27FAKS1 by enverbariss

VIEWS: 1 PAGES: 3

									BAŞLAMA TARİHİ       23/08/2006 İŞİN ADI:                İş Sıra No:27
BİTİŞ TARİHİ        23/08/2006 FAKS-MODEM
YAPIM SÜRESİ(Saat)     16                         Sayfa No:34


    Aşağıdaki tablodan da göreceğiniz gibi seri kapılar her ne kadar birbirlerinden farklı
adreslerde olsalar da, COM1 ile COM3 ve COM2 ile COM4 aynı kesmeleri kullandıklarından
problem çıkartabilirler. Bu problem fareniz COM1’deyken, modeminiz C0M3’e takılırsa
ortaya çıkacaktır. Aynı problem COM2 ve COM4 için de geçerlidir. Problem adres hattında
değil ama kesme ihtiyacındadır.


     Seri Kapılar   Adresleri    Kesmeleri
       COM1        3F8      IRQ4
       COM2        2F8      IRQ3
       COM3        3E8      IRQ4
       COM4        2E8      IRQ3


                33600 modemlerin iletişim şeması
   Modem vasıtasıyla aktarılan analog veri deseni hattaki ek sinyaller nedeniyle orijinal
veri ile istem dışı bir birleşmeye yol açar ve verinin orijinalliğini bozar.

                     ONAYLAYANIN
ADI ve SOYADI              GÖREVİ                 İMZASI
BAŞLAMA TARİHİ      23/08/2006 İŞİN ADI:                İş Sıra No:27
BİTİŞ TARİHİ       23/08/2006 FAKS-MODEM
YAPIM SÜRESİ(Saat)    16                             No:36
                                       Sayfa No:35
 Burada istenmeyen ek veri sinyalinden kasıt    telefon hattının fiziksel yetersizliklerden
            Harici Bu nedenle sisteminiz için kullanmayı düşündüğünüz modem
dolayı oluşan parazitlerdir. ve Dahili Bir Modemin Sisteme ve İşletim
                   Sistemine Tanıtılması
hataları en aza indirilebilecek bir yapıya sahip olmalıdır.
    Modeminizi kurma işlemi iki aşamadan oluşur.
   Ortaya çıkabilecek problemler çoğunlukla geri çevrilebilir. Hatayı düzeltmek için
     Donanım
gönderilen veri paketinden sonra bu veriyi tanımlayan ek bir veri paketi yollanır. Bu paket bir
     Yazılım
parity bitidir.
    Veri diğer uca ulaştığında ek veri ile karşılaştırılır. Veride bir hata bulunursa veri paketi
    Önce operasyona donanımla başlanır, modem kurulur ve sonra iş, yazılımı sürücülerini ve
tekrar istenir. Eğer hem veri paketinde hem Parity bitinde hata söz konusu olursa sistem
programları kurmaya gelir.
çalışmaz.
    İlk olarak modemlerin sisteme takılması işleminde önemli bir noktayı hatırlatayım.
Eğer sisteminize daha evvel bir modem takılmışsa, anakartınızın BIOS’u yeni modeminizi
işletim sisteminize yeni bir donanım olduğunu belirtmeyebilir. Ama be her zaman olacak diye
bir kural yok.
    Eğer modeminizin Tak&Çalıştır (Plug&Play) desteği varsa ilk yapmanız gereken işlem
sisteminizin BIOS’unda COM2 nin olduğu yeri bulmak ve kullanım dışı bırakmak olmalı. Bu
işlem modeminizin COM2’ye yerleşmesine izin verecektir. Eğer yapmazsanız modem
COM3’e veya COM4’e yerleştirecek ama IRQ (kesme ) olarak da standart olan IRQ3 veya
IRQ4 dışında boş olan 5 veya 7 numaralı kesmelerden birine yerleştirilecektir. Eğer
Windows95 üzerinde çalışacaksanız problem yok. Dos üzerinden bir BBS terminal programı
kullanmaya kalktığınızda yazılım COM’larınızda bir modem bulamayacaktır ve bundan dolayı
işinizi göremeyeceksiniz. yazılım standart dışı olan kesmeleri tanıma üzerine tam özürlüdür.
    Modeminizde Tak&Çalıştır özelliğiniz yoksa ilk olarak Jumper’ların yanında ayar
konfigürasyonları tablo halinde anlatılmıştır. COM1 kapısında farenizi kullanıyorsanız
                  Modem devre şeması
modemi COM4’e ayarlamanız hem modem ulaşım problemlerini, hem de başka bir ayara
gerek duyma ihtimalini ortadan kaldıracaktır.
                   ONAYLAYANIN
ADI ve SOYADI             GÖREVİ                 İMZASI
                   ONAYLAYANIN
ADI ve SOYADI             GÖREVİ                 İMZASI

								
To top