Wz�r karty ewidencji czasu pracy by 6eHYt8

VIEWS: 0 PAGES: 2

									                         KARTA EWIDENCJI CZASU PRACY
                          za okres ……………………………….
Imię i nazwisko ………………………..……….……                       Norma czasu pracy ……………………………….…………………
Stanowisko …………………………………………..                         Dni robocze ……………………………………………..……………
Wymiar etatu ………………………………………...                        Niedziele pracujące w poprzednim miesiącu …….……………….


 Oznaczenie
         Grafik                 Czas przepracowany                  W tym
  dnia
                    Rodzaj                 Praca  Łącznie czas  Godz
           Wymi   Dyżu
    Dzień             nieobecn                  w   przepracowa   iny        Nadgod  Uwagi
        Od   ar   r        Wejści   Przer  Wyjśc                   Nadgodzin
Data  tygodn              ości                 czasie    ny    prac         ziny
        …do  dzienn            e     wa   ie                    y 50%
     ia                                  dyżur          yw         100%
             y
                                         u           nocy
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 Suma czas pracy
  normatywny                  Suma
 Suma norma obniżona

Dni robocze ……………        Obecności ……………      Nieobecności …………


Dni wolne od pracy ……………………….


Podpis pracownika………………………………..             Podpis przełożonego ……………………………….

								
To top