28 by enverbariss

VIEWS: 1 PAGES: 2

									Başlama Tarihi      04.08.10
                                       İş Sıra No:28
Bitiş Tarihi       04.08.10  İŞİN ADI: Harddisk (Sabit Disk)
                   İncelemesi
                                       Sayfa No:46
Yapım Süresi(Saat)      2  Bu gün bilgisayarımız için çok önemli olan donanım birimi harddisk hakkında bilgi
edindim. Servise gelen pek çok bilgisayarda çeşitli harddisk görme imkanı buldum. Laptop-
larda farklı,PC’lerde farklı ve Serverlerde farklı tipte ve özellikte harddiskler mevcuttu.

    Bir harddiskin temel görevi -tıpkı disketlerde olduğu gibi- veri saklamaktır. Şunu da
belirtmek gerekir ki, sabit disk olmadan da bir bilgisayar çalışabilir. Ancak günümüz
bilgisayarlarının çok fazla veri ile işlem yapması ve programların bir disketin alabileceğinden
daha fazla olması, sabit diskleri bir bilgisayar için zorunlu hale getirmiştir. Bilgisayardan ve
programlardan iyi şekilde yararlanabil- mek için harddisk şarttır.

    Verilerin saklandığı kesimin metal olması ve sert olması nedeniyle hard (sert) adı
verilmiştir. Çoğu zaman da, bilgisayarın kasasına içerden monte edilmiş olması ve disklerin
taşınamaması nedeniyle fixed (sabit) disk adı verilir. Ancak taşınabilen sabit diskler de
üretilmiştir.

   Bir sabit diskte şu kısımlar bulunur:Sürücü motoru, adım motoru, kontrol devresi,
okuma-yazma kafası, üzerine veri yazılan pek çok disk plakalarıdır.

Bir Hard Diskin Kapasitesini ve Performansını Belirleyen Özellikler:

- Dönüş Hızı: Plakarın dönüş hızıdır. Plakalar masaüstü sistemlerimizde kullandığımız IDE
disklerde genelde 5400 veya 7200 RPM (Rotates Per Second, dakikadaji dönüş hızı) hızında
dönerken SCSI disklerde bu hız 15000 RPM`ye kadar çıkabilir.

- Erişim Süresi: Okuma/yazma kafasının disk üzerindeki bir noktaya ulaşması için geçen
süre. Ortalama erişim süresi modern IDE disklerde 10 ms`nin altındayken SCSI disklerde
daha da düşüktür.

- Veri Aktarım Hızı: Harddiskin saniyede aktarabildiği veri miktarıdır. Kullanılan arabirime ve
diskin özelliklerine göre değişir.
                     YETKİLİNİN
ADI ve SOYADI               GÖREVİ                 İMZASI
                                        04 / 08 / 2010

								
To top