(voorbeeld) Persoonlijk Ontwikkelplan

Document Sample
(voorbeeld) Persoonlijk Ontwikkelplan Powered By Docstoc
					Persoonlijk Ontwikkelplan van

  Fatih Mehmet Özçelik
   Documentnaam:    POP 1.7
   Naam:        Fatih Mehmet Özçelik
   Loopbaanadviseur:  Mevr. Hoogenhuze
   Organisatie:     Hogeschool van Amsterdam
   Studentnummer:    500627390
   Status:       Concept
   Datum:        21-5-11
   Versie:       1.7
     POP van F.M.Özçelik p.1
Versiebeheer

Ver.  Status  Datum   Auteur(s)     Wijzigingen
1.0  Concept  02-05-11  Fatih       Formaat
1.1  Concept  03-05-11  Fatih       C.V. & competenties
1.2  Concept  04-05-11  Fatih       Zelfportret, SWOT & ambities
1.3  Concept  06-05-11  Fatih       Belbin, Roos van Leary, Timemanagement
                        & studieresultaten
                        e
1.4  Concept  08-05   Fatih       2 jaar, goede ICT- er, keuzevakken jaar 2
1.5  Concept  11-5-11  Fatih       Voorblad, inhoudsopgaven, versiebeheer
1.6  Concept  14-5-11  Fatih       Inleiding, idealen ambities aangepast,
                        bijlage, cijferboom, profiel LBA en
                        Mindmap
1.7  Concept  21-5-11  Fatih       Archivering en kernkwadranten
              POP van F.M.Özçelik p.2
Inhoudsopgave

Inleiding ................................................................................................................................................... 4
Zelfportret ............................................................................................................................................... 5
Curriculum Vitae ...................................................................................................................................... 6
Competenties en leerdoelen ................................................................................................................... 9
Idealen en ambities ............................................................................................................................... 10
Waarom acht je jezelf geschikt om naar het tweede jaar over te gaan?.............................................. 10
Wat maakt mij door de ogen van een ander een goede ICT-er? .......................................................... 10
SWOT Analyse ....................................................................................................................................... 11
Kernkwadranten .................................................................................................................................... 13
Belbin ..................................................................................................................................................... 14
Roos van Leary....................................................................................................................................... 14
Time management ................................................................................................................................ 15
Studieresultaten en studieplan ............................................................................................................. 15
Keuzevakken prof jaar 2 ........................................................................................................................ 15
Profiel loopbaanadviseur ...................................................................................................................... 15
Archivering ............................................................................................................................................ 16
Bijlagen .................................................................................................................................................. 17
                              POP van F.M.Özçelik p.3
Inleiding
Dit document geeft de persoonlijke ontwikkeling van Fatih Mehmet weer. Dit persoonlijk
ontwikkelingsplan oftewel POP wordt in opdracht van de Hogeschool van Amsterdam
uitvoert. Onder de supervisie van mevrouw Hoogenhuze. Dit document moet een duidelijk
beeld vormen van de auteur. In dit verslag komen onderdelen aanbod zoals de zelfportret,
Curriculum Vitae, competenties, Roos van Leary, timemanagement, etc. Dit plan is een
ontwikkelingscontract tussen de werknemer(Fatih Mehmet) en zijn werkgever(HvA/ITopia).
Het POP leidt tot een voortdurend leerproces met als uitgangspunten: de lange- termijn
doelen van de organisatie waar je werkt, de huidige en toekomstige functie-eisen,
functioneren tijdens het werk en de loopbaanwensen.
                 POP van F.M.Özçelik p.4
Zelfportret
Mijn naam is Fatih Mehmet Özçelik, ik ben op 16 december 1989 te Amsterdam geboren. Ik woon
sinds mijn geboorte in Amsterdam. Mijn ouders, die komen oorspronkelijk uit Turkije. Omdat mijn
ouders uit Turkije komen, krijg je automatisch ook de Turkse cultuur mee. Dus ik beheerst zowel de
Turkse als Nederlandse taal in woord en geschrift.

Na het voortgezet onderwijs had ik besloten om mijn studie bij de ICT academie in Amsterdam voort
te zetten. Ik had namelijk sinds mijn kleins af aan al interesse in computers en elektronica. Na dat ik
MBO succesvol had afgerond, wou ik de vervolg opleiding Informatica volgen.

