16

Document Sample
16 Powered By Docstoc
					Başlama Tarihi      19.07.10
                   İŞİN ADI: Wireless Standartlarının   İş Sıra No:16
                   Araştırılması
Bitiş Tarihi       19.07.10
                                       Sayfa No:31
Yapım Süresi(Saat)    2 saat    Bu iş gününde, kablosuz ağ standartları hakkında bilgi edindim.

    Kablosuz ağ teknolojileri, veriyi, radyo frekanslı bir sistemle, diğer sistemlere
kablosuz bir şekilde ileten teknolojilerdir. Kablolu ağlarda olduğu gibi kablosuz ağlarında,
iletişim protokolleri ve standartları vardır. Bu standartlar IEEE(The Institute of Electrical
and Electronics Engineers) tarafından belirlenmekle birlikte, bu enstitü, değişik
teknolojilerin standartlarını da belirlemektedir. Bu standartlar için değişik alt komisyonlar
oluşturulmaktadır.

    Bu yüzden, ağ standartlarını belirmek için 802 komisyonuna bağlı alt komisyonlar
oluşturulmuştur.

   Kablosuz ağ standartları ve protokolleri bu komisyonun ve alt komisyonların bir nevi
kodlanmasıyla anılır.

    IEEE 802.11 standardı, 2 Mbit Wireless iletişim standardıdır. 802.11a, 802.11g,
802.11b gibi standartların, frekans (GHz), veri aktarım hızı(Mbit\s) ve azami erişim uzaklığı
(metrelerle ifade edilir) gibi özellikleri arasında farklar vardır. Mesela 802.11a ile 802.11g
standartlarının azami veri hızı, 54 Mbit\s iken 802.11b’nin ise 11 Mbit\s’tir. Bununla birlikte,
802.15(WPAN-Wireless Personal Area Network) ve 802.16(WMAN-Wireless Metropolitan
Area Network) gibi kablosuz iletişim standartları da vardır.

    Halen geliştirilmekte olan 802.11n standardının ise önümüzdeki yıllarda
yaygınlaşması bekleniyor. 2009’da son şeklinin verilmesi beklenen bu standart 300 Mbit\s
veri hızı ile veri aktarımı yapabilecek bir teknolojidir.
                     YETKİLİNİN
 ADI ve SOYADI              GÖREVİ                 İMZASI
                                       19 / 07 /2010

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:5
posted:5/26/2012
language:
pages:2