Adi Soyadi - DOC 7

Document Sample
Adi Soyadi - DOC 7 Powered By Docstoc
					Adı Soyadı        :  İsmühan POTOĞLU ERKARA

Doğum Yeri-Tarihi    :  Sivrihisar, Eskişehir 03.05.1971

Ünvanı          :  Doç. Dr.

Görev Yeri        :  Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Fen Edebiyat Fakültesi, Biyoloji
               Bölümü, Meşelik Yerleşkesi, 26480 Eskişehir,TÜRKİYE

İletişim bilgileri    :  Tel: 0 222.239 37 50-59/ 2436 (Dahili)
               E-POSTA: ismuhan@ogu.edu.tr

Yabancı Dil       :  İngilizce (iyi)

Kişisel web sayfası   :

Öğrenim Durumu
     1989-1993    :  LİSANS: Anadolu Üniversitesi, Fen edebiyat Fakültesi, Biyoloji
               Bölümü, Eskişehir, Türkiye.

     1993-1996    :  Y.LİSANS: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü,
               Biyoloji Anabilim Dalı, Botanik Bilim Dalı, Eskişehir, Türkiye.

     1996-2005    :  DOKTORA: Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Fen Bilimleri
               Enstitüsü, Biyoloji Anabilim Dalı, Botanik Bilim Dalı, Eskişehir,
               Türkiye.

Akademik Görevler
     1994-2005    :  ARAŞTIRMA GÖREVLİSİ: Osmangazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat
               Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Genel Biyoloji Anabilim Dalı, Eskişehir,
               Türkiye.

    2005-2008       ÖĞRETİM GÖREVLİSİ: Osmangazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat
               Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Genel Biyoloji Anabilim Dalı, Eskişehir,
               Türkiye.

     2008-2010    :  YARDIMCI DOÇENT DOKTOR: Osmangazi Üniversitesi, Fen-
               Edebiyat Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Moleküler Biyoloji Anabilim
               Dalı, Eskişehir, Türkiye.

     2010-        DOÇENT DOKTOR: Osmangazi Üniversitesi, Fen-Edebiyat
               Fakültesi, Biyoloji Bölümü, Moleküler Biyoloji Anabilim Dalı,
               Eskişehir, Türkiye.

İdari Görevler
     2011-        : Bölüm Başkan Yardımcısı; Osmangazi Üniversitesi Fen Edebiyat
                Fakültesi, Biyoloji Bölümü.
Uzmanlık Alanları
Bitki Morfolojisi ve Anatomisi, Palinoloji, Bitki Sistematiği

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler

Türkiye Biyologlar Derneği
   Biyogüvenlik ve Biyoekonomi Derneği


                   BİLİMSEL AKTİVİTELER


A. ULUSLARARASI HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

Potoğlu Erkara, İ.  “Concentrations of Airborne Pollen Grains in Sivrihisar (Eskisehir), Turkey,”
   Environmental Monitoring and Assessment, 138, 81-91 (2008). (SCI Özgün makale)

Potoğlu Erkara, İ., A. Ocak ve S. Pehlivan, “Pollen Morphology Of Some Turkish Campanula spp. And
   Their Taxonomic Value”, Bangladesh Journal of Botany, 37 (1), 33-42 (2008). (SCI Özgün
   makale)

Potoğlu Erkara, İ. ve F. Savaroğlu, “Spore Morphology Of Some Brachytheciaceae Schimp. Species
   (Bryophyta) From Turkey”, Nordic Journal Of Botany, 25 (3-4), 194-198 (2007). (SCI Özgün
   makale)

Potoğlu Erkara, İ., A. Asan, V. Yılmaz, S. Pehlivan ve S. Sarıca Ökten, “Airborne Alternaria and
   Cladosporium Species and Relationship with Meteorological Conditions In Eskisehir City,
   Turkey”,      Environmental      Monitoring     and      Assessment,
   144, 31-41 (2008). (SCI Özgün makale)
Savaroğlu, F. ve İ. Potoğlu Erkara, “Observations Of Spore Morphology Of Some Pottiaceae Schimp.
   Species (Bryophyta) In Turkey”, Plant Systematics and Evolution, 273, 93-99 (2008). (SCI
   Özgün makale)

