IVIG 2010, 23.z�r� 2010, Are�l Jinonice by ymEioQ

VIEWS: 0 PAGES: 24

									IVIG 2010, 23.září 2010, Areál Jinonice
Možnosti využití Facebooku
 v akademické či veřejné
    knihovně

   Petr Novák, ÚVT UK
           Osnova

➲  Co je cílem prezentace knihovny na FB? Kdo, proč,
  jak?
➲  Začínáme: vytvoření stránky
➲  Ohlášení stránky a propagace
➲  Generování obsahu: interní zdroje a externí zdroje
➲  Události, multimediální obsah, grafické prvky
➲  Externí aplikace
➲  Facebookové prvky na stránkách knihovny.
  Komenáře, hodnocení
➲  Propagační aktivity
➲  Výhody a nevýhody alternativ - jaké se nabízejí
  alternativy? do jaké míry dokáží nahradit komplexní
  řešení nabízené Facebookem?
➲  Nevýhody: odstranění bez varování,
  co s autorskými právy? zálohování?
    Co je cílem prezentace knihovny na FB? Kdo, proč, jak?


➲    Facebook je „in“ - mějme taky Facebook! :-)

➲    jedná se o další systém, pro který je nutné
    knihovně vyčlenit personální, časové a finanční
    zdroje
➲    Cíl – proč Facebook?
    moderní marketingová metoda
    prostředek k ozvláštnění knihovny
    přilákání nových čtenářů
    upoutání stávajících
    vazby na ostatní technologické systémy a
     marketingové prostředky
    získání obsahu poskytovaného čtenáři - příspěvateli
    Co je cílem prezentace knihovny na FB? Kdo, proč, jak?


➲    Kdo?
    osoba v knihovně spravující Facebookovou stránku
     by měla být nadstandardně kreativní a ochotná k
     okamžitým reakcím
    další knihovníci či zaměstnanci knihovny by měli být
     motivováni: je to naše knihovna – je to náš
     Facebook (rozdíl oproti webové stránce, která mívá
     svého stálého redaktora)
    důležitost osob zvenčí – přátel, rodiny, kolegů
     odjinud, ti mohou přidávat příspěvky, hodnotit, radit,
     doporučovat...
    výše uvedení vytvoří „hřiště“, ale

    na hřišti si „hraje“ uživatel, čtenář
    Co je cílem prezentace knihovny na FB? Kdo, proč, jak?


➲    Jak?
    Facebook je modulární, ne všechny požadované
     funkcionality je nutné začít využívat ihned
     odpočátku
    Důležitost reálného časového harmonogramu:
    spíše ne:
     do Vánoc základní stránka,
     do Velikonoc zapojíme katalog,
     do prázdnin ankety...
    spíše ano:
     jednotlivé moduly implementovat podle potřeby tak, aby na
     sebe navazovaly a byly využitelné a využívané
     knihovníkem, který je dostatečně ovládá
            Vytvoříme stránku


➲  Obsah vložíme z vizitky:
➲  Jméno knihovny, adresu, otevírací dobu, kontakty,
  webovou adresu, logo
➲  Logo – důležité, mělo by být výrazné a zábavné,
  nemusí být logo knihovny, může z něj vycházet...
  může se i občas měnit
➲  Od této chvíle musíme mít na paměti nutnost včasné
  aktualizace – zastaralé informace jsou „out“

➲  zásadní otázka: má smysl pracovat na anglické či jiné
  jazykové verzi? kolik máme zahraničních studentů?
  jsme knihovna zakládající si na své vícejazyčnosti?
  hraje zde roli region? máme zahraniční kontakty a
  známé, kteří by potenciálně mohli přispívat?
           Testujeme a ohlašujeme


➲  Nezapomeňme na multimediální obsah: fotografie,
  screenshoty, videa, instruktážní videotutoriály našich
  informačních systémů a produktů
➲  Ohlášení je vhodné spojit s nějakou další akcí, na kterou
  lze pozvat návštěvníky: týden knihoven, otevření nové
  studovny, Noc s Andersenem, zahájení akademického
  roku, možné je např. i spojení s novou verzí webových
  stránek či uvedením nové služby v knihovně
➲  obsah může být doplněn či podstatně doplněn právě při
  spuštění stránky i v předstihu
➲  Předem rozešleme pozvánky svým kontaktům a
  poprosíme, aby rozeslali dál (e-mailové konference,
  letáčky)
  v tom spočívá kouzlo sociálních sítí
  ohlášení může být i virtuální, bez fyzické přítomnosti osob
               Interní zdroje


