vypoved z pracovniho pomeru ze strany zamestnance

Document Sample
vypoved z pracovniho pomeru ze strany zamestnance Powered By Docstoc
					                Výpověď z pracovního poměru - ze strany zaměstnance

Lingua s.r.o.
Nábřeží 1689
500 03 Hradec Králové


Věc: Výpověď z pracovního poměru


Vážení,
u Vaší společnosti jsem zaměstnán jako Překladatel na základě pracovní smlouvy ze dne 1. 7. 2006.
Tímto v souladu s § 50 Zákoníku práce dávám výpověď z výše uvedeného pracovního poměru.
Pracovní poměr skončí uplynutím zákonné dvouměsíční výpovědní doby.


V Hradci Králové 26. 8. 2008


Podpis
Jan Kostka
nar. 16. 10. 1980,
bytem Úzká 1596/125, 500 03 Hradec Králové


Převzal/a (datum, jméno, funkce a podpis):


Dne 27. 8. 2008, Jana Bartáčková, personalistka

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:395
posted:5/24/2012
language:Czech
pages:1