Potoğlu Erkara, İ., S. İlhan ve S. Öner, “Monitoring And Assessment Of Airborne Cladosporium Link
   and Alternaria Nées Spores İn Sivrihisar (Eskisehir), Turkey”, Environmental Monitoring and
   Assessment, 148, 477–484 (2009). (SCI Özgün makale)

Öztürk, N., M. Tunçel ve İ. Potoğlu Erkara, “Phenolic compounds and radical scavenging activities of
   some Hypericum spp: A comparative study with H. perforatum”, Pharmaceutical Biology, 47 (2),
   120-127 (2009). (SCI Özgün makale)

Ocak, A., F. Savaroglu, İ. Potoğlu Erkara ve O. Koyuncu, “Hypericum sechmenii (Guttiferae), a new
   species from Central Anatolia, Turkey”, Annales Botanici Fennici, 46 (6), 591-594 (2009).
   (Baskıda) (SCI Özgün makale)

Asan, A., S. İlhan, B. Şen, İ. Potoğlu Erkara, C. Filik, A. Cabuk, R. Demirel, M. Ture, S. Sarıca Otken
   ve S Tokur, “Airborne Fungal and Actinomycetes Concentrations in Urban Air of Eskisehir City
   (Turkey)”, Indoor and Built Environment, 13, 63-74 (2004). (SCI Özgün makale)

Potoğlu Erkara, İ., C. Cingi, U. Ayrancı, K.M. Gürbüz, S. Pehlivan ve S. Tokur, “Skin Prick Test
   Reactivity in Allergic Rhinitis Patients to Airborne Pollens”, Environmental Monitoring and
   Assessment, 151, 401–412 (2009). (Doktora tezinden yayınlanmış SCI makale)

Potoğlu Erkara, İ., S. Pehlivan ve S. Tokur, “Concentrations of Airborne Pollen Grains in Eskisehir City
   (Turkey)”, Journal of Applied Biological Sciences, 1 (1), 33-42 (2007). (Doktora tezinden
   yayınlanmış SCI dışındaki uluslararası makale)

Potoğlu Erkara, İ. ve O. Koyuncu, “A Study of the Anatomy and Pollen Morphology of Two
   Economically Important Species of Stachys L. (Lamiaceae) in Turkey”, Journal of Applied
   Biological Sciences, 1 (3), 49-56 (2007). (SCI dışındaki uluslararası makale)
Savaroğlu, F., İ. Potoğlu Erkara, C. Bayçu ve M. Alkan, “Spore Morphology Of Some Bryaceae
   Schwägr. Species (Bryophyta) From Türkiye”, International Journal of Natural and Engineering
   Sciences, 1 (2), 49-54 (2007). (SCI dışındaki uluslararası makale)

Koyuncu, O., D. Öztürk, İ. Potoğlu Erkara ve A. Kaplan, “Anatomical and Palynological Studies on
   Economically Important Peganum harmala L. (Zygophyllaceae), International Journal on
   Biological Diversity and Conservation, 1 (1), 108-115 (2008). (SCI dışındaki uluslararası
   makale)

Ataşlar, E., İ. Potoğlu Erkara ve S. Tokur “Pollen Morphology Of Some Gypsophila L. (Caryophyllaceae)
   Species and Its Taxonomic Value”, Turkish Journal of Botany, 33, 335-351 (2009). (SCI Özgün
   makale)

Kose, Y. B., A. Ocak ve İ. Potoğlu Erkara “Centaurea cadmea subsp. pontica (Asteraceae), a new
   subspecies from Nortwest Anatolia, Turkey”, Nordic Journal of Botany, 28 (4), 475-478 (2010).
   (SCI Özgün makale)

Koyuncu O., İ. Potoğlu Erkara ve M. Ardıç “Anatomy and palynology of Salvia verticillata subsp.
   verticillata L. (Lamiaceae), a red-listed species in Turkey”, Bangladesh Journal of Botany, 38
   (2), 197-200 (2009). (SCI Özgün makale)

Koyuncu O., D. Öztürk, İ. Potoğlu Erkara, Ö.K. Yaylacı ve M. Ardıç “Production and usage of different
   types of ash-cakes from Peganum harmala L. (Zygophyllaceae) in Anatolia, Turkey”, Bangladesh
   Journal of Botany 38(2), 211-213 (2009). (SCI Özgün makale)

