Turkiet by linxiaoqin

VIEWS: 8 PAGES: 24

									                                      2009

Delta i en av Sveriges
största golftävlingar
Finalspel i
  Turkiet


                                       34
                                   kvaltävlingar

                                       5
                                    regionfinaler

               5  bästa deltagarna i Aktieslaget
               får spela den svenska kvalificerings-  Komplett lista
               tävlingen till världsfinalen i World
               Golfers Championship 2009.
                                      över alla
        Sven Tumba,
        grundare av
                  World Golfers
                          TM          golfklubbar
           WGC.
                  Championship               Sidan 13

Rikstäckande golftävling med regionfinaler på:
Örnsköldsvik GK • Orresta GK • Kallfors GK • Falköping GK • Perstorp GK
       Inledare
Välkommen till Aktieslaget 2009
För 14:e året i rad inbjuder Aktiespararna alla    det vanliga. 18 spelare från regionfinalerna får  Sist, men inte minst, ett tack till Aktiespararnas
golf- och aktieintresserade att delta i årets golf-  chansen att delta i en spännande final och dess-  regionala samordnare som är helt nya i årets
tävling. Aktieslaget är en av Sveriges största    utom få tillgång till ytterligare tre dagars spel  tävling och som ska axla Sture Gustavssons
golftävlingar och är öppen för i stort sett alla   i en fantastisk natur. Tack till researrangören   fantastiska arbete som tävlingsansvarig för
golfspelare. Inte mindre än 2 700 golfare del-    Nazar, som möjliggör denna finalresa.        Aktieslaget. Dessa nya personer är mycket er-
tog i 2008 års tävling, ännu ett nytt fantastiskt                             farna och kommer säkert att upprätthålla den
deltagarrekord. Målet 2009 är att för första     Beijer Alma Trophy – igen!             höga kvaliteten på Aktieslaget som vi skämts
gången någonsin passera 3 000 startande och      Ett speciellt tack till Beijer Alma som erbju-   bort med.
ta tävlingen till nya höjder.             der de som är aktieägare i företaget att få en
                           andra chans att gå vidare i tävlingen. Vid varje  Missa inte årets golftävling
Fler kvaltävlingar                  kvaltävling i Aktieslaget lottar Beijer Alma    – anmäl dig redan idag!
För att öka tillgängligheten till tävlingen har an-  AB dessutom ut en extra plats till respektive
talet golfbanor utökats till 34 stycken. Dessa    regionfinal bland de deltagare som har minst
är utspridda från Boden i norr till Trelleborg i   en aktie i Beijer Alma.
söder. Såväl nya som tidigare års spelare är väl-
komna. Det finns inga begränsningar vad gäller    Tack till årets sponsorer
hur många kvaltävlingar du får spela. Alla golf-   Vi vill redan nu rikta ett varmt tack till årets
spelare, som är födda senast 1991 och med högst    samtliga sponsorer som gjort det möjligt att
36 i hcp är välkomna att spela i tre klasser.     erbjuda ett välfyllt prisbord och även mark-
                           nadsföra tävlingen. Tack till Riksgälden, Na-
Regionfinaler på 5 platser              zar, Oscar Jacobson med flera. Tack även till de
I likhet med tidigare år går var 10:e spelare i    lokala sponsorer som förstärkt prisbordet vid
samtliga klasser från kvaltävlingarna vidare     kvaltävlingarna.
till en av de fem regionfinalerna. Här avgörs
vilka som får följa med till årets höjdpunkt –    Golfklubbarna avgörande
finalresan.                      Utan förtjänstfulla insatser från arrangerande
                           golfklubbar och kvaltävlingsansvariga skulle
Ett minne för livet                  inte tävlingen kunna genomföras. Det stora
En nyhet 2009 är att vi återvänder till Turkiet. I  engagemanget i Aktieslaget har medfört att
Belekområdet finns 15 golfbanor med mycket      tävlingen blivit en av årets trevligaste och mest
                                                       Tävlingsansvariga för Aktieslaget är Viveca Wallén
hög kvalitet som garanterar ett finalspel utöver   spännande klubbtävlingar. Ett stort tack.       Vrenning och Jan Berglund.Regionsamordnare
NORD                   ÖST 1+2                 VÄST                 SYD
Namn: Maud                Namn: Björn               Namn: Peter              Namn: Jerker
Lindh                  Rydberg                 Beckne                Sörensson
Ålder: 62 år               Ålder: 58 år              Ålder: 30 år             Ålder: 61 år
Ort: Uppsala               Ort: Upplands              Ort: Göteborg             Ort: Höllviken
Golferfarenhet:             Väsby                  Golferfarenhet:            Golferfarenhet:
Jag är en idog              Golferfarenhet:             Arbetade sju             Jag har under
golfare, som               Började spela              säsonger på              många år
varit singelhcp i            golf 1997 på              Chalmers               organiserat och
några år, men som ifjol slutade på    Grönlund GK men är sedan 2005      Golfklubb, främst med restaurang,   genomfört golftävlingen Volvo Cup
10,5. Min hemmaklubb är Uppsala     medlem på Wäsby GK. Jag är även     konferenser samt en del tävlingar.  på uppdrag av Volvo. Medlem i
GK, men jag är också medlem i      medlem i tävlingskommittén på      Började själv spela golf för 6 år   Söderslätts GK, spelar på hcp 6
Söderhamns GK.              Wäsby GK och distriktsdomare i     sedan.                med blandad framgång.
Verksamhet idag: Jag är         SGDF. Handicap för tillfället är 9,3.  Verksamhet idag: Idrottskonsulent   Verksamhet idag: Driver nu en
ordförande för Aktiespararna       Verksamhet idag: Arbetar civilt     och projektledare, Västsvenska    golfresebyrå med Spanien som
i Uppsala. Jag är även          med teknisk utbildning av piloter på  Idrottsförbundet och SISU Väst.    specialitet.
bolagsbevakare för Aktiespararna.    Oxford Aviation Academy.        peter.beckne@vsif.o.se        golfresor@losnaranjos.se
maud.lindh@comhem.se           bjorn@bjornrydberg.com


Utgivare: Sveriges Aktiesparares Riksförbund
Ansvarig utgivare och projektledare: Claes-Göran Olsson, E-post: claesgoran.olsson@aktiespararna.se Tel: 0708-139 128
Grafisk form: Lena Högberg Lindgren, E-post: lena.hogberg@aktiespararna.se


2
   innehåll
 2 Inledare                     Öregrunds GK             Mölndal GK
 4 Information om Aktieslaget 2009          Söderhamns GK            Fjällbacka GK
 6 Finalspel i Turkiet 2010             Arninge GK              Jönköpings GK
 8 Aktieslagets höstresa 2009            Enköpings GK             Falköpings GK
 9 Konfektionsföretaget Oscar Jacobson        Orresta GK            21 Region Syd
14 Finalen i Tunisien 2008            18 Region Öst II            Söderåsens GK                                                 2009

13 Sverigekarta med alla golfklubbar         Torshälla GK             Alvesta GK                  riges
                                                           Delta i en av Sve ar
                                                                  ling
                                                           största golftäv
14 Region Nord                    Botkyrka GK             Ekerum GK         F na s l
                                                             Turkiet
  Ljusdal GK                    Nynäshamns GK            Skogaby GK
  Boden GK                     Troxhammars GK            Isabergs GK                                                    34
  Timrå GK                     Söderköpings GK           Trelleborgs GK
                                                                                                   kvaltävlingar

                                                                                                       5
                                                                                                   regionfinaler


  Skellefteå GK                   Kallfors GK             Söderslätts GK                    5   av spelarna i
                                                                                   Aktieslaget får
                                                                                   kvalificerings-
                                                                        spela den svenska nalen i World
                                                                        tävlingen till världsfihip 2009.
                                                                                                   Komplett lista
                                                                                                     över alla
                                                                                                    golfklubbar


  Norrmjöle GK                  19 Region Väst             Torekovs GK
                                                                        Golfers Champions                        Sidan 13
                                                                             World Golfers
                                                                             Championship


                                                                                                         p GK
                                                                                  på:                GK • Perstor
                                                                   golftävling med
                                                                           regionfinaler
                                                                                          GK • Falköping
                                                             Rikstäckande            GK • Kallfors
                                                                   GK • Orresta
                                                             Örnsköldsvik  Örnsköldsvik GK                  Vara Bjertorp GK           Ullared Flädje GK
16 Region Öst I                   Ätradalens GK            Perstorp GK                              Omslagsbild:
  Falun/Borlänge GK                 Albatross GK                                                 Colourbox
  Wäsby GK                     Hammarö GK
  ts t
 re he           Bli en av fem att få spela
Å y            World Golfers Championship!
 n
     Fem av spelarna i Aktieslaget får spela den svenska
     kvalificeringen till World Golfers Championship 2009.
     Alla amatörspelares världsmästerskap.
     Tävlingen Aktieslaget 2009 har blivit utvald av Sven Tumba att vara en
     av kvalificeringstävlingarna till den svenska uttagningen av World Gol-
     fers Championship 2009, vilken anordnas för 15:e året.
     Fem av årets spelare i Aktieslaget får spela den svenska kvalificeringstäv-
     lingen på Kyssinge Golf den 20 september.
     De fem vinnarna i respektive handicapklass blir svenska golfmästare och
     får representera Sverige i världsfinalen, World Golfers Championship i
     Marbella, Spanien 24–31 oktober 2009, där 32 länder deltar.
     Golf, hotell, mat och flyg ingår enligt amatörbestämmelserna.
     Handicapklasserna är 0-5, 6-10, 11-15, 16-20 och 21-25.
                                              Sven Tumba, grundare av
                                              World Golfers Championship.            World Golfers
                                  TM
            Championship

                                                                                                            3
     Aktieslaget 2009
Välkommen till årets golftävling
– en av Sveriges största
  För 14:e året i rad erbjuder Aktiespa-
  rarna alla golf- och aktieintresserade
                                                                      2009
  att delta i årets golftävling. I år har
  Aktiespararna utökat antalet utvalda
                                 eriges
                         elta i en av Sv gar
  golfbanor till 34. Dessa är utspridda
  från Boden i norr till Trelleborg i     D        lin
  söder. Såväl nya som tidigare års      största golftäv
  spelare är välkomna. Målet 2009 är
                         F na s l
                          Turkiet
  att för första gången någonsin pas-
  sera 3 000 startande.  Missa inte årets tävling!
  Anmäl dig redan idag!
                                                                        34
                                                                     kvaltävlingar

                                                                         5
                                                                     regionfinaler


