Obsah prednasek by iy5zMKP5

VIEWS: 4 PAGES: 1

									  OBSAH PŘEDNÁŠEK – POZEMNÍ STAVITELSTVÍ  1. Základní definice a názvosloví z oboru pozemních staveb

  2. Zatížení stavebních konstrukcí

  3. Konstrukční systémy staveb

  4. Výkopy a základové konstrukce

  5. Svislé nosné konstrukce - stěny

  6. Doplňující konstrukce - překlady

  7. Vodorovné nosné konstrukce

  8. Ztužující konstrukce - věnce

  9. Konstrukce spojující různé výškové úrovně

  10. Nenosné stěny -příčky

  11. Zastřešení budov - sklonité střechy

  12. Zastřešní budov - Ploché střechy a vazníky

  13. Konstrukce převislé a ustupující

  14. Skeletové konstrukce

  15. Rozdělovací spáry

  16. Úpravy povrchů

  17. Výplně otvorů

  18. Komíny a ventilační průduchy

  19. Vady a poruchy staveb – úvod

  20. Vady a poruchy nosných konstrukcí

  21. Vady a poruchy nenosných konstrukcí

  22. Dokumentace staveb


Vypracovala: Ing. Jana Pexová               01/2009

								
To top