30 by enverbariss

VIEWS: 2 PAGES: 2

									Başlama Tarihi      06.08.10
                                       İş Sıra No:30
                  İŞİN ADI: Virüsler ve Zararlarından
Bitiş Tarihi       06.08.10
                  Korunma Yöntemleri
                                       Sayfa No:49
Yapım Süresi(Saat)      2

    Servise; bilgisayarlarına yeni sistem kurulması isteğiyle gelen müşterilere,
bilgisayarlarında önemli bilgileri olup olmadığını soruyorduk. Önemli bilgilerinin olduğu
cevabını alınca bilgileri yedekledikten sonra sistemi kuruyorduk.Yedeklenecek dosyaları anti-
virüs programıyla taratıp sistem kurulmayacak olan diğer sürücülere yedekliyorduk.Bu
işlemlerde dikkatimi çeken taranan dosyaların yüksek miktarda virüs içermesiydi.Şikayetlerin
çoğu da virüs kaynaklı olmaktaydı.Bu nedenle stajımın bu gününde virüsler,zararları ve
zararlarında korunma yolları hakkında bilgi edinmeye çalıştım.
    Virüsler bilgisayarlara ve dosyalara zarar verme potansiyeline sahip ve bu amaçla
yazılmış programlardır.Yani virüsler;bilgisayarlara neleri hangi şekilde yapmaları gerektiğini
kendi amaçları doğrultusunda yanıltarak söyleyen komutlar dizisidir.İlk virüs 1948 yılında
JohnVon Neumann’ın bir bilgisayar programının kendi kendisini kopyalayabileceği tezi ile
ortaya çıkmıştır.
    Virüsler şu şekilde gruplandırılabilir;
       Açılış sektörü virüsleri,
       Komut işlemcisi virüsleri,
       Genel amaçlı virüsler,
       Çok amaçlı virüsler,
       Kütük tipi virüsler,
       Bellekte yerleşik duran(TSR) virüsler’dir.


Açılış sektörü virüsleri:Açılış disklerinin,açılış sektörüne yerleşir ve bilgisayar açılınca
etkinleşirler.Bilgisayarın yeniden açılması ile silinmezler.Bilgisayarın temiz bir sistem disketi
veya CD’si ile yeniden açılarak anti-virüs programı ile temizlenmesi gerekir.

Komut işlemcisi virüsleri:İşletim sistemi dosyalarına bulaşırlar ve dosyalara girdikten sonra
kolaylıkla yayılırlar.Özellikle command.com dosyasını hedef alırlar.

Genel amaçlı virüsler:Kolayca farklı dosya türüne bulaşabilirler.Alt dosyalar yerine genel
amaçlı sistem dosyalarına ve açılış sektörlerine yerleşirler.

Çok amaçlı virüsler:Açılış sektörü,komut işlemcisi ve genel amaçlı virüslerin en güçlü
özelliklerine sahiptirler.Bir dosyadan diğerine bulaşmak için birden fazla yol kullanırlar.
                     YETKİLİNİN
ADI ve SOYADI               GÖREVİ                 İMZASI
                                        06 / 08 / 2010

								
To top