Motnje zavesti

Document Sample
Motnje zavesti Powered By Docstoc
					 Motnje zavesti

agrad4444@gmail.com
      ZAVEST


• BUDNOST

• VSEBINA ZAVESTI
        ZAVEST
• BUDNOST = f (ascendentne aktivacijske
 retikularne formacije v centralnem delu
 možganskega debla)

• VSEBINA ZAVESTI = f (integrativnih
 mehanizmov možganske skorje)
    MOTNJE ZAVESTI
• KVANTITAVNE (BUDNOST):
 somnolenca
 sopor
 koma
• KVALITATIVNE (VSEBINA ZAVESTI):
 zmedenost
 zamračenost
 delirij
    IZGUBA ZAVESTI
• Bilateralne difuzne okvare možganske
 skorje
• Okvara možganskega debla:
  1) primarna
  2) sekundarna
• Kombinirana okvara možganske skorje in
 možganskega debla
     IZGUBA ZAVESTI
• Poškodba: pretres, udarnina, raztrganina,
 krvavitve
• Cerebrovaskularne bolezni
• Vnetje
• Neoplazme
• Presnovne motnje
• Epilepsija
  IZGUBA ZAVESTI = TIPS

• T = travma
• I = infekcije
• P = psihiatrične motnje
• S = stroke, SAH, shock, space
  IZGUBA ZAVESTI = AEIOU
• A = alkohol, zdravila
• E = endokrine, eksokrine in elektrolitne
 motje
• I = inzulin
• O = oxygen, opijati
• U = uremija
      Med preiskavo
• Heteroanamneza

• Podatke o jemanju zdravil, drog

• Podatke o prejšnjem zdravljenju, alergiji
 NAREDI, NATO RAZMIŠLJAJ!

• REANIMACIJA

• Delovna hipoteza

• SPREMLJANJE ŽIVLJENJSKIH
 FUNKCIJ, ZDRAVLJENJE
    NEVROLOŠKI PREGLED
     nezavestnega bolnika
•  Položaj telesa
•  Lega glave
•  Globina nezavesti
•  Tip dihanja
•  Zenici
•  VOR
•  Motorični odgovor
•  Refleksi
•  Patološki refleksi
•  Kornealni refleks
  Glasgovska lestvica za oceno
      zavesti GCS
• Odpiranje oči:   • Motorični odgovor:
Spontano 4      Uboga ukaze  6
Na ukaz   3    Smotrni gibi  5
Na bolečino 2    Odmik     4
Ni     1     Fleksija    3
• Besedni odgovor:  Ekstenzija   2
Orientiran 5     Ni       1
Zmeden   4
Neustrezno 3
Nerazumljivo 2
Ni     1
  LABORATORIJSKE PREISKAVE
•  Krvni sladkor
•  Rutinske preiskave krvi in urina
•  Shraniti za “toksikologijo”
•  CT glave
•  Lumbalna punkcija
•  EEG
      ZDRAVLJENJE
• Ni “specifično” nevrološkega zdravljenja!!!

• Zato mora biti simptomatsko zdravljenje in
 zdravljenje vzroka ne-nevrološke
 nezavesti


       • OPTIMALNO!
ZMEDEN BOLNIK

KVALITATIVNE MOTNJE
   ZAVESTI
         Delirij


• Motnje zavesti in spoznavnih sposobnosti,
• Psihomotorne in čustvene motnje,
• Spremenjen ritem budnosti in spanja.
          Zavest je
•  Skaljena
•  Nima pozornosti
•  Spomin
•  Slaba orientacija v času, prostoru, do oseb
•  Zaznavne motnje
•  Upočasnjen, inkoherenten miselni tok
•  Nihanje razpoloženja
•  Ritem spanja in pozornosti
 Kdaj pomislimo na delirij? (1)
• Akutna sprememba spoznavnih
 sposobnosti
• Prisotnost somatske bolezni
• Optične halucinacije
• Nihanje v stanju zavesti
 Kdaj pomislimo na delirij? (2)
• Akuten pojav psihiatričnih simptomov brez
 predhodne psihiatrične bolezni
• Pojav novih psihiatričnih simptomov pri že
 znanem psihiatričnem bolniku
• Po laičnem opisu je bolnik zmeden ali
 dezorientiran
    Diagnostični postopek
Opredelitev psihičnega sindroma

Demenca, shizofrenija, bipolarne motnje
 (manija), disociativne motnje, TGA,
 kompleksni epileptični napadi, encefalitis,
 kronični subduralni hematom, W.
 encefalopatija, možganska kap
   Diagnostični postopek
Iskanje somatskih vzrokov

 Zdravila, dehidracija, elektroliti, alkohol,
 CO
       Zdravljenje
• Zdravljenje osnovne bolezni

