Bij construeren mag je de geodriehoek
               8-9-10-11-12-13-14       alleen gebruiken om lijnen te tekenen,
                               dus niet om afstanden te meten.
3       § 2.2 AB    opgave 15-16-17-18-19-20-21-  Teken netjes met potlood.
               22-23-24- 25          Opgave 25 is een uitdagende opgave.
4       § 2.3 AB    opgave             De drie zwaartelijnen gaan precies door
               26—27-28-29-30-31-32-33-34   één punt, zo kun je controleren of je
                               nauwkeurig hebt getekend.
                               De opgaven 30 en 35 zijn uitdagende
                               opgaven.
5       § 2.4 A     opgave             Een hoogte gaat door een hoekpunt en
               36-37-38-39-40-41-42- 43    staat loodrecht op de overstaande zijde.
                               Bij stomphoekige driehoeken kan de
                               hoogte buiten de driehoek liggen.
6       § 2.5 A     opgave             Bij elke zijde van een parallellogram
               44 -4546-47-48-49- 50-51    hoort een hoogte.
7       § 2.5 B     opgave             Ook voor het berekenen van de
               52-53-54-55- 56        oppervlakte van een trapezium leer je
                               een formule.
8       § 2.5 C     opgave             Van een willekeurige figuur bereken je
               57-58-59-60-61-62-63      de oppervlakte door de figuur te splitsen
                               in driehoeken, rechthoeken en
                               parallellogrammen.
                               Opgave 63 is een uitdagende opgave.
9       Gemengde    1-2-3-4-5-6-7-8        Lees de samenvatting door op blz 70.
*       opgaven
10      Diagnostische  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-
       toets      13
11      Proefwerk    H2               Maak als voorbereiding de algemene
                               herhaling op blz 215
12      Wiskundige   1-2-3-4-5-6-7-8-9       Blz 80
       vaardighedenStudiewijzer
Wiskunde 2 havo
H03 Rekenen met letters

les  datum  theorie     maken             opmerkingen
1       § 3.1 A     Opgave            Let op het verschil.
               2-3-4-5-6-8-9-10        3(a + 4) = 3a  12
                               4 3(a + 4) = 4 3a  12 = 3a 
                               8
2       § 3.2 A     opgave            Met de applet Algebra kun je op de
               11-12-13-14-15-16-17     computer flink oefenen met het
                              wegwerken van haakjes.
3       § 3.2 B     opgave            .
       § 3.3 AB    18 -19-20-22-23-24-25-26-27
4       § 3.4 AB    opgave            Hier kun je nog eens oefenen met het
               29-30-31-32-33-34-35-36-   rekenen met breuken.
5       § 3.5 AB    Opgave            Bij het letterrekenen met breuken ga je
               37-38-39-40-41-42-43     net zo te werk als bij het rekenen met
                              gewone breuken.

6       § 3.5C     opgave            In opgave 45 komt het optellen,
       § 3.6A     44-45-46-47-48        vermenigvuldigen en delen met breuken
                              door elkaar voor.
                              Opgave 47 is een uitdagende opgave.
7       § 3.6 B     opgave            Hele grote en hele kleine getallen schrijf
               49-50-51-52-53-54-55     je in de wetenschappelijke notatie.
8       § 3.7 AB    opgave            Het rekenen met machten heb je al in de
               56-57-58-59-60-62-63-64-65-  brugklas gehad. Hier wordt het
               66              belangrijkste nog eens herhaald.
9       § 3.8 ABC    opgave            Je leert nog enkele nieuwe regels voor
               67-68-69-70-71-72-73-74    het rekenen met machten.
10      § 3.8 C     opgave            Met de applet Algebra kun je extra
*       Gemengde    75-76-77-78          oefenen met het rekenen met machten.
       opgaven     1-2-3-4
11      Gemengde    5-6-7-8-9-10-11        Lees de samenvatting door op blz.108
*       opgaven
12      Diagnostische  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-
       toets      13


