PRAVILNIK SREDNJE SKOLE ST. OLAV by 2y3ItQ

VIEWS: 6 PAGES: 12

									Prevod sa norveskog na bosanski


PRAVILNIK SREDNJE SKOLE ST. OLAV

Razmatra se svake godine. Vazi od 01. septembra 2009. godine.

Pravilnik je uradjen u skaldu sa Obrazovnim zakonom od 17. juna 1998 godine
sa izmjenama od 01. augusta 2009. godine, clan 3-7, regionalnih propisa i
propisa u svezi sa obrazovnim zakonom od 01. augusta 2009. godine.

Skolski odbor donosi i izmjenjuje pravilnik.

Clan 1. UVOD

Ucenici zajedno sa nastavnicima cine jednu cjelinu. U toj cjelini svi su obavezni
da rade na stvaranju dobrih odnosa u skoli tako sto svi imaju odgovornost i na
jedan pozitivan nacin uticu na ucenje i dobre oblike saradnje. Skolski Plakat o
zadovoljstvu u skoli objasnjava kako zelimo da nam bude u nasoj skoli, i on je
vazeci za sve ucenike i zaposlene u skoli.

Clan 2. PRAVA

Ucenici imaju pravo na:

 Skolovanje

 Pomoc i poducavanje u skladu sa odlukama koji su vazece u datom momentu
 i vaze u skoli

 Informaciju o skolskom planu koji je vazeci za skolovanje

 Da sudjeluju u planiranju skolovanja u svojim predmetima.


Clan 3. OBAVEZE UCENIKA

Kad neko dobije status ucenika (tj. potvrdjen prijem i pristup nastavi), tada je
obavezujuce da se prisustvuje nastavi.Ucenici se obavezuju da:

 dodju na vrijeme na sve svoje casove
Prevod sa norveskog na bosanski

 budu aktivni na nastavi
 ucestvuju na testiranjima i rjesavaju zadate zadatke
 ucestvuju na obaveznim ekskurzijama kako zahtijeva skolski plan
 nabave najosnovniju skolsku opremu u zadatom roku
 koriste se sa skolskom zgradom, inventarom i skolskim materijalom sa
 odgovornoscu. Ucenik je odgovoran za ostecenja koja on/ona izvrsi planirano
 ili ne namjerno
 pridrzavaju se pravila zastite i koriste opremu koja je propisana za obuku ili
 koju skola obavezuje na upotrebu, eventualno u skladu sa obavezom datom
 od strane Sluzbe zastite na radu ili ministrarstva
 da se upoznaju sa svim skolskim pravilima (pozara, parkiranja, koriscenja
 kompjutera, pravila koriscenja interneta i sl.)
 doprinose redu i vladanju u skolskim prostorijama za vrijeme nastave

Clan 4. IZOSTANCI I REGISTRACIJA IZOSTANAKA

Clan4.1. Registracija izostanaka (U skladu sa Propisima u vezi sa
Obrazovnim zakonom clan 3-47)

  Svi izostanci ucenika ce se upisati u svjedodzbu i zavrsno svjedocanstvo.
Izostanci se navode sa brojem dana i ukupanim brojem sati.

 Za uzroke izostanka moze da se zahtijeva da se dostavi dokumentacija.
 Ucenici imaju sami odgovornost da se pobrinu da dokumentuju razlog
 izostanka.
 Ukoliko je to moguce ucenici trebaju da dostave dokumentaciju za izostanke
 sa nastave unaprijed.
 Do ukupno sabranih 14 skolskih dana izostanaka u jednoj skolskoj godini,
 ucenik moze da trazi da se izostanci ne navode u svjedocanstvu ukoliko se
 dokumentuje da su izostanci uzrokovani:

  o Zdravstvenim i drustvenim razlozima
  o Radu kao izabrani predstavnik
  o Politickom aktivnoscu
  o Pomoci drugima
  o Zakonom obavezno prisustvo sastancima
  o Ucestvovanjem u reprezentaciji na nacionalnom i internacionalnom nivou
  o Dva dana u vezi sa religijskim praznicima za ucenike koji su clanovi neke
  druge religijske organizacije osim Norveske crkve.