➲  To, co vkládá sama knihovna, odráží její vnější i vnitřní život.
 Jedná se o textové a obrazové informace pro
  čtenáře (nové služby, zajímavé publikace, informační
  zdroje, výstavy, přednášky, akce, fotoprohlídka
  knihovny) i
  kolegy (zprávy z konferencí) i
  informace obecného charakteru – nové číslo
  knihovního časopisu, dění v knihovně i v jejím okolí,
   parkování, stavební úpravy.
   Nepříjemné zprávy (výpadky služeb, uzavření
   knihovny),
   příjemné zprávy (ocenění, zprávy osobního
   charakteru – přírůstek v rodině zaměstnance? - i zde
   existují hranice, je dobré zkonzultovat)
              Interní zdroje


➲  informace o dění v budově, o dění v instituci, o dění na
  pracovišti
➲  míra je důležitá
➲  formy?
   text, obrázek, fotoreportáž, videozáznam, animace,
   komiks – strip - bublina, nálepka ke stažení, publikační
   činnost čtenáře / zaměstnance, okomentovaný graf,
   zvukový záznam archivní i živý přenos a také...
   odkaz – na cokoli, kamkoli na Internetu i na Facebooku
               Externí zdroje


➲  viz interní zdroje, ale pocházející přímo od kontaktů, uživatelů
  Facebooku
➲  recenze knih či jiných materiálů z knihovny
➲  nemá univerzita (fakulta, škola, město) Facebook či není
  navštěvovaný? napišme to na Facebookovou stránku
  knihovny!
➲  Veřejná kniha přání a stížností (podklady pro akvizici,
  změnu otevírací doby, návrhy na zavedení nové služby,
  ...)

➲  Motivace pro přispěvatele: soutěž výherní i nevýherní,
  dobrý pocit – součást nově se tvořící komunity

➲  Možnosti nastavení:
    mohou uživatelé vkládat obsah a psát na zeď
    knihovny?
    Události, multimediální obsah, grafické prvky

➲  Nezapomeňme na události (akce) konané knihovně.
➲  Pozvání je možno šířit i e-mailem pro ne-uživatele Facebooku
➲  Různé možnosti nastavení anonymity (vyplývá z
  charakteru knihovny):
    zobrazit seznam potvrzených či odmítajících hostů?
    mohou uživatelé vkládat obsah na zeď události?

➲  Autorská práva multimediálního obsahu – i na FB platí
  autorský zákon...
➲  Technické limity (formáty a rozměry obrázků, videa a
  zvukových záznamů, nutno nejprve otestovat)

➲  Samotná FB stránka je graficky daná, měnit lze např.
  logo, ale nikoli písmo či umístění jednotlivých prvků.
  Grafika najde své uplatnění v případných vlastních
  záložkách, kam lze vkládat obrázky apod.
               Externí aplikace


➲    Facebook umožňuje integrovat aplikace, nabízející
    vkládání vlastního obsahu na zeď– např. z RSS kanálů
    komplexní aplikace typu her, anket, kvízů, vědomostních
     soutěží

    Pomocí RSS lze integrovat obsah z dalších sociálních sítí i
     webových stránek či periodik:
     Twitter – krátké superaktuální zprávy – výpadky služeb
      apod.
     Blogy v prakticky kterémkoli systému – delší souvislé texty,
      návody
     YouTube – videa ze života knihovny i animované
      videotutoriály
     SlideShare – prezentace související s knihovnou
     Scribd – úložiště PDF dokumentů ke stažení i prohlížení
     webová stránka knihovny
     časopisy, např. Ikaros
          Knihovní aplikace na Facebooku


➲    Uživatelé publikují o tom, co přečetli:
     Visual Bookshelf
      hodnocení přečtených
      „právě čtu“
      napsal jsem tyto recenze
      populární knihy

      http://apps.facebook.com/facebookshelf/
➲    Využití:                 Hledání dle názvu,
     nejzajímavější recenze           autora, ISBN
     nejvíc přečtených knih
     autoři dle oblíbenosti
   Novinkový systém a integrace


➲  Facebook: ústřední sociální síť, oblíbená studenty a
  využívaná knihovnami po celém světě, stránka EIZ
  UK obsahuje agregované informace o nových
  zdrojích a funkcích a dalších novinkách
➲  Twitter: mikroblogovací služba a sociální síť, profil
  EIZ UK obsahuje krátké zprávy s krátkodobým
  významem (např. výpadky zdrojů a služeb)
➲  YouTube: videoportál - profil EIZ UK slouží k
  prezentování výukových a instruktážních videí
  sloužících ke školení zdrojů a nástrojů
  Novinkový systém a integrace


