TRAIAN LALESCU by HC120524105623

VIEWS: 396 PAGES: 48

									 INSPECTORATUL ŞCOLAR AL JUDEŢULUI CARAŞ SEVERIN
  CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI CARANSEBEŞ


LICEUL PEDAGOGIC „C. D. LOGA” CARANSEBEŞ

CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE MATEMATICĂ

      „TRAIAN LALESCU”
        Ediţia a XXI–a
              TRAIAN LALESCU
                      Cine a fost Traian Lalescu?
    Istoria ştiinţei româneşti înregistrează în strălucitele ei pagini numele unui mare matematician:Traian Lalescu.
Matematicianul Traian Lalescu este o figură remarcabilă în istoria matematicii din România.
    Dar cine a fost matematicianul Traian Lalescu? Istoria matematicii din ţara românească îl plasează pe profesorul
Traian Lalescu alături de Gheorghe Ţiţeica şi Dimitrie Pompei, în grupul întemeietorilor şcolii matematice române.
Desigur, matematica fusese cultivată atât în Muntenia, cât şi în Moldova şi Transilvania cu mult înainte si rezultate
interesante fuseseră obţinute de matematicieni ca Spiru Haret, a cărui teză de doctorat, privind stabilirea miscării
planetelor, mai este si astăzi citită. Dar înspre sfârşitul secolului XIX şi începutul secolului XX se operează o schimbare
importantă, esenţiala:în Ţările Române, si mai apoi in România apar şcoli matematice originale. Pe aceasta linie se înscrie
şi activitatea profesorului Traian Lalescu.
    Familia Lalescu este originară din Banat, din comuna Cornea, judeţul Caraş-Severin. Tatăl profesorului se numea tot
Traian, ca şi fiul său de altfel, după cum cerea tradiţia locului de origine al familiei. Fiu al unui funcţionar la Banca
Naţionala a României ,matematicianul Lalescu s-a născut la Bucureşti în 24 iulie 1882.Nici tatăl său nu era însă un simplu
funcţionar, de la el s-a păstrat o broşură tipărită la Bucureşti în anul 1876, lucrare în care analiza unele probleme
economice ale agriculturii noastre; ca şi o altă lucrare, “Agenda băncilor populare si metodul de coeficient Lalescu”.Aceste
titluri ne vădesc un om cu preocupări variate – trăsătură ce caracterizează şi pe matematician.
    Tânărul Traian Lalescu şi-a făcut studiile primare la Bucureşti, după care a fost nevoit sa schimbe des oraşul şi
şcoala, părinţii stabilindu-se în interes de serviciu, pe rând, la Craiova, Roman şi Iaşi, unde a urmat cursurile celebrului
Liceu Internat. Cel care mai târziu a devenit vestitul matematician Lalescu a fost întotdeauna Premiantul I al clasei şi
premiant de onoare al şcolii – ceea ce explică de ce este menţionat pe tabelul de onoare al Liceului cu atâta faimă de la Iaşi.
    Încă din timpul şcolii, Traian Lalescu îşi descoperă adevărata vocaţie:matematica. El devine un asiduu colaborator la
Gazeta Matematica. În 1900 se prezintă la concursul de admitere de Şcoala de poduri şi şosele din Bucureşti – actualul
Institut Politehnic – reuşind primul. Dar la fel cum avea să facă ceva mai târziu cunoscutul matematician, Grigore C.
Moisil, in 1903 se retrage definitive la Facultatea de Ştiinţe a Universităţii din Bucureşti, secţia de matematici. În acelaşi
timp, funcţionează ca profesor suplinitor de matematici la un liceu particular. În scurtă vreme îşi ia licenţa în matematici
cu calificativul “foarte bine” şi obţine o bursă cu care pleacă la Paris, unde îşi ia din nou licenţa şi apoi doctoratul în
matematici. Tot la Paris îşi ia diploma de inginer electrician.
                 TRAIAN LALESCU
   Teza de doctorat a lui Traian Lalescu trata un subiect foarte actual in acest moment, anume aşa-numitele ecuaţii integrale de tip
Volterra. Aşa după cum arată istoria matematicii, teza de doctorat a lui Lalescu constituie prima contribuţie românească importantă
in domeniul ecuaţiilor integrale. Rezultatele lui Lalescu pot fi considerate clasice, fiind incluse în tratatele de renume mondial, dintre
care unele se datorează chiar lui Volterra – creatorul teoriei tipului de ecuaţii care-i poarta numele.
   În ianuarie 1909, Traian Lalescu e numit profesor suplinitor la Facultatea de Ştiinţe a Universităţii din Bucureşti, lucrând şi în
învăţământul liceal până în 1912.De asemenea, el lucrează la Şcoala de poduri şi şosele, ca succesor al lui Spiru Haret.
   În timpul primului război mondial, Lalescu are o contribuţie însemnată în ceea ce priveşte apariţia, în timpul refugiului, la Iaşi ,
a Gazetei Matematice.
   În 1918, Lalescu pleacă cu alţi profesori la Paris, spre a sprijini cauza unităţii României. Acolo publică o teorema importantă
privind funcţiile periodice polinomiale, teoremă ce a format punctul de plecare a numeroase cercetări.
   În 1920, are un rol important în crearea unei şcoli politehnice la Timişoara, Lalescu fiind primul director(rector) al acestei
şcoli. Moartea îl surprinde în plină putere de creaţie, la vârsta de 47 de ani(1929).
   Traian Lalescu a fost un matematician de o originalitate rar întâlnita şi cu o putere de muncă prodigioasă. De la el au rămas
numeroase cursuri care deschideau drumuri noi în literatura noastră de specialitate:ecuaţii integrale, teoria maxwelliană a
electromagnetismului, calculul vectorial şi tensorial, teoria relativităţii. Iată numai câteva din domeniile abordate cu succes de
marele savant. Desigur, denumirile mai sus citate sunt pentru voi, copiii, necunoscute, dar mai târziu le veţi întâlni adeseori.
   Traian Lalescu era interesat de idee, de eleganţa demonstraţiei, de sensurile profunde ale teoremelor întâlnite. El abordează cu
succes toate domeniile noi ale matematicii contemporane, printre altele aducând contribuţii importante la studiul seriilor
trigonometrice şi al ecuaţiei integrale. În acelaşi timp, Lalescu a format, atât la Bucureşti cât şi la Timişoara, numeroşi matematicieni
care s-au afirmat apoi la succes.
   Ca omagiu aduc memoriei lui Traian Lalescu, începând cu anul 1985 a fost organizat anual (mai puţin în anii 1989 si 1990)
Concursul Interjudeţean „Traian Lalescu”.
   La acest concurs participă cei mai buni cinci elevi din clasele V-XII, din judeţele Arad, Caraş-Severin, Hunedoara, şi Timiş,
selectaţi în urma desfăşurării olimpiadei de matematică – etapa judeţeană. Concursul se organizează prin rotaţie în unul din judeţele
participante.
   Ediţia a XXI-a, din acest an, se organizează în judeţul Caraş-Severin la Liceul Pedagogic „C. D. Loga” din Caransebeş în
perioada 23-25 martie 2006.
   Concursul are loc sub patronajul Facultăţii de Matematică din cadrul Universităţii de Vest – Timişoara, în organizarea
Inspectoratului Şcolar Judeţean Caraş-Severin, al Consiliului Judeţean Caraş-Severin, al Consiliului Local al Municipiului
Caransebeş şi al Liceului Pedagogic „C. D. Loga”.
   Participă la acest concurs cei mai buni 5 elevi de nivel de clasă din fiecare judeţ şi un număr de invitaţi (elevi, cadre didactice,
personalităţi), numărul total de participanţi fiind de 256.
Organizatorii acestui deosebit concurs vă urează mult succes!
MEMORIALUL “TRAIAN LALESCU”
      Ediţia XXI
DELEGAŢII      ORGANIZATORI


SUBIECTE       COMISIE DE CONCURS


REZULTATE      SPONSORI
   CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE MATEMATICĂ
        „TRAIAN LALESCU”
         Ediţia a XXI–a
Comitetul de organizare:
Preşedinte:
  Prof. Magas Gheorghe, Inspector Şcolar General - I.S.J. Caraş Severin


Vicepreşedinţi:
  Prof. Drd. Şuşoi Paul Mihai - Inspector şcolar de specialitate - I.S.J. Caraş Severin
  Prof. Dr. Grindeanu Nicolae - Director Liceul Pedagogic “C. D. Loga” Caransebeş


Membri:
Prof. Hogea Gheroghe         Prof. Isac Simion            Inst. Pfeifer Gabriela
Prof. Iatan Rodica          Prof. Jurj Nuţu             Prof. Buzescu Antoanela
Prof. Moatăr Lavinia         Prof. Dragota Anişoara         Prof. Ţicu Maria
Prof. Chiş Vasile           Prof. Franţ Samfiu           Prof. Norozescu Gheorghe
Prof. Ivaşcu Nicoleta         Prof. Mandreşi Ana           Prof. Humiţa Dorina
Prof. Mirulescu Mariţa        Prof. Negoiţă Codrin          Prof. Curescu Simona
Prof. Bistrian Ana          Prof. Hurduzeu Diana          Prof. Şvaia Ildiko
Prof. Bogdea Florin          Prof. Semenescu Adrian         Prof. Bălăşoiu Sever
Prof. Ciobotea Petronela       Prof. Bocicariu Monica         Inst. Minea Elena
Inst. Todor Lidia           Inst. Subota Mihaela          Inst. Ion Ritta
Secretar şef Radu Mariana       Secretar Adam Mariana          Contabil şef Panczel Elena
Administrator Ţâru Luminiţa      Laborant Murariu Eugenia        Bibliotecar Lădaru Stan Margareta
   CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE MATEMATICĂ
        „TRAIAN LALESCU”
         Ediţia a XXI–a
Comisia de concurs:
 Preşedinte:
 Prof. Univ. Dr. Mihail Megan, prorector al Universităţii de Vest Timişoara

 Vicepreşedinte:
 Prof. Univ. Dr. Buşe Constantin, Facultea de Matematică şi Informatică Timişoara
 Invitat de onoare:
 Prof. Univ. Dr. Săvulescu Doru Dumitru, S.N.E.E., Bucureşti
 Membri:
 Universitatea de Vest Timişoara
   Conf Dr. Ceauşu Traian
   Conf Dr. Silberberg Gheorghe
   Conf. Dr. Birăuaş Silviu
   Lect. Dr. Comănescu Dan
   Asist. Drd. Caşu Ion
   Asist. Dr. Tudoran Răzvan
   Asist. Dr. Blaga Adara
 Inspectori şcolari de specialitate:
   Prof. Drd. Paul Mihai Şuşoi – I.S.J. Caraş-Severin
   Prof. Zeno Blajovan – I.S.J. Timiş
   Prof. Petria Elena Boldea – I.S.J. Timiş
   Prof. Viorel Tudoran – I.S.J. Arad
   Prof. Maranda Linţ – I.S.J. Hunedoara
   Prof. Portal Wilhelm – director C.N. “Moise Nicoară”, Arad
   Prof. Badescu Ovidiu – Liceul Teoretic “Traian Lalescu”, Reşiţa
 CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE MATEMATICĂ
      „TRAIAN LALESCU”
        Ediţia a XXI–a
Delegaţii:
         Caransebeş
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Arad
Elevi:
NR.                      PROFESOR
      NUMELE ŞI PRENUMELE  CLS                       ŞCOALA
CRT.                     ANTRENOR