                                         5   av spelarna i
                                                     Aktieslaget får
                                                 nska kvalificer
                                                          ings-
                                                                     Komplett lista
                                                                       över alla
                                                                      golfklubbar
                                         spela den sve     finalen i World
                                                   lds
                                         tävlingen till vär    ip 2009.
                                             s Championsh
                                         Golfer                              Sidan 13
                                 Sven Tumba,                s
                                                       TM
                                  grundare av       World Golferip
                                     WGC.       Championsh


                                                          torp GK
                                              naler på:  ng GK • Pers
                                e golftävling       s GK • Falköpi
                                         med regionfi
                          Rikstäckand
                                 GK • Orresta GK • Kallfor
                          ÖrnsköldsvikHUVUDSPONSORER:
                   ÖVRIGA PARTNERS:
                                                                Hitta
                                                              kursvinnare


4
Finalspel utomlands                 Kvaltävlingen öppen för alla
Via klubbkval och regionfinal har du chansen     Aktieslagets kvaltävlingar är öppna för alla
att bli en av deltagarna till finalresan, som sker  golfspelare födda senast 1991, även icke med-
2010.                        lemmar i Aktiespararna. Tävlingen spelas i tre     Anmäl dig på
  Finalen avgörs under två dagars spel med 18   klasser:
hål per dag. Deltagarna i finalen erbjuds direkt-  Klass A – hcp högst 12,9
                                                       www.golf.se via ”Min golf”
flyg från Stockholm, Göteborg eller Köpen-      Klass B – hcp 13,0-18,9                 eller ring till respektive
hamn, t.o.r, till Antalaya i Turkiet, en veckas   Klass C – hcp 19,0 -36                 golfklubb.
logi i dubbelrum på Sirene Belek Golf & Well-      För att delta i kval till regionfinal och prisut-
ness Hotel, tre dagars fritt golfspel, välkomst-   delning måste tre handicapronder vara genom-
middag, finalmiddag och avslutningsmiddag.      förda innan tävling. Läs mer om detaljerna i      Läs mer om tävlingen på
I området finns 15 banor i absolut toppklass     ”Tävlingsbestämmelser 2009”.
                                                       www.aktiespararna.se/
och varierande svårighetsgrad vilket garan-       Anmälningsavgiften är 150 kronor för
                                                       aktieslaget
terar bästa möjliga golfförutsättningar. Som     medlemmar i Aktiespararna, Unga Aktiespa-
ren bonus får du dessutom sol, läckra stränder    rare och medlemmar i Seniorgolf 55+. 200
och frestande badvatten. En upplevelse och ett    kronor för övriga. Eventuell tävlings-greenfee     En utförlig beskrivning
minne för livet!                   tillkommer.
                                                       av alla klubbar finns på
                             Från kvaltävlingarna går var 10:e spelare i
Välfyllt prisbord                  varje klass vidare till någon av de fem region-
                                                       sidorna 13–23.
Vid varje kvaltävling kommer alla spelare att    finalerna.
erbjudas ett värdefullt start- och exitkit. För-
utom detta blir det prisutdelning med ett pris-   Regionfinaler
bord värt närmare 10 000 kronor vid samtliga     Vid regionfinalerna tävlar spelarna om final-
kvaltävlingar. På många av tävlingarna kom-     platserna. Minst en person per klass går vidare
pletteras prisbordet med priser från lokala     till utlandsfinalen. Aktiespararna bjuder på an-
sponsorer.                      mälnings- och greenfee-avgift samt lunch på
                           samtliga regionfinaler. Spelare som kvalifice-
Välj bland 34 golfbanor!               rar sig till regionfinal och final ska ha erlagt
Under 2009 erbjuder Aktiespararna rekord-      medlemsavgift till Aktiespararna före respek-
många kvaltävlingar, 34 stycken runt om i lan-    tive final.
det. Du är välkommen att spela fler än en kval-
tävling om du så önskar. Tävlingen genomförs     Beijer Alma Trophy
tillsammans med respektive golfklubb.        Vid varje kvaltävling i Aktieslaget lottar Beijer
                           Alma AB dessutom ut en extra plats till res-
Finalspel i
                           pektive regionfinal bland de deltagare som har
                           minst en aktie i Beijer Alma.
     Turkiet
ARRANGÖRER:


                                                                     5
     Final i Turkiet 2010
Turkiet – det nya golfparadiset
Inte alla känner till detta men   Med tanke på Beleks kilometerlånga gyl-      jan Migros, billig shopping och vackra sevärd-
                  lene sandstränder och svepande pinjeklädda     heter på ett och samma resmål. Turkiet är helt
Belek, i södra Turkiet, gömmer
                  skogsdungar är det idag svårt att förstå att    enkelt en helt perfekt blandning av allt det man
ett äkta paradis för golfare. För  golffolket inte har gjort sitt intåg tidigare.   vill ha på sin semester.
bara 10 år sedan fanns det i    Startskottet för den nya golfvärlden i Belek
stort sett nästan ingenting i    gick för allvar när den sjungande golfspe-     Det turkiska köket kommer att utfordra dina
Belekområdet medan det i dag    laren David Feherty öppnade Beleks första     smaklökar och bjuda på nya smakupplevelser.
                  golfbana vid namn National Golf Club den 18    Det sägs att det turkiska köket tillhör de tre
är en älskad semesterdestina-                             främsta i världen – näst efter det kinesiska och
                  november 1994. Året efter stod National som
tion – inte minst för golfare –   värd för den första professionella golfturne-   det franska – bedöm själv!
och det är billigt!         ringen i Turkiet: The Turkish Seniors Open
                  Championship. Resten är egentligen historia.    Turkiet är ett land med ena foten i Asien och
                  Idag är Belek synonymt med lyxiga golfhotell    den andra i Europa. Landets gränser är delvis
                  med eftertraktade golfbanor och europeiska     markerade med vatten: Svarta havet i norr,
                  golfare vallfärdas hit.              Medelhavet i söder och det Egeiska havet mot
                                            väst. Varje område är unikt och erbjuder härliga
                  Turkiet som land är på många sätt en intres-    landskap rika på flora och fauna och mer än 20
                  sant bekantskap med ett av Europas största och   olika nationalparker och naturreservat. Trots
                  mest spännande kulturarv. Undrar du vad du     sin blandade befolkning möts man överallt av
                  kan förvänta dig av Turkiet som land så är det   öppna gästfria och stolta människor. Detta är
                  korta svaret: attraktiva sandstränder, ett brett  uppenbart från första stund när du kommer till
                  urval av exklusiva golfbanor, de majestätiska   Turkiet och har du dessutom ett intresse i fot-
                  Taurusbergen, turkisk välkryddad salsa, fan-    boll har du kommit helt rätt. Detta ämne och
                  tastiska All Inclusive-hotell, stormarknadsked-  de tre storklubbarna Galatasaray, Besiktas och6
Sirene Golf Resort är ett
5-stjärnigt lyxhotell beläget direkt på
stranden med en stil som är blandad
av modern lyx och ädel historia.
Förutom den vackra trädgården finns
det både inom- och utomhuspool,
1 tävlingsbassäng, 3 tennisbanor, 1
fotbollsplan, 7 barer och en nattklubb,
5 restauranger, flera olika vatten-
sports aktiviteter, wellness center,
underhållning, butiker m m. Rummen
är stilfullt inredda med luftkonditione-
ring, satellit- tv och minibar.
                                                     www.sirenegolfhotel.com
Fenerbahce kan diskuteras dagarna i ända på    I resan ingår:                Pasha Golf Course
caféerna.
                          Flyg till Antalya från Köpenhamn,      18 hål, Par 72, 5 731 m
                          Göteborg resp. Stockholm t.o.r.       HCP-krav 28 (herrer) 36 (damer)
I Belek ligger Sirene Golf Resort vilket är ett  Transfer: flygplats-hotell samt hotell-   Driving range: JA
mycket populärt 5-stjärnigt lyxhotell beläget   flygplats.                  Korthålsbana: NEJ
direkt på stranden. Hotellet är uppfört med en   Transport av golfbag.            Andra träningsmöjligheter: JA
raffinerad mix av modern lyx och ädel historia.  1 veckas logi i dubbelrum på Sirene Belek  Golfbil: JA – reserveras på förhand
Förutom den härliga trädgården finns både in-   Golf & Wellness Hotel med ”all inclusive”.  Avstånd: 7 min gång från hotellet.
                          3 dagars fritt golfspel.           Transport går var 10 min från hotellet
omhus- och utomhuspooler varav en bassäng
                          1 välkomstmiddag i en särskild del av    (gratis)
med tävlingsmått. Vidare finns tre tennisbanor,
fotbollsplan, och olika vattensportsaktiviteter.  huvudrestaurangen (ordinarie buffé).
                          1 finalmiddag i samband med         Sultan Golf Course
Fem restauranger, sju barer och egen nattklubb                         18 hål, Par 72, 6 411 m
                          prisutdelningen – i egen lokal.
ser till att du aldrig går hungrig och för av-                         HCP-krav 25 (herrer) 30 (damer)
                          1 avslutningsmiddag i en särskild del av
koppling finns wellness-center, underhållning,   huvudrestaurangen (ordinarie buffé).     Driving range: JA
butiker och mycket annat. Sirene Golf Resort                          Korthålsbana: NEJ
har två egna golfbanor på området: Sultan och                          Andra träningsmöjligheter: JA
Pasha Golf Course. Pasha är en relativt lätt                          Golfbil: JA – reserveras på förhand
                                                Avstand: 7 min gång från hotellet.
och väldigt välskött parkbana. Låt dig dock
                                                Transport går var 10 min från hotellet
inte luras, banan har några listiga doglegs och                         (gratis)
kuperade greens. Sultan är designad av den be-
römda golfspelaren David Jones och tillhör en                          Bägge banorna är designade av David
av de mest krävande banorna i Belek-området.                          Jones.
Banan är känd för sina kluriga fairwaybunkers
och vattenhinder.                                                                     7
                                                    Turkiet
                                                   24-31 oktober
                                                     2009
Följ med Aktieslaget till några av
Europas bästa golfbanor!
Golf i toppklass
I samarbete med Nazar erbjuder Aktiespararna dig möjlighet att
svinga klubban på några av Europas bästa golfbanor. Därtill träffa
golfintresserade aktiespararvänner och kanske få med dig ett och
                                     Direktflyg:
annat aktietips hem. Under en vecka, 24–31 oktober 2009, åker vi till  från Stockholm och Göteborg 24 oktober, och
Turkiet för att få en spännande och upplevelserik tid tillsammans.    Köpenhamn den 25 oktober.
All–in–one                                Pris: en vecka, från 11 100 kr.
Med Nazars golfkoncept, ”All–in–One”, kommer du att erbjudas:
direktflyg, transporter, en golfbag, skatter och avgifter, lyxhotell,
golfpaket med fem greenfee på olika banor, måltider och
skandinavisk golfvärd. Detta innebär att du får mycket tid ute på    För information: www.nazar.se/golf
banan och kan förbättra ditt golfspel ytterligare.            Bokning: ring 0770-777 888 (tryck 2) ange ”Aktiespararna”.