Organizovani studijski rad i skolske administrativne obaveze koji su dogovoreni
sa strucnim nastavnikom ili direktorom nece se voditi kao izostanak.
Prevod sa norveskog na bosanskiClan 4.2. Veliki izostanci

Veliki broj izostanaka, nedostatak prisustva u planiranom evaluiranju ili drugi
posebni razlozi, mogu dovesti do toga da osnova za polugodisnju procjenu sa
utvrdjivanjem ocjena ili ocjenivanja nedostaju (u skladu sa Propisima u svezi sa
Obrazovnim zakonom clan 3-3). Ukoliko zavrsne ocjene nedostaju, ne moze se
izdati svjedocanstvo. Eventualno polaganje u tom predmetu ce biti anulirano.
Veliki izostanci mogu uvjetovati kaznenu mjeru.

Clan 4.3 Izostanci i pravdanje izostanaka

 Bolest se mora dokumentovati od strane ucenika sa pismenom porukom
 pravovremeno. O bolest moze da se informise i Oppad (kompjuterski
 program o.p.), i treba se registrovati odmah ili najkasnije sedmicu dana od
 kada se ucenik vrati u skolu.
 Ukoliko se ocekuje da ce izostanak trajati vise od tri dana , skola se mora
 obavijestiti.Ukoliko se odsustvuje cesto ili na duze periode moze se
 zahtjevati potvrda od ljekara.
 Ukoliko je osoba bolesna kad se treba odrzati najavljeno testiranje, ucenik ili
 staratelj mora obavijestiti predmetnog nastavnika (eventualno skolsku
 upravu) isto jutro.
 Druga vrsta izostanaka mora se, ukoliko je moguce, najaviti na vrijeme i
 unaprijed. Izostanak se najavljuje u Oppad, i razlog izostanka se mora
 navesti.
 Ucenici imaju sami odgovornost da provjere izostanke koji su navedeni u
 Oppad svake sedmice, i da obavijeste razrednog starjesenu da li je izostanak
 tacan ili ne. Ucenik moze isto sam da registruje izostanak za cijeli dan.
 Roditelji za nepunoljetne ucenike mogu preko Oppad programa da provjere
 izostanak,ocjene i zabiljeske.
 Pored toga sto ucenici prate svoje vlastite izostanke u Oppad programu, isti
 se obavezuju da vode pismenu evidenciju izostanaka kada su izostanci bili
 kao i razloge za izostanke. Nedostatak evidencije izostanaka, kao i uredan
 pregled izostanaka, moza da uvjetuje smanjenu ocjenu ponasanja.

Clan 4.4 Obavjestavanje kod prevelikih izostanaka

Skola mora pismeno da obavijesti ucenika i roditelja ili punoljetnog ucenika
odmah kad se utvrdi da su izostanci toliki da mogu da uzrokuju opasnost za
polugodisnju neprolaznost sa ocjenama ili zavrsnom ocjenom. (U skladu sa
Propisima u svezi sa Obrazovnim zakonom clan 3-7).
Prevod sa norveskog na bosanski


Clan 4.5 Izostanci sa testiranja

Ukoliko izostanak pada na dane kad je testiranje ili u drugo vrijeme kada su toku
aktivnosti koje ulaze u cjelokupnu osnovu za ocjenjivanje (vidi predmetni
godisnji plan), tada moze osnova za polugodisnju prolaznost sa ocjenama-ili
zavrsne ocjene da nedostaju bez obzira sto izostanak nije veliki.

Clan 4.6 Grupno vrijeme (rad u grupama)

Kada razredni starjesina ili izabrani predstavnik pozove na sastanak, ucenici
imaju obavezu da se odazovu istom.
Vodice se evidencija izostanaka sa ovih sastanaka.

Clan 5. OMOR

Ucenici imaju mogucnost da ostanu u ucionici u vrijeme odmora ukoliko su iste
slobodne i to ne ometa higijensko osoblje i njihov posao za vrijeme ciscenja
ucionica. Ucenici imaju odgovornost za urednost i red u razredu. Direktor,
razredni starjesina ili higijensko osoblje mogu da zatvore ucionicu ukoliko je to
neophodno iz navedenih razloga. Specijalne ucionice se moraju uvijek
zakljucavati. Ucenici nemaju pravo da se zadrzavaju u ovim ucionicama bez
prisustva nastavnika.