Ik ben een leergierige jongeman die relatief rustig is ingesteld. Dankzij mijn flexibele houding kan ik
mezelf snel aanpassen aan de omgeving. Ik vind openheid en communicatie zeer belangrijk. De
Engelse en Turkse taal beheers ik in woord en geschrift.
                    POP van F.M.Özçelik p.5
Curriculum Vitae
Personalia

Naam:        Özçelik
Voornaam:      Fatih Mehmet
Adres:        Tasmanstraat 23
Postcode:      1013 PW
Woonplaats:     Amsterdam
Telefoon:      +316 42 38 54 95
Geboortedatum:    16 december 1989
Nationaliteit:    Nederlands en Turks
Rijbewijs:      B
Burgerlijke staat:  OngehuwdOpleidingen:


2002-2006:      Bredero College
Vestiging:      Buiksloterweg te Amsterdam
           (Vakkenpakket Nederlands, Engels, maatschappijleer, wiskunde,
           economie, aardrijkskunde en natuurkunde)
Opleiding:      VMBO-T
Diploma:       Behaald

2006-2009      ROC ASA ICT Academie
Vestiging:      Van de Sande Bakhuijzenstraat te Amsterdam
Opleiding:      MBO niv. 3
Diploma:       Behaald

2009- 2010      ROC ASA ICT Academie
Vestiging:      Van de Sande Bakhuijzenstraat te Amsterdam
Opleiding:      MBO niv. 4
Diploma:       Behaald

2010-heden      Hogeschool van Amsterdam
Vestiging:      Duivendrechtsekade te Amsterdam
Opleiding:      HBO Informatica
             POP van F.M.Özçelik p.6
IT- vaardigheden:

               CCNA certificaat (Cisco Certified Network Associate)
               onderdeel 1, 2 en 3

               ECDL diploma, Algemene tekstverwerking, presentatie,
               spreadsheet- en databasepakketten (MS office)

               Ervaring met Windows Server 2003/08, Windows XP/ 7 en Linux
               RedHat 9(Command line)

               Ervaring met ITIL

               Basis vaardigheden PHP en JAVAWerkervaring:


Feb. 2010 - heden    Bedrijf:    HexCodeTechnologies, Amsterdam

             Functie:    Network Technician

             Taken:     Installeren, beheren en onderhouden van
                     netwerkonderdelen in datacenters


Okt. 2009 - Juni 2010  Bedrijf:    IJCT Groep, Amsterdam

             Functie:    ICT – beheerder(stagiair)

             Taken:     Het beheren/onderhouden van servers en
                     werkstations. Zakelijke klanten telefonisch support
                     aanbieden. Voornamelijk bezig met Active Directory


Sept. 2008 - okt. 2009  Bedrijf:    TNT Post SCB, Amsterdam

             Functie:    Postsorteerder

             Taken:     Post sorteren op verschillende afdelingenApril - sept. 2008    Bedrijf:    Setwireless, Amsterdam

             Functie:    Medewerker beheer ICT(stagiair)

             Taken:     Het aanleggen en onderhouden van (draadloze)
                     netwerken. Telefonisch hulp aanbieden aan klanten                POP van F.M.Özçelik p.7
Feb. - april 2008  Bedrijf:    Gassan Diamonds, Amsterdam

          Functie:    Algemeen schoonmaak medewerker

          Taken:     Kantoor schoonmaak


Jan. - maart 2008  Bedrijf:    Coronelschool, Amsterdam

          Functie:    Medewerker beheer ICT (stagiair)

          Taken:     Het onderhouden van een netwerk en personeel
                  helpen met computergebruik


Juli 2007      Bedrijf:    Mycall, Amsterdam

          Functie:    Callcenter medewerker

          Taken:     Aan de lijn producten verkopen aan klanten


April 2007     Bedrijf:    Loods 5, Zaandam

          Functie:    Bijrijder

          Taken:     Meerijden en de bestellingen bezorgen van de
                  klantenHobby’s:      Netwerk onderhouden, zwemmen en boek lezen.
             POP van F.M.Özçelik p.8
Competenties en leerdoelen