Potoğlu Erkara İ., O. KOYUNCU, M. ARDIÇ and O. K. YAYLACI “Anatomy and palynology of
   endemic Stachys  iberica Bieb. subsp. iberica var. densipilosa Bhattacharjee (Lamiaceae)
   from Turkey”, Bangladesh Journal of Botany, December 2010 Issue, 39-2, p: 131-136 (2010)
   (SCI Özgün makale)


AN Gömürgen, I Potoğlu Erkara ve H Altınözlü - Chromosome and pollen morphology of the rare
   endemic Centaurea lycopifolia Boiss. & Kotschy. Bangladesh Journal of Botany, December 2010
   Issue, 39-2, p: 223-228 (2010) (SCI Özgün makale)

Koyuncu O, Yaylacı Ö.K., Öztürk D.,Erkara İ.P., Savaroğlu F., Akcoşkun Ö., Ardıç M., Risk Categories
   and Ethnobotanical Features of The Lamiaceae Taxa Growing Naturally İn Osmaneli
   (Bilecik/Turkey) and Environs, Biological Diversity and Conservation, 3/3, 31-45, 2010. (SCI
   dışındaki uluslararası makale)

Berber, A., İ. Potoğlu Erkara ve N. Öztürk, “Heavy Metal Content Screening in Leaves and Flowers of
   Hypericum origanifolium Willd. By Atomic Absorption Spectrometry”, Drugs of Future, 32
   (Suppl. A), Sayfa 64 (2007) (Özet yayınlanmış SCI özgün makale).B. ULUSLARARASI BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER (Sözlü-Poster)
Potoğlu, İ., C. Kefu ve S. Tokur, “Cytotaxonomical and Anatomical Investigations on Vicia sativa L.
   subsp. sativa”, IV. Plant Life In Southwest And Central Asia Symposium , İzmir, Vol II, 1041-
   1048, Ege Üniversitesi, 1995. (Tam metin olarak basılmış uluslararası sözlü bildiri)

Potoğlu Erkara, İ., S. Pehlivan, E. Kuru, Ç. Köseoğlu ve A. Ocak, “Sem Studies of The Pollen Grains of
   Some Turkish Endemic Campanula L.”, II. International Symposium On Protection Of National
   Environment, Kütahya, Sayfa 50, Kütahya Dumlupınar University, Environmental Protection And
   Management Research Center, 2005. (Özet metin olarak basılmış uluslararası poster bildiri)
Potoğlu Erkara, İ., F. Savaroğlu, S. Pehlivan, B. Çetin ve S. Tokur, “Spore Morphology Of Some
   Pottiaceae Schimp. Species (Bryophyta) From Turkey” II. International Symposium On
   Protection Of National Environment, Kütahya, Sayfa 51, Kütahya Dumlupınar University,
   Environmental Protection And Management Research Center, 2005. (Özet metin olarak basılmış
   uluslararası poster bildiri)

Öztürk, N., M. Tunçel ve İ. Potoğlu Erkara, “Determination of Phenolic Acids, Flavonoids, Flavons and
   Radical Scavenging Activities of Certain Hypericum Species”, 8th International Symposium On
   Pharmaceutical Sciences, Ankara, Yayın No 91, Sayfa 106, Ankara University, Faculty of
   Pharmacy, 2006. (Özet metin olarak basılmış uluslararası poster bildiri)

Potoğlu Erkara, İ., “Relationship Between Meteorological Factors and Airborne Pollen Grains of
   Sivrihisar (Eskişehir), Türkiye” ESS 2007 Conference, Northern Cyprus, Sayfa 84, Near East
   University, 2007. (Özet metin olarak basılmış uluslararası poster bildiri)

Öztürk, N., O. Koyuncu ve İ. Potoğlu Erkara, “Antioxidant Activities of The Extracts of Some Stachys L.
   (Lamiaceae) Taxa”, ESS 2007 Conference, Northern Cyprus, Sayfa 334, Near East University,
   2007. (Özet metin olarak basılmış uluslararası poster bildiri)