• Splošni ukrepi

• Simptomatsko zdravljenje
  Prehodne motnje zavesti


• TLOC
= transient loss of consciousness
               PREHODNA MOTNJA
                 ZAVESTI
                Ob poškodbi glave:  Navidezna izguba
   Brez poškodbe glave     PRETRES        zavesti:
                 MOŽGANOV      padci, psihogeno
           EPILEPTIČNI
SINKOPA
            NAPAD
  Navidezna PREHODNA IZGUBA
       ZAVESTI
•  Funkcionalna stanja
•  Pretirana dnevna zaspanost
•  Katapleksija
•  Drop attacks
•  Parcialni, kompleksni epileptični napadi
•  Absence
•  TIA
PREHODNA IZGUBA ZAVESTI
•  Poškodba glave
•  SINKOPA
•  Epilepsija
•  Zvišan intrakranialni tlak (SAH, Tu III, kašelj)
•  Kradežni sy
•  Anoksija
•  Psihogene reakcije
•  Odsotnost starejših
   Obravnava bolnika po TLOC
•  Avtoanamneza:
•  opis dogodka
•  . okoliščine
•  . položaj telesa
•  . budnost, spanje
•  . prodrom
•  . avra
•  . žariščni znaki
•  . padec, poškodba
•  . trajanje
•  . inkontinenca in drugi avtonomni znaki
•  . težave po dogodku (glavobol, mišična utrujenost, ugriz v jezik)
•  - sprožilni dejavniki:
•  . utrujenost
•  . alkohol
•  . neprespanost
•  . utripajoča luč
•  Heteroanamneza:
•  . opis napada (krči, klonizmi, absence)
•  . možen žariščni začetek napada (disfazija, pareza)
•  . sprememba v frekvenci dihanja
•  . sprememba v barvi kože
•  . opis dogajanja po napadu (zaspanost, zmedenost, bruhanje)
  Obravnava bolnika po TLOC
•  Klinični pregled:
•  . stanje zavesti
•  . dihanje
•  . srčna akcija
•  . arterijski tlak
•  . barva kože
•  . zenici
•  . telesna temperatura
•  . meningealni znaki
•  . osnovni nevrološki pregled (žariščni znaki)
     Seizures or syncope
• At times do you wake with a cut tongue after your spells?
 2 points

• At times do you have a sense of deja vu before you
 spells? 1 point

• At times do you sweat before you spells?
 - 2 points


Seizure: point score > 1;
Syncope : point score < 0.
        SINKOPA
                  zaradi
       REFLEKSNA,
KARDIOGENA           ORTOSTATSKE
       nevrokardiogena
                HIPOTENZIJE
   REFLEKSNA SINKOPA
• Vazovagalna
• Vazodepresorna
• Mešani tip
• Kardioinhibitorna: benigna / maligna
• Situacijska: mikcijska, defekacijska, ob
 kašlju
• Sindrom karotidnega sinusa
• Sinkopa pri otrocih
    Definition of Syncope:
   “Unconscious Confusion”


“ Mislil sem, da bom umrl!”

… dramatičen dogodek za bolnika in
 očividce
 Risk stratification: 1-year mortality

Cardiac syncope: 18 – 33%

Other types of syncope: 0 – 12%
• (Unexplained syncope: 5%)
• (Neurally mediated syndromes: 0%)

Task Force on Syncope, 2001
  Risk stratification: 1-year mortality
Cardiac arrhythmias as a cause of syncope or death:

•  Age > 45 years
•  Hy of congestive heart failure
•  Hy of VT
•  Abnormal ECG


Task Force on Syncope, 2001
  Test z nagibno mizo – “tilt”

• 10 min rest; 45 min tilt, 60° tilt, (NTG)


• Specifičnost: 92% (74%)
• Senzitivnost: 25% (75%)
     KLINIČNI PRIMER
• 17 letni dijak si je prvič vpričo okulista
 vstavil leče. Kmalu zatem mu je postalo
 slabo, izgubil je zavest, padel po tleh. Po
 nekaj trenutkih se je zavest povrnila. Na
 čelu je imel buško.
     Klinični primer - 2
• Okulist – sinkopa, ad osebna zdravnica
• Nadomestna zdravnica – sinkopa, ad
 SNMP
• SNMP – sinkopa, ad travmatolog
• Travmatolog (Rtg glave) – kolaps, ad IPP
• IPP (EKG, troponin) – sinkopa, ad
 nevrolog
• Nevrolog – sinkopa, ad test z nagibno
 mizo, EEG
     Klinični primer - 3

• Od doma se je odpravil ob 6:30, vrnil se je
 ob 23:30.

• Obiskal je 6 zdravnikov.

• Opravil številne preiskave.
         SMRT
• Odsotnost dihanja?
• Zastoj dihanja in cirkulacije?
• Odpoved funkcije možganskega debla?
• Odpoved integrativne funkcije celih
 možganov?
• Odsotnost esencialne lastnosti človeka?
           Smrt


“Kako nezanesljiva je človeška presoja, saj
 ne more določiti lastne smrti.”

Plinij starejši, Historia Naturalis
    MOŽGANSKA SMRT
je dokončno oziroma nepovratno prenehanje
 delovanja celih možganov (torej možganskega
 debla in možganskih hemisfer) pri osebi, ki se ji
 ob umetni ventilaciji vzdržuje delovanje srca in
 krvnih obtočil.
Ko je ob upoštevanju tega navodila ugotovljena
 možganska smrt, je oseba s tem spoznana za
 mrtvo.

Ministrstvo za zdravstvo RS, 5.11.1996, UL RS
 512-1/96
          POSTOPEK
•  Znan vzrok        • Klinični znaki:
•  Klinični znaki      • Apnoična koma
•  EEG           • Ni rigidnosti, epi napadov
•  Angiografija       • Zenici sta hromi
•  Scintigrafija      • Ni kornealnega refleksa
•  Dokaz ireverzibilnosti  • Ni odziva na bolečino
•  Zapisnik in dokumenti  • Ni VOR
•  Zdravnik dolžan “brez  • Ni okulocefalnega
  odlašanja in dokončno”   refleksa
  ustaviti terapevtske   • Ni žrelnega refleksa
  postopke         • Ni refleksa kašlja
               • Ni dihalnih gibov

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:168
posted:5/26/2012
language:Croatian
pages:63