Verplichte competenties voor de informaticus:

-  Planmatig werken
  De medewerker is in staat om op adequate manier zijn eigen werkzaamheden planmatig te
  verrichten.
-  Samenwerken
  De medewerker is in staat om op adequate wijze met anderen samen te werken

De bovengenoemde competenties zijn landelijk vastgesteld voor de bachelor van informatie en
communicatie technologie. Het zijn elementaire punten die informatici verplicht zijn te beheersen.
Maar wat betekent het voor mij:

Planmatig werken: zodanig (gestructureerd) werken dat je alle opdrachten op tijd af krijgt, zodat je
de deadlines niet mist.

Samenwerken: op een zo efficiënt mogelijk wijze samenwerken met anderen om je doel binnen de
gegeven deadline te behalen. Feedback regels komen daarbij kijken.


Aanvullende competenties voor de informaticus:

-  Projectmatig werken
  De medewerker is in staat om op adequate wijze binnen een projectmatige structuur te werken

-  Communiceren
  De medewerker is in staat om op adequate wijze schriftelijk en mondeling te communiceren

De bovengenoemde competenties zijn ook landelijks vastgesteld en horen ook beheerst te worden
door de bachelor van informatie en communicatie technologie.

Maar wat betekent deze competenties voor mij:

Projectmatig werken: op een gestructureerde manier binnen een projectteam aan het project
werken. Punten zoals rolverdeling en taakverdeling komen daar bij kijken.

Communiceren: voor mij betekent communiceren dat je op een duidelijk en helder manier je
boodschap over brengt aan anderen. Dat je in staat bent om je zelf volledig en eenvoudig uit te
drukken.
                   POP van F.M.Özçelik p.9
Idealen en ambities
Als ICT- er wil ik ooit de vervolg (Master) opleiding doen van deze branche. Ik ben sinds mijn kleins af
aan al geïnteresseerd in computers en elektronica. Bovendien wil ik heel graag mijn minor of in
ieder geval een gedeelte van mijn huidige of toekomstige opleiding in het buitenland doen. Zoals
India of Turkije.

Verder zou ik op zo’n positie willen komen waarbij ik bevoegd ben om boeken te schrijven voor deze
branche. Dus de functie professor bekleden. En dat zou ik het liefst in mijn droom stad namelijk
Istanbul( hoofdstad van zowel het byzantijnse als Ottomaanse rijk) willen doen. Op de universiteit
van mijn favoriete voetbalclub, namelijk Galatasaray university. Maar dat is uiteraard nog in een
droom fase, eerst mijn HBO diploma behalen. Zie bijlage voor Mindmap.


Waarom acht je jezelf geschikt om naar het tweede jaar over te gaan?

  -  Aangezien ik ongeveer een jaar geleden ben begonnen aan deze opleiding, ben ik ook van
    plan om het af te maken
  -  Ik loop gelukkig niet achter met mijn schema
  -  Om überhaupt deze opleiding af te maken, moet je wel overgaan naar het tweede jaar
  -  Ik hoop ooit nog een Master opleiding te volgend, daarvoor heb ik eerst deze Bachelor
    diploma nodig
  -  Dankzij mijn gedisciplineerde houding, loop ik op schema en heb ik gelukkig al mijn
    studiepunten behaald
  -  Mijn leergierige karakter drijft mij naar het tweede jaar


Wat maakt mij door de ogen van een ander een goede ICT-er?
  -  Ik werk meer dan een jaar voor een internationaal ICT bedrijf, ze zijn momenteel nog
    tevreden over mij
  -  Ik heb sinds de middelbare school interesse in ICT/Informatica, wat mij al jaren een ICT –er
    maakt
  -  Vrienden vinden dat ik snel hen ICT problemen oplossen
  -  Ik beheer ook de Pc’s van mijn familieleden, dus wanneer ik niet werk, ben ik alsnog bezig
    met computers
  -  Door mijn interesse in de ICT, heb ik altijd geprobeerd om extra certificaten te behalen
    buitenom mijn reguliere opleiding. Mijn voormalige docenten hebben mijn altijd
    gestimuleerd.
                   POP van F.M.Özçelik p.10
SWOT Analyse


SWOT: Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats

Strengths:

1. Doelgericht
2. Betrouwbaar
3. Logisch

Weaknesses:

1. Agressief
2. Snel opgewonden
3. Eigenwijs

Opportunities:

1. Leiderschap dankzij mijn doeltreffende instelling
2. Vertrouwen winnen van mijn superiors
3. Logische stappen zetten om mijn doel te bereiken


Threats:

1. Kan in een conflict belanden met klanten doordat ik agressief ben
2. Doordat ik snel opgewonden raak, zal ik moeten hebben om koelbloedig te blijven bij momenten
  waar nodig. Zoals vergaderingen.
3. Klanten verkeerd begrijpen en wellicht verkeerde producten leveren
                  POP van F.M.Özçelik p.11
Strengths:

Bij strengts is mij behulpzaam opgevallen. Ik vind mezelf niet echt behulpzaam. Sterker nog, soms
komt het voor dat ik mensen help alleen als ik daar belangstelling bij heb. Wat betreft de rest, het
komt ongeveer overeen met mijn oude SWOT analyse. Logisch zijn is inderdaad een sterk eigenschap
van mij. Ik zet vaak logische stappen om mijn doel te bereiken.

Weaknesses:

Ik vond snel opgewonden raken schokkerend. Ik vind persoonlijk dat ik niet snel opgewonden raak.
Blijkbaar vinden mensen om me heen, dat weer wel. Ik had het totaal niet verwacht. Ook heb ik
nogal moeite om mensen te prijzen. Ik vind persoonlijk dat ik daar aandacht aan moet besteden. Wel
vind ik dat ik veeleisend/kritisch ben, maar dat kan ook als een sterk eigenschap gezien worden.
Natuurlijk ben je niet als mens op de hoogte van al je zwakke punten. Nu nog steeds niet, maar ik
ben wel op de hoogte van deze verbeterpunten. Dat is belangrijk, want zo kan ik een start maken om
mijn zwakke punten te verbeteren.

Opportunities:

Opportunities oftewel kansen zijn zeer belangrijk. Met de juiste sterke punten kan je bepaalde
posities / statussen bereiken in het leven. Neem leiderschap als voorbeeld. Doordat ik doelgericht
ben, heb ik een vrij hoog kans om de leiderschap op mijn rekening nemen. Betrouwbaarheid is een
belangrijk eigenschap van mij, dat kan ik omtoveren tot een opportunitie. Betrouwbaar zijn betekend
dat je altijd meer krediet hebt bij supervisors. Wat natuurlijk in jouw voordeel werkt, mocht je ooit in
problemen komen. Wat betreft de rest, er zijn altijd wel kansen dat benut kunnen worden met sterke
eigenschappen. Belangrijk is om op de hoogte te zijn van bepaalde kansen en eigenschappen.

Threats:

Threats oftewel bedreigingen zijn punten waar extra aandacht aan besteed moet worden. Slechte
eigenschappen kunnen op een bepaald moment bedreigend worden. Als je snel agressief wordt en
ook nog is snel opgewonden raakt, dan kan het voorkomen dat je de controle verliest over jezelf. Je
moet op de hoogte zijn van je sterke punten zodat je bedreigingen enigszins kan beperken. Een
belangrijk eigenschap van mij is dat ik logisch ben. Ik zet vaak logische stappen om mijn doel te
bereiken. Ik zou het kunnen gebruiken om logischer na te denken over punten waarbij ik snel boos
word.
                   POP van F.M.Özçelik p.12
Kernkwadranten

  ____________________     teveel van het goede ->   _____________________
    1 Kernkwaliteit                       2 Valkuil
     Discipline                         Obsessie
 _____________________                   ______________________

Het negatief tegenovergestelde               het positief tegenovergestelde
     daarvan is:                        daarvan is:

  __________________      <- teveel van het goede   ____________________
     4 Allergie                        3 Uitdaging
Los bolligheid / niet serieus                Spontaan / te vrijwillig
   _________________                     _________________
  ____________________     teveel van het goede ->   _____________________
    1 Kernkwaliteit                       2 Valkuil
    Doelgericht                        Bezetenheid
 _____________________                   ______________________

Het negatief tegenovergestelde               het positief tegenovergestelde
     daarvan is:                        daarvan is:

  __________________      <- teveel van het goede   ____________________
     4 Allergie                        3 Uitdaging
   Halfslachtigheid                        Doseren
   _________________                     _________________
Hierboven kunt u 2 kernkwadranten van mij zien. Het gaat over de kernkwaliteiten doelgericht en
discipline. Ik moet zeggen dat ik deze methode van Daniel Ofman beter vind dan de andere
methodes. Dat komt omdat elk voordeel ook een nadeel heeft en dat kun je dankzij deze methode
duidelijk terug zien. Ik heb speciaal voor deze kwaliteiten gekozen omdat ik het (al zeg ik het zelf)
sterke eigenschappen van mezelf vind.

Discipline
Om te beginnen kan ik aangeven zeer gedisciplineerd te zijn. Waarom? Omdat ik 90 tot 95% altijd
mijn doel behaal. Ik vind dat aan de hoge kant. Het heeft voornamelijk met mijn karakter te maken.
Maar belangrijker nog, ik heb laatste tijd waargenomen dat ik geobsedeerd kan raken als ik mijn doel
niet behaal. Dat komt omdat ik het niet gewend ben om niet mijn doel te behalen. Ik moet leren om
daarmee om te gaan maar aan de andere kant, ik moet niet teveel los laten anders wordt ik te
vrijwillig. En dat zou ik absoluut niet willen want een later stadium is dat ik dan niet serieus wordt. Ik
persoonlijk moet rekening houden dat ik niet geobsedeerd raak wanneer ik een doel niet behaal . Dat
kan ik doen door te realiseren dat aan alles wat negatiefs lijkt ook een positieve kant daar aan kan
zijn.
                     POP van F.M.Özçelik p.13
Doelgericht
Een andere kernkwaliteit van mezelf is doelgericht zijn. Het staat ook in contact met mijn vorige
kernkwaliteit die ik voor deze heb beschreven. Dankzij zelfdiscipline ben ik ook doelgericht. Als je
kijkt naar methodes zoals Belbin, SWOT en anderen kun je zien dat ik dominant en koppig ben. Maar
dat weerhoudt mij niet om mijn doel te behalen. Maar te veel van het goede is uiteraard ook niet
goed waardoor het kan leiden tot bezetenheid. Obsessie oftewel bezetenheid kan en zal slecht
invloed hebben op mensen om me heen. Daarom is het belangrijk om te kunnen doseren. Dan kun je
het rustiger aan pakken en de kans op obsessie of bezetenheid vermijden maar rekening houdende
met het feit dat je ook halfslachtig kan worden.

Belbin
Voor het project: Outfit4you heb ik de rol bedrijfsman genomen. Momenteel bij het huidige project
vervul ik de rol: voorzitter oftewel teamleider. Ik ben er redelijk positief over.

Ik vind dat de laatste 2 rollen, namelijk plant en voorzitter aandacht vereisen. Momenteel ben ik
intensief bezig met de rol: voorzitter. Hoewel het niet mijn keuze was om voorzitter te zijn, wou het
hele team mij als voorzitter zien. Ik zou de rol: plant verder kunnen ontwikkelen maar dat betekent
wel dat het ten koste gaat van andere rollen/eigenschappen. Dat lijkt mij niet zo verstandig.
Roos van Leary
Als eerst wil ik aangeven dat ik er altijd naar streef om mijn project succesvol af te ronden. Het is
voor mij niet relevant in welk kwadrant ik zit gedurende het project. Zolang het project maar rond
komt.

Wat betreft de Roos van Leary, ik zat vrijwel altijd in het boven – tegen kwadrant. Als je terug kijkt
naar mijn SWOT analyse, zal je zien dat bepaalde eigenschappen overeen komen. Dus het is absoluut
geen verassing.

