loso Drieklap Leuven by HC120524112922

VIEWS: 24 PAGES: 27

									  HET SECUNDAIR ONDERWIJS:
  een wegenkaart bij de puzzel??           3-klap
Een intiatief van:
Vrij CLB       Drieklap      CLB van het
                 Gemeenschapsonderwijs
Secundair onderwijs –
drie graden
    6° leerjaar
    5° leerjaar

    4° leerjaar
    3° leerjaar

    2° leerjaar
    1° leerjaar
    ASO     KSO      TSO    BSO     DEELTIJDS    BUSO    7de j.   7de j.     7de j.  7de j             ABO

   3de graad 3de graad   3de graad   3de graad  DEEL-   LEER-   BUSO
2j                           TIJDS    CON-
                                 TRACT
   2de graad 2de graad   2de graad   2de graad
2j        2de Leerjaar A       2de BVL
2j
        1ste Leerjaar A      1ste Lj B


9j       GEWOON BASISONDERWIJS             BUITENGEWOON BaO
En daarna:

 LEVENSLANG LEREN
    Secundair onderwijs –
    De eerste graad


 2° leerjaar       BVL     2° leerjaar       BVL
1° leerjaar A    1° leerjaar B  1° leerjaar A    1° leerjaar B
      6° leerjaar             6° leerjaar
    hoger leerjaar
 Ja    Ja,
      maar…     Neen


A-attest  B-attest  C-attest


    huidig leerjaar
Kiezen is niet eenvoudig

 Van LO naar SO        Einde 1ste graad

Keuze:           Keuze:

   School?          Tussen 4
                onderwijsvormen
   4 of 5 lesuren      ASO        KSO
(basisvorming 27 of 28 u)
                TSO        BSO


               Met elk een groot aantal
                 studierichtingen
ASO
 ASO  KSO  TSO  BSO  DEELTIJDS  BUSO
   Hoofdzakelijk theorie &
            algemene vakken


   Voorbereiding op een studie in het
             hoger onderwijs
 ASO

             GRIEKS-
                    GRIEKS
             LATIJN

  HUMANE
WETENSCHAPPEN
                    LATIJN
         STUDIE-
         RICHTINGEN      Steiner


 WETENSCHAPPEN
                SPORT
         ECONOMIE
ASO
   KSO
    KSO  TSO  BSO   DEELTIJDS  BUSO
  algemene vakken + kunstvakken


  drie studiegebieden:


     beeldende kunsten
     ballet
     podiumkunsten.
     KSO

                BALLET
 DANS
      MUZIEK        MODERN BALLET

WOORDKUNST-
 DRAMA
            STUDIE-
                      AUDIOVISUELE
           RICHTINGEN       VORMING

                    BEELDENDE
     ARTISTIEKE
                      EN
     OPLEIDING   BEELDENDE EN
                    ARCHITEC-
             ARCHITECTU-
                     TURALE
            RALE VORMING
                     KUNSTEN
ASO   KSO
        TSO
        TSO  BSO  DEELTIJDS   BUSO
 Algemene vakken
 + technische vakken
 + praktijk


 Theoretisch         Praktisch
 sterker            sterker
 meer gericht op       meer gericht op
 verdere studies        arbeidsmarkt
           TSO

                FOTOGRAFIE   VOEDING
          BOUW
 TOERISME
             CHEMIE   GLASTECHNIEKEN
       AUTO

ORTHOPEDISCHE                GRAFISCHE
                      TECHNIEKEN
 TECHNIEKEN
             STUDIE-
   OPTIEK                      HANDEL
                       HOUT

  MECHANICA &
           GEBIEDEN
                      KLEDING
  ELEKTRICITEIT
                   KOELING &
      MARITIEME    LAND- &
TEXTIEL                WARMTE     SPORT
     OPLEIDINGEN   TUINBOUW