Potoğlu Erkara, İ., A. Ocak ve S. Pehlivan, “Sem Investigations of the pollen grains of some Turkish
   Campanula L.”, 7th Plant Life of South West Asia Symposium, Eskişehir, S-63, Anadolu
   University, 2007. (Özet metin olarak basılmış uluslararası poster bildiri)

Potoğlu Erkara, İ. ve O. Koyuncu, “Anatomical And Palynological Studies On Ajuga reptans L.
   (Lamiaceae) At Risk”, 7th Plant Life of South West Asia Symposium, Eskişehir, S-64, Anadolu
   University, 2007. (Özet metin olarak basılmış uluslararası poster bildiri)

Koyuncu, O. ve İ. Potoğlu Erkara, “Anatomical And Palynological Studies On Nationally Red-Lısted
   Specıes, Salvia verticillata L. subsp. verticillata (Lamiaceae)”, 7th Plant Life of South West Asia
   Symposium, Eskişehir, S-65, Anadolu University, 2007. (Özet metin olarak basılmış uluslararası
   poster bildiri)

Koyuncu, O., D. Öztürk, İ. Potoğlu Erkara ve A. Kaplan, “Anatomical And Palynological Studies On
   Economically Important Peganum harmala L. (Zygophyllaceae)”, 7th Plant Life of South West
   Asia Symposium, Eskişehir, S-100, Anadolu University, 2007. (Özet metin olarak basılmış
   uluslararası poster bildiri)

Koyuncu, O., D. Öztürk ve İ. Potoğlu Erkara, “Production And Usage Of A Different Aşkar From
   Peganum harmala L. In Anatolia”, 7th Plant Life of South West Asia Symposium, Eskişehir, S-
   103, Anadolu University, 2007. (Özet metin olarak basılmış uluslararası poster bildiri)

Koyuncu, O., İ. Potoğlu Erkara, F. Savaroğlu, D. Öztürk, A. Ocak ve S. Tokur, “Floristic Contributions
   To Osmaneli (Bilecik) In Turkey”, 7th Plant Life of South West Asia Symposium, Eskişehir, S-
   104, Anadolu University, 2007. (Özet metin olarak basılmış uluslararası poster bildiri)
Savaroğlu, F., İ. Potoğlu Erkara ve O. Koyuncu, “Floristic Contributions To Moss Flora Of Osmaneli
   (Bilecik), Turkey”, 7th Plant Life of South West Asia Symposium, Eskişehir, S-148, Anadolu
   University, 2007. (Özet metin olarak basılmış uluslararası poster bildiri)

Berber, A., İ. Potoğlu Erkara ve N. Öztürk, “Heavy Metal Content Screening in Leaves and Flowers of
   Hypericum perforatum L. By Atomic Absorption Spectrometry”, 8th International Symposium On
   the Chemistry of Natural Compounds (8th SCNC), Eskişehir, Sayfa 39, Anadolu Üniversitesi
   Yayınları No: 1909, Eczacılık Fakültesi Yayınları No:7, 2009. (Özet metin olarak basılmış
   uluslararası poster bildiri)

Berber, A., İ. Potoğlu Erkara, O. Koyuncu ve M. Ardıç, “Some Element Contents Screening Of
   Economically Important Endemic Stachys iberica Bieb. subsp. iberica var. densipilosa
   Bhattacharjee (Lamiaceae)” 8th International Symposium On the Chemistry of Natural
   Compounds (8th SCNC), Eskişehir, Sayfa 40, Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 1909, Eczacılık
   Fakültesi Yayınları No:7, 2009. (Özet metin olarak basılmış uluslararası poster bildiri)

Koyuncu, O., İ. Potoğlu Erkara, F. Savaroğlu, Ö.K. Yaylacı, D. Öztürk, Ö. Akcoşkun ve M. Ardıç, “The
   Labiatae of Osmaneli (Bilecik)”, 8th International Symposium On the Chemistry of Natural
   Compounds (8th SCNC), Eskişehir, Sayfa 78, Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 1909, Eczacılık
   Fakültesi Yayınları No:7, 2009. (Özet metin olarak basılmış uluslararası poster bildiri)

