Your Federal Quarterly Tax Payments are due April 15th Get Help Now >>

Zondagsbrief 6 januari 2008 by 1Vs4Xt

VIEWS: 4 PAGES: 2

									  Zondagsbrief 27 mei 2012

  12e jaargang nummer 27
BIJ DE DIENSTEN                 BAZAAR NIEUWENHOORN
Alle kerkgangers in de Petrakerk en de Kerk   Volgende week zaterdag 2 juni kunt u weer
aan de Dorpsstraat van harte welkom. We     spullen inleveren voor de bazaar van de kerk
hopen met elkaar een gezegende dienst te     aan de Dorpsstraat.
beleven. Na afloop van de diensten is er     Van tien tot twaalf uur zitten er medewerkers
gelegenheid tot koffiedrinken.          klaar in de consistorie van de Kerk
                         aan de Dorpsstraat in Nieuwenhoorn om uw
BLOEMEN                     goederen in te nemen.
De bloemen uit de Petrakerk gaan met een     S.v.p. geen computers, want die raken we niet
hartelijke groet naar Coby Kwast. Fijne     kwijt en geen meubilair want daar hebben
pinksterdagen gewenst.              we geen ruimte voor.
In de dienst in de Kerk aan de Dorpsstraat    Graag tot ziens op zaterdag 2 juni!
staan twee boeketten.              De bazaarcommissie.
Het eerste boeket gaat met een hartelijke
felicitatie naar Ubbo en Connie Wiersema -    VOOR DE VOEDSELBANK.
Renée, die tijdens hun vakantie op 9 mei 40   Hartelijk dank voor het houdbaar voedsel dat we
jaar getrouwd waren. Het andere boeket is    reeds mochten ontvangen. We blijven de
bestemd voor Marian Krijgsman, met een      komende weken doorgaan met het inzamelen.
hartelijke groet van ons allen!         Er is nog weinig verandering in de aanvoer .
                         Daarom zijn we aangewezen op de plaatselijke
KINDERNEVENDIENST                hulp. Wij willen voldoen aan de lopende
Het barst los!                  verplichtingen, want ze rekenen op ons. Nog
De leerlingen van Jezus zitten bij elkaar en   steeds kunnen we geen nieuwe aanmeldingen
weten niet hoe het verder moet. Dan gebeurt   honoreren. Erg jammer maar we hopen het zo
er iets: het barst los!             snel mogelijk te herstellen. Uw hulp blijft daarom
De kinderen gaan mee met:            onmiskenbaar. Mogen we op uw steun rekenen?
Antoinette & Reina - Petrakerk
Nel – Dorpsstraat                EO JONGERENDAG 2012
                         Op zaterdag 9 juni gaat het weer gebeuren in het
OMZIEN NAAR ELKAAR                Gelredome in Arnhem, de EO Jongerendag. Dit
Voor Herma Boers-van den Oever blijft de     jaar is het thema ‘Made for you’. Voor meer
onzekerheid nog even. Vorige week        informatie kan je kijken op www.eojongerendag.nl
onderging ze een aantal ingrijpende       Vorig jaar waren we al met een behoorlijke groep,
onderzoeken en rond deze dagen zullen de     maar de groep kan natuurlijk altijd groter. Als het
uitslagen daarvan bekend worden. Aan de     vervoer een probleem is, voor € 17,50 kan je
hand daarvan zal een behandelingsplan      heen en terug met de bus vanaf busstation
worden opgesteld. Heel veel moed en geduld    Stellendam, georganiseerd door de
wensen wij haar en haar man Arie toe.      Doopsgezinde Gemeente te Ouddorp. Lijkt dit je
Het gaat “naar omstandigheden” heel goed     leuk? Dan kun je je bij mij opgeven en betalen,
met Geke Jansen. Donderdag jl. is ze       dan zorg ik ervoor dat het geld bij de
thuisgekomen uit het ziekenhuis en ze mag    desbetreffende persoon terecht komt. Het lijkt me
nu verder thuis weer op krachten komen. Fijn   leuk om weer met z’n allen af te spreken.
dat alles zo voorspoedig is verlopen! Hopelijk  Groetjes, Arjan Mensinga.
is ze snel weer helemaal in de running.
                         BEDANKT!
BIJBELLEZING ROZENHOEK              Tot onze grote verrassing stond op de avond van
Dinsdag 29 mei is er om 19.00 uur in de     Hemelvaartsdag Miep Visser met een enorme
Rozenhoek een Bijbellezing door ds. Henk     bos bloemen voor onze deur. De bloemen uit de
Hessels. U bent van harte welkom!
kerk! We genieten er erg van, ze staan er nog
prachtig bij. Bedankt!
Dick ter Horst en Tineke Flim.

EXTRA COLLECTE PETRAKERK
Vandaag is het weer zover. De laatste zondag
van de maand met de extra collecte voor het
opknappen van de Petrakerk. Misschien heeft
u het gezien, de consistorie is bijna gereed.
Alleen de bestelde tafels en kasten moeten
nog komen, maar de rest is het geheel af. De
gang is eveneens zo goed als klaar op wat
voegwerk na. Maar dat komt ook nog goed.
Zo is er dus weer een fase afgerond. Het
volgende project zal de keuken worden, maar
daar moeten we eerst voor gaan sparen. We
blijven dus activiteiten organiseren en
bedenken wat we nog meer kunnen
verbeteren aan de Petrakerk. De werkgroep
blijft met inzet van veel vrijwilligers
onverminderd doorgaan. Blijft u en jullie
meesparen?
Namens de Werkgroep Werk aan de
Petrakerk, Piet Nobels.

COLLECTE-OPBRENGSTEN
Opbrengsten 20 mei
Diaconie
Petrakerk: € 152,50
Vestingkerk: € 109,12
Bestemming: Diaconaal werk in eigen
gemeente.
2e/3e collecte
Petrakerk: €165,06 / € 55
Vestingkerk: € 99,30 / € 53,45
Bestemming: werk in eigen gemeente /
onderhoud gebouwen.

KOPIJ
Heeft u nieuws dat van belang is voor de
gemeente? Laat het weten! De kopij voor de
zondagsbrief van 3 juni kan ingeleverd
worden tot donderdag 31 mei 13.00 uur bij
Andrea Weeda,
zondagsbrief@pghellevoetsluis.nl

								
To top