BAHAGIAN : TOKOH by 2TjRt76

VIEWS: 0 PAGES: 2

									       Modul Latihan Pendidikan Islam Tingkatan 5 / SM Teknik Perdagangan Johor Bahru


PELAJARAN 26
               IBNU SINA BAPA PERUBATAN DUNIA

ANEKA PILIHAN

1  Berikut adalah sebab Ibnu Sina diiktiraf sebagai tokoh perubatan dunia.
   I   Merawat beberapa orang penguasa negeri
   II  Berjaya menemui punca penyakit jantung
   III  Menghasilkan banyak karya perubatan
   IV Mencipta bilik untuk pembedahan

   A.  I dan II         C. II dan III
   B.  I dan III        D. II dan IV

2  Berikut adalah pencapaian Ibnu Sina dalam bidang perubatan kecuali
   A.  Jangkitan virus TB
   B.  Jangkitan Hepatitis B
   C.  Pemulihan penyakit jiwa
   D.  Mencipta benang menjahit luka pembedahan

3  Manakah antara berikut bukan kitab karangan Ibnu Sina.
   A  Al-Qanun fi al-Tib
   B  Al-Adawiyah al-Qalbiah
   C  Al-Alfiah al-Tibbiah
   D  Al-Muqaddimah

4  Antara sumbangan Ibnu Sina dalam bidang perubatan ialah

   A   melakukan banyak penyelidikan dan analisis
   B   menghasilkan banyak karya dalam bidang kemasyarakatan
   C   memberi idea tentang asas pembinaan tamadun
   D   pelopor kepada pemikiran moden dalam bidang sejarah


ISI TEMPAT KOSONG

1 Nama sebenar Ibnu Sina ialah ______________
2 Pernah bertugas sebagai pakar perubatan di Wilayah ____________
3 Beliau meninggal dunia pada tahun 428 H di _____________
4 Sebuah institusi Pendidikan di Hungary dinamakan _________________________ sebagai
 menghargai jasa Ibnu Sina dalam bidang perubatan.

                      BAHAGIAN B

1  Karya al-Qanun Fi al-Tib Ibnu Sina terkenal di seluruh dunia sebagai sumber rujukan.
  Tuliskan dua hasil karya Ibnu Sina selain daripada Qanun Fi al-Tib.
  ___________________________________ / ______________________________________

2  Jelaskan dua kesan sumbangan Ibnu Sina dalam bidang perubatan terhadap
  dunia hari ini.
  ___________________________________________________________________________
  ___________________________________________________________________________
                          40
         Modul Latihan Pendidikan Islam Tingkatan 5 / SM Teknik Perdagangan Johor Bahru


PELAJARAN 31

                  HAMKA PERMATA NUSANTARA

ANEKA PILIHAN

1
          Petah berpidato
          Membawa pembaharuan yang besar khususnya di Nusantara.
          Membangkitkan semangat menentang Belanda.

   Siapakah tokoh di atas ?
   A   Jamaluddin al-Afghani
   B   Sheikh Tahir Jalaluddin
   C   Sheikh Muhammad Abduh
   D   Haji Abdul Malik bin Sheikh Abdul Karim.

2  Jawatan yang pernah disandang oleh HAMKA adalah seperti berikut :
   I   Menjadi guru agama di Tebing Tinggi
   II  Menjadi pensyarah di Universiti Islam Jakarta
   III  Menjadi rektor di Perguruan Tinggi Surabaya
   IV  Dekan di Universiti Muhammadiah Padang Panjang.

   A   I dan II                 C   II dan IV
   B   I dan III                D   III dan IV

3  Pada tahun 1935M, HAMKA telah mengasaskan
   A   Majalah Khatib al-Ummah
   B   Pertubuhan Muhammadiyah
   C   Kolej al-Muballighin
   D   Majlis Syura Muslim Indonesia

ISI TEMPAT KOSONG

Soalan 1 hingga 3 . Isikan tempat kosong dengan jawapan yang tepat dalam carta di bawah :


              Agama           Hasil karya         Falsafah
          1 _________________        HAMKA        2 __________________                          Sastera
                      3_____________________


                        BAHAGIAN B

1  Terangkan dua kaedah yang beliau gunakan dalam menyampaikan mesej perjuangannya.
   ____________________________________________________________________________
   ____________________________________________________________________________

2  Jelaskan dengan ringkas cabaran yang dihadapinya dalam perjuangan menyebarkan dakwah.
   ____________________________________________________________________________
   ____________________________________________________________________________
                           41

								
To top