Koyuncu, O., İ. Potoğlu Erkara, F. Savaroğlu, Ö.K. Yaylacı, D. Öztürk, Ö. Akcoşkun ve M. Ardıç, “The
   Orchids of Osmaneli (Bilecik)”, 8th International Symposium On the Chemistry of Natural
   Compounds (8th SCNC), Eskişehir, Sayfa 79, Anadolu Üniversitesi Yayınları No: 1909, Eczacılık
   Fakültesi Yayınları No:7, 2009. (Özet metin olarak basılmış uluslararası poster bildiri)

Ocak A., Koyuncu O., Osoydan K., Yaylacı Ö. K, Öztürk D., Erkara İ. P. And Ardıç M., Anatomical and
   Palynological Characteristics of Two Endemik Plants Species (Anthemis oxylepis and Sideritis
   galatica) From Eskişehir, International Symposium on Biology of Rare and Endemic Plant
   Species Biorare, 2010. (Özet metin olarak basılmış uluslararası poster bildiri)

Erkara İ. P., Ocak A., Koyuncu O., Osoydan K., Ardıç M., Yaylacı Ö. K and Öztürk D., Anatomical and
   Palynological Investigatıons On Rare Endemic Hypericum Sechmenii Ocak & Koyuncu
   (Hypericaceae) Growing Naturally In Arayit Mountain, (Sivrihisar) Eskişehir, Internetional
   Symposium on Biology of Rare and Endemic Plant Species Biorare, 2010. (Özet metin olarak
   basılmış uluslararası poster bildiri)

AN Gömürgen, I Potoğlu Erkara and H Altnözlü - Chromosome and pollen morphology of the rare
   endemic Centaurea lycopifolia Boiss. & Kotschy. Internetional Symposium on Biology of Rare
   and Endemic Plant Species Biorare, 2010. (Özet metin olarak basılmış uluslararası poster bildiri)

Öztürk D., Erkara İ. P., Ocak A., Koyuncu O., Osoydan K., Yaylacı Ö. K ., Savaroğlu F.B. and Tokur S.,
   Pollen Morphology On The Three Endemic Apiaceae Taxa, International Symposium on Biology
   of Rare and Endemic Plant Species Biorare , 2010. (Özet metin olarak basılmış uluslararası
   poster bildiri)


C. ULUSAL HAKEMLİ DERGİLERDE YAYIMLANAN MAKALELER

Potoğlu Erkara, İ., “The First Observations of the Pollen Morphology of Vitex agnus-castus L.
   (Verbenaceae) (Hayıt)”, Anadolu Bilim ve Teknoloji Dergisi, 8 (2), 61-64 (2007). (Ulusal hakemli
   dergide yayımlanan özgün makale)

Potoğlu Erkara, İ. ve S. Tokur, “Morphological and Anatomical Investigations On Some Hypericum
   Species Growing Naturally In And Around Eskişehir”, Trakya University Journal of Scientific
   Research, 5 (2), 97-105 (2004). (Yüksek lisans tezinden hazırlanmış Ulusal hakemli dergide
   yayımlanan makale)

Kurama, H., E. Ataşlar, İ. Potoğlu, F. Savaroğlu ve S. Tokur, “Zeolitin Triticum sativum (Buğday) ve
   Cucumis sativus (Salatalık)’un Çimlenme, Bitki Büyüme ve Gelişmesi Üzerine Etkileri”, Ekoloji
   Çevre Dergisi, 8 (32), 21-27 (1999). (Ulusal hakemli dergide yayımlanan özgün makale)
Potoğlu Erkara, İ. ve O. Koyuncu, “The Anatomical And Palynological Properties Of Ajuga Reptans L.
   (Lamiaceae) At Risk”, Anadolu Bilim ve Teknoloji Dergisi, 10 (2), 593-601 (2009). (Ulusal
   hakemli dergide yayımlanan özgün makale)


D. ULUSAL BİLİMSEL TOPLANTILARDA SUNULAN BİLDİRİLER (Sözlü-Poster)
Tokur, S., F. Savaroğlu, E. Ataşlar, İ. Potoğlu ve S. Keskiner, “Crambe orientalis L. var. orientalis
   Üzerinde Bazı Anatomik ve Tohum Çimlenmesi Çalışmaları”, XIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Sayfa
   106-117, İstanbul, 1996. (Tam metin olarak basılmış ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve
   bildiri kitaplarında basılan sözlü bildiri)

