e chimie Marcela

Document Sample
e chimie Marcela Powered By Docstoc
					       Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013
                                 Investeşte în oameni
                                                        http://e-chimie.upb.ro
    Formarea profesională a cadrelor didactice pentru
    utilizarea resurselor informatice moderne în predarea
             eficientă a chimiei
Titlul programului: Program Operaţional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane
Titlul proiectului: Privim către viitor - Formarea profesională a cadrelor didactice pentru utilizarea resurselor
informatice moderne în predarea eficientă a chimiei (e-CHIMIE)
Editorul materialului: UPB
Data publicării: 1 noiembrie 2010
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a
Guvernului României
   LEGĂTURA IONICĂ

Cursant: Pandrea Marcela Angelica
         Făgăraş - Braşov
Cuprins
  Legatura ionică
  Compuşi ionici
  Concluzii
  Bibliografie
1. Legătura ionică
 Legătura ionică se   Se mai numeşte şi
 realizează prin     legătură electrovalentă.
 transfer de electroni  Pentru a vizualiza un
 de la un metal la un  model faceţi clik aici.
 nemetal.
2.Compuşi ionici
 Sarea de bucătărie -
 clorura de sodiu
 NaCl
Concluzii
 Aceasta prezentare
 este foarte utilă
 pentru ca elevii pot          Evolutia notelor la chimie -an scolar

 vizualiza lectia cu        12
                  10

 efecte speciale          8                  Nr. Elevi sem I
               nota
                  6                  Nr. Elevi sem II


 Creşte atractivitatea
                  4                  Nota

                  2
                  0

 lecţiei prin folosirea         1  2  3  4  5
                         numar elevi
                                6  7
 celui mai iubit mijloc
 didactic ”calculatorul”.
  Bibliografie


  http://e-chimie.upb.ro/ael/crf/list.action#/Materiale
  www.didactic.ro
  www.edu.ro
  www.intuitext.ro

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:37
posted:5/27/2012
language:Romanian
pages:8