Standaard template voor BBS documenten versie 1.2 / Word 6.0, juni by Go16d1EG

VIEWS: 0 PAGES: 5

									BIJLAGE 1 VAN PROCEDURE OPROEPEN EN REGISTREREN GECONSIGNEERDEN 02.05.1075

Belanghebbende als er een onvolkomenheid staat in deze lijst meld u dat dan via E-mail naar henk.beumers@shell.com zo kan deze lijst up to date blijven.
                 RCT     RDU  RHP   ROM      REU    RBO     RWH    CPVC  CMN  CRP   CMO    COD     CMR/2 Bundel
                                                           (CVP)  CLFD  (CMR 1/3)       COD/ABC- igingsp
                                                                              terrein   s
Stellingen             1      2   1    1&2      1      2      2    2   2    2    2     2      2     2
Isolatie              1      2   1    1&2      1      2      2    2   2    2    2     2      2     2
Wektuigkundig           1,2     1   1,2  1,2, 3, 4, 5,   2    1,2,3,5,6  1,2,3,5,6  1   1    1    1     1
                                 6
Grondwerkzaamheden         1,2    1,2,3  1    1,2,3     1,3   1,2,3,   1,2,3,   1,2   1,2  1,2    1,2    2,3
Bereddering             1      1   1     1      1     1      1     1    1   1     1     1      1     1
Leaksealing             2      2   2     2      2     2      2     2    2   2     2     2
E+I werkzaamhdn           1      1   1     1      1     1      1     1    1   1     1     1
Vacuümwagen/Cleaning        1      1   1     1      1     1      1     1    1   1     1     1      1     1
Transport kranen          1      1   1     1      1     1      1     1    1   1     1     1
Computers             1,3     1   1     1     1,4,5,6  1,3,7    1,3,7   1,9  1,2,9  1,4    1     1
Liften               1      1   1                 1      1     1    2   1     1     1
Airco's A-07071           1      1   1     1      1     1,2     1,2    1    1   1     1     1
Inpaklijn TR-rubber / CPO                                           1    1        1
Mobiele compressoren        1      1   1     1      1     1      1     1    1   1     1     1
Verhuur tractoren                                               1    1   1     1     1
Tijdelijke verlichting       1      1   1     1      1     1      1     1    1   1     1     1
Vorkheftrucks                                                              1
Balen persen                                                              1
Schoonmaakwzh op plant       1      1   1     1      1     1      1     1   1    1     1     1
Oilbooms                             1
Duiker/assistentie                        1      1
Slangen                             1,2
Reinigen                             1                                                   3
Bestrating                   1                    1      1
Vuurvast fornuizen         1
Hydraulische afsluiters       1                          1      1
Gasturbines             1         1
Conservering                  1   1
Laadarmen                                   1
Ketelreparaties                 1
Deasbesteren                  1
Brandstof              1      1   1     1      1     1      1     1   1    1    1     1
Mobiele pompen           1      1   1     1      1     1      1     1   1    1    1     1


Filenaam: 31d0473f-6076-4f59-9a99-aeb8aa0caf37.doc                                                   Blad 1 van 5
BIJLAGE 1 VAN PROCEDURE OPROEPEN EN REGISTREREN GECONSIGNEERDEN 02.05.1075
Personen vervoer (TAXI)       1      1  1    1     1     1     1     1     1     1     1     1
Gereedschappen,           1      1  1    1     1     1     1     1     1     1     1     1
persoonlijke
beschermingsmiddelen
Belanghebbende als er een onvolkomenheid staat in deze lijst meld u dat dan via E-mail naar henk.beumers@shell.com zo kan deze lijst up to date blijven.
Filenaam: 31d0473f-6076-4f59-9a99-aeb8aa0caf37.doc                                                   Blad 2 van 5
 BIJLAGE 1 VAN PROCEDURE OPROEPEN EN REGISTREREN GECONSIGNEERDEN 02.05.1075


                      Overzicht aannemers
Werkzaamheden            Nr. Firmanaam              Telefoon- /
                                      semafoonnummer
Stellingen en isolatie        1 Fa. SGB Cleton Pernis
                    consignatiedienst          06-13131740
                    Calamiteiten telefoon management
                    team SGB ( Bij            06-21501721
                    brand,explosie,ongevallen)

Stellingen en isolatie        2 BIS Industrial Services
                    Calamiteitendienst          06-20295401

                     Isolatie Koos Ooms         06-53756713
                     Steigerbouw Piet Snoeren      06-22525896