Clan 6. DISCIPLINA I NERED (u skladu sa Pravilima a u svezi sa
Obrazovnim zakonom cl. 3.5 i 3.6)

Clan 6.1 Opcenito

U zakljucivanju ocjena iz discipline i ne discipline mora da se obrati paznja na:
    da li se ucenik pridrzavao skolskih pravila
    da li se ucenik odnosio prema drugima sa postovanjem, realnoscu i
     pristojnoscu
    da ucenikovo ponasanje izrazava odgovornost, disciplinu i urednost,
     preciznost i povjerenje.
Clan 6-2-1 PONASANJE KOJE IMA UTJECAJ NA OCJENU
DISCIPLINE
Prevod sa norveskog na bosanski


    kasnjenje na casove ili druge planirane aktivnosti u skolskoj reziji
    zaboravljanje knjiga, opreme za fizicko ili drugih obaveznih pomocnih
    sredstava u vezi sa nastavom
    nedostatak pripremljenosti za sat i/ili druge planirane aktivnosti
    nedostatak dostavljanja domace zadace
    nedostatak pregleda izostanaka, veliki izostanci (cl. 3-5 Pravila)
    druge vrste ponasanja koja se kose sa skolskim pravilima


Clan 6-2-2 PONASANJE KOJE IMA ZNACENJE ZA OCJENU U
VLADANJU

    ometanje za vrijeme nastave
    ometanje normalnog reda i rada u i izvan skolske zgrade
    nepristojno ponasanje prema drugim ucenicima (kako u skoli tako i na
    putu do skole), zaposlenim u skoli ili posjetiteljima
    koristenje mobilnog telefona ili druge elektronske opreme koja ometa
    nastavu
    izvrgavanje ili pokusaj izvrgavanja sa nastave
    krsenje skolskih pravila za koristenje kompjuterske opreme ili skolskih
    pravila za koristenje interneta, vidi stranu 18 i 19 u informacijskoj
    brosuri
    druga vrsta radnji kojim se krse skolska pravila

Clan 6.3 Oduzimanje predmeta

Ukoliko ucenik u krugu skole, ili na izletima organizovanim od strane skole,
posjeduje predmete koji ometaju opce prihvaceni red ili mogu da uzrokuju druge
vrste ostecenja, isti se mogu oduzeti na licu mjesta od stane zaposlenih u skoli.
Oduzeti predmeti se dostavljaju direktoru. Direktor odlucuje da li ce se i kada
predmeti vratiti uceniku.

Clan 6.4 Pusenje

   Zabranjeno je pusenje za vrijeme nastave (07:30 do 17:00).Zabrana
   pusenja se odnosi na odredjeno geogerafsko okruzenje prostora koji se
   tice skolskog dvorista i ulica izmedju skolskih zgrada.
   ”Zvakanje duhana” (snus) ili slicno je zabranjeno u skolskom dvoristu.

Clan 6.5 Opojna sredstva
Prevod sa norveskog na bosanski

Zabranjeno je serviranje, koristenje ili posjedovanje opojnih sredstava u vezi sa
skolskom aktivnoscu. Ucenici koji su pod uticajem ce biti odstranjeni sa
podrucja skole.(vidi cl. 12). Ukoliko postoji sumnja da su pod uticajem/ili da
zloupotrebljavaju ova sredstva bit ce angazovan skolski zdravstvena sluzba.
U ozbiljnim slucajevima kontaktirace se policija i roditelji/staratelji. Opojna
sredstva se izuzimaju i mogu se predati policiji.

Clan 6.6 Regitrovanje i posljedice

Sve radnje koje imaju uticaj na ocjenu, disciplinu i vladanje ce se blagovremeno
raportirati razrednom starjesini. Kao normalno moze 8 reg. prekrsaja discipline i
4 reg. prekrsaja vladanja u semestru da utjecu na smanjivanje ocjene. Ukoliko
su prekrsaji pravila jaceg intenziteta, ocjene mogu da se smanje i kod manjeg
broja prekrsaja.
Ozbiljni prekrsaji pravila mogu da uvjetuju ukor ili posebnu kaznenu mjeru.
Vidi cl. 12.

Clan 6.7 Obavjestavanje o smanjenoj ocjeni u disciplini i vladanju

Ucenici i roditelji ce se obavijestiti pismeno ukoliko postoji opasnost da ucenik
u polugodisnjoj prolaznosti sa ocjenom ili zavrsnom ocjenom moze da dobije
smanjenu ocjenu u disciplini i vladanju (u svezi sa clanom 3-7 Pravila).
Veliki izostanci mogu da dovedu do smanjenja ocjene u disciplini.