➲  Blog v systému Blogspot / Blogger – profil EIZ
  UK zveřejňuje rozsáhlejší texty informující o
  problematice elektronických informačních
  zdrojů včetně grafiky (screenshoty,
  schémata)
➲  Scribd – úložiště dokumentů je připraveno pro
  ukládání bohatě formátovaných dokumentů,
  které jsou mj. určeny k tisku (letáčky, plakáty,
  brožurky)
➲  PEZ – nové zdroje a zkušební přístupy jsou
  publikovány na Portálu PEZ
  Novinkový systém a integrace

➲  pomocí technologie RSS jsou aktualizace
  sjednocovány (agregovány ) na Facebookové
  stránce
   Novinkový systém a integrace

➲  agregovaný obsah facebookové stránky je k
  dispozici uživatelům Facebooku, odběratelům RSS
  kanálu a odběratelům e-mailového newsletteru
  provozovaného v systému Feedburner
                    Facebookový
                     obsah
     Facebookové prvky na stránkách knihovny.
         Komentáře, hodnocení
➲  Facebook disponuje vlastním jazykem (FBML) a
   podporuje protokol OpenGraph. Co to znamená?

Na vaši vlastní stránku (knihovny, záznam katalogu, el.zdroje) lze
 vložit diskusi a hodnocení „palcem“ - známý link „to se mi líbí“

➲  Implementace není složitá, je podmíněna
     změnami na stránce (vložení kódu)
     vytvořením Facebook aplikace
     otestováním jak to celé funguje
  Facebookové prvky na stránkách knihovny.
      Komentáře, hodnocení
           Propagační aktivity

➲  Fanoušci knihovny integrovaní pomocí stránky
  očekávají kromě aktuálních informací:
  zábavu,
  novinky které by se jinde nedozvěděli
  výhody (nemusím slovo benefity)

➲  Důležité je zacílení: publikum na FB bývá věkem do
  35 let, ekonomicky aktivní, vzdělanější
  ocení se: neformální a osobní způsob komunikace,
   např. občasný smajlík, humor
➲  Propagaci je možno si i zaplatit prostřednictvím cílené
  inzertní kampaně, kdy se platí za kliknutí na textový
  inzerát s obrázkem (model PPC – pay per click)
            Alternativy?

➲  zahraniční sociální sítě:
  Myspace využívají spíše hudební kapely a projekty
  Twitter je pro rychlé sdílení informací, neumožňuje
   multimedia a delší texty

➲  domácí sociální sítě:
  lidé.cz – profily osob, nikoli firem a organizací

Alternativou je bohatě aktualizovaná webová
  stránka založená na redakčním systému
  doplněná o komentáře, fóra, kalendář,
  fotoalba... avšak taková alternativa postrádá
  marketingový potenciál – nejsou k dispozici
  kontakty a osoby, které lze snadno oslovit...
             Nevýhody

➲  Jakákoli stránka, profil, skupina mohou být podle
  pravidel kdykoli ze strany provozovatele odstraněny
  bez varování – tak je psáno v pravidlech
➲  Zálohování: není jednoduché (nejedná se o statickou
  stránku a není přímý přístup k databázi), je možné
  pomocí externích pluginů a aplikací, jako je např.
  WebAssistant – Proxy Offline Browser (na pozadí
  monitoruje stránky otevírané browserem a ukládá je)
➲  Autorské právo: podle některých výkladů se práva k
  veškerému obsahu nahranému na Facebook stávají
  vlastnictvím Facebooku (i přes změny v Pravidlech
  používání služby provedené v roce 2009)
             Statistiky

➲  Facebook podporuje sledování
  využívanosti stránky:
➲  Děkuji za pozornost

➲  e-mail: petr.novak@ruk.cuni.cz

➲ Doporučuji diplomovou práci:
BIERNÁTOVÁ, Olga. Propagace knihoven a komunikace s
  uživatelem na Facebooku. Brno: Masarykova univerzita,
  Filozofická fakulta, Ústav české literatury a knihovnictví, 2010.
  133 s. Vedoucí diplomové práce PhDr. Petr Škyřík.
➲  Olga též napsala:
  http://www.greaders.cz/2009/08/04/knihovny-a-facebook-ii/
  http://www.inflow.cz/propagace-knihoven-na-facebooku

								
To top