 1   CIOBA CĂTĂLIN        V   COCOŞ ADRIANA     LICEUL PEDAGOGIC"D.TICHINDEAL",ARAD

 2   ROZA ANDREI         V   PELLEGRINI LILLA    ŞCOALA GENERALĂ NR 4 "IOAN SLAVICI",ARAD

 3   DASCĂL CRINA        V   PREDA DANA       LIC TEORETIC "MV",CHIŞINEU-CRIŞ

 4   ŞIMAN NOEMI         V   COCOŞ ADRIANA     LICEUL PEDAGOGIC"D.TICHINDEAL",ARAD

 5   TRENDLER ALEXANDRU     V   COCOŞ ADRIANA     LICEUL PEDAGOGIC"D.TICHINDEAL",ARAD

 6   POP AELIUS         VI  BLAGA ALEXANDRU    COLEGIUL NAŢIONAL ELENA GHIBA-BIRTA ARAD

 7   JIVAN ANDRA         VI  PELLEGRINI ALEXANDRU  ŞCOALA GENERALĂ NR 4 "IOAN SLAVICI",ARAD

 8   NEAMŢU ADRIANA       VI  POTOCEAN OCTAVIA    COLEGIUL NAŢIONAL MOISE NICOARĂ ARAD

 9   SIMA SERGIU         VI  IOV GHEORGHE      ŞCOALA GENERALĂ NR 5 ARAD

 10  NEGRILĂ ALINA        VI  POTOCEAN OCTAVIA    COLEGIUL NAŢIONAL MOISE NICOARĂ ARAD

 11  FRENŢ SIMON        VII  TOADER MARIA      COLEGIUL NAŢIONAL MOISE NICOARĂ ARAD

 12  BRAN DIANA         VII  POTOCEAN MIRCEA    COLEGIUL NAŢIONAL MOISE NICOARĂ ARAD

 13  SAVULOV TULIA       VII  TOADER MARIA      COLEGIUL NAŢIONAL MOISE NICOARĂ ARAD

 14  VIŞĂOAN LAURA       VII  POTOCEAN MIRCEA    COLEGIUL NAŢIONAL MOISE NICOARĂ ARAD

 15  GĂVRUŢĂ ALEXANDRU     VII  COCOŞ ADRIANA     LICEUL PEDAGOGIC"D.TICHINDEAL",ARAD

 16  ŢOCIU LAURA        VIII  IOV GHEORGHE      ŞCOALA GENERALĂ NR 5 ARAD

 17  VĂRŞĂNDAN LAURA      VIII  MUREŞAN ANIKO     ŞCOALA GENERALĂ NR 4 "IOAN SLAVICI",ARAD

 18  GHIŢĂ VLAD         VIII  NEGRILĂ LILIANA    COLEGIUL NAŢIONAL MOISE NICOARĂ ARAD

 19  FAZEKAS LEVENTE      VIII  BOCANICIU EUGEN    LICEUL TEORETIC VASILE GOLDIŞ ARAD

 20  MAGDA ANDRADA       VIII  BOLOJAN VIORICA    ŞCOALA GENERALA NR.2 ARAD
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Arad
Elevi:
21  FILIP LAURIAN       IX  POTOCEAN MIRCEA  COLEGIUL NATIONAL MOISE NICOARA ARAD

22  MICULA ADINA       IX  POTOCEAN MIRCEA  COLEGIUL NATIONAL MOISE NICOARA ARAD

23  VLAD ADINA        IX  IOJA IOAN     COLEGIUL NATIONAL MOISE NICOARA ARAD

24  BONCEA ADELINE      IX  CAMENITA MARCEL  COLEGIUL NATIONAL ELENA GHIBA-BIRTA ARAD

25  LASCU ANDREI       IX  POTOCEAN MIRCEA  COLEGIUL NATIONAL MOISE NICOARA ARAD

26  BĂLTEAN-LUGOJAN RADU   X   POTOCEAN OCTAVIA  COLEGIUL NATIONAL MOISE NICOARA ARAD

27  DUMULESC SEBASTIAN    X   POTOCEAN OCTAVIA  COLEGIUL NATIONAL MOISE NICOARA ARAD

28  FRENŢ LIGIA MARIA     X   POTOCEAN OCTAVIA  COLEGIUL NATIONAL MOISE NICOARA ARAD

29  BUREŢEA VALENTN GEORGE  X   POTOCEAN OCTAVIA  COLEGIUL NATIONAL MOISE NICOARA ARAD

30  HORIN ALEXANDRU SEVER   X   POTOCEAN OCTAVIA  COLEGIUL NATIONAL MOISE NICOARA ARAD

31  PAPIU ALEXANDRU      XI  TOADER MARIA    COLEGIUL NATIONAL MOISE NICOARA ARAD

32  LASC ANCA         XI  PORTAL WILHELM   COLEGIUL NATIONAL MOISE NICOARA ARAD

33  PANDA CRISTIAN      XI  DOBA FRANCISC   COLEGIUL NATIONAL MOISE NICOARA ARAD

34  BÎRZA ROMINA       XI  CAMENITA MARCEL  COLEGIUL NATIONAL ELENA GHIBA-BIRTA ARAD

35  CRAINIC ANDA       XI  TOADER MARIA    COLEGIUL NATIONAL MOISE NICOARA ARAD

36  BOGOSEL BENIAMIN     XII  DUMITRICA SORIN  COLEGIUL NATIONAL ELENA GHIBA-BIRTA ARAD

37  BUCUR GABRIEL       XII  POTOCEAN OCTAVIA  COLEGIUL NATIONAL MOISE NICOARA ARAD

38  PANDA CORINA       XII  POTOCEAN OCTAVIA  COLEGIUL NATIONAL MOISE NICOARA ARAD

39  AMBRUS ADRIAN       XII  DUMITRICA SORIN  COLEGIUL NATIONA ELENA GHIBA-BIRTA ARAD

40  LAZEA-POSTELNICU RAZVAN  XII  DOBA FRANCISC   COLEGIUL NATIONAL MOISE NICOARA ARAD
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Arad

Profesori corectori:
 NR.    NUMELE SI
                        UNITATEA ŞCOLARĂ
 CRT.   RENUMELE
 1   COCOŞ ADRIANA    PROFESOR MATEMATICA,LIC PEDAGOGIC D.TICHINDEAL ARAD
 2   DOBA FRANCISC    PROFESOR MATEMATICA,COLEGIUL NAŢIONAL MOISE NICOARĂ ARAD
 3   DUMITRICĂ SORIN   PROFESOR MATEMATICA,COLEGIUL NAŢIONAL E.GHIBA-BIRTA ARAD
 4   HALMAGEAN EUGEN   PROFESOR MATEMATICA,LICEUL DE ARTĂ ARAD
 5   MORARU AUGUSTINI   PROFESOR MATEMATICA,COLEGIUL NAŢIONAL MOISE NICOARĂ ARAD
 6   POTOCEAN OCTAVIA   PROFESOR MATEMATICA,COLEGIUL NAŢIONAL MOISE NICOARĂ ARAD
 7   POTOCEAN MIRCEA   PROFESOR MATEMATICA,COLEGIUL NAŢIONAL MOISE NICOARĂ ARAD
 8   TOADER MARIA     PROFESOR MATEMATICA,COLEGIUL NAŢIONAL MOISE NICOARĂ ARAD


 Profesori însoţitori:
 1  BORLEA MARIA DIRECTOR ADJUNCT,LICEUL TEORETIC ADAM MULLER GUTTENBRUN ARAD
 2  BUZGĂU DORIN PROFESOR MATEMATICA,COLEGIUL NAŢIONAL MOISE NICOARĂ ARAD
 Inspector Şcolar de Specialitate
 Prof. Viorel Tudoran
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Caraş-Severin
Elevi:
NR.                   PROFESOR
    NUMELE ŞI PRENUMELE  CLS                     ŞCOALA
CRT.                   ANTRENOR
 1   ŢEUDAN ADINA      V   DRĂGHICI MARIA    ŞC. CU CLS. I-VIII NR 2 RESIŢA
 2   AGHESCU MONICA     V   DRĂGHICI MARIA    ŞC. CU CLS. I-VIII NR 2 RESIŢA
 3   ŢUNEA MARIUS      V   APOSTOL DANIELA    ŞC. CU CLS. I-VIII NR 6 RESIŢA
 4   LAZĂR SILVIU      V   AVRAMESCU IRINA    ŞC. CU CLS. I-VIII NR 9 RESIŢA
 5   DRĂGHICI LIVIA     V   DRĂGHICI MARIA    ŞC. CU CLS. I-VIII NR 2 RESIŢA
 6   STOICĂNESCU GELU   VI   DRAGOMIR ADRIAN    LIC. TRAIAN DODA CARANSEBEŞ
 7   MOŢ IOANA MIHAELA   VI   SIMULESCU SUSANA   ŞC. CU CLS. I-VIII NR 6 RESIŢA
 8   POPA ANDREEA     VI   DRAGOMIR ADRIAN    LIC. TRAIAN DODA CARANSEBEŞ
 9   NASTA LAURA      VI   DRAGOMIR ADRIANA   G. S. OTELU ROSU
 10  FLOREA IULIANA    VI   CURESCU SIMONA    ŞC. CU CLS. I-VIII NR 8 RESIŢA
 11  MEŞTER AMALIA     VI   DRĂGHICI MARIA    ŞC. CU CLS. I-VIII NR 2 RESIŢA
 12  SZABO CRISTIAN    VII  DRAGOMIR DELIA    LIC. TRAIAN DODA CARANSEBEŞ
 13  MOCANU IOANA     VII  DRAGOMIR DELIA    LIC. TRAIAN DODA CARANSEBEŞ
 14  ENCIU ŞANDRA     VII  VLĂDUCEANU CRISTINA  LIC TEORETIC „DIACONOVICI-TIETZ” REŞIŢA
 15  SEMENESCU ANCA    VII  HUMIŢA DORINA     LIC. PED CARANSEBEŞ
 16  UŢĂ ROBERT      VII  GÎDEA VASILICA    G. S. IND. MOLDOVA NOUA
 17  MEŞTER SERGIU     VIII  ŞANDRU MARIUS     ŞC. CU CLS. I-VIII NR 2 RESIŢA
 18  DIMCEA CRISTIAN    VIII  BOLBOTINA CONSTANTIN LIC „HERCULES” B. HERCULANE
 19  GALESCU DAN      VIII  DRAGOMIR DELIA    LIC. TRAIAN DODA CARANSEBEŞ
 20  COCOCEANU OANA    VIII  FEIL HEIDI      SC CU CLS. I-VIII NR 1 OTELU ROSU
 21  ZAMFIR CRISTIAN    VIII  DRAGOMIR DELIA    LIC. TRAIAN DODA CARANSEBEŞ
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Caraş-Severin
Elevi:
NR.                   PROFESOR
    NUMELE ŞI PRENUMELE   CLS                  ŞCOALA
CRT.                   ANTRENOR
 22  STĂNILOIU OVIDIU     IX  TODOR IOAN    LT BOCŞA
 23  MILCU ROXANA       IX  MOATĂR LAVINIA  LIC. PED CARANSEBEŞ
 24  INAŞCU MARIAN EMANUEL  IX  BUZILĂ MIRCEA   LIC TEORETIC „TRAIAN VUIA” REŞIŢA
 25  LUPU VLAD        IX  DRAGOMIR LUCIAN  G. S. OTELU ROSU
 26  COTORAN FLORIN      IX  BUZILĂ MIRCEA   LIC TEORETIC „TRAIAN VUIA” REŞIŢA
 27  PÎRVU CĂTĂLIN      X  MIHART NICOLAE  G. S. IND. MOLDOVA NOUA
 28  UNGURAS DRAGOS      X  DRAGOMIR LUCIAN  G. S. OTELU ROSU
 29  GURGU ANTON CAIUS    X  MOATĂR LAVINIA  LIC. PED CARANSEBEŞ
 30  GAVRILIUC ELENA     X           LIC. TRAIAN DODA CARANSEBEŞ
 31  BIRAU GEORGIANA     X  BĂDESCU OVIDIU  LIC TEORETIC „TRAIAN LALESCU” REŞIŢA
 32  GURGU IOANA       X  HOGEA GHEORGHE  LIC. TRAIAN DODA CARANSEBEŞ
 33  POPOVICI DORU      XI  BĂDESCU OVIDIU  LIC TEORETIC „TRAIAN LALESCU” REŞIŢA
 34  BADERCA SILVIU      XI  BUZILĂ MIRCEA   LIC TEORETIC „TRAIAN VUIA” REŞIŢA
 35  IACOB ALEXANDRA     XI  DRAGOMIR DELIA  LIC. TRAIAN DODA CARANSEBEŞ
 36  ISTODOR COSMIN      XI  DRAGOMIR LUCIAN  G. S. OTELU ROSU
 37  ZSERAI FLAVIA      XI  MURG STANA    G. S. IND. MOLDOVA NOUA
 38  CUCU SILVIU       XII  BĂDESCU OVIDIU  LIC TEORETIC „TRAIAN VUIA” REŞIŢA
 39  PARASCHIVU ANDREEA   XII  BUZILĂ MIRCEA   LIC TEORETIC „TRAIAN VUIA” REŞIŢA
 40  MÂRAN ANDRADA      XII  MIHART NICOLAE  G. S. IND. MOLDOVA NOUA
 41  CEAUŞUL IOANA      XII  DIDRAGA IACOB   LIC. TRAIAN DODA CARANSEBEŞ
 42  GRAMA MĂDĂLINA     XII  IATAN RODICA   LT BOCŞA
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Caraş-Severin