İlhan, S., İ. Potoğlu ve S. Tokur, “Bazı Hypericum L. Türleri Üzerinde Antimikrobiyal Aktivite
   Çalışmaları”, XIII. Ulusal Biyoloji Kongresi, Sayfa 272-282, İstanbul, 1996. (Tam metin olarak
   basılmış ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan sözlü bildiri)

Ataşlar, E., İ. Potoğlu ve S. Tokur, “Eskişehir Hamidiye’de Yayılış Gösteren Bazı Bitkilerde Bor
   Değişimi”, I. Spil Fen Bilimleri Kongresi, Sayfa 37-42, Manisa, 1995. (Tam metin olarak basılmış
   ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan sözlü bildiri)

Potoğlu Erkara, İ., S. Pehlivan ve S. Tokur, “Eskişehir İli Atmosferik Polenleri”, 18. Ulusal Biyoloji
   Kongresi, Sayfa 6, Kuşadası-Aydın, 2006. (Doktora tezinden hazırlanmış Özet metin olarak
   basılmış ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan sözlü bildiri)
Savaroğlu, F., İ. Potoğlu Erkara, C. Bayçu ve M. Alkan, “Türkiye’deki Bazı Bryaceae Schwägr.
   (Bryophyta) Türlerinin Spor Morfolojisi”, 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, Sayfa 12, Kuşadası-Aydın,
   2006. (Özet metin olarak basılmış ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında
   basılan sözlü bildiri)

Potoğlu Erkara, İ., O. Koyuncu, B. Yılmazcan, Ç. Köseoğlu ve E. Kuru, “Türkiye’nin Bazı Stachys
   (Lamiaceae) Türleri Üzerinde Anatomi ve Polen Morfolojisi Çalışmaları”, 18. Ulusal Biyoloji
   Kongresi, Sayfa 113, Kuşadası-Aydın, 2006. (Özet metin olarak basılmış ulusal bilimsel
   toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan poster bildiri)

Potoğlu Erkara, İ., Ç. Köseoğlu ve E. Kuru, “Vitex agnus-castus L. (Verbenaceae) (Hayıt)’ ın Polen
   Morfolojisi Üzerinde İlk Gözlemler”, 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, Sayfa 112-113, Kuşadası-Aydın,
   2006. (Özet metin olarak basılmış ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında
   basılan poster bildiri)

Çabuk, A., M. Yamaç, N. Öztürk ve İ. Potoğlu Erkara, “Vitex agnus-castus L. Ekstrelerinin
   Antimikrobiyal Aktivitesi”, 18. Ulusal Biyoloji Kongresi, Sayfa 221-222, Kuşadası-Aydın, 2006.
   (Özet metin olarak basılmış ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan
   poster bildiri)

Berber, A., İ. Potoğlu Erkara ve N. Öztürk, “Hypericum montbretii Spach.’nin Atomik Absorbsiyon
   Spectrofotometrisi ile Bazı Minerallerinin İçeriğinin Belirlenmesi”, XVII. Bitkisel İlaç
   Hammaddeleri Toplantısı, Sayfa 35, Kuşadası-Aydın, 2007. (Özet metin olarak basılmış ulusal
   bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan poster bildiri)

Ibadova, S., N. Öztürk, Y. Öztürk ve İ. Potoğlu Erkara, “Bazı Hypericum Türlerinin Fenolik Bileşimi ile
   Antioksidan ve Antiradikal Etkinliği”, XVII. Bitkisel İlaç Hammaddeleri Toplantısı, Sayfa 34,
   Kuşadası-Aydın, 2007. (Özet metin olarak basılmış ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri
   kitaplarında basılan poster bildiri)

Koyuncu O., D. Öztürk, İ. Potoğlu Erkara, Geyve (Sakarya) ve Çevresinin Orkideleri, 19. Ulusal Biyoloji
   Kongresi, Sayfa 344, Trabzon, 2008. (Özet metin olarak basılmış ulusal bilimsel toplantılarda
   sunulan ve bildiri kitaplarında basılan poster bildiri)

Koyuncu O., D. Öztürk, İ. Potoğlu Erkara, F. Savaroğlu, A. Ocak ve S. Tokur, “Osmaneli (Bilecik)
   Florasına Katkılar II”, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, Sayfa 345, Trabzon, 2008. (Özet metin olarak
   basılmış ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan poster bildiri)