Högklassiska golfbanor                          Du kan också läsa mer på Aktiespararnas hemsida
Du kommer att spela på tre golfbanor i Belek – ett golfparadis med    www.aktiespararna.se/aktieslaget
15 högkvalitativa banor i absolut toppklass och med varierande
svårighetsgrad. Colin Montgomerie har designat en av våra
banor som är en spännande utmaning med hela 11 sjöar. Den
berömde golfaren David Jones har designat en av de mer krävande
banorna vi ska spela på, Sultan, där utmaningen består av listiga
fairwaybunkrar. Pasha är den sista banan där vi stöter på listiga
doglegs och kuperade greens.

Exklusivt boende
Hotellet heter Sirene och är ett lyxhotell beläget direkt på stranden.
Här kopplar du av med mat från fem restauranger, luftkonditionerade
rum, inomhus- och utomhuspool och en mysig trädgård. En härlig
avslutning efter en lång dag på greenen.

Begränsat antal: Endast 20 platser finns för detta erbjudande!


8
                                                                                       ANNONS
OSCaR JaCOBSON GOlF
OSCaR JaCOBSON PRESENTERaR HäR DE SENaSTE NyHETERNa OCH TaNkaRNa kRiNG GOlF-
MODET iNFöR 2009. STil, kValiTET OCH PERSONliGHET äR lEDORDEN SOM allTiD FöRkNiPPaS
MED VaRUMäRkET OSCaR JaCOBSON.
                    David Carter, Wentworth                      Niclas Fasth, WentworthNästa gång Ryder Cup spelas görs det på Celtic Manor       VåR/SOMMaR kOllEkTiONEN 2009:                  passar på golfbanan men även till vardags med skjorta
Resort 2010 i Wales, Oscar Jacobson är officiell licenstill-   Nya funktionsmaterial med ett snitt som ger komfort       under. Extrafine Merino betyder långa fibrer för att få en
verkare och har en egen avdelning på Resorten.          och en klassisk stilren design med klassiska snitt, där vår   platt yta som inte ”noppar”. Den finns i många färger, där
Nästa gång Ryder Cup matchen spelas i Europa går den       Coolmax byxa med bomull/coolmax är ett starkt och        starka pastellfärger som rosa, limegrönt och en riktigt
på Gleneagles i Skottland 2014, räkna med att Oscar        populärt exempel. Coolmax byxan som har snitt av en       kornblå är val för den modemedvetne.
Jacobson är med, är du….                     klassisk bomullschino har ett Coolmax membran på
                                 insidan som ger en följsamhet och en bekväm upplevelse      OSCaR JaCOBSON- SOM SVENSk
Oscar Jacobsons engagemang och position inom topp         när du spelar i den. Coolmax används också i vårt polo      ExPORTFRaMGåNG
skiktet av golf har aldrig varit större, som officiell leveran-  shirt program tillsammans med Quick Dry ett annat, lite     För att lyckas på en konkurrentutsatt golfmarknad är
tör till European Tour eller The Race to Dubai som touren     blankare funktionsplagg. En mix av funktionsmaterial i      en god organisation och en långsiktig strategi viktiga.
numera heter skapar och utvecklar nya försäljningskanaler     harmoni med klassiska enfärgade bomullspolo shirt´s ger     Oscar Jacobson finns i dag representerade i Dubai, korea,
där golf spelas och utvecklas.                  ett urval för den kräsne toppgolfaren.              Turkiet och i stora delar av Europa där fokus ligger i vår
Oscar Jacobson samarbetar också med världsspelare         WPS är Oscar Jacobsons patenterade vind och vatten        långsiktiga strategi. Oscar Jacobson Uk är ett helägt
som svenske Niclas Fasth, forna amatör världsettan        varumärke, det står för Wind and Water Protection. inför     dotterbolag med säte i centrala london alldeles intill
Danny Willett, numera framgångsrik Europa Tour spelare      säsongen 2009 vann Oscar Jacobson en utmärkelse på        Hyde Park. Vi äger också egna butiker runtom i Norden.
och många fler, Steven Jeppesen, Michael Hoey, Marcus       Golf Europé mässan i Munchen som en av finalisterna för     att få möjligheten att finnas på Harrods, Stockmann och
Higley, Paul McGinley och även Joakim Thuresson, från       vår regnjacka och byxa (finns i 2 längder) med stretchma-    karstadt är en fantastisk möjlighet men ställer också stora
Borås för att nämna några.                    terial från Touray. i programmet finns också en vindjacka    krav på kvalite, leveranspålitlighet mm. Skandinaviskt
                                 med avtagbara ärmar och i ett följsamt stretch material.     mode och särskilt sportmode har under det senaste
VåR POSiTiONERiNG:                        Du hittar både regnjackan och vindjackan i en välsorterad    decenniet rönt stora framgångar runtom i världen och
Våra tankar och vår vision är att designa och utveckla våra    golffackhandlares butik.                     Oscar Jacobson är inget undantag, mer än 50% av golfkol-
golf kollektioner så att funktion, stil och kvalitetskraven                                    lektionen går på export.
från golfarna som tar sin sport på allvar känner och ser ut    Bästsäljarna hos Oscar Jacobson är vår Cashwool , Me-
så när de är på golfbanan.                    rinoulltröja tätt följda av våra många olika byxmodeller
Oscar Jacobson är ett livsstilsmärke med en stilren och      som dominerar den anglosaxiska golfmarknaden. Me-
funktionell design.                        rinoulltröjan är gjord av finaste italienska ullgarner och
      Aktieslaget 2008
2008 års finalspel i Tunisien
– ett minne för livet!
Aktieslaget fortsätter sina finalresor runt
medelhavet. Efter Cypern och Turkiet var
                        tin Andersson, Arninge GK, överlägset med
                        nettoresultatet 142 slag. Hela åtta slag bättre
                                                 Resultatlista
det dags för Tunisien att stå som värd för   än närmaste konkurrent. Tommy Mellberg,      Klass A
                                                 Niklas Ruumensaari, Luleå GK, 150 slag
2008 års finalspel. Republiken Tunisien, på   Österhaninge GK, var nästan lika överläg-
                                                 Yan Liljegren, Arninge GK, 153 slag
den nordafrikanska kusten, har på senare tid  sen segrare i B-klassen med 151 slag. Bland
                                                 Gisela Persson, Varbergs GK, 159 slag
blivit ett alltmer populärt                        elitspelarna i A-
             ”
                                                 Klass B
resmål för européer. Ett                         klassen blev kam-    Tommy Mellberg, Österhaninge GK, 151 slag
nytt exotisk och spän-                          pen desto hårdare.   Olle Magnusson, Ljusdals GK, 157 slag
nande golfland med nya
utmaningar.
                Segermarginalen              Till slut vann Nik-
                                     las Ruumensaari,
                                                 Lars Königsson, Torshälla GK, 159 slag
                                                 Klass C
  2008 års final spe-     detta år var större            Luleå GK, med net-   Martin Andersson, Arninge GK, 142 slag

                än tidigare.
lades på golfklubben                           toresultatet 150, tre  Alexander Varzakakos, Huvudstadens GK,
El Kantanoui. En bana                           slag före närmaste   150 slag
                                                 Roland Andersson, Växjö GK, 153 slag
som är ritad av den                            konkurrent. Mer
världskände banarkitek-                          spännande avslut-
                                                 Beijer Alma Trophys Utlandsfinal (18 hål)
ten Ronald Fream. Utslag och greener är     ning på Aktieslaget kan man inte tänka sig.    Joakim Olsson, Saxnäs GK, nettoresultat
vackert belägna mellan kaktusar, dadelpal-     I alla avseenden visade det sig att Ak-    75 slag
mer, oliv- och eukalypsträd och med en be-   tieslaget 2008 blev den största framgången i   Mikael Karlsson, Österhaninge GK, 79 slag
dårande utsikt. Perfekta förutsättningar för  tävlingens 13-åriga historia. Aldrig tidigare   Niklas Ruumensaari, Luleå GK, 82 slag
finalspelet.                  har så många golfklubbar deltagit och aldrig
  I 2007 års final tog kvinnorna hem stor-   har deltagarantalet varit så högt. Med över    The Executive Challange Tourist Group
slam i finalspelet, men 2008 blev det tvärt   2 700 deltagare håller Aktieslaget på att eta-  Mikael Karlsson, Österhaninge GK, 154 slag
om samtidigt som segermarginalen detta år    blera sig som en av landets största golftäv-   Krister Lundgren, Borås GK, 156 slag
var större än tidigare. I C-klassen vann Mar-  lingar.                      Sven-Erik Bolin, Söderhamns GK, 158 slag


10
                                           rekyl.se
golf COLLECTION
Head office sweden
faBRiksgatan 11
p.o. Box 444
se - 503 13 BoRås, sweden
tel. +46 (0)33 23 33 00
info@oscaRjacoBson.com
foR moRe infoRmation Visit
www.oscaRjacoBson.com
                              BY appointment to
                              H.m. tHe king of sweden
                              since 1903
         KU
                            R
                          TÖ
           G
         N
             LI
                G          AN
                  HOV L E V E R
34finalspel i
                             Anmäl dig på

   chanser                      www.golf.se via ”Min golf”
                             eller ring till respektive golfklubb.

 till                          Information om tävlingen
                             www.aktiespararna.se/aktieslaget

      Turkiet

                                Vi spelar över hela landet
                                Kvaltävlingarnas speldatum
 Region nord                          Albatross GK    Lördag 1 augusti
                                Alvesta GK     Söndag 12 juli
 Region öst                          Arninge GK 1    Fredag 14 augusti
                                Arninge GK 2    Lördag 5 september
 Region väst                          Bodens GK      Söndag 26 juli
                                Botkyrka GK     Söndag 26 juli
 Region syd                          Ekerum GK      Söndag 9 augusti
                                Enköpings GK    Torsdag 3 september
 Regionfinal                          Falun/Borlänge GK  Lördag 18 juli
                                Fjällbacka GK    Lördagen 15 augusti
                                Hammarö GK     Söndag 9 augusti
         Storsjöbygden                 Isabergs GK     Söndag 16 augusti
                     Örnsköldsvik
                                Jönköpings GK    Söndag 6 september
                                Ljusdals GK     Lördag 11 juli
                                Mölndals GK     Lördag 5 september
                                Norrmjöle GK    Söndag 23 augusti
                                Nynäshamns GK    Fredag 21 augusti
                                Skellefteå GK    Söndag 16 augusti
                                Skogaby GK     Söndag 26 juli
                                Storsjöbygdens GK  Söndag 16 augusti
                                Söderhamns GK    Tisdag 21 juli
                                Söderköpings GK   Fredag 28 augusti
          Falun/Borlänge               Söderslätts GK   Lördag 5 september
                                Söderåsens GK    Söndag 5 juli
                                Timrå GK      Söndagen 26 juli
              Troxhammar              Trelleborgs GK   Söndag 16 augusti
                                Torekovs GK     Lördag 5 september
                                Torshälla GK    Torsdag 30 juli
                                Troxhammar GK    Fredag 28 augusti
                                Ullared Flädje GK  Söndag 30 augusti
                                Vara-Bjertorp GK  Lördag 25 juli
                                Wäsby GK      Lördag 18 juli
                                Ätradalens GK    Söndag 26 juli
                                Öregrunds GK    Söndag 19 juli

                                Regionfinalernas speldatum
Ätradalen                            Örnsköldsvik GK   Måndag 14 september
                                Orresta GK     Måndag 14 september
                                Kallfors GK     Fredag 11 september
                                Falköpings GK    Fredag 18 september
                                Perstorps GK    Fredag 11 september              Alvesta
        Perstorp
                    På följande sidor presenteras alla golfklubbar
                    där tävlingarna kommer att hållas.