Profesori corectori:
 NR.
      NUMELE SI RENUMELE            UNITATEA ŞCOLARĂ
 CRT.
 1   SANDRU MARIUS          SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 RESITA
 2   DRAGOMIR DELIA          LICEUL TEOR. "TRAIAN DODA" CARANSEBES
 3   AVRAMESCU IRINA         SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.9 RESITA
 4   DRAGHICI MARIANA         SCOALA CU CLASELE I-VIII NR.2 RESITA
 5   DRAGOMIR LUCIAN         GRUP SCOLAR INDUSTRIAL OTELU ROSU
 6   STANILOIU NICOLAE        GRUP SCOLAR INDUSTRIAL BOCSA
 7   DIDRAGA IACOB          LICEUL TEOR. "TRAIAN DODA" CARANSEBES
 8   BUZILA MIRCEA          LICEUL TEOR. "TRAIAN VUIA" RESITAProfesori însoţitori:
 1 CHIS VASILE  SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 9 RESITA
 2 CURESCU SIMONA SCOALA CU CLASELE I-VIII NR. 8 RESITA


 Inspector Şcolar de Specialitate
 Prof. Drd. Paul Mihai Şuşoi
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Hunedoara
Elevi:
NR.
      NUMELE ŞI PRENUMELE      CLS   PROFESOR ANTRENOR          ŞCOALA
CRT.
 1   ARDELEAN ANDREI           V   PASCOTESCU CAMELIA  COLEGIUL NAŢIONAL "I.C.BRĂTIANU" HAŢEG
 2   MILEA NICOLAE            V   MARTA RAFILA     ŞC. GEN. "DR. A. VLAD" ORĂŞTIE
 3   PIPIŞ RAUL             V   GIURCĂ ILEANA.    COLEGIUL ECONOMIC"E.GOJDU"HUNEDOARA
 4   BUBATU LUIZA            V   TODORAN DANIEL    COLEGIUL NAŢIONAL "A VLAICU" ORĂŞTIE
 5   NEGHIU ANCA             V   HORGA MARCELA     ŞC. GEN. "DOMINIC STANCA" ORĂŞTIE
 6   TATULEA CODREAN MARIA        VI  STOICA ALINA     COLEGIUL NAŢIONAL "I.C.BRĂTIANU" HAŢEG
 7   NICULESCU VLAD           VI  CHIFOR STELUŢA    ŞC.GEN."I. G. DUCA" PETROŞANI
 8   GUGA ROSIAN CALIN          VI  CRETU DANIELA     SC.GEN."OVID DENSUSIANU" HATEG
 9   IGELSKY MANUELA           VI  SZELL MARGARETA    COLEGIUL NAŢIONAL "DECEBAL" DEVA
 10  CRISAN AMALIA            VI  RAFILIU LETITIA    ŞC. GEN. "DR. A. VLAD" ORĂŞTIE
 11  VARGA ANDREI            VI  CHIFOR STELUŢA    ŞC.GEN."I. G. DUCA" PETROŞANI
 12  GURALIUC STEFAN          VII  PIŢU LUCIAN      COLEGIUL NAŢIONAL "DECEBAL" DEVA
 13  STOICA ANDREEA           VII  MARTA RAFILA     ŞC. GEN. "DR. A. VLAD" ORĂŞTIE
 14  IDITA SEBASTIAN          VII  LUCACI RAMONA     "AVRAM STANCA" PETROSANI
 15  MOLDOVAN IOANA           VII  FARCAS VIOLETA    SC. GEN "H.C.C." BAIA DE CRIS
 16  SMEU TUDOR             VII  GHERMAN JENICA    SC. GEN. "ANDREI SAGUNA" DEVA
 17  BESLEAGA ANAMARIA         VII  PIŢU LUCIAN      COLEGIUL NAŢIONAL "DECEBAL" DEVA
 18  STERN VLAD             VIII  TRUŢĂ GH.       ŞCOALA GENERALĂ NR. 3 LUPENI
 19  MARIAN MIHAIL           VIII  LINŢ DORIN      COLEGIUL NAŢIONAL "DECEBAL" DEVA
 20  PLOSCARIU-CISMAŞ LAVINIA DANIELA  VIII  LINŢ DORIN      COLEGIUL NAŢIONAL "DECEBAL" DEVA
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Hunedoara
Elevi:
NR.
      NUMELE ŞI PRENUMELE  CLS   PROFESOR ANTRENOR          ŞCOALA
CRT.
 21  NENU ANDA         VIII  LĂUTARU ALEXANDRU   ŞC.GEN."I. G. DUCA" PETROŞANI
 22  STANESCU ANA MARIA     VIII  OANCEA TUDOR     SC.GEN, M.SANTINBREANU BRAD
 23  ŞTEFAN DIANA        VIII  LINŢ DORIN      COLEGIUL NAŢIONAL "DECEBAL" DEVA
 24  COTOCEA ANCA        IX  NOVĂCESCU IOAN    COLEGIUL NAŢIONAL "AVRAM IANCU" BRAD
 25  GLINŢĂ ANDA         IX  IANOŞI DANIEL     LICEUL TEORETIC LUPENI
 26  COSMA TEODORA        IX  GOLGOŢIU FLAVIA    COLEGIUL NAŢIONAL "DECEBAL" DEVA
 27  BACI SONIA         X   NOVĂCESCU IOAN    COLEGIUL NAŢIONAL "AVRAM IANCU" BRAD
 28  BELEIU LIA ANDREEA     X   IANOŞI DANIEL     LICEUL TEORETIC LUPENI
 29  DANCIU NICOLAE       X   LEPĂDATU IOAN     LICEUL TEORETIC "MIHAI EMINESCU" PETROŞANI
 30  SAVA DANIEL FLORIN     X   MARINESCU DAN     COLEGIUL NAŢIONAL "IANCU DE HUNEDOARA"
 31  DRAGA ANDREI        X   MARINESCU DAN     COLEGIUL NAŢIONAL "IANCU DE HUNEDOARA"
 32  PALIŢĂ FLORIAN       XI  TOROAPĂ CONSTANTIN  LICEUL DE INFORMATICĂ PETROŞANI
 33  POPU ALEXANDRA       XI  LEPĂDATU IOAN     LICEUL TEORETIC "MIHAI EMINESCU" PETROŞANI
 34  HEGER VLAD         XI  TOMA GHEORGHE     COLEGIUL NAŢIONAL "DECEBAL" DEVA
 35  DEAC IRINA         XI  LEPĂDATU IOAN     LICEUL TEORETIC "MIHAI EMINESCU" PETROŞANI
 36  BABA MIHAI         XII  BADE SIMION      COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ "TRAIAN LALESCU"
 37  OPRIŞA CIPRIAN       XII  IGELSKY EUGEN     COLEGIUL NAŢIONAL "AVRAM IANCU" BRAD
 38  DĂNESCU IULIA       XII  DUMITRU ANGELA    COLEGIUL NAŢIONAL "A VLAICU" ORĂŞTIE
 39  ENACHE VERONICA      XII  TELECHE FLORICA    LICEUL TEORETIC "MIHAI EMINESCU" PETROŞANI
 40  IONIŢĂ MARCELA       XII  TELECHE FLORICA    LICEUL TEORETIC "MIHAI EMINESCU" PETROŞANI
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Hunedoara

Profesori corectori:
 NR.
       NUMELE SI RENUMELE              UNITATEA ŞCOLARĂ
 CRT.
 1   LINŢ DORIN               COLEGIUL NAŢIONAL "DECEBAL" DEVA
 2   MONEA MIHAI               COLEGIUL NAŢIONAL "DECEBAL" DEVA
 3   TOMA GHEORGHE              COLEGIUL NAŢIONAL "DECEBAL" DEVA
 4   GIURCA ILEANA              COLEGIUL ECONOMIC "E. GOJDU" HUNEDOARA
 5   PIŢU LUCIAN               COLEGIUL NAŢIONAL "DECEBAL" DEVA
 6   MARINESCU DAN ŞTEFAN          COLEGIUL NAŢIONAL "IANCU DE HUNEDOARA"
 7   TOROAPĂ CONSTANTIN           LICEUL DE INFORMATICĂ PETROŞANI
 8   STROE MARIAN              COLEGIUL ECONOMIC "E. GOJDU" HUNEDOARA


 Profesori însoţitori:

 1 FARCAS VIOLETA   SCOALA GENERALA "H.C.C." BAIA DE CRIS
 2 IANOSI DANIEL   LICEUL TEORETIC LUPENI

 Inspector Şcolar de Specialitate
 Prof. Maranda Linţ
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Timiş
Elevi:
NR.
      NUMELE ŞI PRENUMELE  CLS   PROFESOR ANTRENOR            ŞCOALA
CRT.
 1   BOSUN ADELA         V   TĂNASIE ALEX.     COLEGIUL NAŢIONAL BĂNĂŢEAN
 2   IACOB IVONA         V   BUŞE GABRIELA     ŞC. CU CLS. I-VIII NR. 22
 3   IOCŞA VALERIU        V   NEMES ADRIAN      COLEGIUL NAŢIONAL C D. LOGA
 4   VLAZAN SABINA        V   BEHAWETZ AFRODITA   LIC.PEDAGOGIC"C.SYLVA"
 5   SANDRU ALEXANDRA      V   NEMES ADRIAN      COL.NAT.C.D.LOGA
 6   NEAGOE SORIN        V   LOLEA ANGELA      ŞC. CU CLS. I-VIII NR.16
 7   NESIU RADU         VI  ENACHE DOINA      SC.CU CLS.I-VIII NR.19
 8   RIVIS MARIO         VI  POPOVICIU DIANA    LIC.T."N.LENAU"
 9   ILCA ŞERBAN         VI  POPA ADRIANA      ŞCOALA NR. 7 TM.
 10  COMAN BEATRICE       VI  ARIMIA ECATERINA    ŞC. CU CLS. I-VIII NR. 6
 11  SILBERBERG ALFRED     VII  BUŞE GABRIELA     ŞC. CU CLS. I-VIII NR. 22
 12  ŞTEF GIULIA        VII  ROMAN VASILE      ŞCOALA NR. 7 TM.
 13  COMAN ADRIAN        VII  CONSTANTIN LILIANA   ŞC. CU CLS. I-VIII NR. 22
 14  NEAGU FRUJINA       VII  BUŞE GABRIELA     ŞC. CU CLS. I-VIII NR. 22
 15  MIU PAUL          VII  BEHAWETZ AFRODITA   LIC.PEDAGOGIC"C.SYLVA"
 16  DE SABATA CARLA      VIII  CONSTANTIN LILIANA   ŞC. CU CLS. I-VIII NR. 22
 17  DRĂGĂNESCU ALINA      VIII  BUŞE GABRIELA     ŞC. CU CLS. I-VIII NR. 22
 18  PAULIS BOGDAN       VIII  GHEORGHITA SEBASTIAN  SC. CU CLS.I-VIII NR.4, LUGOJ
 19  LEONTIUC IOANA       VIII  BERARIU DOINA     SC.CU CLS.I-VIII NR.26
 20  DOBRIŞAN ANDREI      VIII  DON LUCREŢIA      ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR.16
 21  LASCU DIANA         IX  GEORGESCU GEORGE    LICEUL GRIGORE MOISIL
 22  DE SABATA GIULIANO     IX  GEORGESCU GEORGE    LICEUL GRIGORE MOISIL
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Timiş
Elevi:
 NR.
       NUMELE ŞI PRENUMELE  CLS   PROFESOR ANTRENOR          ŞCOALA
 CRT.
 23  BOCIU ALEXANDRU       IX  NEAMŢU MIHAI     COLEGIUL NAŢIONAL C D. LOGA
 24  ULARU DANA         IX  SEIMEANU NICOLAE   COLEGIUL NAŢIONAL BĂNĂŢEAN
 25  AVRAMESCU ANDREI      IX  GEORGESCU GEORGE   LICEUL GRIGORE MOISIL
 26  GRUICIN IASMINA       IX  SEIMEANU NICOLAE   COLEGIUL NAŢIONAL BĂNĂŢEAN
 27  KOVACS LAVINIA       X  NEMEŞ ADRIAN     COLEGIUL NAŢIONAL C D. LOGA
 28  COSTIN RADU FLORIN     X  BARTA MIANA      COLEGIUL NAŢIONAL BĂNĂŢEAN
 29  GHIŢĂ OANA         X  GEORGESCU GEORGE   LICEUL GRIGORE MOISIL
 30  LARION OCTAVIAN       X  DINU IOAN       COLEGIUL NATIONAL”C.BREDICEANU”,LUGOJ
 31  ZĂHOI ADRIAN        X  BOBAN GHEORGHE    COLEGIUL NAŢIONAL BĂNĂŢEAN
 32  BABAITA ANDREEA       X  NEGRU VALERICA    LICEUL PEDAGOGIC "CARMEN SYLVA"
 33  PAŞCA LUCIAN        XI  NEAMŢU MIHAI     COLEGIUL NAŢIONAL C D. LOGA
 34  IOVESCU DANA        XI  ORBULESCU       COLEGIUL NATIONAL “C.BREDICEANU”,LUGOJ
 35  OTEŞTEANU CORIN       XI  GEORGESCU RUXANDRA  LICEUL GRIGORE MOISIL
 36  MOLDOVEAN BOGDAN      XI  GEORGESCU RUXANDRA  LICEUL GRIGORE MOISIL
 37  BLAJ BOGDAN ANDREI     XI  ORBULESCU       COLEGIUL NATIONAL “C.BREDICEANU”,LUGOJ
 38  DURA ALEXANDRU       XII  GEORGESCU GEORGE   LICEUL GRIGORE MOISIL
 39  POROBIC ISMET       XII  CRISTESCU VIOLETA   COLEGIUL NAŢIONAL C D. LOGA
 40  MICLEA MARIUS       XII  DINU IOAN       COLEGIUL NATIONAL”C.BREDICEANU”,LUGOJ
 41  ZĂVADĂ BOGDAN       XII  IANCULESCU DORU    LICEUL GRIGORE MOISIL
 42  TODEA ROBERT        XII  IANCULESCU DORU    LICEUL GRIGORE MOISIL
 43  BUTOIANU DANIEL      XII             COLEGIUL ECONOMIC "F. SENITI", TIMISOARA
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Timiş
Profesori corectori:
 NR.
     NUMELE SI RENUMELE              UNITATEA ŞCOLARĂ
 CRT.
 1   MICLEA IOAN      SCOALA F.BARBU LUGOJ
 2   BOCIU CERASELA    SC.CU CLS.I-VIII NR.13
 3   JIROVEANU CRISTINA  LICEUL PEDAGOGIC "C. SYLVA"
 4   NEMEŞ ADRIAN     COLEGIUL NAŢIONAL C D. LOGA
 5   IANCULESCU DORU    LICEUL GRIGORE MOISIL
 6   GEORGESCU GEORGE   LICEUL GRIGORE MOISIL
 7   SEIMEANU NICOLAE   COLEGIUL NAŢIONAL BĂNĂŢEAN
 8   DINU IOAN       COL. N. ”C.BREDICEANU” LUGOJ


Profesori însoţitori:
 1 ANDREEA PLETEA LICEUL PEDAGOGIC "CARMEN SYLVA"
 2 DUMESCU DAN  GRUP ŞCOLAR "TRAIAN GROZĂVESCU" NĂDRAG Inspector Şcolar de Specialitate
 Fiz. Dr. Sandu Golcea
  CONCURSUL INTERJUDEŢEAN DE MATEMATICĂ
       „TRAIAN LALESCU”
        Ediţia a XXI–a
Au fost lângă noi şi le mulţumim:
Consiliul Judeţean Caraş-Severin
Consiliul Local al Municipiului Caransebeş
Inspectoratul Şcolar al Judeţului Caraş-Severin
Muzeul Judeţean de Etnografie şi al Regimentului de Graniţă, Caransebeş

Hotel “Imperial”              S.C. Emiliano Vest S.R.L.
Hotel “Armando” – S.C. Cerna S.R.L.     S.C. Serdra S.R.L. – X-Treame Club
Hotel “Mura” – S.C.M.I. Sian S.R.L.     S.C. Gerroconstruct S.R.L.
S.C. Radoia Izolirung S.R.L.        S.C. Taicons – Băile –Herculane
Tehnodinamic S.R.L.             S.C. La Blondu - Băile –Herculane
S.C. Benning Power Electronic Rom. S.C.S.  S.C. Marasolca – Băile-Herculane
SUBIECTE CLASA A V - A

 1. Scrieţi în ordine crescătoare şirul multiplilor lui 3: 0, 3, 6, 9,12, 15, 18 …. şi apoi şirul
   corespunzător sumelor cifrelor din primul şir: 0, 3, 6, 9, 3, 6, 9, …

    a. De câte ori apare numărul 2008 în cel de-al doilea şir ?
    b. Care sunt primele două numere din primul şir cărora le corespunde în al doilea şir
      numărul 2007 ?
    c. Cineva afirmă că numărul 2007 apare în cel de-al doilea şir de cel mult 1001 ori. Are
      el dreptate ? (Argumentaţi răspunsul)

                                               D. Miheţ 2. Să se scrie  352007 ca sumă de trei pătrate.
                                     Prelucrare Adara Blaga
  3. Fie x, y, z, v, w numere naturale. Ştiind că

             2x+y+z + 2y+z+v + 2z+v+w + 2v+w+x = 1089,
  arătaţi că x + y + z + v + w este pătrat perfect.

                                    Prelucrare Adara Blaga
SUBIECTE CLASA A VI - A 1. Măsurile unghiurilor unui triunghi sunt direct proporţionale cu trei numere naturale
   consecutive nenule. Arătaţi că unul dintre unghiuri are măsura de 600.
                                      ***


 2. Arătaţi că numărul N=42007+1 nu poate fi scris ca suma a două numere prime.

                                               Răzvan Tudoran
 3. Din punctul O se duc în sens invers acelor de ceasornic semidreptele [Ox, [Oy, [Oz şi [Ot astfel încât
  <xOy <zOt şi <yOz <xOt. Fie A (Ox, B (Oy, C (Oz, D (Ot, astfel încâtOA   OC  ,OB   OD  .
                              
  Considerăm un punct P CD  şi Q  PO  AD .
              
  Arătaţi că OP   OQ  .

                                                  Maria Miheţ 4. Spunem că un număr natural n are proprietatea P dacă suma tuturor divizorilor săi naturali este 2n.
     Daţi exemplu de un număr natural care are proprietatea P.
     Arătaţi că niciun pătrat perfect nu are proprietatea P.

                                                Răzvan Tudoran
 SUBIECTE CLASA A VII - A

 1. Se dă triunghiul ascuţitunghic ABC. Să se arate că picioarele perpendicularelor
  din A pe bisectoarele interioare şi exterioare ale unghiurilor B şi C sunt patru
  puncte coliniare.

                                                  ***

                                     AB. CalculaţimAOB  , unde
                                    2
2. În patrulaterul convex ABCD se ştie că AC  CB, BD  DA si DC 
                                    2
  O este punctul de intersecţie a diagonalelor patrulaterului.

                                               D. Miheţ


 3. Determinaţi cel mai mare număr de numere naturale pe care le putem alege din mulţimea
  M   , 2, 3, ..., 2007  astfel ca suma oricăror două numere alese să se dividă cu 10.
     1
                                          Maria Pop, Cluj Napoca
                                   
 4. Fie x şi y două numere reale. Să se arate că x  x 2  1  y  y 2  1  1 dacă şi numai dacă x+y=0.

                                                 S. Birăuaş
SUBIECTE CLASA A VIII - A                         2 n
 1. Să se determine n  N astfel încât            Q.
                        2  2007

                                      D. Comănescu
 2. Fie numerele reale x şi y cu proprietatea că       x, y  1 . Notăm :
                          x      y
                 E ( x, y )              .
                        2x  y  1 x  2 y  1
               1        2
  i)   Să se arate că : 2  E ( x, y )  3 .

