12

Document Sample
12 Powered By Docstoc
					Başlama Tarihi       13.07.10
                                          İş Sıra No:12
                    İŞİN ADI: Kvm switch hakkında
Bitiş Tarihi        13.07.10
                    bilgi
                                          Sayfa No:13
Yapım Süresi(Saat)     2 saat

                          KVMSwitch (KVM kısaltması Klavye, Video, Mo
                          use kelimelerini temsil etmektedir) birden fazla
                          bilgisayarın erişiminin tek bir klavye, video
                          monitör ve mouse vasıtası ile gerçekleştirilmesini
                          sağlayan bir donanım cihazıdır. Günümüz
                          teknolojisinde 2 Portlu modellerle başlayarak tek
                          bir kutuda 64 bilgisayarın erişimine kadar olanak
                          sağlayan KVM Switch modelleri mevcuttur. Bu
                          sayı genişleme özellikli KVM Switch modellerinin
                          uyumlu bağlantı yapısı ile birbirine bağlanarak
                          çok daha yüksek rakamlara ulaşabilmektedir.

                          Genel Sınıflandırma

KVM Switchler genel olarak Analog ve Dijital (IP erişimli) olmak üzere iki ana grup altında
toplanabilir:

  1. Analog KVM Switch: Sadece başındayken bağlı bilgisayarların erişimine imkân veren
    KVM Switchler”Analog" olarak sınıflandırılır. Kendi içerisinde "Otomatik" ve "Manuel" olarak
    iki anagrup altında toplayabileceğimiz Analog KVM Switchlerden sadece üzerinde butonlar
    aracılığı ile geçiş yapılabilenler "Manuel", klavye kısayolları kullanılarak geçiş yapılabilenler
    ise "Otomatik" olarak sınıflandırılmaktadır.
  2. Dijital KVM Switch (IP erişimli): Başındayken bağlı bilgisayarların KVM erişimi
    sağlanabildiği gibi IP üzerinden uzak erişime de olanak sağlayan KVM switch grubu "Dijital"
    olarak sınıflandırılmaktadır. Piyasada bulunan bütün dijital KVM switchler OSD (On Screen
    Display) menüsü üzerinden ve/veya klavye kısa yolları ile ekran geçişi sağladığından
    "Otomatik" sınıfına dahildirler.

    Kablolama Çeşitleri
Analog ve Digital KVM switchler bağlandıkları bilgisayar ile arasındaki KVM sinyal erişimini
sağlayan kablolama türüne göre de iki grup altında toplanmaktadır:

  1. Koaksiyel Kablo(coaxial): Monitör kablolarından tanıdığımız kablolama türüdür. Bazı KVM
    Switch modellerinde her bir bilgisayarın Klavye, Video ve Mouse için üç ayrı kablo
    kullanılırken, bazı modellerde ise bu üç kablo yerine tek bir özel kablo yapılarak KVM
    erişimi bu kablo aracılığı ile gerçekleştirilebilmektedir. Piyasada 10m mesafeye kadar
    bulunabilen bu kabloların mesafe sınırlamasının yanında UTP kablolamaya kıyasla
    yeterince esnek olmaması, yer kaplaması ve görüntü kirliliğine neden olması gibi
    dezavantajları bulunmaktadır.
  2. UTP Kablo: IP üzerinden data transferi için kullandığımız standart UTP (Cat 5/5e/6)
    kablolar günümüz teknolojisinde kullanılan KVM Switchlerin kablolaması için de
    kullanılabilir hale gelmiştir. Genel olarak Dijital KVM Switchlerin bir çoğu Analog KVM
    Switchlerin ise bazıları UTP kablolama desteği ile piyasaya sunulmaktadır. KVM switchler
    için UTP kablolama türü Koaksiyel kablolama türüne göre mesafe, esneklik, yerden kazanç
    ve daha düzenli bir yapı sağlıyor olması gibi birçok önemli avantajlara sahiptir.

                      YETKİLİNİN
 ADI ve SOYADI                GÖREVİ                  İMZASI
                                          13 / 07 /2010

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:2
posted:5/26/2012
language:
pages:2