MUAT TURUN BORANG PERMOHONAN by St81vt

VIEWS: 21 PAGES: 5

									    Borang LPKM A1 Pind. 1/78
                  PERMOHONAN UNTUK JAWATAN DI DALAM
               LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA
                        PERINGATAN KEPADA PEMOHON-PEMOHON

1.   Hanya satu salinan borang ini sahaja yang dikehendaki dimajukan kepada Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia. Pemohonan lebih daripada satu
    jawatan hendaklah dibuat dalam borang yang berasingan bagi tiap-tiap jawatan. Satu salinan tiap-tiap sijil atau surat lain hendaklah juga disertakan
    sebagai tanda si pemohon mempunyai kelayakan pelajaran atau lain-lain kelayakan yang dikehendaki.
2.   (i)   Satu akuan penerimaan permohonan akan dihantarkan. Pemohon-pemohon yang dipilih untuk ditemuduga akan diberitahu kemudian dan
        mereka mestilah membawa bersama-sama mereka sijil-sijil serta lain-lain surat yang asal apabila menghadiri temuduga.
    (ii)  Pemohon-pemohon hendaklah mengisikan tarikh surat mereka dan nama jawatan yang dipohonkan di tempat-tempat yang disediakan di muka
        4 serta dengan nama-nama dan alamat-alamat di muka 5. Dua setem berharga 30 sen hendaklah disertakan bersama.
3.   Jika seseorang pemohon ada sedia memegang jawatan Kerajaan, Badan-Badan Berkanun atau Kerajaan Tempatan permohonannya hendaklah
    dihantarkan melalui Ketua Jabatan.
4.   Tuntutan-tuntutan perbelanjaan perjalanan atau lain-lain perbelanjaan berkenaan dengan permohonan ini atau temuduga anda tidak akan dilayani oleh
    Lembaga.
Nama jawatan yang dipohon (dengan Huruf Besar)                                         No. fail jawatan

Nama penuh pemohon (dengan Huruf Besar)                  Nama-nama lain (jika ada) termasuklah nama sebelum kahwin bagi perempuan

Alamat (jika berlaku pertukaran alamat, sila beritahu dengan segera)                        No. Telefon :
                                                          No. Tel. Bimbit:
                                                          Emel :
Tarikh Lahir                              Tempat dilahirkan                  Umur pada hari iklan ditutup

Laki-laki atau perempuan                                       Nyatakan sama ada bujang, sudah kahwin atau janda

Nyatakan jika Warga Negara Malaysia, Rakyat Negeri atau bukan Warga Negara Malaysia                       No. Sijil Kerakyatan

Butir-butir               Nombor                 Tempat dikeluarkan          Warna       Tarikh dikeluarkan
Kad Pengenalan
Keterangan
berkenaan dengan                     BAPA               dan               IBU
Nama

Tempat lahir

No. Sijil Kerakyatan

No. Sijil Kerakyatan Negeri

Bukan Warga Negara Malaysia

No. Telefon

Pengetahuan Bahasa-bahasa                Pertuturan                            Tulisan
atau Loghat-Loghat
Untuk jawatan Kerani, Jurutaip, Jurutrengkas              Kederasan Menaip                 Kederasan Menulis Terengkas
Atau jawatan yang seumpama, nyatakan                            p.s.m.                        p.s.m.

Saya akui bahawa keterangan-keterangan yang diberi di atas dan di sebelah adalah benar dan betul


                                                 Tandatangan pemohon ……………………………………

                                                 Tarikh ………………………………………………………..
            Gambar
                                     2

                                 PENGAJIAN
             KETERANGAN-KETERANGAN BERKENAAN PELAJARAN DI SEKOLAH, DI MAKTAB DAN /
                ATAU DI UNIVERSITI HENDAKLAH DIBERI DI DALAM RUANG DI BAWAH
                  (Jika ruang tidak mencukupi, gunakan kertas-kertas tambahan)

PERINGATAN - Keterangan-keterangan penuh hendaklah diberi untuk membuktikan semua kenyataan di bawah ini. Hanya salinan sijil-sijil sahaja yang patut
dilampirkan untuk mengesahkan kenyataan-kenyataan itu.

                                                 Peperiksaan yang telah lulus
      Nama Sekolah / sekolah-sekolah dan tempatnya              (dengan keputusan-keputusan penuh yang diperolehi bagi
       (beri tarikh-tarikh masuk dan berhenti)                tiap-tiap mata pelajaran dang red bagi peperiksaan
                                                keseluruhannya dan tahun lulus)
  Nama Universiti atau Maktab Pengajian tinggi serta dengan           Ijazah, Diploma atau Kelayakan Profesional dengan Kelas
  mata-mata pelajaran di pelajari (beri tarikh masuk dan berhenti)                 dan tarikh diperolehi
Nyatakan jika mendapat Biasiswa Persekutuan atau Negeri atau sebarang Biasiswa
Beri keterangan-keterangan kegiatan-kegiatan luar semasa di Sekolah dan di Universiti


                                     3
                             PENGALAMAN
                     Jawatan      Majikan dan tempat pekerjaan   Gaji pokok      Tarikh
                                                sebulan    Dari      Hingga

Butir-butir jawatan atau pekerjaan
dahulu dan sekarang (termasuklah
pengalaman siswazah Lanjutan /
latihan dan pekerjaan semenjak
memperolehi ijazah / Diploma)
              Keterangan-keterangan lain yang ada hubungan dengan kelayakan masuk jawatan ini.
Perakuan diri

Masukkan nama dan lain-lain     1.  Nama
keterangan mengenai dua
                     Alamat
orang, selain dari saudara mara
atau majikan-majikan yang         Pekerjaan
dahulu,  yang   benar-benar
                     No. Telefon
mengenali tuan/puan dan yang
akan   memberi    perakuan      Emel
mengenai diri tuan/puan
                   2.  Nama
                     Alamat
                     Pekerjaan
                     No Telefon
                     Emel

Butir-butir jika menjadi Ahli
sebarang Kelab, Pertubuhan
atau Persatuan


                                 4
Telefon : 03-92822235                                  Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia
                                            Peti Surat 10887
Bilangan Pejabat ini : …………………….......                         50728 Kuala Lumpur


                                            ………………………………. 20 ………
Dengan ini dimaklumkan iaitu surat tuan / puan bertarikh ………………………………………, telah selamat diterima serta mendapat perhatian.                                 Daripada :

                                        Ketua Pengarah
                                        Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia
                                        Peti Surat 10887
                                        50728 KUALA LUMPUR
                             Potong di sini 
Telefon : 03-92822235                                  Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia
                                            Peti Surat 10887
Bilangan Pejabat ini : …………………….......                         50728 Kuala Lumpur


                                            ………………………………. 20 ………
Tuan / Puan,

Adalah saya diarah menarik perhatian kepada permohonan tuan / puan jawatan ………………………………………………………………………

dan dengan dukacitanya menyatakan iaitu permohonan tuan / puan tidak berjaya.
                                  5
Potong di sini 

								
To top