Clan 7. UCENICKO VIJECE/UCENICKE ORGANIZACIJE

U skaldu sa Obrazovnim zakonom cl.11-6 ce se u svakoj srednjoj skoli izabrati
ucenicko vijece sa najmanje jednim clanom na svakog 20-og ucenika. Svaki
razred u skoli bira dva predstavnika koji predstavljaju razred u ucenickom
vijecu.

Ucenici skole mogu da organizuju dzacki sindikat u skoli. Sve djacke
organizacije ce da obavijeste upravu skole o tome ko su odgovorni predsjednici
organizacije. Ucenicko vijece i djacki sindikat imaju dozvolu da odrzavaju
sastanke u skolskim prostorijama u dogovoru sa skolskim vlastima.

Clan 8. SKOLSKE OGLASNE TABLE

Oglasne table izvan skolskih ucionica mogu u pravilu da se koriste samo od
strane skolske administracije, skolskog savjetnika (pedagoga) i ucenicke
organizacije u skoli. Plakat za aktivnosti izvan skole u odredjenim slucajevima
moze se dozvoliti. Takvi plakati se dostavljaju skolskoj upravi na razmatranje i
Prevod sa norveskog na bosanski

opecatice se ukoliko se dozvole za objavljivanje. Plakati koji nisu opecaceni, biti
ce odstranjeni.

Ucenici mogu da imaju vlastite skolske novine ili zidne novine.

Oglasne table u ucionicama se mogu, ukoliko se to zeli, dekorisati sa plakatima,
slikama i sl. Nije dozvoljeno vjesanje plakata sa neprimjerenim ili uvrijedljivim
sadrzajem.

Organizacije/grupe koje zele da dijele brosure i drugi materijal u okrugu skole
moraju unaprijed dobti odobrenje za to od strane skolske uprave.

Clan 9. OSTECENJA ILI GUBLJENJE PRIVATNE IMOVINE

Ucenici imaju sami odgovornost za svoju privatnu imovinu, ukljucujuci ovdje
odjecu, nakit i prevozno sredstvo kojim se koristi do skole. Ukoliko se privatna
oprema koju ucenik mora da koristi u nastavi unisti i to se uzrokuje samim
procesom u nastavi, skola moze u tim slucajevima dati manju naknadu.
Velicina iznosa je utvrdjena od strane regionalne skupstine i ogranicava se na
maksimum do 500 kruna.

Ucenicima koji moraju da imaju sa sobom posebno vrijedne predmete,
preporucuje se da traze od uprave da se isti cuvaju za vrijeme nastave.

Clan 10. SARADNJA IZMEDJU SKOLE I KUCE

Skola zeli da ima dobar kontakt sa roditeljima ucenika. To se postize pomocu
pismene informacije i roditeljskim sastancima i sa individualnim kontaktima po
potrebi.
Za ucenike koji su napunili 18 godina, skola mora da dobije saglasnost ucenika
prije nego se kontaktiraju roditelji.

Clan 11. EKSKURZIJA

Ucenici mogu biti obavezani da ucestvuju na obaveznim ekskurzijama u
razlicitim predmetima. Kod slicnih ekskurzija skola pokriva troskove transporta
i prenocista.

Ucenici mogu da putuju na ekskurzije u i van zemlje zajedno sa profesorom.
Prije nego sto se slicne ekskurzije isplaniraju, skola mora da pribavi saglasnost
od roditelja ucenika ili ucenika bez obzira da li su napunili 18 godina.
Direktor moze da odluci da jedan odredjeni broj ucenika mora da ucestvuje na
ekskurzijama da bi se iste ostvarile.
Prevod sa norveskog na bosanski

Ucenici ne mogu da budu odgovorni za transport za vrijeme ekskurzije u
skolskoj reziji.
Za svaku ekskurziju mora se imati odredjeni program koji mora da bude
odobren od direktora.
Skola nije odgovorna za izlete i druge aranzmane koje ucenici organizuju na
vlastitu ruku, nezavisno od nastavnika.