TANDTECHNIEKEN    LICHAAMSVERZORGING   PERSONENZORG
ASO  KSO   TSO
           BSO
            BSO   DEELTIJDS  BUSO
  Praktische vaardigheden
  Maar ook nog leren:
   Algemene vakken
   Theorie van de praktijk

  Klaar voor de arbeidsmarkt

  Zevende jaar –> diploma secundair onderwijs
               BSO


    VOEDING          DECORATIEVE
             BOUW
         AUTO       TECHNIEKEN
    TEXTIEL
                      GLAS-TECHNIEKEN
PERSONENZORG
           STUDIE-          GRAFISCHE
                        TECHNIEKEN
MUZIEKINSTRU-
MENTENBOUW
          GEBIEDEN         HOUT  HANDEL

MECHANICA &
                        JUWELEN
ELEKTRICITEIT
          LAND- &   KOELING &
         TUINBOUW   WARMTE    KLEDING
  MARITIEME
  OPLEIDINGEN
               LICHAAMSVERZORGING
               DEELTIJDSE
  ASO  KSO   TSO   BSO   DEELTIJDS  BUSO
               LEERSYSTEMEN


 Deeltijds Beroepssecundair Onderwijs
   Leuven: KA redingenhof
   Aarschot: Damiaaninstituut

 Leerovereenkomst van Middenstandsopleidingen
   Leuven: Syntra campus Leuven
Centrum Deeltijdse Vorming
   Leuven: Het Treffen
               DEELTIJDSE
 toelatingsvoorwaarden   LEERSYSTEMEN


Ofwel:
 15 jaar zijn + 2 jaar secundair ondewijs gevolgd
        2 verschillende jaren!!

        gevolgd =/ geslaagd

Ofwel:
  16 jaar geworden zijn
               DEELTIJDSE
   LEREN + WERKEN     LEERSYSTEMEN


DBSO + CDV:
 2 dagen school    -> kwalificatie (DBSO)
            -> sociale vaardigheden (DV)
 3 dagen werk     - niet verplicht
            - kan ook voortraject of
               brugproject zijn

SYNTRA: 1 dag school (2 indien 15 jaar)
      4 dagen werk (verplicht)
  ASO    KSO    TSO  BSO   DEELTIJDS  BUSO
                          BUSO
Voor wie?
 leerlingen die recht hebben op
                 meer dan gewone zorg
Types:
 1 en 2: leerproblemen
 3: gedrags- en emotionele problemen
 4: lichamelijke problemen
 5: zieke kinderen
 6: slecht zicht
 7: slecht horen
                           BUSO
                          BUSO
Opleidingsvormen
 1 : zelfredzaamheid
 2: beschutte tewerkstelling
 3: gewone tewerkstelling (beroepsopleiding)
 4: gewoon onderwijs: verder studeren


 Meest bekend:
 Type 1, OV 3
            lijken meest op gewoon BSO
 Type 3, OV 3
                    BUSO
                   BUSO
Rol van CLB
Welk type en opleidingsvorm is meest aangepast?


Rol van ouders
Beslissen en inschrijven
Hoe kiezen?
   Ik word wat ik wil
Vermijd het watervalsysteem  ASO
     TSO
        BSO
Een geslaagd keuzeproces
       in samenspraak


           OUDERS
 LEERLING
                LEERKRACHT
                BASISSCHOOL


SECUNDAIRE SCHOOL
          CLB-MEDEWERKER
Elke leerling zijn eigen weg

 We vertellen 3 verhalen van leerlingen
 en volgen de weg die ze aflegden
 doorheen het secundair onderwijs
Inschrijven in een secundaire
school
 Recht op inschrijving
 Wanneer is je kind ingeschreven?
 Pedagogisch project en schoolreglement
 Vanaf wanneer inschrijven
 Voorrang
 Weigeren?
 Praktische tips
Ben je niet meer mee?
 Stel je vraag aan het CLB
Vrij           CLB
        Gemeenschaps
CLB         onderwijs

								
To top