                                                   13
   Region Nord

          Ljusdals GK                               Boden GK En variationsrik bana                             Kom och spela dygnet runt!
 I Ljusnans dalgång, på gångav-                         Banan löper som en treklöver
 stånd från Ljusdals centrum ligger                       med klubbhuset, rangen och öv-
 klubbens anläggning i vacker natur                       ningsgreenen i centrum. Från res-
 intill älven.                                 taurangens panoramafönster och
   En intressant parkbana med ut-                       balkonger kan du följa flera hål
 manande hål som passar alla gol-                        samtidigt. Och menyn från 19:e
 fare. Klubbhuset med restaurang                        hålet erbjuder allt från fika och
 och shop ligger som ett nav i mitten                      Dagens rätt till à la carte och full-
 av anläggningen vilket gör att det                       ständiga rättigheter.
 är korta avstånd mellan hålen. Du                         Det allra bästa är förstås att du
 passerar klubbhuset två gånger på     dens Vandrarhem och Ljusdals     ofta kan spela när som helst på
 18-hålsrundan.              Camping erbjuder logi med golf-   dygnet.                 ren såväl som elitspelaren.
   Restaurangen bjuder på en va-     paket. På golfbanan finns en stuga    Se upp med klubbvalet på ba-      Och en sak törs vi lova dig
 rierande meny och shopen är väl-     med fyra bäddar, samt gratis hus-  nan. Det är inte så enkelt som det   innan du slår ut från ettans tee.
 sorterad med de senaste nyheterna.    vagnsparkering med eluttag för    ser ut. Sävastbanan är nämligen     Vare sig du besegrar banan, eller
 Hotell Gyllene Hästen, Borrgår-      greenfeegäster.           omväxlande i ordets rätta bemär-    tvärtom, så har du fyra riktigt ro-
                                        kelse, öppen och generös men      liga golftimmar framför dig.
                                        samtidigt elegant kuperad och        Lycka till!
                                        överraskande: passande nybörja-
 Kvaltävling i Region Nord: Lördag 11 juli.
 Tel: 0651-168 83. E-post: kansli@golfljusdal.nu
 Vägbeskrivning: (GPS 61 48.9076N 16 07.2231E) Från Ljusdals          Kvaltävling i Region Nord: Söndag 26 juli
 centrum: tag höger vid första avfarten mot Hudiksvall, förbi OKQ8 och     Tel: 0921-720 51 E-post: info@bodengolf.nu
 direkt vänster vid skylt ”Hybo”. Efter cirka en km höger vid skylten      Vägbeskrivning: (GPS 65 45.1347N 21 45.7135E) Från Boden: Väg
 ”Ljusdals Golbana”. Från Hudiksvall: vänster vid OKQ8 vid infarten till    97 mot Luleå ca 8 km. Efter OK/Q8 höger: efter 100 m vänster. Från Luleå:
 Ljusdal. Följ sedan ovanstående beksrivning.                  Väg 97 mot Boden. 13 km efter Sundby sjukhus vid OK/Q8: tag vänster.         Timrå GK                                  Skellefteå GK Nordligaste seaside banan                           En av Norrlands bästa banor
                                        Skellefteå GK har rutinerade
 Mängder av kanaler i Indalsälvens                       funktionärer som arrangerat
 delta gör att du hela tiden ställs in-                     många stora tävlingar – och i flera
 för intressanta utmaningar. Banan                       år Aktieslaget. 2005 rankade Golf
 är mycket lättgången med avstånd                        Digest banan som en av Norrlands
 mellan green och nästa tee. De fyra                      bästa.
 sista hålen är riktigt tuffa men du                        Banan, som har tre 9-håls-
 klarar dig bra om du slår rakt och                       slingor, rankas också av många
 lagom långt.                                  spelare som en av Norrlands mest
   Du passerar klubbhuset både                        attraktiva. Det är en park- och
 före start, efter hål 9 och även ef-                      skogsbana i naturskön miljö, del-
 ter det sista hålet. Därför har ser-                      vis på gammal åkermark. Banan
 veringen blivit ett nav där många                       ligger i Rönnbäcken, sex kilome-
 passerar och träffas! En naturlig                       ter söder om stadens centrum.        På området finns en restaurang
 mötesplats för umgänge liksom       hål så ska du spela här i Timrå,     I anläggningen ingår också en    med varierande meny och en shop
 den populära restaurangen med       säger intendenten Ove Boström    9-håls pay-and-play-bana, två dri-   med stort utbud. Dessutom finns
 suverän lunch.              med visst eftertryck. Du får åka   ving ranger, samt greener där du    det husvagnsparkering och möj-
   – Vill du prova på en spän-     mycket långt till nästa seaside-   kan öva korta inspel, puttning och   lighet till övernattning.
 nande bana med vatten på 17        bana!                chippning.


   Kvaltävling i Region Nord: Söndag 26 juli                 Kvaltävling i Region Nord: Söndag 16 augusti.
   Tel: 060-57 01 53. E-post: info@timragk.golf.se              Tel: 0910-128 10. E-post: info@skelleftegolf.nu.
   Vägbeskrivning: (GPS 62 30.0925N 17 24.6513E)               Vägbeskrivning: (GPS 64 40.7364N 20 57.8613E) Vid E4:ans södra
   E 4 20 km norr om Sundsvall, avfart från E4 mot Bergeforsen/Sollefteå,   infart mot Skellefteå tag väg 364 mot flygplatsen och Burträsk. Efter ca 3
   följ golfskyltar ca 2 km.                         km tag vänster vid skylt ”Golfbana” och Rönnbäcken.
14
        Storsjöbygdens GK                                  Norrmjöle GK


Jämtlands golfpärla                               Och se’n ett dopp i havet
Storsjöbygdens golfbana ligger                         Blir du svettig efter rundan på
20 min väg från Östersund. En                          Norrmjöle GK:s bana har du bara
18-hålsbana som ligger i en kupe-                        200 meter till havsbadet med en
rad naturskön miljö, en blandning                        härlig sandstrand.
av park- och skogsbana med en                            Norrmjöle är ett litet fiske- och
vacker utsikt över Locknesjön.                         jordbrukssamhälle som utvecklats
  Storsjöbygdens GK är känd                          till ett fritidsparadis. Skogs- och
som en familjevänlig, gemytlig                         parkbanan med vattenhinder sling-
klubb och det som brukar impo-                         rar sig genom en lagom kuperad tall-
nera är aktiviteterna k ring de olika                      hed bruten av klippor och små sjöar.
tävlingsarrangemangen.                             Från restaurangen, som erbjuder en
  Här finns även 9-håls pay &                         varierande meny och har fullstän-
playbana, drivingrange, restaurang                       diga rättigheter, kan man se många
och golfshop.                                  av golfhålen. På området finns
                                        också fyra stugor för övernattning,
                                        en range, en shop, konferensloka-
                                        ler och en husvagnsparkering.
                                        Kvaltävling i Region Nord: Söndag 23 augusti.
                                        Tel: 090-815 81.
                                        E-post: kansli@norrmjole-golf.se.
                                        Vägbeskrivning: (GPS 63 39.3650N 20 08.8867E) Från Umeå
Kvaltävling i Region Nord: Söndag 16 augusti.                  E4 söderut och sväng mot Stöcksjö. Följ skyltning mot Norrmjöle och
Tel: 063-77 93 90 E-post: kansli@sbgk.nu                    golfbanan. Från söder ta av från E4 i Sörmjöle och kör mot Norrmjöle.
                      Regionfinal
       Örnsköldsvik GK
                                          Årets bästa investering
Klubben med närhet                                 Aktiespararna ger dig tillgång till …
Den vänligt kuperade banan med                          … oberoende analyser
sina två sjöar är en kombinerad                          Du får tillgång till många oberoende analyser så
                                         att du kan placera dina pengar mer lönsamt. Läs
skogs- och parkbana med unik
                                         mer i tidningen Aktiespararen som utkommer
fyrklöver-layout. Spelaren passe-
                                         9 gånger/år.
rar klubbhusområdet fyra gånger
under sin 18-hålsrunda. På Puttom                         … lönsamt nyhetsbrev
har man nära till allt. Driving range                       En nyttig och lönsam förmån är Aktie-
                                         spararnas nyhetsbrev. En gång i veckan
med fria bollar ligger bara ett par
                                         får du intressanta analyser, krönikor,
steg från shopen, receptionen och                         marknadskommentarer.
första tee. Klubbhuset, Björnako-
jan med fyra övernattningsrum,                          … nyheter på webben
restaurangen, och härbret med                           Via vår webbplats får du dagligen informa-
”niohålsfikat” ligger också inom                         tion, kommentarer, åsikter och ställningsta-
                    sorters golfare. Scoren ligger oftast   ganden från Aktiespararna. Du kan
samma område. Klubben präglas
                                         även prenumerera på våra press-
av närhet och gemenskap, på Put-    i inspelen då greenerna är små, väl
                                         meddelanden så att du snabbt blir
tom träffas och trivs man.       inbunkrade och relativt svårträffa-    uppdaterad när det händer något.
  Banan som fyllde 40 år 2007,    de. Kuperingen innebär att klubb-
kan med välbehag spelas av alla     valet inte alltid är självklart.     Kom med i Aktiespararna
                                         du också!