                  1 2 
  ii)   Să se arate că dacă a   ,  , atunci există      x, y  1 astfel încât E(x,y)=a.
                  2 3 
                                           D. Comănescu
 3. Fie ABCD un tetraedru cu următoarele proprietăţi:
  i)   dreptele AD, BD şi CD sunt perpendiculare două câte două;
  ii)   unghiurile făcute de dreptele AD, BD şi CD cu planul ABC au măsurile de 45º, 30º respectiv 30º.
  Să se determine suma măsurilor tuturor unghiurilor diedre dintre feţele tetraedrului.
                                      Prelucrare D. Comănescu
 4. Fie α şi β două plane paralele. În planul α este situat un patrulater convex. Să se determine punctul P din planul β cu
 proprietatea că suma distanţelor de la P la cele patru vârfuri ale patrulaterului este minimă.
                                      Prelucrare D. Comănescu
SUBIECTE CLASA A IX - AProblema 1: Fie E o mulţime nevidă, A, B  E şi funcţia f : PE   PE   PE  definită prin
                     f  X    X  A, X  B , X  PE  .
Să se arate că f este injectivă dacă şi numai dacă A  B.
                                    Prelucrare I. Caşu

Problema 2: Fie ABCDEF un hexagon regulat şi M, N două puncte pe segmentele CF şi respectiv EC astfel
încât:
                         CM EN
                              r.
                         CF  EC
Să se determine valoarea lui r pentru care punctele B, M, N sunt coliniare.
                                           I Caşu

Problema 3: Fie ABC un triunghi, M un punct în interiorul acestuia şi l1 , l 2 , l3 lungimile segmentelor
determinate de laturile triunghiului ABC pe dreptele paralele duse prin M la BC, CA respectiv AB. Să se
arate că:
                        l1  l  l
                          2  3  2.
                        BC CA AB
                                        ***
Problema 4: Să se rezolve în mulţimea numerelor reale sistemul:
                          x3  y3  z 3  0
                       
                          x5  y5  z 5  0
                        x 2007  y 2007  z 2007  0.
                       
                                           I. Caşu
SUBIECTE CLASA A X - A
 Problema 1: Determinaţi toate funcţiile monotone şi surjective f : R  Z care satisfac simultan următoarele
 proprietăţi:
       a) f  f x   f ( x), x  R
       b) f 2 x   f x   f  x  , x  R .
                      1
                      
                     2
                                        Gh. Silberberg
 Problema 2: Fie z  C cu z  1 . Demonstraţi că:
                                 2 
                              Re     1
                                1  z 
                              Prelucrare Gh. Silberberg
 Problema 3: Fie A o mulţime de cardinal a şi B o submulţime a sa de cardinal b, unde a şi b sunt numere
 naturale cu a  b. Exprimaţi în funcţie de a şi de b numărul soluţiilor din P A  P A pentru fiecare din
 următoarele sisteme de ecuaţii:
                                  X Y  A
                             S1 
                                
                                X  Y  B

                                X Y  A
                             S 2 
                                 X Y  b
                                          ***
 Problema 4: Determinaţi unghiurile triunghiului ABC dacă:
                                        1
                           sin A sin B cos C  
                                        8
                                          ***
SUBIECTE CLASA A XI - A
       1. Se consideră şirul xn n definit prin :     x0  a  1  ,  x1  b  1  şi  xn2 
                                                       2
                                                        x n 1  min , x n 
                                                            1
                                                              1
                                                       3     3

 pentru orice    n  N. Să se arate că dacă  x2  1 ,  atunci şirulxn n este convergent şi determinaţi
 lim x n .
 n                                                   Selecţie T. Ceauşu
  2.    (a). Daţi exemplu de matrice A, B  M2 (R) astfel încât AB=BA, A2=B2 şidet(A - B)  0 .
      (b). Demonstraţi că dacă A, B  M3 (R) au proprietăţile AB=BA, A3=B3, atunci
  det(A - B)  0 .
                                       D. Miheţ
SUBIECTE CLASA A XI - A
         a  b                           a xb        a  b 
 3. Fie A   1 1   M2 (Q) o matrice nesingulară şi f: R-Q? R, f ( x)  1            c d  şi
                                          . Notăm A n  
                                         1         n n
       c d                            c1 x  d1           
        1    1                                     n n

 f n  f  f  ...  f , n  N*.
       
    
        n ori

     (a). Demonstraţi că dacă x0  R-Q, atunci şi f n ( x0 )    este definit pentru oricen     N* şi
        a n x 0  bn
 f n ( x0 )         pentru orice n  N*.
        c n x0  d n
                                                   
       (b). Arătaţi că dacă b1c1  0 şi există m  N* astfel încâtbm cm  0 , atunci A  I 2 cu Q*.
                                            m


       (c). În ipotezele de la (b), notăm y n  f ( x0 ) . Aflaţi numărul elementelor mulţumiiM  {x0  R-Q
                            n


 |  y n n este convergent } .


                                          D. Miheţ, Vasile Pop


 4. Funcţia g: R? R are proprietatea lui Darboux şi lim g x    . Să se arate că dacă f: R? R
                                x

 este o funcţie periodică şi există lim f g x  , atunci f este constantă pe R.
                  x 
                                              D. Miheţ
SUBIECTE CLASA A XII - A
            a
                  1
  1) Calculaţi lim lim 
        n  a   
            a 1  x
                2
                     
                1  e nx 1  x 2 n
                          dx.
                           
                                M. Chiş
    2. Considerăm funcţiile f , g : 0,    R date de:
                           t               t
                     f (t )  eta  e as cos(bs)ds, g (t )  eta  e as sin(bs)ds
                           0               0

    unde a şi b sunt numere reale date.
    a) Arătaţi că dacă a<0 atunci
                     max f (t ) , g (t )      pentru orice t  0 .
                                   1
                                   a
    b) Dacă pentru fiecare b  R , funcţiile f şi g sunt mărginite atuncia  0 .
                                C. Buşe
SUBIECTE CLASA A XII - A
  3. Fie G, un grup abelian finit şi p un număr prim, cup | G .
  a) Dacă H este un subgrup al lui G cu p  H , iar x  G \ H are proprietatea că  H
                         |                xp    arătaţi
    că există y  xH cu ord  y   p .
  b) Arătaţi că există x  G cu ord x   p .
                              ***
  4. Fie  ,  două numere complexe diferite şi A o matrice pătratică de ordinul 5 cu elemente
    numere complexe.
  Rezolvaţi sistemul cu necunoscuta X  M 5,1 C  :
                        A   I 2 X  O
                                 ,
                        A   I  X  O
                             3


  I fiind matricea unitate de ordinul 5.
                                   C. Buşe
SOLUŢII
                  Clasa a V-a

   1. a) Fiecare numar din al doilea şir este multiplu de 3……………………..1p
      2008 nu este multiplu de 3  2008 nu apare in al doilea şir ………...1p
    b) Cel mai mic numar cu suma cifrelor 2007 este 99...9 ………………….2p
                              
                             223cifre

     c) Nu de ex. 99...9 0,99…900,…99…9  10 k  N 
            
            
                         k

           223cifre

      au suma cirelor 2007…………………………………………………..2p

   2. 35=1 2 +3 2 +5 2 …………………………………………………………….4p
    35 2007 =35(35 1003 ) 2 …………………………………………………………1p
    35 2007 =(35 1003 ) 2 +(3.35 1003 ) 2 +(5.35 1003 ) 2 ………………………………….2p

   3. 2 x y  z + 2 y  z v + 2 z v w +2 v w x -par
    1089-impar
      cel putin unul dintre exponenti este 0………………………………..4p
    De ex.x+z+y=0  x=y=z=0………………………………………………1p
     2 v (1+2 v 1 )=2 10 +2 6 =2 6 (1+2 4 )………………………………………….1p
     v=6,w=3  x+y+z+v+w=9=3 2 …………………………………………1p
SOLUŢII
                      Clasa a VI-a
   SUBIECTUL 1
   Fie n-1, n, n+1 n  N\ 0,1
     ˆ    ˆ   ˆ    ˆ   ˆ ˆ
   m( A) m( B) m(C ) m( A)  m( B)  m(C ) 180 0 60 0
                           …………...(2p)
   n 1    n   n 1      3n   3n  n
     ˆ
   m( B )  60 0
              ˆ
           m (B ) = 60 0 ………………………………………………..(1p)
    n    n
   SUBIECTUL 2
   Presupunem că există p,q prime astfel încât 42007+1=p+q………………………...(1p)
   Din 42007+1 impar  p=2 sau q=2 ……………………………………………….(2p)
   Presupunem p=2
   Obţine 42007+1=2+q, de unde q=42007-1…………………………………………...(2p)
   Arată că 42007-1=q nu poate fi număr prim……………………………………….(2p)
   SUBIECTUL 3
          ˆ
   Notăm α=m(x O y), β= m(y O z).ˆ
   Astfel 2(α+ β)=360  α+ β=180 0  A-O-C coliniare, B-O-D coliniare…... (3p)
             0

   Arată că AB   CD  …………………………………………………………….(2p)
   Arată că  PCO  QAO ……………………………………………………….(1p)
   Finalizare………………………………………………………………………… (1p)
   SUBIECTUL 4
   Dă un exemplu (1+2+3+6=2*6)………………………………………………….(2p)
   Observă că numărul de divizori ai unui pătrat perfect este impar………………...(2p)
   Dacă n este impar atunci toţi divizorii săi sunt impari şi astfel sumă impară de numere impare este numărul impar 
   2n. ……………………………..(1p)
   Dacă n este par atunci n=2 2 k *N 2 cu n impar  divizorii impari ai lui n sunt divizorii lui N 2 a căror sumă este
   impară  suma tuturor divizorilor ai lui n esteun număr impar  2n…………..(1p)
SOLUŢII                        Clasa a VII-a
     1.    Figura corecta …………………………………………………………………1p
       AB 1 B B 2 - dreptunghi (analog AC 1 CC 2 )…………………………………….2p
       B 1 B 2 || BC ……………………………………………………………………1p
       B 1 B 2 aparţine dreptei suport a liniei mijlocii a  ABC (analog C 1 C 2 )…….2p
       Finalizare………………………………………………………………………1p
   Obs. B 1 ,B 2 ,C 1 ,C 2 , sunt respectiv picioarele perpendicularelor din A pe bisectoarele <B, respectiv <C.

   2.    COB ~ DOA ………………………………………………………………2p
        DOC ~ AOB ……………………………………………………………...2p
       OC   2
           …………………………………………………………………….1p
       OB  2
               0
       m(<COB)=45 ………………………………………………………………..1p
                 0
       m(<AOB)=135 ………………………………………………………….…...1p

   3.Elementele selectate au aceiaşi cifră : 0 sau 5 …………………………………..2p
    200 numere din M au ultima cifră 0……………………………………………..2p
    201 numere din M au ultima cifră 5……………………………………………..2p
    Finalizare…………………………………………………………………………1p


   4.     x+  x2 1     y 2  1  y  x+y=      y 2  1 - x 2  1 ..(1)…………………2p
         y+  y 2  1  x 2  1  x  x+y= x 2  1 - y 2  1 …(2)..……………...2p
  Din (1) şi (2)    (x+y)= - (x+y)  x+y=0…………………………………………1p
         x= -y, prin înlocuire calculează valoarea expresiei

  (x+   x  1)( y  y 2  1) …………………………………………………………….2p
       2

  Finalizare……………………………………………………………………………..1p
SOLUŢII                             Clasa a VIII-a

   1.
   Observă că 2007 este soluţie ................................................................................................. 1 p.
                  2 n
   Presupunând că            Q , arată că 2007 n  Q .............................................. 2 p.
               2  2007
   Arată că     2  2007  2  n  Q ........................................................................................ 2 p.
   Se ajunge la contradicţie ....................................................................................................... 2 p.
   2.
             1
   Arată că E ( x, y )  ........................................................................................................... 2 p.
             2
             3
   Arată că E ( x, y )  ........................................................................................................... 2 p.
             2
        1 3 
   Pentru a   ,  gaseste x, y  1 astfel încât E(x,y)=a................................................... 3 p.
        2 2 
   3.
   Demonstrează că
   m   ABD ,  ACD   m   ABD , BDC   m   ACD , BCD  =90º.................... 1 p.
   Arată că m  BCD ,  ABC =45º..................................................................................... 2 p.
   Arată că m   ABC ,  ABD   m   ABC ,  ACD  =60º ............................................. 3 p.
   Calculează suma unghiurilor................................................................................................. 1 p.
   4.
   Construcţia simetricelor vârfurilor patrulaterului ABCD faţă de β ....................................... 3 p.
   Utilizează inegalitatea triunghiului ....................................................................................... 2 p.
   Finalizare............................................................................................................................... 2 p.
SOLUŢII                            Clasa a IX-a