Ik ben vrij dominant maar ben altijd bereid om samen te werken om tot een goed eind te komen.
Uiteraard respecteer ik mijn medestudenten en zeker als we deel uitmaken van één team. Dus ik kan
me niet herinneren dat ik mijn teamgenoten in een negatieve manier heb beïnvloed. Ik zou eerder in
een positieve manier zeggen, al zeg ik het zelf.                   POP van F.M.Özçelik p.14
Time management
Om eerlijk te zijn kwam ik in het eerste blok weinig tot geen “tijdvreters” tegen. Ik ben over het
eerste blok zeer tevreden, hoewel ik de Java toets niet had behaald(herkanst met een 9). Daarin
tegen, het derde blok was een absolute chaos. Toen kreeg ik ook timemanagement lessen van
mevrouw Hoogenhuyze. Ik moet zeggen dat het positieve invloed op me heeft gehad. Tijdens
timemanagement lessen heb ik geleerd dat je de vakken moet classificeren. Dus je geeft aan of het
high (A) of low (B) prioriteit heeft.

Ik besteed relatief veel tijd aan mijn studie. Niet altijd evenveel maar gemiddeld besteed ik per week
inclusief de lessen, 34 uur. Dat is voor een student als ik aan de hoge kant aangezien ik ook moet
werken om überhaupt mijn studie te kunnen financieren.


Studieresultaten en studieplan
Ik heb gelukkig al mijn studiepunten behaald. Ik loop op schema en ben van plan om de resterende
studiepunten op tijd te behalen. Mocht het zo zijn dat ik dit jaar niet mijn propedeuse behaal, dan
lijkt het mij verstandig om vroegtijdig een planning maken. Zodat ik niet in tijdnood kom het volgend
jaar. Inmiddels heb ik ook mijn basis vaardigheden, zoals Nederland, Engels en wiskunde afgerond.
Zie bijlage voor cijferboom.

Keuzevakken prof jaar 2
Ik wil de volgende keuzevakken in het tweede jaar van prof volgen:

  Beter in Schrijven
  Timemanagement

De reden waarom ik deze keuzevakken heb gekozen zal ik nu onderbouwen. Ik heb voor Beter in
Schrijven gekozen omdat de punten die aan orde komen in het vak mij zeer aanspreken. Ik vind het
namelijk belangrijk om een goed rapport te kunnen schrijven. Ik wil daarom mijn vaardigheden om
een rapport te schrijven bevorderen.

Mijn 2e keuze is Timemanagement oftewel tijdsbeheer. In het derde blok van dit jaar heb ik van
mevrouw Hoogenhuyze een sample les gekregen over Timemanagement. Hoewel het de eerste les
was, zag ik significant resultaat. Ik ben dankzij deze les mijn huiswerk een stuk beter gaan
indelen/classificeren. Het heeft weldegelijk effect gehad op mijn werkwijze.

Als 3e keuze heb ik conflicthantering en onderhandelen keuzevak gekozen.

Profiel loopbaanadviseur
In het 2e schooljaar mogen studenten hun eigen loopbaanadviseur kiezen, ik heb mijn keuze
inmiddels al gemaakt. Dat ga ik niet vermelden, ik sluit dat uit.

Ik heb als student niet veel verwachtingen van mijn loopbaanadviseur. Het enige wat mijn
loopbaanadviseur moet kunnen, is dat wanneer ik vragen heb dat ik bij haar of hem terecht kan. En
waar nodig, ze/hij dan actie voor mij gaat ondernemen. Dus ondersteuning tijdens projecten, etc heb
ik niet echt nodig. Wel moet ze me op de hoogte houden van wijzingen en veranderingen binnen de
school. De eigenschappen die ik bij mijn adviseur wil zien: gestructureerd, overzichtelijk en
behulpzaam.

                   POP van F.M.Özçelik p.15
Archivering
Voor mijn digitale portfolio heb ik een digitale blog gebruik van de Hogeschool van Amsterdam. Een
web blog is een website waarop regelmatig nieuwe bijdragen verschijnen. Dus het is een website
waar je actuele informatie kan vinden over een bepaald onderwerp. Ik houd mijn blog up to date met
mijn persoonlijke informatie. Waaronder ook dit document valt maar uiteraard ook andere
bekwaamheden. Link naar mijn blog: http://blg14.blogs.dmci.hva.nl/
                  POP van F.M.Özçelik p.16
Bijlagen
  -  Feedback peerassessment

Mindmap:
Digitaal portfolio:
                 POP van F.M.Özçelik p.17
Cijferlijst boomonline:
             POP van F.M.Özçelik p.18

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:774
posted:5/24/2012
language:Dutch
pages:18