Werktuigkundig            1 Storm ( flensmonteurs)
                    J.Pimentel              06-51394859
                    N.Gommes               06-51394860
                   2 Imtech Pernis calamiteiten KLMN,   010-4900400.
                    DEG, incl. waterkant RSP (
                    RWZ,CWZ, SARU ) en Europoort.
                   3 Imtech Moerdijk
                    Marius Valentijn           06-27856167
                    Louis Jochems            06-27856187
                   4 Cofely West calamiteit ABC terrein  078-6777777.
                    RHP, RCT en RSP sectie 1 – 3.
                   5 Verwater (vijzelen tanks)      010-4385805
                                      010-4173738
                    Projectleider.            06-21813573
                    KAM                 06-46408099
                   6 De Jonge (laadarmen)         06-52742684 en 06-
                                      51816920
Grondwerkzaamheden          1 Imtech, Pernis en Europoort Kees v  06-27856185 of 010-
                    Kralingen              4900400.
Civiel , Grondwerkzaamheden     2 Imtech Moerdijk.
en Mobiele pompen           Harry de Ron             06-27856171
                   3 Verwater ( tanks)          0186-691130
                                      0186-662543
                   1 Arnicon Ecoloss           Tel dag 010-4162500
Bereddering bij milieu incident                       BGG 06-53764010 of 06-
ZIE HIERONDER                                31172055
De formele opdracht/startfax                        Kantoor 010-2582350
dient in het vervolg echter te                       FAX: 010-2582325
worden gericht aan:                             Lichtenauerlaan
                                      100
Arcadis Nederland B.V.
                                      3062 ME ROTTERDAM
t.a.v. dhr. R.M. Wolters
E-mail:                                   010 - 2532 222
Ronald.wolters@arcadis.nl                          Fax: 010 - 2532 194
Leaksealing (lekafdichting)     1 Fa. Furmanite          010-7420940
E+ I werkzaamheden          1 Imtech Pernis KLMN; DEG en RWZ, 010-4900400
                    CWZ en SARU RSP en Europoort.Filenaam: 31d0473f-6076-4f59-9a99-aeb8aa0caf37.doc                     Blad 3 van 5
 BIJLAGE 1 VAN PROCEDURE OPROEPEN EN REGISTREREN GECONSIGNEERDEN 02.05.1075


                      Overzicht aannemers
Werkzaamheden            Nr. Firmanaam              Telefoon- /
                                      semafoonnummer
                   2 Imtech Moerdijk           0118-444444
                   3 Cofely calamiteit ABC terrein RHP,  06-10692362 of 010-
                    RCT en RSP sectie 1 – 3.       2831200
Industriele Cleaning en Waste    1 Induserve
                    Pernis               010-4900130
                    Moerdijk              0168-329180
Transportkranen           1 Fa. Mammoet             06-51279227
Computers              1 Fa. Honeywell            020-2015433 contract
                                      nummer 201500
                   2 Fa. Emerson Process Management    070-4316666
                    (DCS syst.)
                   3 Fa. Foxboro             010-4421111
                   4 Enraf Nonius             06-65413421
                   5 Verlading: Ned Haarlem        023-5189314
                   6 HP Granada              Via TAIE/2
                   7 Fa. Thijssen IT           0318-558855 (VAX
                                      Pross2 systeem K44)
                   8 Fa. Siemens (PLC)          070-3333050
                                      070-3333051
                   9  Fa. Imtech (TASS systeem)     06-57574511
Liften                1  Fa. Schindler           0900-7900900
                   2  Thyssenkrupp            0800-2473650
Airco's A-0701 /HVAC         1  Wolter & Dros ( koeltechnisch,   010-2454210
                     luchtbehandelings en
                     verwarmingsinstallaties)

Inpaklijn TR-rubber / CPO      1 Fa. PPT (alleen in DD)        0162-522402
                                      0162-521170
Gereedschappen, Persoonlijke     1 Z-Services              06-10705848
beschermingsmiddelen,
keuring van arbeidsmiddelen
en Mobiele compressoren
Verhuur tractoren          1 Fa. Hoek               0181-661211
Tijdelijke verlichting        1 2Rent                06-53151637
Vorkheftrucks            1 Fa. Peineman             06-53206274
                                      010-2955020
Balen persen             1 Fa. Hydrocare            0411-651951
                                      0411-651227
Oilbooms               1  Fa. de Wit             010-4355672
Duiker / Assistentie         1  Fa. Smit              010-4291233
Slangen               1  Fa. Deltaflex           via HTW consignatie
                   2  Econosto              via HTW consignatie
Bestrating              1  Fa. Pijnacker           0348-415780
Vuurvast fornuizen          1  Fa. Gouda             0182-591400
Hydraulische afsluiters       1  Fa. Doedijns            0182-302888
                   2  Fa. Hytop             0184-431933
Gasturbines (wet gas         1  Fa. ABB              010-4211552
compressor)
Conservering             1 Fa SGB Cleton Pernis         06-13131740
                    consignatiedienst
                    Calamiteiten telefoon management   06-21501721Filenaam: 31d0473f-6076-4f59-9a99-aeb8aa0caf37.doc                    Blad 4 van 5
 BIJLAGE 1 VAN PROCEDURE OPROEPEN EN REGISTREREN GECONSIGNEERDEN 02.05.1075


                      Overzicht aannemers
Werkzaamheden            Nr. Firmanaam           Telefoon- /
                                   semafoonnummer
                     team SGB ( Bij
                     brand,explosie,ongevallen)

Laadarmen              1 Fa. de Jonge          06-51816920 M.I.V. 01-
                                   06-1999
Ketelreparaties           1 Fa. Stork energie serv.    06-51407201
Brandstoffen             1 Oppeneer.           Tel: 0115-471423
                                   Fax: 0115 472194
                    F. Ongenae           06-10362281
                    B. Dorresteijn         06-10114973
Personenvervoer           1 Eurocaps            tel: 0622200066
Taxi na bezette tijd
REVISIE DATUM : 05-12-2011


Belanghebbende als er een onvolkomenheid staat in deze lijst meld u dat dan via E-mail naar
henk.beumers@shell.com zo kan deze lijst up to date blijven.
Filenaam: 31d0473f-6076-4f59-9a99-aeb8aa0caf37.doc                 Blad 5 van 5

								
To top