Clan 12. UCENICKI PREKRSAJ SKOLSKIH PRAVILA I
OBRAZOVNOG ZAKONA (u skladu sa pravilima regije 4.4)

Slijedece mjere se mogu primjeniti prema ucenicima koji krse skolska pravila:

Opomena
  Usmena ili pismena opomena od nastavnika.
  Izbacivanje sa casa (pravo ucitelja).

Kaznena mjera

   Usmeno ili pismeno upozorenje od strane inspektora/direktora
   Izbacivanje iz skole za jedan dan (pravo odlucivanja direktora)
   Boravak u skoli prije i poslije nastave u vezi sa razgovorom sa
    nastavnikom /direktorom i/ili izvrsavanje postavljenih obaveza
   Privremeno ili permamentno mjenjanje grupe nakon direktorove odluke
   Oduzimanje nezakonitih predmeta
   Naredjivanje radnji kojima ce se ispraviti ostecenja koje je ucenik nanio
    skolskom vlasnistvu ili dijelovima (sakupljanje smeca, ribanje poda,
    uklanjanje grafita i sl.)
  Ukoliko ucenik nije punoljetan, roditelji se moraju obavijestiti pismeno kada
  je donosena odluka o kaznenoj mjeri.

  Posebne mjere

   Odstranjenje ucenika na period od 1 do 5 dana (odluka direktora).
   Posebne mjere se mogu primjenjivati kod ozbiljnijeg prekrsaja skolskih
   pravila ili kada se stanje ne popravlja nakon izrecene kaznene mjere.

Izbacivanje sa ostatka skolske godine i gubljenje prava na skolovanje
   Kad jedan ucenik cijelo vrijeme pokazuje jedan nacin ponasanja koji u
   velikoj mjeri utice na vladanje i disciplinu u skoli, ili kad ucenik u
   ozbiljnoj mjeri ne ispunjava svoje zadatke i obaveze, ucenik se moze
   izbaciti iz skole do kraja skolske godine. Rijesenje o izbacivanju donosi se
   od strane vlasti okruga. Kod vrlo ozbiljnih slucaja krsenja pravila
Prevod sa norveskog na bosanski

   vladanja, vlasti okruga mogu da donesu rijesenje da ce ucenik izgubiti
   pravo na srednjoskolsko obrazovanje. (Cl. 3-8 Obrazovnog zakona).

Clan 13. PROCEDURA/ZALBA

Prije nego sto se mjera navedena u cl. 12. stavi u pravosnaznost, ucenik ce
uvijek da ima mogucnost da da izjavu kod instanse koja dosnosi kaznenu
odluku. Izjava se moze isto tako pribaviti od roditelja i/ili predsjednika razreda.

Prije nego se posebne mjere ili izbacivanje sprovede, mora se ucenikovim
roditeljima i eventualno drugim odgovornim osobama dati mogucnost da se
izjasne.
Skola vodi evidenciju o izrecenoj mjeri, sa uputama na koji nacin je predmet
vodjen i razlozima zasto je mjera poduzeta.

Rijesenje o posebnim mjerama i izbacivanje je zakonska mjera u skladu sa
odredbama zakona o opcem upravnom postupku. Onaj kojeg se tice donijeta
odluka ima pravo zalbe u skladu sa zakonom. Zalba na rjesenje se mora dostaviti
pismeno preko skole u najduzem roku od tri sedmice od dana upoznanja sa
mjerom.

Clan 14. IZMJENE PRAVILNIKA

Izmjene pravilnika se donose sa strane skolskog savjeta.

DODATNI KOMENTARI

ODMORI I SLICNO

Srednja skola St.Olav ne odobrava odsustva za ucenike. Skolska godina sadrzi
ukupno 190 dana i odmori se zbog toga moraju obaviti u predostalih 175 dana u
godini.

Veliki izostanci mogu da prouzrokuju smanjenu ocjenu u vladanju.