13      Proefwerk    H3              Maak als voorbereiding de algemene
                                  herhaling op blz 217Studiewijzer
Wiskunde 2 havo
H04 Procenten en diagrammen

les  datum  theorie      maken             opmerkingen
1       § 4.1 AB      opgave            Het is verstandig dat je procentopgaven net
                 1-2-3-4-5-6-7-9-10-11-12-13  zo maakt als in de voorbeelden staat.
2       § 4.1 C      opgave            Het spel in opgave 18 kun je met twee of
        § 4.2 A      14-15-16-17-18-19-20-21-   meer personen spelen.
                 22-23-24           Rond procenten af op één decimaal.
3       § 4.2 BC      Opgave            Deel steeds door OUD.
                 25-26-27-28-29-30-31-32-   Opgave 35 is een uitdagende opgave.
                 33-34
4       § 4.3 AB      opgave            Beelddiagrammen, staafdiagrammen en
                 36-37-38-39-40-41-42-43    lijndiagrammen kom je in kranten veel
                 t/m 42            tegen.
5       § 4.4 A      Opgave            Gebruik je passer en je geodriehoek om een
                 44-45-46-47-48-49       cirkeldiagram te tekenen. Zet er een legenda
                                bij.
6       § 4.5 AB      opgave            In het steel-bladdiagram moeten de bladen
                 50-51-52-53-54-55-56- 57   van klein naar groot staan.
7       § 4.6 A      opgave            Met Excel kun je mooie cirkeldiagrammen
*                 58 -59-60-61-62        en staafdiagrammen maken.
                                COMPUTERLES
8       Gemengde      1-2-3-4-5-6          Lees de samenvatting door op blz 150.
*       opgaven
9       Diagnostische   1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11
        toets
10       Proefwerk     H4              Maak als voorbereiding de algemene
                                herhaling op blz 219
11       Wiskundige     1-2-3-4-5-6-7-8
        vaardigheden
* alleen maken indien er voldoende tijd is.
Studiewijzer
Wiskunde 2 havo
H05 Vergelijkingen

les  datum   theorie      maken             opmerkingen
1        § 5.1 A      Opgave            Om de grafiek van y = 3x + 1 te tekenen
                  1-2-3-4-5-6-7         maak je een tabel met twee punten.
2        § 5.1 B      opgave            De grafiek van y = ax + b is een lijn die
                  8-9-10-11-12-13-14-15-16   1 naar rechts en a omhoog gaat en die de
                                 y-as snijdt in het punt
                                 (0, b).
3        § 5.2 AB     opgave            Van de grafiek van y = 3x + 1 is de
                  17-18-19-20-21-22-23-24-25  richtingscoëfficiënt rc = 3,
                                 dus 1 naar rechts en 3 omhoog.
                                 Opgave 26 is een uitdagende opgave.
4        § 5.3 AB     opgave            In het voorbeeld op bladzijde 173 staat
                  27-28-29-30-31-32-33     hoe je de uitwerking opschrijft.
5        § 5.4 AB     opgave            Een vergelijking lijkt op een balans, je
                  34 -35-36-37-38-39-41-42-43  mag er links en rechts hetzelfde bij
                                 optellen of van aftrekken.

6        § 5.4 C      opgave            Bij het oplossen van een vergelijking
                  44-45-46-47-48-49-50-51-52  schrijf je de stappen steeds mooi onder
                                 elkaar.
                                 Opgave 52 is een uitdagende opgave.
7        § 5.5 A      opgave            Schrijf de uitwerking netjes op. In elke
                  53-54-55-56-57-58-59     stap is de vergelijking weer iets
                                 eenvoudiger dan in de vorige stap.
8        § 5.5 B      opgave            Opgave 63 is een uitdagende opgave.
         § 5.5 C      60-61-62-64-65-66
9        § 5.6 A      opgave            Met het computerprogramma VU-
*                 70-71-72           Grafiek kun je goed met lineaire
                                 formules oefenen.
                                 COMPUTERLES
10        Gemengde     1-2-3-4-5-6-7-8        Lees de samenvatting door op blz 194 .
*        opgaven
11        Diagnostische   1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12
         toets
12        Proefwerk     H5              Maak als voorbereiding de algemene
                                 herhaling op blz 222
13        Wiskundige    1-2-3-4-5-6-7-8        Blz 204
         vaardigheden
* alleen maken indien er voldoende tijd is.
Studiewijzer
Wiskunde 2 havo
H06 De stelling van Pythagoras