                                         Allt detta och
Kvaltävling i Region Nord: Måndagen 14 september
Tel: 0660-25 40 01.                                mycket mer får du
E-post: kansli@puttom.se                             för 365 kr per år.
Vägbeskrivning: (GPS: 63 18.049N 18 56.337E) 15 km norr om
Örnsköldsvik. Ta av E4 vid skylt Puttom Golfbana. Följ vägen ca 1 km.
                                                 Läs mer på www.aktiespararna.se                                                                            15
   Region Öst I

          Wäsby GK                                 Öregrunds GK


 27 utmanande hål
 Hålen heter bland annat Storsten,                       Taktik framför djärvhet
 Fägatan och Hövdingaröset och                         I genuin roslagsnatur spelar du på
 antyder i vilken miljö Wäsby Golfs                      en vacker och omväxlande bana
 27 hål ligger. Men det är inte bara                      där din förmåga att spela taktiskt
 fornlämningarna som gör banan                         kommer till sin rätt.
 intressant för dig. De snabba green-                       – Många hål inramas av gles,
 erna och de utmanande hålen, med                       välskött skog men några har också
 hinder på strategiska avstånd och                       ängskaraktär. Ett antal vackra vat-
 ställen, gör att vare sig du spelar                      tenhinder finns. Fairways är i god
 klokt eller risktagande, får du en                      kondition och greenerna är snabba,
 härlig golfupplevelse.                            säger klubbchefen Kjell Johans-
   Wäsby Golf har Stockholms                         son.
 största driving range, där du kan slå                       I klubbhuset hittar du en välsor-
 så långt man bara orkar, med kvali-    Ovanför 9:ans och 18:s green    terad shop och en restaurang med
 tetsbollar. Ett generöst övningsom-   tronar den nybyggda restaurangen,   god mat och dryck. Efter 9 hål finns  nen. Närheten till havet och städer-
 råde med två putting greener ger    som smakfullt inlemmats i den     också en servering, Café 9:an, där   na Östhammar och Öregrund ger
 gott utrymme för den ack så vik-    vackra miljön. En välsorterad shop  du kan fika och vila en stund.     dig möjlighet att upptäcka mycket
 tiga närspels-träningen. Till hösten  med väl utbildad personal ger ser-    På banan växer flera arter av or-  mellan rundorna. Här kan du också
 kompletteras anläggningen med en    vice åt både förvirrade och bestäm-  kidéer och över banan ser du ofta    hitta logi.
 korthålsbana med sex hål.        da golfare.              Upplands landskapsfågel havsör-


 Kvaltävling i Region Öst I: Lördag 18 juli.                  Kvaltävling i Region Öst I: Söndag 19 juli.
 Tel: 08-514 103 50. E-post: kansli@wasbygolf.se                Tel: 0173-324 50.
 Vägbeskrivning: (GPS: 59 31.5572N 17 58.1547E) Kommer du E4, tag       E-post: info@oregrundsgk.golf.se
 av vid Upplands Väsby. Kör mot Vallentuna och tag av till höger vid andra   Vägbeskrivning: (GPS 60 16.5382N 18 24.9059E) Väg 76 mellan
 trafikljusen, in på väg 268. Efter cirka 3 km, skylt Wäsby Golf.       Norrtälje och Gävle. 2 km norr om Östhammar skylt ”Golfbana 6 km”.


           Falun-Borlänge GK                            Söderhamns GK En av de äldsta klubbarna                           Norrlandskustens pärla
 Falun-Borlänge GK är den näst                         Åker du österut från charmiga
 äldsta golfklubben i Dalarna. Klub-                      småstaden Söderhamn träffar du
 ben bildades 1955 och är en av de                       på en18-håls skogs- och parkbana
 femtio äldsta i landet.                            med betoning på det förstnämnda:
   Vi har under åren utvecklat vår                      en populär och attraktiv bana.
 verksamhet med inriktning på idrott                        – Banan är lång, smal och har
 för både ung och gammal.                           många vattenhinder, sammanfat-
   Banan håller en hög standard                       tar intendenten Hans Wirtavuori.
 och kan konditionsmässigt jämfö-                       Jag kan tänka mig att medelgol-
 ras med välkända anläggningar i                        faren tycker den är spännande,
 södra Sverige. Vi har bland annat                       vacker och svår. Jag tycker fak-
 varit värdklubb för PGA Ladies Eu-                      tiskt att den bara blir vackrare
 ropean Tour.                                 med åren!
   Banan i Aspeboda ligger centralt                                         Söderhamn ofta ligger i toppen
                                          Allt som behövs för golfaren
 i distriktet och är därmed populär                                          av ”Solligan”, så kan man kalla
                                        finns förstås här: Bra restaurang
 bland greenfeespelare, företag och                                          Söderhamns GK för Norrlands-
                                        med alla rättigheter, klubbhus,
 olika grupper.
                                        shop, golfbilar och tillmötesgå-    kustens pärla, slutar hans Wirta-
   Se vår banguide i panorama på
                                        ende människor. Och eftersom      vuori.
 hemsidan.

                                        Kvaltävling i Region Öst I: Tisdag 21 juli
                                        Tel: 0270-281 300 Tidbokning: 0270-281302
                                        E-post: info@soderhamnsgk.com
 Kvaltävling i Region Öst I: Lördag 18 juli                   Vägbeskrivning: (GPS 61 16.9757N 17 10.3409E) Från E 4, kör mot
 Tel: 023-310 15                                centrum, följ Kungsgatan över en träbro, se skyltning därefter. Golfbanan
 E-post: info@fbgk.se                              ligger 8 km från centrala Söderhamn.16
        Arninge GK                                   Enköpings GKHär ges två tävlingschanser                            Parkbana med många björkar
För tionde året i följd arrangerar                         Enköpings Golfklubb är en med-
Arninge GK två av tävlingarna i                          elsvår parkbana som ligger i en
Aktieslaget, fredagen den 15 au-                          vacker Upplandsnatur.
gusti och lördagen den 6 septem-                            De förändringar som gjorts de
ber. Banan ligger intill Ullnasjön                         senaste åren är nu i spel. 12:an
i Täby. Den är en varierad skogs-,                         korthålet med det vackra vatten-
park- och seasidebana. Från och                          hindret, och par fem hålet nr 5 med
med 2006 singelklipps greenerna                          ny green inbäddad mellan björkar
vilket ger spelarna bästa möjliga                         och vatten.
underlag att putta på.                                 Vid golfbanan finns en restau-
  Ett av de svåraste hålen är hål                        rang med fullständiga rättigheter,
16, par 4. Det gäller att lyckas med                        drivingrange, övningsfält med
utslaget, så att du inte hamnar i                         korthålsbana, shop och en hus-
någon av fairwaybunkrarna till                           vagnsparkering. Lägg därtill vår
vänster eller dammen till höger.     fram till green. Det krävs precision   Pro Thomas Johansson så har du    centrum finns First Hotell Park As-
Greenen är upphöjd och det är en     hela vägen från tee till green, säger  en komplett golfanläggning som    toria. Båda anläggningarna i sam-
utmaning att få bollen att stanna på   klubbdirektören Lars Nordlöf.      står högt i klass.          arbete med oss och med mycket
green.                    Arninge GK har restaurang med      En mil från golfbanan ligger   bra greenfeepaket.
  – Hål 18, par 5, är ett mycket fint  fullständiga rättigheter, shop, hotell  Lidingby Gård och i Enköpings
avslutningshål med en damm ända      och konferenslokaler.

Kvaltävling i Region Öst 2: Fredag 14 augusti & Lördag 5 september.        Kvaltävling i Region Öst I: Torsdag 3 september.
Tel: 08-514 412 00. E-post: kansliet@arningegk.se.                 Tel: 0171-364 84. E-post: info@enkopinggolf.se.
Vägbeskrivning: (GPS 59 28.9765N 18 07.6413E) E 18 från Stockholm.         Vägbeskrivning: (GPS 59 38.2035N 17 07.7850E) Kommer du från
Avfart Arninge mot Vallentuna, sedan höger mot Åkersberga. Efter 300        Stockholm eller Västerås tar du av vid motorvägen vid skylt Enköping Ö
meter skylt Arninge GK/Vågsjö gård.                        mot centrum. Efter 100 meter är det skylt Åkersberg till vänster.


         Orresta GK
                       Regionfinal                Möten på hög nivå
Den kompletta golfanläggningen                             – på din hemort!
Orresta Golf & Konferens – nu
även med boende – erbjuder golf-
spel i två landskap, Uppland och
Västmanland!
  Den lätt kuperade park- och
skogsbanan har lyckats med det
som är så svårt att förena, nämligen
att vara en förlåtande bana för de
med högre handicap samtidigt som
den är rejält utmanande för de med
lägre handicap.
  Bo på ”Herrgården” – endast 50
meter från första tee och reception/                          Bo Lundgren, Riksgälden, besöker en Aktieträff i Kristianstad.
restaurang – i något av de sju ny-
renoverade rummen, samtliga med        Lägg till den stora närbelägna      För att ge dig oberoende information och
toalett.                 parkeringsplatsen med särskild av-      förstahandsuppgifter erbjuder Aktiespararnas
  Centralt beläget finner ni det    delad husvagnsparkering, vår trev-
                                            lokalavdelningar över 1 000 träffar per år på
stora träningsområdet med driving     liga konferensanläggning samt vår
                     välrenommerade golfrestaurang         150 platser runt om i landet.
range, puttinggreener, särskild
bunkerträningsplats, pitching- och    så har du en komplett golfanlägg-
chippinggreener samt övningshål.     ning.                     Passa på att ta del av unik information
                                            och träffa många nya vänner!
Regionfinal i Region Öst 1: Måndag 14 september
                                            Besök www.aktiespararna.se/aktiviteter
Tel: 0171-44 32 12 E-post: info@orrestagolf.se
Vägbeskrivning: (GPS 59 39.4535N 16 50.3494E)                      och sök efter dina favoritföretag eller
E 18 mellan Enköping och Västerås. Följ skylt mot Orresta, 6 km.            populära föredragshållare som du vill lyssna på.
                                                                              17
   Region Öst II

