MATEMATIK TAHUN 5 by nuefail

VIEWS: 374 PAGES: 7

More Info
									                    MATEMATIK KERTAS 2

                      TAHUN LIMA

ARAHAN

KERTAS UJIAN INI MENGANDUNGI 20 SOALAN SUBJEKTIF. ANDA DIKEHENDAKI MENJAWAP SEMUA SOALAN


      1. Tuliskan 15 234 dalam bentuk perkataan.
                                             1
      2. TAMBAHKAN 68 527 + 5 328 =
                                             1
        3. BUNDARKAN 14 896 kepada ribu yang terdekat.
                                             1

                                    http://myqbank.blogspot.com/
                                                 1
  4. TOLAKKAN 46 345 - 3478
                                      1
 5. Nyatakan nilai digit 5 dalam 56 873.
                                      1
6. Nyatakan pecahan dibawah ini dalam bentuk termudah
                                      2                            http://myqbank.blogspot.com/
                                         2
   2  1
7.   +  =
   3  6
                                 2
8. 624 x 40 =
                                 2
9. Tulis dalam bentuk perkataan
    3
a) 4    ________________________________
    4b) 0.65  _________________________________
                                 2
                        http://myqbank.blogspot.com/
                                     3
10. Lorekkan pecahan setara bagi pecahan berikut
                                         2
11.  6.843 – 2.5 – 1.03
                                         2
12. Nyatakan nilai tempat bagi digit 4 dalam nombor berikut.

a. 5.421 = ___________________________________________

b. 56 450 =____________________________________________
                                         2
                                http://myqbank.blogspot.com/
                                             4
       2 5
13.    2  -
       7 7
                                             2
14.  Nyatakan pecahan berikut dalam bentuk peratus


a.      =


b.  =
                                             2
15. Cerakinkan nombor berikut  56 789 dan bundarkan kepada puluh ribu yang terdekat.
                                             2                                   http://myqbank.blogspot.com/
                                                5
16.
Sebuah kilang menghasilkan 233 708 batang pen biru, 104 001 batang pen hitam dan 60 250
pen merah dalam masa satu minggu.Berapa batang penkah yang dihasilkan oleh kilang itu
dalam masa satu minggu?
                                                3
                 3
17. Lily membeli 60 biji epal.   daripadanya ialah epal merah dan selebihnya ialah epal
                 5
hijau.Berapa biji epal hijaukah yang dibelinya?
                                                3
18. Sebuah pasaraya memesan 53 680 biji telur setiap bulan.Berapa biji telurkah yang dipesan
oleh pasar raya berkenaan dalam masa 4 bulan?
                                                3
                                      http://myqbank.blogspot.com/
                                                   6
19.
    WANG        RM100     RM50    RM10     RM0.50
    JUMLAH        12      5     3       3
   Cari jumlah wang berkenaan?
                                             3
20. Lengkapkan jadual di bawah ini.

    Pecahan         Peratus     Bentuk Termudah
     60                     3
     100                     5
                50%          1
                           2
     25          25%
     100
                                             3                                   http://myqbank.blogspot.com/
                                                7

								
To top