les  datum   theorie      maken           opmerkingen
1        § 6.1 AB     opgave          Let in een rechthoekige driehoek op het
                  1-2-3-5-6-7-8-9-10    verschil tussen de rechthoekszijden en de
                               schuine zijde. De schuine zijde ligt tegenover
                               de rechte hoek.
2        § 6.2 A      opgave          Schrijf de uitwerking net zo op als in het
                  11-12-13-14-15-16- 17   voorbeeld.
3        § 6.3 A      opgave          Kijk steeds goed waar de rechte hoek zit, daar
                  18-19-20-21-22-23-24-   tegenover ligt de schuine zijde.
                  25
4                 opgave          Soms moet je een hulplijn tekenen om een
                  26-27-28-29-30-31-32-   rechthoekige driehoek te krijgen.
                  33-34           Opgave 35 is een uitdagende opgave.
5        § 6.3 BC     opgave          Met de omgekeerde stelling van Pythagoras
                  36-37-38-39-40-41     kun je controleren of er een rechte hoek
                               aanwezig is.
6        § 6.4 A      opgave          Het is verstandig een rechthoek of driehoek
                  42-43-44-45-46      uit de ruimtefiguur te halen en deze apart te
                               tekenen.
7                 opgave          Om aan te tonen dat een driehoek rechthoekig
                  47-48-49-50-51-52     is, ga je na of de stelling van Pythagoras in de
                               driehoek klopt.
8        Gemengde     1-2-3-4-5-6        Lees de samenvatting door op blz 30.
*        opgaven
9        Diagnostische   1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11
         toets
10        Proefwerk     H5            Maak als voorbereiding de algemene
                               herhaling op blz 182
11        Wiskundige    1-2-3-4-5-6-7-8      Blz 40
         vaardigheden
* alleen maken indien er voldoende tijd is.
Studiewijzer
Wiskunde 2 havo
H07 Kwadratische vergelijkingen

les  datum  theorie     maken          opmerkingen
1       § 7.1 AB    opgave         De oplossingen van een vergelijking hebben te
               1-2-3-4-5-6-7-8-9    maken met de x-coördinaten van snijpunten van
                           grafieken. Je kunt de oplossingen van de
                           vergelijkingen dus zo uit de figuren aflezen.
2       § 7.2 A     opgave             x2 = 20 heeft twee oplossingen
               10 -11-12-13-14-15       x2 = –20 heeft geen oplossingen
3       § 7.2 B     opgave         Opgave 19 is een uitdagende opgave.
               16-17-18-19-20-21-
               22-23
4       § 7.3 AB    opgave         Ontbinden in factoren is het omgekeerde van
               24-25-26-27-28-29    haakjes wegwerken. Door de haakjes weer weg te
                           werken kun je elke ontbinding controleren.
                           Opgave 29 is een uitdagende opgave.
5       § 7.4 A     opgave         De product-som-methode moet je snel kunnen
               30-31-32-33-34-35-   toepassen. Probeer het zonder tabel te doen!
               36-37-38-39
6       § 7.4 B     opgave
       § 7.5 A     40-41-42-44 -45-46
7       § 7.5 B     opgave         Uit A· B = 0 volgt A = 0 of B = 0.
               47-48-49-50-51-52-   Met deze regel kun je vele vergelijkingen
               53           oplossen.
8       § 7.6 A     opgave         Je gebruikt ontbinden in factoren om
               54-55-56-57-58-59-   kwadratische vergelijkingen op te lossen.
               60-61-62
9       § 7.6 BC    opgave         In de opgaven 63 en 64 komen alle typen
               63-64-65-66-67-68    kwadratische vergelijkingen door elkaar voor.
                           Lukken deze opgaven, dan snap je het goed.
10      § 7.7A     opgave         Met het programma VU-Grafiek kun je de
*               69-70-71-72-73-74-   coördinaten van snijpunten van grafieken
               75-76- 77        opsporen. COMPUTERLES
11      Gemengde    1-2-3-4-5-6-7      Lees de samenvatting door op blz 70.
*       opgaven
12      Diagnostische  1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-
       toets      11-12-13
13      Proefwerk    H7           Maak als voorbereiding de algemene herhaling
                           op blz 185
Studiewijzer
Wiskunde 2 havo
H08 Inhouden en vergroten