   Probl. 1.
   (pentru implicaţia directă) Face reducere la absurd. ............................................................. 1 pct.
   Găseşte mulţimi distincte X 1 , X 2 , pentru care f  X 1   f  X 2  ..................................... 2 pct.
   (pentru implicaţia inversă) Scrie definiţia injectivităţii şi detaliază...................................... 1 pct
   Demonstrează prin dublă incluziune (sau cu funcţiile caracteristice) că X=Y ...................... 3 pct.
   Probl. 2.
   Obţine BM  BC  2r BA ......................................................... ........................................ 1 pct.
   Obţine BN  2  r BC  21  r BA ....................................... ........................................ 2 pct
   Scrie condiţia vectorială pentru coliniaritate................................ ........................................ 1 pct.
   Obţine ecuaţia r 2  3r  1  0 .................................................... ........................................ 1 pct.
   Elimină rădăcina neconvenabilă .................................................. ........................................ 1 pct.
   Scrie rezultatul final ..................................................................... ........................................ 1 pct.
   Probl. 3.
   Construieşte cevienele AD, BE, CF prin M şi scrie teorema lui CEVA............................... 1 pct.
        l1  AM
   Arată că     şi analoagele............................................. ........................................ 2 pct
       BC AD
       AM BM CM
   Arată că          2 ............................................... ........................................ 4 pct.
       AD BE CF
   Probl. 4.
                                   
   Obţine egalitatea y 3 x 2  y 2  z 3 x 2  z 2  0 (1)................. ........................................ 1 pct
   Obţine egalitatea     y x
                 3  2004
                       y   2004
                                z x
                                3   2004
                                          
                                        z 2004  0 (2).. 1 pct
   Tratează separat cazurile x  0, y  0, z  0, x  y 2 , y 2  z 2 , z 2  x 2 ....................... 1 pct.
                                        2


   Deduce din (1) şi (2) că x  y  z  0 ....................................... ........................................ 3 pct
   Scrie soluţia sistemului ................................................................ ........................................ 1 pct.
SOLUŢII
                           Clasa a X-a
     1. Fie y  Z . Cum f este surjectivă, există x  R cu f ( x)  y .
       Atunci f ( y)  f  f ( x)   f ( x)  y ,
       deci acţionează identic pe Z şi este în mod necesar crescătoare....................2 puncte.
                   1
       Fie k  Z şi x  k  . Din b) rezultă f ( x)  k  1. ....................................1 punct.
                   2
                                   1 
       Demonstrăm, prin inducţie după n  N* , că f  k  n   k  1 k  Z n  N *
                                   2 
                                                        1
       Presupunem adevărată afirmaţia pentru n şi aplicăm proprietatea b) pentru x  k  n1 Obţinem
                                                       2
                 1         1      1  1 
       succesiv: f  2k  n   f  k  n1   f  k   n1 
                 2        2      2 2 
                       1          1   1 
                  f  k  n1   2k  1  f  k  1  n  
                                
                      2           2  2   
             1                  1   1    1
       Dar 0  1  n  1 , de unde rezultă k  k  1  n   k 
             2                  2 2      2
                             1     1 
       Monotonia funcţiei f implică f  k  1  n    k
                         
                             2  2     
       ceea ce încheie inducţia..................................................................................3 puncte
       Fie acum x un număr real arbitrar şi fie k=[x]+1, deci k 1  x  k .
                     1                            1
       Există n  N* astfel încât n  k  x , de unde k  1  x  k  n .
                     2                           2
       Monotonia funcţiei f conduce la concluzia f(x)=k-1=[x] ..............................1 punct
SOLUŢII                            Clasa a X-a

  2. Avem succesiv:
           2 
         Re
                   
                 Re 
                    2 1 z 
          1 z       
                    1  z  1  z 
                           
                            ............................................................ 2 puncte

                    
            2 1  z  Re 2  2 z            2  Re 2 z         
                             
         Re 
                    
            1  z  1  z  1  z  1  z 1  z  z  z z
                                            ............................ 3 puncte


         ................................................................................................................
                                                                        
                                                                    2  Re 2 z
                                                                          
                                                                            2  2 Rez 
                                                                                    1
                                                                   1  z  z  z z 1  2 Rez   z
                                                                                   2


        2 puncte
  3. Perechea de mulţimi (X, Y)  P( A)  P( A) satisface sistemul S1 dacă şi numai dacă X  B, Y  B şi perechea de

   mulţimi (X, Y)  P( A)  P( A) satisface sistemul de ecuaţii S1'                X   Y    unde am notat
                                                      X Y 
                                                             A
                                                                           X’ = X \ B, Y’ = Y \
                                        
   B, A = A \ B. Mai mult, aplicaţia definită prin   X , Y    X \ B, Y \ B  este o bijecţie de la mulţimea soluţiilor lui S 1' ,
      ’


   inversa sa fiind   X , Y    X  B, Y  B  rezultă că sistemele S1 şi S 1' au acelaşi număr de soluţii. 3 puncte.

   Orice soluţie a lui S 1' se obţine alegând arbitrar submulţimea X’ a lui A’ şi punând Y   C A  X  . Această alegere se
             A
   poate face în 2      2 a b moduri, deci sistemul S1 are 2 ab soluţii....................... 2 puncte

   Fiecare soluţie a lui S1 satisface şi S 2 . Reciproc, orice soluţie a lui S 2 satisface un sistem S1 unde drept B poate fi
   aleasă oricare dintre cele C a submulţimi de cardinal b ale lui A. Rezultă că sistemul S 2 are C a  2 a b soluţii. 2
                  b                                  b


   puncte
SOLUŢII                       Clasa a X-a

     4. Putem scrie
       0  8 sin Asin B sin C  1  4cos A  B   cos A  B cosC  1 
                                                 ....................3 puncte
        4 cos A  B cosC  4 cos2 C  1
       4 cos A  B cos C  4 cos 2 C  1  2 cos C  cos A  B   sin 2  A  B  .........2 puncte
                                           2


                            1
       Deci sin( A  B)  0 şi cosC   , de unde rezultă că măsurile unghiurilor A, B, C,
                            2
                     2
       sunt respectiv , şi       .........................................................................2 puncte
                6 6     3
SOLUŢII                               Clasa a XII-a

Probl. 1.
Face schimbarea x→-x. .............................................................................................1 pct.
     a    1
2 I  2
    0   x   x 2 n 
        2
              dx ........................................................................................1 pct.
      1   1
       1
              1       a     1
a>1, I   a            dx  1
       0          
          1  x 2 1  x 2n    a        
                      1  x 2 1  x 2n     
                               dx ................................................1 pct
                 1
                 1
Arată că lim lim  a            dx  0 .................................................................1 pct.
                   
      n a  0 1  x 2 1  x 2 n         
 a     1        1    1           a      1
a 1  x 2 1  x 2n 
 1           dx  1
               a   x   x
                1  2
                    1    2n
                          dx  
                           1 1  x 1  x 2n dx
                                    2


    a 1
I 2   2 n dx  0 .....................................................................................................1 pct.
    1 x

    1   1      
I1          dx  (cu justificare) .......................................................................2 pct.
    0   x
     1    2n
           4
Probl. 2.
                        e as  t

a) f (t )  e 0
         ta
            t
              e   as     e ta   1 e at  1    1  1 e ta   1 1  e ta   1 şi completări
                   ds  e 
                     
                      ta
                        a
                                                                4 pct.
                    0      a     a   a a      a       a
                          e ta  1    1 e ta
   ia b  0  f t   e ta  e as ds  e ta 
                t
b)                         a a         e necesar ca a  0 + completări.          3 pct.
                0
                                  a a
SOLUŢII                     Clasa a XII-a

 Probl. 3.
 a) Fie m  N , p  m   p, m  1  k , e  Z a.i. kp  lm  1 ................................1 pct.                    x
 Fie y  x lm  y  x1kr  x x p  xN , y  N …………………………………. 2 pct.
 Arată că yp = 1 rezultă ord y = p        ……………………………… 1 pct
                                       n

    Daca G ciclic, G  g si p G  n  ord  g   x  g
                        not
 b)                                     p
                                         are ordinul p ……….1 pct
 Daca G  ciclic, pre sup unem ca afirmatia din enunt este ade var ata G cu p G1  G . Fie g  G \  
                                                    1
 arbitrar si H  g , folo sin d ip. de ind.  x  G cu ord x   1
                                    ……………… 1 pct

 Dacă p X | H | atunci în grupul factor G / H al cărui ordin se divide cu p şi verifică | G / H| < |G| există xH cu ord(x
 H) = p. Deci xp aparţine H şi p X | H | conform punctului a) există atunci y aparţine lui G cu ord(y) = p
     ……………………………………………………… 1 p

 Problema 4.
 Observă că x=0 e soluţie  ……………………………………………………………… 1 p
 Observă că     si     polinoame prime int re ele ………………………….. 1 p
           2      3