       Torshälla GK                                 Botkyrka GK Njut av utsikten över ekarna                         Storstockholms vackraste bana
 Torshälla GK:s bana börjar med                        2007 fick Botkyrka Golfklubb
 första nio som en öppen bana,                         priset Stockholms Pärla av Radio
 men med flera dammar och trixiga                       Stockholms lyssnare.
 greener. Sista nio hålen ligger mer                        Inom tjugo minuters bilväg från
 i skog och park vilket kräver ökad                      såväl Stockholm som Södertälje,
 precision.                                  finner vi således en pärla bland lan-
   – Hål 16 är det vackraste på vår                     dets golfbanor. Banan ligger i en
 bana, säger klubbens intendent Jan                      mycket naturskön och omväxlande
 Petersson.                                  terräng, med dammar eller vatten-
   – Njut av utsikten vid utsla-                       drag på många av hålen. Dammar
 get som ligger högt. Du slår över                       och vattendrag som antingen avde-
 ekar och fairway sluttar mot en                        lar fairways, vaktar på sidorna eller
 bäck som du ska över innan du når    med fullständiga rättigheter. City  omsluter de följsamt ondulerade
 green.                 Hotell i Eskilstuna erbjuder logi   greenerna.
   – Som helhet kan sägas att hål   med golfpaket. Vid golfbanan har     Många med oss anser att hål 9    bjuder utmanande möjligheter för
 12-17 är nyckelhål på vår bana för   du möjlighet att ställa upp husvagn  är ett av Sveriges vackraste golf-    alla spelare. Kort sagt, banan passar
 att få en bra score.          och husbil, dock saknas eluttag.   hål. Hål 9 är visserligen ett kort par  såväl hög- som låghandicapare.
   I klubbhuset finns enr estaurang                     3-hål men höjdskillnaden vässar       I anläggningen ingår också en
                                        svårighetsgraden. Det skiljer hela    9-hålsbana öppen för Pay & Play,
                                        28 meter mellan tee och green!      samt bra övningsområden.
 Kvaltävling i Region Öst II: Torsdag 30 juli.
                                          Botkyrka Golfklubbs bana er-
 Tel: 016-35 87 22. E-post: kansli@torshallagk.com.
 Vägbeskrivning: (GPS 59 24.4539N 16 26.2639E) Från E 20 tar du av       Kvaltävling i Region Öst II: Söndag 26 juli
 vid Folkesta trafikplats (avfart nr 130), cirka 3 km väster om Eskilstuna.  Tel: 08-530 296 50. E-post: info@botkyrkagk.se
 Från avfart 130 följer du bara skyltning mot Torshälla. Efter 1,5 km ser du  Vägbeskrivning: (GPS 59 09.4826N 17.49.7520E) Stockholm/Södertälje
 golfbanan på höger sida.                           E 4. Avfart Tumba. Väg 258 mot Tumba. Väg 226 mot Vårsta och väg 225
                                        mot Nynäshamn.


        Nynäshman GK                                   Troxhammar GK Årets golfklubb 2007                             På Färingsö i Ekerö kommun
 Sveriges golfjournalister Nynäs-                       Har Du inte spelat på Troxhammar
 hamns Golfklubb till Ӂrets golf-                       Golfklubb?
 klubb 2007”. I motiveringen sades                        – Då har du missat en av Stock-
 bland annat:                                 holms trevligaste golfbanor, säger
   – Klubben har med ett utåtrik-                      klubbdirektören Pelle Sättare.
 tat och framgångsrikt arbete inom                        Golfbanan ligger på Färingsö
 ramen för friskvård lyckats fånga                       i Mälaren, den största av 140 öar,
 skolungdom och familjer till golfen                      kobbar och skär i Ekerö kommun.
 På en ny teknik- och korthålsbana,                      Banan ligger i ett lätt kuperat åker-
 öppen för alla, spelar ungdom gra-                      landskap med dammar, bunkrar
 tis på dagarna.”                               och skogsdungar.
   Nynäshamns GK har en erkänt
 vacker, medelsvår park- och skogs-
 bana med 27 hål. Dessutom dri-
 vingrange, chip och pitchgreener,   ger granne med klubbhuset. Båda
 en courserated korthålsbana med 9   har fullständiga rättigheter. Hotel-
 hål på par 29 och övningsfält.     let erbjuder även övernattning och
   Det finns två restauranger vid   greenfeepaket. Ring 08-520 390 30   Kvaltävling i Region Öst II: Fredag 28 augusti
 banan. En i klubbhuset och en i    och kolla.               Tel: 08-564 206 00. E-post: pelle.sattare@troxhammargk.se
 Körunda konferenshotell som lig-                       Vägbeskrivning: (GPS 59 18.2620N 17 45.6037E) Från norr: Ta av vid
                                        Brommaplan mot Ekerö, följ Drottningholmsvägen förbi Drottningholms
 Kvaltävling i Region Öst II: Fredag 21 augusti.                slott. Efter cirka 10 km höger mot Stenhamra/Färentuna. Efter 4 km ser du
 Tel: 08-524 305 90. E-post: kansli@nynashamnsgk.a.se.             banan till vänster.
 Vägbeskrivning: (GPS 59 00.5053N 17 52.9085E) Från Stockholm         Från E4 söder: Färja från Slagsta till Ekerö (följ vägskyltning). Kör
 RV 73 mot Nynäshamn, hö väg 225 mot Ösmo. 1 km. Följ skyltar GK och      genom Ekerö C, höger vid stoppljusen och direkt efter bron vänster mot
 Golfhotell. Från Södertälje RV 225 mot Nynäshamn. Vid Ösmo, se ovan.     Stenhamra/Färentuna.
18
                                                               Regionfinal
        Söderköpings GK                                      Kallfors GK


                                         En fullfjädrad anläggning
Populära banor vid Göta kanal                          På 10 år har Kallfors Golfklubb
Söderköpings golfbana ligger i                          utvecklats från en 18-hålsbana till
vacker natur intill Göta kanal och                        en fullfjädrad golf- konferens- och
sjön Asplången.                                 nöjesanläggning.
  1986 invigdes en 9-hålsbana                            Anläggningen erbjuder 27 hål,
som året därpå byggdes ut till 18                        en 18-hålsbana och en 9-hålsbana.
hål, den gul-blå slingan.                              Kallfors har fått den stora
  För tre år sedan var den röda                         äran att arrangera Tourfinalen i
9-hålsbanan nära Göta kanal                           SAS Masters Tour även i år. Lik-
klar.                                      som ifjol så får endast de 30 bäst
  18-hålsbanan är en lätt ku-                          rankade damerna och de 30 bäst
perad öppen park-skogsbana.                           rankade herrarna vara med. Det är
9-hålsbanan har linkkaraktär.                          med stor glädje Kallfors GK står
  – Vi har 27 hål med olika ka-                         som värd för denna tävling och vi
                                         blickar längtansfullt fram emot fi-   ingen på baksidan av klubbhuset är
raktärer, park-skog och links. De    ger en fin naturupplevelse.
                                         nalveckan.               utformad som en stor läktare. Där
är populära bland våra medlem-       På anläggningen finns Golf-
                                           Klubbhuset är originellt och    har man utsikt över hela 18:e hålet,
mar och gäster och passar alla ka-   krogen, som har fullständiga rät-
                                         anpassat för att både medlemmar     en par 4, med en stor damm som
tegorier spelare, säger klubbche-    tigheter, en GolfStore-shop och
                                         och gäster ska trivas. Uteserver-    ibland avgör vinst eller förlust.
fen Lars Sandberg. Närheten till    en drivingrange samt olika öv-
Göta kanal och sjön Asplången      ningsområden för alla golfslag.
                                         Regionfinal i Region Öst II: Fredag 11 september
Kvaltävling i Region Öst Il: Fredag 28 augusti.                 Tel: 08-551 700 00. E-post: info@kallfors.com
Tel: 011-705 79. E-post: info@soderkopingsgolf.se                Vägbeskrivning: (GPS 59 06.3833N 17 32.3167E) Tag av mot Järna
Vägbeskrivning: (GPS 58 29.4750N 16 10.0892E) Från Stockholm/          från E4 och kör genom Järna C och rakt genom första rondellen. Tag höger
Skavsta avfart 122 från E4 mot och förbi sjukhus. 12 km. Från Helsingborg    i nästa rondell mot Södertälje. Efter ca 500 m ligger Kallfors GK på vänster
avfart 115 från E4 mot Söderköping väg 210, 15 km.                sida.


 Region Väst

         Vara Bjertorp GK                                 Hammarö GKSom en park mitt på                               Här krävs precision
Västgötaslätten!                                 Golfbanan ligger på Hammarö vid
                                         Vänern, en mil från Karlstad cen-
– Ja, våra gäster tycker att banan                        trum. Givetvis skiner solen här, lika
är så välskött att det känns som                         ofta som i Karlstad.
att gå i en park, säger Monica                            Banan öppnades för 16 år se-
Kullander på Vara-Bjeretorp GK.                         dan, och det är sjätte året i följd
Man skulle kunna säga slottspark                         som klubben arrangerar en tävling
eftersom du har Bjertorp Slott                          i Aktieslaget.
nära under hela golfrundan.                             – Banans karaktär är en mix av
Banan är flack och lättgången                          snäv skogsbana med stora ondule-
men betraktas som teknisk och                          rade greener och utmanande långa
ganska svår med vatten aktivt på                         hål på en öppnare del av banan.
flera hål. Det börjar tufft med ett                       Banan kräver planering av spelet
långt par 4 och på sluttampen får                        där precision är viktigare än längd,  plett övningsfält. Restaurangen är
du en femma på över 500 meter.                          säger klubbchefen Gunnar Thilén.    en populär mötesplats efter golf-
Golfbanan är rankad som nummer     den nära klubben. Vi finns alltid      Vid banan finns ett stort öv-    rundan, dagens rätt och à la carte
1 i Västergötland enligt tidningen   tillgängliga och försöker alltid ta   ningsområde med bland annat       serveras dagligen. Pro och en väl-
Golfdigest.               hand om gäster.             korthålsbana, drivingrange, kom-    sorterad shop finns i klubbhuset.
  Man brukar kalla vår klubb för
                                         Kvaltävling i Region Väst: Söndag 9 augusti.
Kvaltävling i Region Väst: Lördag 25 juli                    Tel: 054-52 26 50. E-post: info@hammarogk.se
Tel: 0512-202 61. E-post: info@vara-bjertorpgk.se.                Vägbeskrivning: (GPS 59 18.2545N 13 32.6136E) Från Karlstad kör
Vägbeskrivning: (GPS 58 15.6203N 13 07.3544E) På E 20, 10 km norr        du väg 236 söderut 7 km mot Skoghall/Hammarö. I den stora rondellen vid
om Vara finns avtagsväg mot Bjertorp. Kommer du på väg 47 från Falköping     Nolgård tar du av mot Rud. Följ sedan skyltar till ”Golfbana”. Det är även
eller Vara, sväng av mot Bjertorp vid Tråvad. Följ skyltar mot Bjertorp slott.  skyltat från centrum av Skoghall.
                                                                               19
   Region Väst