Potoğlu Erkara İ., M. Ardıç ve S. Tokur, “Eskişehir ve Çevresinde Yetişen Bazı Hypericum Türleri
   Üzerinde Tohum Çimlendirme Çalışmaları”, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, Sayfa 414, Trabzon,
   2008. (Özet metin olarak basılmış ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında
   basılan poster bildiri)

Potoğlu Erkara İ., F. Savaroğlu, O. Koyuncu, D. Öztürk, “İki Euphorbia L. (Euphorbiaceae) Taksonunun
   Polen Morfolojisi”, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, Sayfa 437-438, Trabzon, 2008. (Özet metin
   olarak basılmış ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan poster bildiri)

Potoğlu Erkara İ., Filiz Savaroğlu, O. Koyuncu ve D. Öztürk, “Bazı Caryophyllaceae Taksonlarının Polen
   Morfolojisi”, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, Sayfa 438, Trabzon, 2008. (Özet metin olarak basılmış
   ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan poster bildiri)

Öztürk D., O. Koyuncu, İ. Potoğlu Erkara, A. Ocak, S. Tokur, “Eskişehir’de Doğal Olarak Yetişen Bazı
   Ornithogalum L. (Liliaceae) Taksonlarının Polen Morfolojisi”, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, Sayfa
   439, Trabzon, 2008. (Özet metin olarak basılmış ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri
   kitaplarında basılan poster bildiri)

Öztürk D., O. Koyuncu, İ. Potoğlu Erkara ve A. Ocak, “Eskişehir’de Endemik Olarak Yetişen Alyssum
   niveum Dudley. (Brassicaceae)’un Anatomik ve Palinolojik Özellikleri”, 19. Ulusal Biyoloji
   Kongresi, Sayfa 440, Trabzon, 2008. (Özet metin olarak basılmış ulusal bilimsel toplantılarda
   sunulan ve bildiri kitaplarında basılan poster bildiri)

Koyuncu O., D. Öztürk, İ. Potoğlu Erkara ve A. Ocak, “Endemik Arnebia densifolia (Nordm.) Ledeb.
   (Boraginaceae)’nın Anatomik ve Palinolojik Özellikleri”, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, Sayfa 440,
   Trabzon, 2008. (Özet metin olarak basılmış ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri
   kitaplarında basılan poster bildiri)

Ocak A., İ. Potoğlu Erkara, O. Koyuncu ve D. Öztürk, “Endemik Astragalus hirsutus Wahl
   (Fabaceae)’un Anatomik ve Palinolojik Özellikleri”, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, Sayfa 440,
   Trabzon, 2008. (Özet metin olarak basılmış ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri
   kitaplarında basılan poster bildiri)

Potoğlu Erkara İ., A. Ocak, D. Öztürk ve O. Koyuncu, “Endemik Wiedemmania orientalis Fisch. & Mey.
   (Lamiaceae)’in Anatomik ve Palinolojik Özellikleri”, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, Sayfa 441,
   Trabzon, 2008. (Özet metin olarak basılmış ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri
   kitaplarında basılan poster bildiri)

Öztürk D., İ. Potoğlu Erkara, O. Koyuncu, “Endemik Linum cariense Boiss. (Linaceae)’nin Anatomik ve
   Palinolojik Özellikleri”, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, Sayfa 441, Trabzon, 2008. (Özet metin olarak
   basılmış ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan poster bildiri)

Savaroğlu F., İ. Potoğlu Erkara, O. Koyuncu, “Osmaneli (Bilecik) Karayosunu Florasına Floristik Katkılar
   II”, 19. Ulusal Biyoloji Kongresi, Sayfa 449, Trabzon, 2008. (Özet metin olarak basılmış ulusal
   bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan poster bildiri)

Koyuncu O., Osoydan K., Erkara İ.P., Ardıç M., Yaylacı Ö.K., Öztürk D. ve Ocak A., Endemik
   Verbascum bellum Hub-Mor. (Scrophlariaceae) Üzerinde Bor Belirleme ve Polen Morfolojisi
   Çalışmaları, 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, Denizli, 21-25 Haziran 2010.