 Scrie                  1
         2          3
                           ………………………………………………. 2 p
 Scrie  A   I    A   A   I    A  I 5
           2          3
                            ………………………………………. 1 p
 Justifică că x = 0    ……………………………………………………………………… 2 p
LISTA REZULTATE        Clasa a V-a
 Nr.                                       Sub.  Sub.  Sub.
 Crt.  Numele si prenumele  Scoala                  Judetul  1   2    3   Total
  1   IACOB IVONA      ŞC. CU CLS. I-VIII NR. 22         TM     7    7   7   21
  2   IOCŞA VALERIU     COLEGIUL NAŢIONAL C D. LOGA        TM     7    7   7   21
  3   LAZĂR SILVIU     ŞC. CU CLS. I-VIII NR 9 RESIŢA       CS     7    7   7   21
  4   VLAZAN SABINA     LIC.PEDAGOGIC"C.SYLVA"           TM     6    7   7   20
  5   BOSUN ADELA      COLEGIUL NAŢIONAL BĂNĂŢEAN         TM     7   4,5   7  18,5
  6   ŢUNEA MARIUS     ŞC. CU CLS. I-VIII NR 6 RESIŢA       CS     7    4   7   18
  7   AGHESCU MONICA    ŞC. CU CLS. I-VIII NR 2 RESIŢA       CS     6    4   5   15
  8   ŢEUDAN ADINA     ŞC. CU CLS. I-VIII NR 2 RESIŢA       CS     7    1   5   13
  9   CIOBA CĂTĂLIN     LICEUL PEDAGOGIC"D.TICHINDEAL",ARAD    AR     5    0   7   12
                ŞCOALA GENERALĂ NR 4 "IOAN
     ROZA ANDREI                           AR
  10             SLAVICI",ARAD                     0   4    7   11
                COLEGIUL
     PIPIŞ RAUL                           HD
  11             ECONOMIC"E.GOJDU"HUNEDOARA              6   0    4   10
  12  ARDELEAN ANDREI    COLEGIUL NAŢIONAL "I.C.BRĂTIANU" HAŢEG  HD     4   1   4,5   9,5
  13  BUBATU LUIZA     COLEGIUL NAŢIONAL "A VLAICU" ORĂŞTIE   HD     4   0    3    7
  14  DASCĂL CRINA     LIC TEORETIC "MV",CHIŞINEU-CRIŞ      AR     0   0    7    7
  15  SANDRU ALEXANDRA   COL.NAT.C.D.LOGA             TM     2   0    5    7
  16  MILEA NICOLAE     ŞC. GEN. "DR. A. VLAD" ORĂŞTIE      HD     5   1    0    6
  17  DRĂGHICI LIVIA    ŞC. CU CLS. I-VIII NR 2 RESIŢA      CS     0   0   3,5   3,5
  18  ŞIMAN NOEMI      LICEUL PEDAGOGIC"D.TICHINDEAL",ARAD    AR     2   0    0    2
  19  TRENDLER ALEXANDRU  LICEUL PEDAGOGIC"D.TICHINDEAL",ARAD    AR     2   0    0    2
  20  NEGHIU ANCA      ŞC. GEN. "DOMINIC STANCA" ORĂŞTIE     HD     0   0    1    1
LISTA REZULTATE        Clasa a VI-a
 Nr.                                  Judetu  Sub.  Sub.  Sub  Sub
 Crt.  Numele si prenumele  Scoala                  l    1   2   .3   .4   Total
  1   NEAGOE SORIN      ŞC. CU CLS. I-VIII NR.16          TM    7   7   7   6   27
     TATULEA CODREAN
                COLEGIUL NAŢIONAL "I.C.BRĂTIANU" HAŢEG  HD
  2  MARIA                                   7    5   7   6   25
  3  NEAMŢU ADRIANA     COLEGIUL NAŢIONAL MOISE NICOARĂ ARAD   AR    7    7   7   3   24
  4  NESIU RADU       SC.CU CLS.I-VIII NR.19          TM    7    6   4   4   21
  5  VARGA ANDREI      ŞC.GEN."I. G. DUCA" PETROŞANI       HD    7    5   7   2   21
  6  NICULESCU VLAD     ŞC.GEN."I. G. DUCA" PETROŞANI       HD    7   6,5   4   3  20,5
                COLEGIUL NAŢIONAL ELENA GHIBA-BIRTA
     POP AELIUS                            AR
  7              ARAD                        7    5   4   4   20
  8  ILCA ŞERBAN      ŞCOALA NR. 7 TM.             TM    7    5   4   3   19
  9  RIVIS MARIO      LIC.T."N.LENAU"              TM    7    5   3   4   19
  10  SIMA SERGIU      ŞCOALA GENERALĂ NR 5 ARAD         AR    7    5   4   3   19
  11  STOICĂNESCU GELU    LIC. TRAIAN DODA CARANSEBEŞ        CS    7    5   4   2   18
  12  POPA ANDREEA      LIC. TRAIAN DODA CARANSEBEŞ        CS    7    0   6   4   17
  13  IGELSKY MANUELA    COLEGIUL NAŢIONAL "DECEBAL" DEVA     HD    7    2   4   3   16
  14  CRISAN AMALIA     ŞC. GEN. "DR. A. VLAD" ORĂŞTIE      HD    6    2   4   3   15
  15  GUGA ROSIAN CALIN   SC.GEN."OVID DENSUSIANU" HATEG      HD    3    5   4   3   15
  16  NEGRILĂ ALINA     COLEGIUL NAŢIONAL MOISE NICOARĂ ARAD   AR    7    2   4   2   15
                ŞCOALA GENERALĂ NR 4 "IOAN
     JIVAN ANDRA                           AR
  17              SLAVICI",ARAD                    7    2   2   3   14
  18  MOŢ IOANA MIHAELA   ŞC. CU CLS. I-VIII NR 6 RESIŢA      CS    7    0   4   3   14
  19  COMAN BEATRICE     ŞC. CU CLS. I-VIII NR. 6         TM    7    1   4   0   12
  20  NASTA LAURA      G. S. OTELU ROSU             CS    7    0   2   2   11
  21  FLOREA IULIANA     ŞC. CU CLS. I-VIII NR 8 RESIŢA      CS    4    1   2   3   10
  22  MEŞTER AMALIA     ŞC. CU CLS. I-VIII NR 2 RESIŢA      CS    7    1   2   0   10
LISTA REZULTATE        Clasa a VII-a
 Nr.                                     Sub.  Sub.  Sub.  Sub.
 Crt.  Numele si prenumele  Scoala                Judetul  1   2   3   4    Total
  1  SEMENESCU ANCA    LIC. PED CARANSEBEŞ           CS     7   5   7   3,5  22,5
                COLEGIUL NAŢIONAL MOISE NICOARĂ
     FRENŢ SIMON                         AR
  2             ARAD                        7  6,5  4,5   3    21
     BESLEAGA
                COLEGIUL NAŢIONAL "DECEBAL" DEVA    HD
  3  ANAMARIA                                 7   7   2   3    19
  4  GURALIUC STEFAN    COLEGIUL NAŢIONAL "DECEBAL" DEVA    HD     7   4  3,5   3   17,5
  5  NEAGU FRUJINA     ŞC. CU CLS. I-VIII NR. 22       TM     3   6  6,5   1   16,5
                COLEGIUL NAŢIONAL MOISE NICOARĂ
     BRAN DIANA                          AR
  6             ARAD                       4,5  1,5   7   3    16
  7  STOICA ANDREEA    ŞC. GEN. "DR. A. VLAD" ORĂŞTIE     HD     4  0,5   7   4   15,5
     SILBERBERG
                ŞC. CU CLS. I-VIII NR. 22       TM
  8  ALFRED                                  4  3,5   7   0,5   15
                COLEGIUL NAŢIONAL MOISE NICOARĂ
     SAVULOV TULIA                        AR
   9             ARAD                        1   2  3,5    7  13,5
  10  ŞTEF GIULIA      ŞCOALA NR. 7 TM.            TM    1,5   7   0    3  11,5
  11  MIU PAUL       LIC.PEDAGOGIC"C.SYLVA"         TM     1  2,5  6,5   0,5  10,5
     GĂVRUŢĂ
                LICEUL PEDAGOGIC"D.TICHINDEAL",ARAD  AR
  12  ALEXANDRU                                7   0   3   0    10
  13  COMAN ADRIAN     ŞC. CU CLS. I-VIII NR. 22       TM     3   2  3,5   0   8,5
                COLEGIUL NAŢIONAL MOISE NICOARĂ
     VIŞĂOAN LAURA                        AR
  14             ARAD                       2,5   0   5    0   7,5
  15  SMEU TUDOR      SC. GEN. "ANDREI SAGUNA" DEVA     HD     3  1,5   1    1   6,5
  16  UŢĂ ROBERT      G. S. IND. MOLDOVA NOUA        CS     1   2   2   1,5   6,5
  17  IDITA SEBASTIAN    "AVRAM STANCA" PETROSANI        HD     0  0,5  4,5   0,5   5,5
  18  MOCANU IOANA     LIC. TRAIAN DODA CARANSEBEŞ      CS     1   2   2   0,5   5,5
  19  SZABO CRISTIAN    LIC. TRAIAN DODA CARANSEBEŞ      CS     3   0   0   1,5   4,5
                LIC TEORETIC „DIACONOVICI-TIETZ”
     ENCIU ŞANDRA                         CS
  20             REŞIŢA                       3   0   0   0,5   3,5
  21  MOLDOVAN IOANA    SC. GEN "H.C.C." BAIA DE CRIS     HD     1  0,5   0   0,5    2
 LISTA REZULTATE         Clasa a VIII-a
Nr.                                         Sub.  Sub.  Sub.  Sub.
                          Scoala
Crt.  Numele si prenumele                         Judetul  1    2    3   4   Total
  1  DRĂGĂNESCU ALINA       ŞC. CU CLS. I-VIII NR. 22        TM     6    4   7   3   20
  2  ŢOCIU LAURA          ŞCOALA GENERALĂ NR 5 ARAD        AR     2    4   5   5   16
  3  DE SABATA CARLA        ŞC. CU CLS. I-VIII NR. 22        TM     1    5   6   2   14
  4  DOBRIŞAN ANDREI        ŞCOALA CU CLASELE I-VIII NR.16     TM     3    3   6   2   14
  5  PAULIS BOGDAN         SC. CU CLS.I-VIII NR.4, LUGOJ      TM     3    4   5   1   13
  6  NENU ANDA           ŞC.GEN."I. G. DUCA" PETROŞANI      HD    1,5    2   7   1  11,5
  7  VĂRŞĂNDAN LAURA        ŞCOALA GENERALĂ NR 4 "IOAN SLAVICI"   AR     1    3   6   1   11
  8  COCOCEANU OANA        SC CU CLS. I-VIII NR 1 OTELU ROSU    CS     1    6   2   1   10
  9  LEONTIUC IOANA        SC.CU CLS.I-VIII NR.26         TM     0    4   5   1   10
 10  STANESCU ANA MARIA      SC.GEN, M.SANTINBREANU BRAD       HD    4,5   1,5   2   2   10
                   COLEGIUL NAŢIONAL MOISE NICOARĂ
    GHIŢĂ VLAD                              AR
 11                 ARAD                        1    4   2   2    9
 12  MARIAN MIHAIL         COLEGIUL NAŢIONAL "DECEBAL" DEVA    HD     0    4   4   1    9
 13  MEŞTER SERGIU         ŞC. CU CLS. I-VIII NR 2 RESIŢA     CS     1   3,5   2   2   8,5
 14  GALESCU DAN          LIC. TRAIAN DODA CARANSEBEŞ      CS     3    3   1   1    8
 15  MAGDA ANDRADA         ŞCOALA GENERALA NR.2 ARAD       AR     1    2   4   1    8
 16  STERN VLAD          ŞCOALA GENERALĂ NR. 3 LUPENI      HD     1    1   4   2    8
 17  ZAMFIR CRISTIAN        LIC. TRAIAN DODA CARANSEBEŞ      CS     1    4   1   2    8
 18  DIMCEA CRISTIAN        LIC „HERCULES” B. HERCULANE      CS     1    4   0   2    7
    PLOSCARIU-CISMAŞ LAVINIA
                   COLEGIUL NAŢIONAL "DECEBAL" DEVA    HD
 19  DANIELA                                     1    3   1   1    6
 20  ŞTEFAN DIANA         COLEGIUL NAŢIONAL "DECEBAL" DEVA    HD    2,5    1   0   2   5,5
 21  FAZEKAS LEVENTE        LICEUL TEORETIC VASILE GOLDIŞ ARAD   AR     1   2,5   0   1   4,5
LISTA REZULTATE       Clasa a IX-a
Nr.                                      Sub.  Sub.  Sub.  Sub.
Crt.  Numele si prenumele  Scoala                 Judetul  1    2    3    4    Total
 1  LASCU DIANA      LICEUL GRIGORE MOISIL          TM     3    7    7    3   20
 2  STĂNILOIU OVIDIU   LT BOCŞA                 CS     0   6,5   5,5    7   19
 3  AVRAMESCU ANDREI   LICEUL GRIGORE MOISIL          TM     2   5,5    7    2  16,5
 4  GRUICIN IASMINA    COLEGIUL NAŢIONAL BĂNĂŢEAN        TM    1,5    4    7  3,25  15,75
 5  LUPU VLAD       G. S. OTELU ROSU             CS     0    7    7  0,75  14,75
 6  MILCU ROXANA     LIC. PED CARANSEBEŞ           CS     2    7    3    2   14
               COLEGIUL NATIONAL ELENA GHIBA-BIRTA
    BONCA ADELINE                         AR
 7             ARAD                        3,5    2    7   0   12,5
 8  BOCIU ALEXANDRU    COLEGIUL NAŢIONAL C D. LOGA       TM      2   5,5    3  1,5    12
 9  LASCU ANDREI     COLEGIUL NATIONAL MOISE NICOARA ARAD  AR      0    3    7   1    11
 10  COSMA TEODORA     COLEGIUL NAŢIONAL "DECEBAL" DEVA    HD      0   3,5    7   0   10,5
 11  DE SABATA GIULIANO  LICEUL GRIGORE MOISIL          TM      2   4,5   2,5   1    10
 12  MICULA ADINA     COLEGIUL NATIONAL MOISE NICOARA ARAD  AR      0   6,5    2   1   9,5
 13  VLAD ADINA      COLEGIUL NATIONAL MOISE NICOARA ARAD  AR     1,5    4   2,5  1,5   9,5
 14  GLINŢĂ ANDA      LICEUL TEORETIC LUPENI         HD      0   5,5    2  1,5    9
 15  FILIP LAURIAN     COLEGIUL NATIONAL MOISE NICOARA ARAD  AR     0,5    6    1   1   8,5
 16  COTORAN FLORIN    LIC TEORETIC „TRAIAN VUIA” REŞIŢA    CS      0    7   0,5  0,75   8,25
    IONAŞCU MARIAN
               LIC TEORETIC „TRAIAN VUIA” REŞIŢA    CS
 17  EMANUEL                                  1   2,5   1,5  0,75   5,75
 18  COTOCEA ANCA     COLEGIUL NAŢIONAL "AVRAM IANCU" BRAD  HD      1    2   1,5   1   5,5
 19  ULARU DANA      COLEGIUL NAŢIONAL BĂNĂŢEAN       TM    0,25    2    0   1   3,25
LISTA REZULTATE        Clasa a X-a
Nr.                                  Judetu  Sub  Sub.  Sub.  Sub  Tota
Crt.  Numele si prenumele  Scoala                 l    .1   2   3   .4   l
 1   BĂLTEAN-LUGOJAN RADU  COLEGIUL NATIONAL MOISE NICOARA ARAD   AR    4   7   6   3   20
 2   FRENŢ LIGIA MARIA   COLEGIUL NATIONAL MOISE NICOARA ARAD   AR    2   7   7   2   18
 3   BACI SONIA       COLEGIUL NAŢIONAL "AVRAM IANCU" BRAD   HD    1   6   7   3   17
 4   ZĂHOI ADRIAN      COLEGIUL NAŢIONAL BĂNĂŢEAN        TM    2   6   6   2   16
 5   PÎRVU CĂTĂLIN     G. S. IND. MOLDOVA NOUA          CS    2   6   5   1   14
 6   BELEIU LIA ANDREEA   LICEUL TEORETIC LUPENI          HD    2   7   3   0   12
 7   GHIŢĂ OANA       LICEUL GRIGORE MOISIL           TM    2   7   2   1   12
 8   UNGURAS DRAGOS     G. S. OTELU ROSU             CS    2   7   1   2   12
 9   COSTIN RADU FLORIN   COLEGIUL NAŢIONAL BĂNĂŢEAN        TM    0   6   4   1   11
    HORIN ALEXANDRU
               COLEGIUL NATIONAL MOISE NICOARA ARAD   AR
 10  SEVER                                   2   1   6   2   11
 11  BABAITA ANDREEA    LICEUL PEDAGOGIC "CARMEN SYLVA"     TM    2   7   0   1   10
 12  GURGU ANTON CAIUS   LIC. PED CARANSEBEŞ           CS    2   7   0   1   10
 13  KOVACS LAVINIA     COLEGIUL NAŢIONAL C D. LOGA       TM    3   1   5   1   10
 14  LARION OCTAVIAN    COLEGIUL NATIONAL”C.BREDICEANU”,LUGOJ  TM    1   6   2   1   10
    BUREŢEA VALENTN
               COLEGIUL NATIONAL MOISE NICOARA ARAD   AR
 15  GEORGE                                  0   6   0   2   8
               COLEGIUL NAŢIONAL "IANCU DE
    DRAGA ANDREI                          HD
 16              HUNEDOARA"                     1   6   0   1   8
               LICEUL TEORETIC "MIHAI EMINESCU"
    DANCIU NICOLAE                         HD
 17              PETROŞANI                     0   6   0   1   7
 18  DUMULESC SEBASTIAN   COLEGIUL NATIONAL MOISE NICOARA ARAD   AR    3   1   2   1   7
               COLEGIUL NAŢIONAL "IANCU DE
    SAVA DANIEL FLORIN                       HD
 19              HUNEDOARA"                     0   3   0   1   4
 20  GURGU IOANA      LIC. TRAIAN DODA CARANSEBEŞ       CS    1   1   0   0   2
 21  BIRAU GEORGIANA    LIC TEORETIC „TRAIAN LALESCU” REŞIŢA   CS    0   0   0   1   1
 22  GAVRILIU ELENA     LIC. TRAIAN DODA CARANSEBEŞ       CS    0   0   0   1   1
LISTA REZULTATE          Clasa a XI-a
                                          Sub.  Sub.  Sub.  Sub.
Nr. Crt.  Numele si prenumele  Scoala                  Judetul  1   2   3   4   Total
  1   PAŞCA LUCIAN     COLEGIUL NAŢIONAL C D. LOGA        TM     7   3   5   6   21
      MOLDOVEAN
                 LICEUL GRIGORE MOISIL           TM
  2   BOGDAN                                   7   4,5  2,5   0   14
  3   PALIŢĂ FLORIAN    LICEUL DE INFORMATICĂ PETROŞANI      HD     7    2   3   0   12
  4   IOVESCU DANA     COLEGIUL NATIONAL “C.BREDICEANU”,LUGOJ  TM     7    2   2   0   11
                 LICEUL TEORETIC "MIHAI EMINESCU"
      DEAC IRINA                           HD
  5              PETROŞANI                      7   2   1,5   0  10,5
                 COLEGIUL NATIONAL ELENA GHIBA-BIRTA
      BÎRZA ROMINA                          AR
  6              ARAD                        2,5  5,5   2   0   10
  7   CRAINIC ANDA     COLEGIUL NATIONAL MOISE NICOARA ARAD   AR     7   2   1   0   10
  8   POPOVICI DORU     LIC TEORETIC „TRAIAN LALESCU” REŞIŢA   CS     6  0,5  2,5   1   10
  9   IACOB ALEXANDRA    LIC. TRAIAN DODA CARANSEBEŞ        CS     7  0,5   2   0   9,5
  10   LASC ANCA       COLEGIUL NATIONAL MOISE NICOARA ARAD   AR    2,5   2   5   0   9,5
  11   BADERCA SILVIU    LIC TEORETIC „TRAIAN VUIA” REŞIŢA     CS     7   0   2   0    9
      BLAJ BOGDAN
                 COLEGIUL NATIONAL “C.BREDICEANU”,LUGOJ  TM
  12   ANDREI                                   7   2   0   0    9
  13   PAPIU ALEXANDRU    COLEGIUL NATIONAL MOISE NICOARA ARAD   AR     7   0   2   0    9
  14   OTEŞTEANU CORIN    LICEUL GRIGORE MOISIL           TM    6,5   2   0   0   8,5
  15   ZSERAI FLAVIA     G. S. IND. MOLDOVA NOUA          CS    5,5  0,5   2   0    8
  16   PANDA CRISTIAN    COLEGIUL NATIONAL MOISE NICOARA ARAD   AR     3   2  2,5   0   7,5
                 LICEUL TEORETIC "MIHAI EMINESCU"
      POPU ALEXANDRA                         HD
  17              PETROŞANI                       2  2,5   2   0   6,5
  18   HEGER VLAD      COLEGIUL NAŢIONAL "DECEBAL" DEVA     HD    0,5  2,5   2   0    5
  19   ISTODOR COSMIN    G. S. OTELU ROSU             CS     1  0,5  2,5   0    4
 LISTA REZULTATE       Clasa a XII-a
Nr.                                        Sub.  Sub.  Sub.  Sub.
Crt.  Numele si prenumele  Scoala                   Judetul  1   2   3   4   Total
 1   DURA ALEXANDRU    LICEUL GRIGORE MOISIL            TM     6   7   4   0   17

