Fisa prezentare proiect

Document Sample
Fisa prezentare proiect Powered By Docstoc
					                                        ROMÂNIA
                         UNIVERSITATEA BABEŞ-BOLYAI CLUJ-NAPOCA

                       OFICIUL DE ACCESARE A FONDURILOR EUROPENE

                 Str. Mihail Kogălniceanu, nr. 1, camera P22, cod 400084 Cluj-Napoca
                          Tel. (00) 40 - 264 - 40.53.00 int. 5116, 5483, 5482
                                     Fax:. (00) 40 - 264 - 40.53.79
                               E-mail: fondurieuropene@staff.ubbcluj.ro


 ANEXA 1                          Nr._______ / __________

                                        VIZAT
                                     Prorector de resort


          FIŞA DE PREZENTARE A PROIECTULUI


DENUMIREA PROGRAMULUI la care se aplică

FINANŢATOR
     TITLUL PROIECTULUI              COORDONATOR/PARTENERI

                          C:
        DOMENIUL              P1:
                          P2:
                          PN:
     Nr. propunerii de proiect
 DIRECTOR DE PROIECT      DURATA proiectului            COFINANŢARE
   din partea UBB
Nume, prenume                              Procent%:
                BUGETUL proiectului
Funcţia                                 Suma:

Facultatea/Centrul de     BUGETUL ce revine UBB          Sursa de cofinanţare:
cercetare           pentru implementarea
                activităţilor proiectului
SEMNĂTURA
Date de contact director proiect UBB  Date de contact Coordonator proiect
Tel fix:                Nume, prenume :
Mobil :                 Instituţia :
e-mail :                Adresa :
                    e-mail :

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:37
posted:5/26/2012
language:
pages:1