         Albatross GK                                Ätradalens GK Komplett golfanläggning                             Två skilda banor i ett 18-hålsspel
 för alla golfare                                Banan, som är en komplett
                                         18-hålsbana, är en svagt kuperad
 Förutom vår 18-hålsbana har vi en                        öppen parkbana med två skilda
 fullängds 9-hålsbana där spelare                        karaktärer. De 9 gamla hålen med
 med handicap 36+ kan spela. Lägg                        ett antal spännande vattenhinder
 därtill vår par 3-hålsbana som är                        står i stor kontrast mot de 9 nya
 pay & play – kanske den bästa i                         hålen som invigdes 2000, där den
 sitt slag i regionen – och du har ett                      vackra Ätrans vatten ej kommer i
 totalt golfsortiment. 18-hålsbanan                       spel i samma utsträckning.
 växlar mellan park- och skogsbana                          Den gamla delen av banan togs
 och är bitvis kuperad. Greenerna är                       i bruk 1990 och är i ypperlig kon-
 ondulerade och kända för att vara                        dition. Även den nya bandelen har
 mycket snabba – en rejäl utmaning                        växt till sig och är också i mycket
 för alla golfare!                                god kondition. Greenerna på       len vilket gör att strukturen på den
   Inramningen av hela anlägg-                         denna är utmärkta och något mer     delen ändrar sig snabbt. Vi har un-
 ningen, med en fantastiskt fin vy    besök, såväl golf- som matmässigt   ondulerade än greenerna på den     der åren fått mycket beröm och bra
 från klubbhuset och närheten till    till vår restaurang.          gamla delen. Banans 10:e hål är     omdömen om hela vår golfbana.
 Göteborgs centrum, uppmanar till                        ansedd av många som ett mycket       I klubbhuset finns cafeteria och
                                         svårt hål. Vi har planterat en massa  omklädningsrum med duschar.
                                         träd och buskar på de första nio hå-

 Kvaltävling i Region Väst: Lördag 1 augusti
 Tel: 031-55 05 00. E-post: info@albatrossgolf.se                Kvaltävling i Region Väst: Söndag 26 juli.
 Vägbeskrivning: (GPS 57 46.8339N 11 56.9089E) E 6 norrut från          Tel: 0325-502 80 E-post: info@atradalensgk.com
 Göteborg mot Oslo via Tingstadstunneln. Efter ett tag, sväng vänster vid    Vägbeskrivning: (GPS 57 15.1342N 12 58.5966E) Mellan Svenljunga
 Bäckebolsmotet. Följ Skälltorpsvägen, sedan höger vid klubbskylt.        och Ullared, följ skyltar mot Mårdaklev. Banan ligger mitt i samhället.


            Mölndal GK                               Fjällbacka GK

 Bröllop på den giftfria banan
 Romantiken spirar på Mölndals
                                         Landbana mitt ute i älven!
 GK:s bana i Lindome, mellan                           – Välkommen till en mycket spe-
 Mölndal och Kungsbacka. För                           ciell golfbana, hälsar klubbchefen
 några år sedan gifte sig två med-                        Tomas Järund. Banan är en land-
 lemmar på 11:e greenen, med                           bana med seasidestuk som ligger
 Hassungaredssjön i bakgrunden.                         alldeles ute i kustbandet. Vinden
   – För övrigt är banan helt gift-                      spelar många spratt, och det gäller
 fri. Sedan den blev klar 1988 har                        att tänka mer på teknik än kraft.
 den skötts helt utan kemiska be-                          Kombinationen av vind och
 kämpningsmedel, säger klubbens                         vatten är den stora utmaningen här
 intendent Lars-Erik Hagberth.                          i Fjällbacka. Att slå rundans första
   Den natursköna banan är de-                         slag över älven ökar spänningen.
 signad av Ronald Fream, USA.                          Du får mycket golf med dig häri-
 På bilden syns 3:ans korthål.      giskt tänkande premieras, vilket    från. Banan är ärlig, du behöver
   Sedan starten har banan       gör att banan aldrig blir tråkig,    inte tappa bollar för ruffen är låg   genom träportalen öppnar sig det
 byggts om nästan varje år, och     säger Lars-Erik Hagberth.        och det finns ingen skog att slå bort  otroliga älvlandskapet framför
 blivit mer spelvänlig. Bland an-      Hål 11, par 3, kallas Ravinen,    sig i.                 ögonen på dig. Det är bara att ta
                     och är ett av Sveriges häftigaste      Många talar om hur vackert vi    för sig! Efter golfrundan väntar
 nat har flera bergpartier sprängts
                     korthål. I anslutning till dri-     har det här. Man svänger av väg     klubbhuset och restaurangen uppe
 bort.
                                         163 och ställer bilen på en asfalt-   på klippan med mat, dryck och så
   – Banan är en kuperad och      vingrangen har Mölndals GK en
                                         parkering. När du sedan går in     utsikten förstås!
 omväxlande skogsbana. Strate-      6-håls kortbana.

 Kvaltävling i Region Väst: Lördag 5 september.                 Kvaltävling i Region Väst: Lördag 15 augusti
 Tel: 031-99 30 30. E-post: molndalsgk@telia.com                 Tel: 0525 – 311 50.
 Vägbeskrivning: (GPS 57 35.1027N 12 06.9712E) Från E6/E20 avfart        E-post: fjallbacka.gk@telia.com
 mot öster i Lindomemotet. Kör genom Lindome samhälle, vägen mot         Vägbeskrivning: (GPS 58 36.4735N 11 17.8037E) Väg 163 strax norr
 Hällesåker. Efter cirka 500 m skylt till golfbanan och p-plats på höger sida.  om Fjällbacka. Skyltar visar vägen.
20
                                                             Regionfinal
        Jönköpings GK                                 Falköping GKSmålands äldsta golfklubb                           En högt rankad bana
Klubben bildades 1936 och två år                       Klubbens vision är att Falköpings
senare invigdes de första nio hålen                      Golfklubb ska vara välkänd i hela
med Frank Dyer som banarkitekt.                        landet för sina utmanande, välsköt-
Banan blev oförändrad till 1961, då                      ta och varierade banor, det unika
klubben byggde ut till en komplett                      kulturlandskapet och den fina
18-hålsbana under ledning av Nils                       miljön. Omtalad för tävlingar och
Sköld. Banan blev till en kuperad                       uppskattad för god service och en
parkbana i en naturskön miljö ut-                       vänlig, avspänd och välkomnande
med Tabergsån och på båda sidor                        atmosfär.
av järnvägen mellan Jönköping                           Klubben ska ha en stabil med-
och Halmstad.                                 lemskader och en växande krets av
  Banan har par 70 och betraktas                       återkommande gäster.
som en mycket välskött bana dit                          Falköpings Golfklubb är en
greenfeegäster gärna återkommer.     par 5-hål med en hisnande natur-   27-hålsbana som vid två tillfällen     På anläggningen finns en res-
Främst kanske för det elfte hålet, ett  upplevelse på vägen ner mot den   under 2000-talet fått utmärkelsen    taurang med god mat och fullstän-
par 3-hål med järnvägen som out of    av bunkrar inbäddade greenen och   Västergötlands bästa bana av Golf    diga rättigheter, och en shop som
bounds till vänster och en förrädisk   med Tabergsån strax bakom.      Digest. Vi har också haft Telia Tour  klubben driver i egen regi.
ravin till höger. Vidare hål 14, ett                     för damer 2006 och 2007, vilket vi     Logi erbjuds med samarbets-
                                       tar som ett gott betyg på både klub-  partners enligt Svensk Golfguide.
                                       ben och vår bana.            Husvagnsparkeringen har ett tiotal
Kvaltävling i Region Väst: Söndag 6 september.                                    platser.
Tel: 036-765 67. E-post: info@jonkopingsgk.se
Vägbeskrivning: (GPS 57 45.0385N 14 08.4307E) Riksväg 40 mot         Regionfinal i Region Väst: Fredag 18 september
Göteborg. Efter en 1 km på riksväg 40 kör av mot Skogskyrkogården (94).    Tel: 0515-312 70. E-post: info@falkopingsgk.com
Följ skyltar mot Skogskyrkogården och senare mot golfbana. Se även      Vägvisning: (GPS 58 12.7424N 13 37.8540E) Sju kilometer från
vägbeskrivning till oss på www.jonkopingsgk.se.                Falköping vid väg 46 mot Skövde.


 Region Syd

        Söderåsens GK                                Ekerum GK


En komplett anläggning                            Ondulerade greener ställer krav
Söderåsens Golfklubb är en kom-                        På Öland strax söder om Borgholm
plett golfanläggning belägen i ett                      ligger Ekerum Golf & Resort, en
naturskönt och böljande landskap                       av Sveriges mest kompletta golfan-
på Söderåsens sluttningar, endast                       läggningar med två 18-hålsbanor
20 minuter från Helsingborg.                         designade av Peter Nordwall. Båda
  Klubben erbjuder en 18-håls                        banorna, Långe Jan och Långe
bana av mycket hög klass med va-                       Erik, sträcker sig från klubbhuset
rierande karaktär och snabba och                       ner mot Kalmarsund.
utmanande greener. Detta bekräf-                         Banorna är långa med stora on-
tas inte minst av att Söderåsens                       dulerade greener som ställer stora
Golfklubb har stått som arrangör                       krav på puttningen. Fairways är
och värd för internationella prot-                      relativt breda men låt dig inte luras
ävlingar (NCC Open) ett tjugotal                       av ögat. Peter Nordwall är expert
år. Klubben bildades 1966 och är                       på att lura oss spelare med små kul-    På Ekerum finns en mycket bra
medlem nummer 114 i Svenska                          lar precis framför green eller med   restaurang som renoverats under
Golfförbundet.                                fairwaybunkrar som ser ofarliga ut.   vintern. Den har en centralt place-
                                       Slingorna avslutas med par 5-hål    rad bar med riktigt barhäng, matsal
                                       och greenerna är väl synliga från    i biblioteksmiljö. Du har golfshop,
                                       restaurangens veranda, något som    spa och boende precis vid Långe
                                       kroggästerna uppskattar.        Jans 1:a tee.
Kvaltävling i Region Syd: Söndag 5 juli.
Tel: 042-737 05. E-post: info@soderasensgk.se                 Kvaltävling i Region Syd: Söndag 9 augusti
Vägbeskrivning: (GPS 56 02.8963N 12 56.9928E) Från N: Tag av från       Tel: 0485-800 20. E-post: info@ekerumgk.se
E4 vid Hyllinge. Kör v 110 ca 1 mil mot Bjuv. Golfbanan ligger mittemot    Vägbeskrivning: (GPS 56 47.1716N 16 33.8766E) Väg 136 mot
Isovers fabriker i Billesholm. Från S: Tag av från E4 vid Åstorp. Kör v 110  Borgholm, 17 km från Ölandsbron. Sväng vänster vid skylt Ekerum
mot Bjuv.                                   Golf&Resort.
                                                                            21
   Region Syd