    AMBRUS ADRIAN     COLEGIUL NATIONA ELENA GHIBA-BIRTA ARAD   AR
 2                                        3,5   7   4   2  16,5
 3  BUCUR GABRIEL     COLEGIUL NATIONAL MOISE NICOARA ARAD    AR    1,5   7  5,5   1   15
 4  OPRIŞA CIPRIAN    COLEGIUL NAŢIONAL "AVRAM IANCU" BRAD    HD     5  5,5  3,5   0   14
               COLEGIUL NAŢIONAL DE INFORMATICĂ
    BABA MIHAI                            HD
 5             "TRAIAN LALESCU" HUNEDOARA               3   6   2,5  1,5   13
               COLEGIUL NATIONAL ELENA GHIBA-BIRTA
    BOGOSEL BENIAMIN                         AR
 6              ARAD                         3,5   4   4  1,5   13
 7   MÂRAN ANDRADA     G. S. IND. MOLDOVA NOUA           CS     2   6   2   1   11
 8   MICLEA MARIUS     COLEGIUL NATIONAL”C.BREDICEANU”,LUGOJ    TM     4   4   2   0   10
 9   BUTOIANU DANIEL    COLEGIUL ECONOMIC "F. SENITI", TIMISOARA  TM     0  5,5   2  1,5   9
 10  POROBIC ISMET     COLEGIUL NAŢIONAL C D. LOGA         TM    1,5   7  0,5   0   9
 11  DĂNESCU IULIA     COLEGIUL NAŢIONAL "A VLAICU" ORĂŞTIE    HD    0,5  5,5  0,5   1  7,5
 12  PANDA CORINA     COLEGIUL NATIONAL MOISE NICOARA ARAD    AR     2   1  3,5   0  6,5
 13  ZĂVADĂ BOGDAN     LICEUL GRIGORE MOISIL            TM     0  3,5   1   1  5,5
 14  CUCU SILVIU      LIC TEORETIC „TRAIAN VUIA” REŞIŢA      CS    1,5   2   0   1  4,5
               LICEUL TEORETIC "MIHAI EMINESCU"
    ENACHE VERONICA                          HD
 15             PETROŞANI                       0,5  2,5  0,5  0,5   4
 16  TODEA ROBERT     LICEUL GRIGORE MOISIL            TM     2  0,5  1,5   0   4
 17  GRAMA MĂDĂLINA    LT BOCŞA                  CS    0,5   2  0,5  0,5  3,5
               LICEUL TEORETIC "MIHAI EMINESCU"
    IONIŢĂ MARCELA                          HD
 18             PETROŞANI                       0,5  2,5  0,5   0  3,5
 19  PARASCHIVU ANDREEA  LIC TEORETIC „TRAIAN VUIA” REŞIŢA      CS     1   1  0,5   1  3,5
 20  CEAUŞU IOANA     LIC. TRAIAN DODA CARANSEBEŞ         CS     0   2  0,5  0,5   3
    LAZEA-POSTELNICU
               COLEGIUL NATIONAL MOISE NICOARA ARAD    AR
 21  RAZVAN                                    0   0,5  0,5   1    2

								
To top