GODISNJA SKUPSTINA ORS a 2008 by 5umQo4Fa

VIEWS: 22 PAGES: 16

									GODIŠNJA SKUPŠTINA ORS-a

INSTITUT ZA REUMATOLOGIJU SRBIJE
BEOGRAD, 12.12.2008.godineORS – šta smo uradili i šta nas čeka
Prim. dr Mirjana Lapčević
Predsednik ORSa
Članstvo  U udruženje se do sada učlanilo preko

           300
 bolesnika obolelih od reumatoidnog artritisa
 Dinamika susreta u 2008. godini
09.10.2007. osnovan ORS na Ušću u Beogradu
         Prikazan je film o RA
27.02.2008. održan prvi sastanak     ORSa
Šta treba da znamo o RA, Prof. Dr Nemanja Damjanov, Institut za
 reumatologiju, Beograd
06.06.2008. osnovana podružnica ORSa u Nišu
Kako prepoznati RA, prof.dr Aleksandar Dimić, Niška Banja
20. Juni 2008 održan drugi sastanak
Komplikacije RA i kako ih izbeći, prf.dr Roksanda Stojanović, Institut za
 reumatologiju, Beograd
 Dinamika susreta u 2008. godini
10. Oktobar 2008. treci sastanak ORSa

Osnovni stavovi u lečenju reumatoidnog artritisa, prf.dr
 Roksanda Stojanović, Institut za reumatologiju, Beograd


12. Decembar 2008. sastanak Upravnog odbora, a posle toga
 četvrti sastanak ORSa
Osteoartropatije (Ankilozirajući spondilitis – Bechterewi,Psoriazni
 artritis, dr sci med Predrag Ostojić - reumatolog, Institut za
 reumatologiju, Beograd
Aktivnosti 2008

• Uspostavili smo kvalitetnu saradnju sa udruženjem
 reumatologa Srbije i sa predsednikom udruženja Prof. Dr
 Nemanjom Damjanovim
• Zahvaljujući ovoj saradnji dobili smo odobrenje za
 korišćenje ambulante broj 10, na Reumatološkom Institutu
 za okupljanje članova ORS-a i zainteresovanih bolesika od
 RA svakog, četvrtka od 11 – 15h, kao i za obavljanje
 administrativnih poslova.
 Aktivnosti 2008
• Otvorili smo vep sajt W W W ORS.RS.
• Na osnovu njega koristiće mo, za sad, sledeće mejl adreseČ
   udruzenje@ors.rs
   mlapcevic@ors.rs
   nis@ors.rs
   vma@ors.rs
• Udruženje je dobilo od Institut za reumatologiju Srbije na
 korisćenje lab-top kompjuter, kao i mogucnost korišćenja istih u
 ambulante broj 10.
Aktivnosti 2008

• Učestvovali smo u brojnim televizijskim emisijama kao i u
 drugim medijima kako bi podigli znanje i interesovanje o
 RA u Srbiji, kao i da bi poboljšali dostupnost lekova za RA i
 druga reumatska oboljenja.


• Stampana je brošura Reumatoidni artritis za pacijente čiji
 je autor prof.dr Dušan Stefanović sa Klinike za
 reumatologiju i imunologiju VMA.
Internacionalne aktivnosti

• Podneli smo prijavu za članstvo u evropskoj ligi za borbu
 protiv reumatskih bolesti – EULAR, najznačajnijem
 evropskom udruženju lekara i bolesnika, što će nam
 omogućiti bolju razmenu iskustava u borbi za kvalitetnije
 lečenje naših bolesnika.
• Kongres reumatologa jun 2008. - kontakti
• Na prvom sledećem zasedanju komisije dobićemo
 članstvo – juna 2009,godine.
Rezultati

• Ove naše aktivnosti i saradnja sa sa Udruženjem
 reumatologa Srbije, čiji je Predsednik Prof. Dr Nemanja
 Damjanov je doprinela da su za 2008. godinu odobrena
 značajna sredstva za obezbeđivanje najsavreminijeg
 lečenja bolesnika sa RA – bioloških lekova:
   • Enbrel
   • MabThera
 Uslovi za ostvarivanje prava na biološke lekove

• Visoko aktivna bolest (procenjena DAS skorom)
• Visoka evolutivnost bolesti
• Neuspeh prethodne terapije uključujući terapiju sa 15mg
 metotreksata u trajanju od 6 meseci (ili anti-TNF leka kod MabThere)
• Procena reumatologa, zatim komisije u ustanovi, a zatim i republičke
 komisije, da su ispunjeni uslovi za primenu biološkog leka
• Ove godine će preko 100 pacijenata moći da primi biološki lek o
 trušku zdravstveog fonda
Ciljevi do kraja 2008

• Omogućiti bolju dostupnost lekara, naročito reumatologa i
 lekova za pacijente sa reumatskim bolestima
• Omogućiti bolju dostupnost banjskog lečenja
• Štampanje brošura o fizičkoj aktivnosti i ishrani obolelih od
 RA
• Raspisivanje konkursa za pronalaske koji će omogućiti bolji
 život obolelima od RA
 Ciljevi do kraja 2008
• Osnovali smo 06.06.2008. godine podružnicu NIŠ
• Predsednik je G-đa Dragana Andrejević, 060 606 5 252, 018 539 254


• Osnovali smo 10.12.2008. godine podružnicu VMA
• Predsednik je G-đa Biserka Bekić, 064 382 2 624, 011 2 657 055


• Sada na Skupstini ORS-a treba da verifikujemo osnovane:
• Podružnica Niš i
• Podružnica VMA
Ciljevi za 2009
• Učlanjenje u EULAR
• Omasovljenje ORS-a
• Formiranje podružnica
• Bolja komunikacija preko sajta i mejlom sa:
    - članovima ORS-a i zainteresovanim građanima u Srbiji i
 van
    - reumatolozima iz svih institucija u Srbiji i van
Bolja komunikacija sa EULAROM
Ciljevi za 2009

• Teme buducih sastanaka ORS-a
 - Ishrana obolelih od RA
 - Fizička aktivnost obolelih od RA
 - Psihoterapija i antistresogei tretman obolelih od RA
 - Osteoporoza kao bolest za sebe i kao komplikacija RA i
 osteoartropatija
PORUKA ZA 2009. GODINU


• BUDIMO POZITIVNI!


• SREĆNA NOVA 2009. GODINA

								
To top