les  datum    theorie     maken          opmerkingen
1         § 8.1 A     opgave         Het is verstandig het grondvlak van een prisma
                  1-2-3-4-5-6- 7     apart te tekenen voordat je de oppervlakte van
                              het grondvlak gaat berekenen.
2         § 8.1 B     opgave              1 dm3 = 1 liter = 1000 cm3
                  8-9-10-11-12-13- 14        1 liter = 10 dl = 100 cl = 1000 ml
3         § 8.2 A     opgave         Schrijf de uitwerking er steeds bij, geef niet
                  15-16-17-18-19-20-21-  alleen een antwoord.
                  22
4         § 8.2 B     opgave         Gebruik de toets met π op je rekenmachine.
                  23 -24-25-26-27- 28
5         § 8.3 AB    opgave         Bedenk eerst wat het origineel en wat het beeld
                  29-30-31-32-33-34-35-  is. Gebruik verder
                  36                   afmeting beeld
                              k                    .
                                overeenkomstige afmeting origineel
                              Opgave 36 is een uitdagende opgave.
6         § 8.4 A     opgave         Uit k = 5 volgt
                  37-38-39-40-41-42-43  opp beeld = 52 · opp origineel.
7         § 8.4 B     opgave         Uit opp beeld = 5 · opp origineel
                  44-45-46-47-48-49-50  volgt k = √5.
8         § 8.5 A     opgave         Uit k = 5 volgt
                  51-52-53-54-55-56    inhoud beeld = 53 · inhoud origineel.
9         § 8.5 B     opgave         Uit inhoud beeld = 5 · inhoud origineel
                  57-58-59-60-61-62-63  volgt k =  3
                                      5 » 1,71.
10         Gemengde    1-2-3-4-5-6-7-8     Lees de samenvatting door op blz 116
*         opgaven
11         Diagnostische  1-2-3-4-5-6-7-8-9
          toets
12         Proefwerk    H8           Maak als voorbereiding de algemene
                              herhaling op blz 188
13         Wiskundige   1-2-3-4-5-6-7-8     Blz 128
          vaardigheden
* alleen maken indien er voldoende tijd is.
Studiewijzer
Wiskunde 2 havo
H09 Informatieverwerking

les  datum   theorie     maken          opmerkingen
1        § 9.1 A     Opgave          Bij enkele van de volgende opgaven heb je het
                 1-2-3-4-5-6-7      werkboek nodig. Neem het mee.
2        § 9.1 B     opgave          Opgave 12 is een uitdagende opgave.
                 8-9-10-11-12-13-
3        § 9.2 AB     opgave          Teken overzichtelijke boomdiagrammen.
                 14-15-16-17-18-19—20-
                 21-22
4        § 9.2 C     opgave          Geef niet alleen een antwoord, zet de
                 23-24-25-26-27-28-29-  berekening erbij.
                 30-31-32
5        § 9.3 A     opgave          Bij het berekenen van het gemiddelde bij een
                 33-34-35-36-37-38-39-  frequentietabel moet je na het intikken van de
                 40            teller op = drukken. Daarna deel je door de
                              totale frequentie.
6        § 9.3 BC     opgave          Bij 23 waarnemingsgetallen geldt mediaan = 12e
                 41-42-43-44-45-46- 47  .
                              Bij 24 waarnemingsgetallen geldt mediaan =
                              12e + 13e
                                   .
                                2
7        § 9.4A      opgave          Met Excel kun je centrummaten berekenen. In
*                 48 -49-50-51-52-53-54-  het werkboek kun je nalezen hoe dat gaat.
                 55-55-56         COMPUTERLES
8        Gemengde     1-2-3-4-5-6-7-8-9    Lees de samenvatting door op blz 156
*        opgaven
9        Diagnostische  1-2-3-4-5-6-7-8
         toets
10        Proefwerk    H9            Maak als voorbereiding de algemene
                              herhaling op blz 188* alleen maken indien er voldoende tijd is.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:1653
posted:5/27/2012
language:
pages:9