Prezentacja Kosorowice

Document Sample
Prezentacja Kosorowice Powered By Docstoc
					KOSOROWICE
Gmina Tarnów Opolski
„ … nie do wiary jak łatwo obrócić myśl w czyn …”

               Karl Kraus
1983
1985
         Położenie
  Wieś leży na piaszczystej równinie, na pograniczu
Wyżyny Śląsko-Krakowskiej i Niziny Śląskiej, na
prawym brzegu rzeki Odry, 18 kilometrów od Opola
w Gminie Tarnów Opolski.
  Wschodnią część Kosorowic stanowi mezoregion
Równiny Opolskiej, natomiast południowa część wsi
stanowi fragment Masywu Chełmskiego.
Ogólna powierzchnia sołectwa wynosi 1728,95 ha.
       Ludność
Według stanu na styczeń 2007 r.
liczbę ludności szacuje się na 985 osób.
Infrastruktura i ochrona środowiska
  Szkoła, Przedszkole.
  Sala spotkań/świetlica
  Utwardzenie dróg gminnych – 60%
  Wodociąg – 100%
  Kanalizacja – 80%
  Komunikacja - LUZ, PKS
  Dostęp do sieci telekomunikacyjnej – 100%
  Oświetlenie ulic – 95%
  Selektywna zbiórka odpadów
Szkoła Podstawowa kl. I-III
ul. Opolska po przebudowie
Remiza OSP ze świetlicą,
siedziba Koła Mniejszości
    Niemieckiej
Sala spotkań/świetlica
W trakcie zebrania wiejskiego
Boisko LZS Burza Kosorowice
Oczyszczalnia ścieków
Historia i tradycja
Izba Tradycji
Rok. zał. 1989
   KOSOROWICZANKI
Zdobywczynie wielu nagród na przeglądach
     piosenki i folkloru
15-lecie Kosorowiczanek
Dożynki Gminne w Tarnowie Op.
 Korona z Kosorowic zdobyła
  uznanie jury i publiczności
Wodzenie Niedźwiedzia
Tradycyjna zabudowa
Budynki z kamienia wapiennego
wzbudzają podziw dokładnością
     wykonania
Znane postacie
    Karol Pawleta z Przywór
Zginął w Kosorowicach w II Powstaniu Śląskim
Prof. Oswald Mateja
   1936-1983
 Rektor WSI w Opolu
Zasłużony dla opolszczyzny
      Józef Mateja
       1919-1997
    Wielki miłośnik sportu
i budowniczy kościoła w Kosorowicach
Turystyka i wypoczynek
Wieś przecinają dwie trasy rowerowe oraz
trasa pielgrzymkowa Opole- Kamień
Śląski – Góra Św. Anny - Jasna Góra
Tereny leśne nadają się wspaniale do uprawiania
turystyki pieszej, rowerowej i konnej
Na zachodniej stronie kompleks
stawów po wyrobiskach żwiru
        Integracja


 Festyny, zabawy i przedsięwzięcia związane z
programem Odnowy Wsi, organizowane wspólnie
   przez stowarzyszenia działające we wsi
  zacieśniają więzi pomiędzy mieszkańcami.
      Dzień Strażaka/Dzień Dziecka
Występ formacji tanecznej Hałas z Kosorowic
Zabawa Mikołajkowa
Projekty zrealizowane od
momentu przystąpienia do
 Programu Odnowy Wsi
Odnowienie pomnika Karola Pawlety
Utworzenie serwisu www sołectwa
 www.syronie.pl.tl
Budowa boksów dla zawodników na boisku
    LZS Burza Kosorowice
Zapraszamy do Kosorowic

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:26
posted:5/26/2012
language:Polish
pages:45