Erkara İ.P., Ocak A., Koyuncu O., Osoydan K., Öztürk D., Yaylacı Ö.K., Savaroğlu F. ve Tokur S.,
   Osmaneli (Bilecik)Çevresinde Yetişen Bazı Salvia (Lamiaceae) Taksonları Üzerinde Polen
   Morfolojisi Çalışmaları, 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, Denizli, 21-25 Haziran 2010.

Erkara İ.P., Ocak A., Koyuncu O., Osoydan K., Öztürk D., Yaylacı Ö.K., Savaroğlu F. ve Tokur S.,
   Osmaneli (Bilecik) Çevresinde Yetişen Bazı Apiaceae Taksonları Üzerinde Polen Morfolojisi
   Çalışmaları, 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, Denizli, 21-25 Haziran 2010.
Ardıç M., Yaylacı Ö.K., Öztürk D., Ocak A. Erkara İ.P., Koyuncu O. ve Osoydan K., Endemik Acanthus
   hirsutus Boiss. (Acanthaceae) Üzerinde Bor Belirleme ve Polen Morfolojisi Çalışması, 20. Ulusal
   Biyoloji Kongresi, Denizli, 21-25 Haziran 2010.

Osoydan K., Erkara İ.P., Ardıç M., Yaylacı Ö.K., Öztürk D., Ocak A. ve Koyuncu O., Endemik
   Zygophyllum fabago Wall. (Zygophyllaceae) Üzerinde Bor Belirleme ve Polen Morfolojisi
   Çalışması, 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, Denizli, 21-25 Haziran 2010.

Yaylacı Ö.K., Öztürk D., Ocak A., Koyuncu O., Erkara İ.P., Osoydan K. ve Ardıç M., ve Endemik
   Trigonella cretica (L.) Boiss. (Leguminosae/Fabaceae)Üzerinde Bor Belirleme ve Polen Morfolojisi
   Çalışması, 20. Ulusal Biyoloji Kongresi, Denizli, 21-25 Haziran 2010.

Öztürk D., Ocak A., Koyuncu O., Osoydan K., Erkara İ.P., Ardıç M. ve Yaylacı Ö.K., Endemik Linaria
   corifolia Desf. (Scrohulariaceae) Üzerinde Bor Belirleme ve Polen Morfolojisi Çalışması, 20. Ulusal
   Biyoloji Kongresi, Denizli, 21-25 Haziran 2010.

Potoğlu Erkara İ., Özler, H., Pehlivan, S., Pilatin, S., Gedikli, S., Çelikdemir, M., Çabuk, A., Yamaç, M.
   Eskişehir ve çevresi ballarının palinokimyasal analizi ve antimikrobiyal aktivitesi. 20. Ulusal
   Biyoloji Kongresi, Denizli, s. 421, 21-25 Haziran 2010.


F. YÖNETİLEN TEZLER (YL / DR)

    Eskişehir ve Çevresinde Yetişen Bazı Salvia Türleri Üzerinde Anatomik, Palinolojik, Kimyasal ve
Biyolojik Aktivite Çalışmaları, 2011, YL.BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

Eskişehir ve çevresi ballarının palinokimyasal analizi ve antimikrobiyal aktivitesi, Eskişehir Osmangazi
   Üniv. Proje No: 200619030, Proje Yöneticisi, 2008.

Batı Anadolu’da Yetişen Gypsophila L. Türlerinin Polen Morfolojilerinin TEM ve SEM de Belirlenmesi,
   Eskişehir Osmangazi Üniv. Proje No: 2001/7, Araştırmacı, 2002.

Eskişehir ve Çevresinde Yetişen Bazı Hypericum Türleri Üzerinde Taksonomik, Morfolojik ve
   Sitotaksonomik Çalışmalar, Eskişehir Osmangazi Üniv. Proje No: 1995/19012,  Proje
   Yöneticisi, 1996.

Osmaneli (Bilecik) ve Yöresinin Tohumlu Bitkiler ve Karayosunu Florası ile Bazı Tohumlu Bitkilerin Polen
   morfolojileri Üzerinde Çalışmalar, Eskişehir Osmangazi Üniv. Proje No: 200619005,
   Araştırmacı, 2010.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:22
posted:5/24/2012
language:Turkish
pages:8