IZVRDAVANJE

Koristenje nedozvoljenih pomocnih sredstava, ukljucujuci kompjuterske
aplikacije drugih, i komunikacija za vrijeme testiranja i polaganje ispita smatra
se prevarom ili pokusajem varanja. Isto se odnosi na dostavljanje rada koji nije
ucenikov vlastiti rad kao i npr. skidanje informacija sa interneta koja se predaje
kao vlastiti rad bez navodjenja izvora informacija.
Prevod sa norveskog na bosanski

Ukoliko se ucenik uhvati u varanju pri testiranju, ucenik ce se izbaciti iz
ucionice i testovi se nece pregledavati. Za ucenika ce se to smatrati kao da
on/ona nisu bili na ispitu. Ukoliko je vec data strucna ocjena za jedan rad koji se
pokaze kao rezultat prevare, anulirat ce se ocjena.
Konsekvenca da se ocjena anulira moze da bude da ucenik ne dobije terminsku
ili zavrsnu ocjenu. Zbog toga ucenik moze da izgubi pravo da polozi zavrsni
ispit u predmetu. Prevara ili pokusaj prevare ce u svim slucajevima da dobije
konsekvence za ocjenu u vladanju. Za dodatne informacije vidi skolski pravilnik.

KAZNJIVE RADNJE U SKOLI I OKRUZENJU

Sve vrste kaznjivih radnji koje se desavaju u skoli i okruzenju ce imati
konsekvence za ocjenu u vladanju i prijavljuju se policiji od stane direktora
skole. Na primjer

   Kradja
   Koriscenje, preprodaja ili posjedovanje opojnih sredstava
   Fizicko ili psihicko nanosenje ozlijeda ili prijetnja istim

Za dodatne informacije vidi skolski pravilnik.

NADOKNADA

Pored toga sto ce se donijeti kaznena mjera u skladu sa pravilnikom o
ponasanju, od ucenika se moze traziti nadoknada u skladu sa pravilima o
materijalnoj nadoknadi.
Znaci, bez obzira na vlastitu krivnju, roditelji su odgovorni za odstete, planirane
ili ne planirane, za svoju djecu ispod 18 godina koja zive sa njima i za koje
imaju obavezu staranja do iznosa od 5 000 kruna za svaku pojedinacnu odstetu,
u skladu sa Zakonom o nadoknadi stete cl. 1-2 broj 2.


POZAJMLJENI LAPTOP KOMPJUTER SA PROGRAMIMA I
DODATNOM OPREMOM

Ucenik je u dogovorenom periodu odgovoran za pozajmljeni laptop kompjuter
sa programima i dodatnom opremom u skladu sa licno potpisanim dogovorom.
Ucenik se obavezuje da se odnosi prema kompjuteru na jedan odgovoran nacin.

Ucenik moze u dogovorenom periodu, u skaldu sa pravilima nadoknade stete, da
bude odgovoran da nadoknadi stetu ili gubitak laptop kompjutera sa programima
i odgovarajucom opremom, vidi dodatne komentare u predhodnom pasusu o
”nadoknadi stete.”
Prevod sa norveskog na bosanski


Skola ima zakonsko pravo da izrece kaznenu mjeru kada ucenik nanese skolskoj
zgradi ili opremi stetu u skladu sa cl. 12 pravilnika o ponasanju i cl. 3-8 prvi
pasos u obrazovnom zakonu.

POZAJMLJENE SKOLSKE KNJIGE

Ucenik ima odgovornost za pozajmljene skolske knjige. Knjige se moraju
koristiti savjesno. Kod prekida skolovanja knjige se moraju istovremeno vratiti
nazad.

Trazice se potpuna naknada za knjige koje ne budu dostavljene kod prekida
skolovanja ili ostecene/izgubljene knjige (vidi gore navedeni pasos o
odgovornosti za nadoknadu).
Skolska biblioteka administrira pozajmljivanje.

PAZNJA!

Svaka knjiga ima svoj kod koji je registrovan za svakog ucenika. Da bi se bilo
sigurno da ucenici ne mijenjaju knjige, ucenici trebaju da napisu svoje ime i
razred sa hemijskom olovkom na unutrasnjoj strani okvira. Inace ucenik moze
da koristi samo grafitnu olovku kod podvlacenja teksta u pozajmljnenim
skolskim knjigama. Sve podvuceno u knjigama se mora pobrisati kad se knjige
vracaju na kraju skolske godine. Kod drugacijeg markiranja ili pisanja/crtanja po
knjigama smatra se da su knjige ostecene/izgubljene i moraju se platiti.
Prevod sa norveskog na bosanski


Mi smo upoznati sa sadrzajem u pravilniku


Mjesto i vrijeme,___________________________________________________________________________________________
Potpis ucenika_______________________________________________________________
Potpis staratelja

								
To top