          Skogaby GK                               Isaberg GK


 En skön golfpromenad i parkmiljö
 Skogabys bana är medelsvår och
                                        Naturskönt vid Nissanstigen
 erbjuder en skön golfpromenad i                        I vacker småländsk natur vid Nis-
 parkmiljö.                                  safors bruk ligger Isaberg Golf-
  – Det är tätt mellan green och                       klubbs anläggning. Nära älven
 nästa tee, säger klubbchefen Göran                      Nissan och Hammarsjön har klub-
 Olofsson. 18-hålsbanan har par                        ben två 18-hålsbanor.
 71:5 hål par 3, 4 hål par 5, övriga                        1968 invigdes en bana med 18
 hål par 4.                                  hål. 1992 tillkom Västra och Östra
  Sju av hålen har kontakt med en                      banorna, med 9 hål vardera från
 bäck som flyter genom hela ban-                        den ”gamla” banan.
 området. Två sjöar och två dammar                         Det är välskötta banor med ut-
 utgör också vattenhinder.                           manande hål och fantastiska vyer.
  – Greenernas kvalitet och ba-                         En wedge från klubbhuset er-
 nans finish är något som greenfee-   klubbhus med restaurang. Kiosken    bjuder Isaberg GK boende med
 gäster ofta berömmer oss för, säger  efter hål 9 är öppen under högsä-   golfpaket. 2 enrumslägenheter
 Göran Olofsson.            song och rangen ligger i anslutning  med fyra bäddar, samt en trerum-      Vid Östra banan finns 5 stugor
  Anläggningen förfogar över     till golfshopen.            mare för 6–8 personer. Alla med     med plats för 4–6 personer, utrus-
                                        tillgång till kök, toalett och dusch.  tade med 2 sovrum och kombinerat
                                                            kök och vardagsrum.
 Kvaltävling i Region Väst: Söndag 26 juli.
 Tel: 0430-601 90. E-post: skogaby.gk@telia.com
 Vägbeskrivning: (GPS 56 32.6229N 13 10.4898E) Fr Halmstad: Tag        Kvaltävling i Region Syd: Söndag 16 augusti Östra banan.
 väg 117 mot Markaryd, vid Skogaby samhälle följ skylt mot golfbana.. Fr    Tel: 0370-33 63 30. E-post: info@isaberggolf.com.
 Laholm: Tag väg mot Skogaby vid kraftstationen, vid Skogaby samhälle     Vägbeskrivning: (GPS 57 26.3262N 13 39.1984E) Isaberg GK ligger
 följ skylt mot golfbana. Obs: vägen har en ny sträckning förbi Skogaby    vid Nissafors Bruk vid Rv 26 (Nissanstigen), omkring 18 km norr om
 samhälle samt vid Veinge. Strax utanför Skogaby finns det skyltar som visar  Gislaved. Från Jönköping är det omkring 6 mil till golfbanan. Kör först Rv
 vägen till golfbanan.                             40, sedan söderut på Rv 26, Nissanstigen.        Trelleborg GK                                   Söderslätts GK


 En av landets få äkta linksbanor                       Renodlad skånsk parkbana
 På Stavstensudde strax väster om                       Välkomna till en renodlad skånsk
 Trelleborg erbjuder Trelleborgs                        parkbana med hedkaraktär. In-
 Golfklubb en vackert belägen och                       slaget av seaside märks i blåsten
 utmanande 18-håls bana med par                        som vi emellanåt har gott om.
 70. Med havsutsikt mot Östersjön                       Golfklubben ligger 4 km öster om
 från samtliga hål är detta Sveriges                      Vellinge i sydvästra Skåne.
 sydligaste seasidebana. Banan bör-                        Förutom våra 18 hål från 1990
 jade byggas 1963 och har idag sju                       finns en 9-håls korthålsbana som
 korthål att stoltsera med.                          är riktigt bra (öppen för Pay&Play
   Precis som en riktig seaside-                       förstås), puttinggreen, 2 chipping-
 bana smälter Trelleborgsbanan in                       greener, träningsfält för egna
 i naturen och visar respekt för alla                     bollar, 1 hål för korta järn och
 dess invånare – från stora flockar                      bunkerträning samt drivingrange.
 av fåglar till sällsynta orkidéer.   runt och är en komplett anläggning   Lägg därtill vår fantastiska      golfkoncept i en härlig skånsk
   Vid normala väderförhållanden   med restaurang, konferens, golf-    Golfrestaurang, som lockar gäster    lantmiljö. Vår golfshop hjälper dig
 kan klubben erbjuda golfspel året   shop och instruktörer.         inte bara från den egna klubbens    om du saknar något för en lyckad
                                        medlemmar, så har du ett komplett    golfrond.
 Kvaltävling i region Syd: Söndag 16 augusti.                 Kvaltävling i Region Syd: Lördag 5 september
 Tel: 0410-33 04 37. E-post: kansli@trelleborgsgk.se              Tel: 040-42 96 80. E-post: info@soderslattsgk.golf.se
 Vägbeskrivning: (GPS 55 23.8823N 13 10.9171E) 5 km väster om         Vägbeskrivning: (GPS 55 28.2034N 13 04.6928E) E22 från Malmö till
 Trelleborgs centrum. Vid E6:ans infart till Trelleborg tag kustvägen mot   Vellinge. Kör av vid avfart 10 och tag vänster mot Hököpinge Kyrkby. Vid
 Falsterbo/Höllviken. Efter 2 km utmed denna väg ligger klubbhuset.      nästa T-korsning höger mot Centrum och sedan vänster mot Ö Grevie.
22
          Torekovs GK                                 Ullared Flädje GKEn anrik bana vid havet                            Så mycket mer än bara golf!
Längst ut på Bjärehalvön, med                         Välkommen till Ullared Flädje GK
utsikt mot Hallands Väderö                          i Vessigebro, drygt 2 mil öster om
och där vågorna från Kattegatt                        Falkenberg, en naturskön skogs-
möter den skånska kusten, ligger                       och hedbana vid Ätrans dalgång!
Torekovs Golfklubb. Banan är en                        På Flädje får du uppleva trivseln,
moderniserad klassisk seaside/                        ideellt arbetande medlemmar i ca-
links-bana. Klubben bildades 1924,                      feterian och en garanterat osnob-
som den femte äldsta i Sverige.                        big inställning till golfen som
  Banans karaktär bjuder på                         folksport. Det är detta som vi stolt
stor variation där kontroll och                        kallar för ”Flädjeandan”.
spelskicklighet premieras.                            En runda med en bitvis betagan-
  – Hål 13 och 15, nära havet, kan                     de utsikt över den vackra Ätradalen
ses som banans signaturhål, säger                       är en naturupplevelse utöver det
klubbchefen Bertil Andersson.     öppen nästan hela året, är samtidigt  vanliga. På varje tee finns uppsatta    Flädje GK utsågs till ”Årets
  Banans 11:e hål, ett utmanande   en bana med 365 olika ansikten     skyltar som berättar om banan och    golfklubb 1998”, bland annat för
par 3 hål, har fått många positiva   beroende på väder och vind. Det    dess svårigheter Här finns också    de banbrytande insatser som gjorts
omnämnanden, bland annat i Golf    finns en krog med fullständiga     beskrivet både fauna och flora, vil-  på miljöområdet. Golfbanan håller
Digest. Torekovs golfbana som är    rättigheter och en välsorterad shop.  ka sällsynta djur, växter och fåglar  dessutom mycket hög kvalitét när
                                       du kan stöta på.            det gäller fairways & greener.
Kvaltävling i Region Syd: Lördag 5 september.
Tel: 0431-44 98 40. E-post: info@togk.se                   Kvaltävling i Region Syd: Söndag 30 augusti.
Vägbeskrivning: (GPS 56 26.3457N 12 39.0490E) Från S: Ta av E6:an       Tel: 0346-204 40. E-post: info@fladjegk.se
vid Hjärnarp/Margaretetorp (söder om Hallandsåsen) och kör mot Torekov.    Vägbeskrivning: (GPS 56 59.6485N 12 37.8008E) Närmaste ort är
Golfbanan ligger några km före samhället, vid väg 115. Från N: Ta av E6:an  Falkenberg. E6, tag avfart 51 mot väg 154 mot Ullared, ca 8 km. Vid
vid Östra Karup (norr om Hallandsåsen) och kör väg 115 förbi Båstad mot    Ljungby kyrka, sväng av mot Vessigebro.
Torekov.
                                                            Regionfinal
        Alvesta GK                                   Perstorp GKEn skogs- och parkbana                            Banan med karaktärsfull stil
Banan som har banarktitekt Björn                       I inbjudande bokskog ligger
Magnussons design blev spelklar                        Perstorps golfbana, som är en av
med sina 18 hål i juni 1992.                         de mest etablerade i nordvästra
  Banan, som har karaktären av                       Skåne (bildad 1963).
en skogs- och parkbana, har blivit                        Banan är en charmfull
mycket uppskattad av såväl bogey-                       blandning av park- och skogsbana
spelare som låghandicapare. Från                       – lätt kuperad. Utmaningen ligger
vit tee har banan rykte om sig att                      inte främst i dess längd, utan i dess
vara mycket utmanande.                            karaktärsfulla stil på golfhålen som
  Bra förutsättningar för en låg                      gör besöket minnesvärt. Här finns
score är att hålla bollen i spel på                      varierande, och ibland försåtliga
fairways.                                   hinder och svårigheter som ställer
                                       extra krav på stadig hand och kalla
                                       nerver.                 klubbhusets familjära och av-
                                         Efter avslutad golfrunda väntar   spända atmosfär.
                                       lön för mödan i det trivsamma
Regionfinal i Region Syd: Söndag 12 juli                   Regionfinal i Region Syd: Fredag 11 september
Tel: 0472-401 40                               Tel: 0435-354 11
E-post: kansli@alvestagolf.se                         E-post: kansli@ppgk.nu
Vägbeskrivning: (GPS 14_.5699 Longitud 56_.9644 Latitud) Från         Vägbeskrivning: (GPS Longitud 1325.3218 Latitud 5607.3923)
Alvesta, 5 km norrut på väg 126 mot Moheda-Jönköping. Klubbhus och      Närmaste tätort Perstorp. Följ väg 21 till Perstorp. Vid hotellet
bana ligger i direkt anslutning till Rv 126.                 Kör ni mot Färingtofta ca 2 km där golfbanan ligger på vänster sida.
                                                                            23
AVS: Aktiespararna, 113 89 Stockholm
                    BEIJER ALMA TROPHY
                         www.beijer-alma.se

								
To top