orthokin hrv by 2ERC62sG

VIEWS: 60 PAGES: 22

									      ORTHOKIN
         -

  novi pristup u molekularnoj
terapiji muskuloskeletnog sistema

    PD Dr.med. Dr.sci.
    Milan Marijan Pocrnja
      Definicija i cilj
 nova disciplina terapije koja koristi prednosti naglog razvoja
na polju molekularnog istraživanja
 povezuje aktualne terapijske metode klasične medicine sa
suvremenim metodama iz polja molekularne biologije, razvojne
biologije stanice i fiziologije
 posebno zanimljivo: promjene staničnih struktura bjelančevina
kao i genetske informacije
 nakon pojašnjenja strukture ljudskog genoma uz pomoć DNA-
analize, proteom-analize te razvoja vektora (Gentransfer-vehikel)
otvorena su vrata novim terapijskim mogućnostima


Cilj: patološke promjene na nivou stanice objasniti i kauzalno liječiti
 Terapije koje se danas koriste
 Terapija autolognim bjelančevinama (Orthokin®)
 Terapija rekombiniranim bjelančevinama
 Genska terapija:
    Ispitivanje strukture i načina funkcioniranja pojedinih gena i
    bjelančevina
    Analiza terapijski zanimljivih ciljnih molekula
    Razvoj pomoćnih tvari za transfer gena u bolesno tkivo
 Terapija matičnim stanicama
    Matične stanice se uz pomoć posebnih faktora potiču na
    diferneciranje u određena tkiva
  Ključni pojmovi

•  Citokini
•  Oštećenje hrskavice
•  IL-1β
•  IL-1Ra
  - antagonist receptora Interleukina 1
     Citokini
 su prirodni stanični transmiteri koje naš imuni sustav koristi za koordinaciju i
 međusobnu komunikaciju pri obrani od raznih bakterija, virusa i sl.

 po svojoj prirodi oni su heterogeni, secerniraju ih razne populacije stanica

 mogu biti slobodni ili vezani za povrsinu stanica, mogu djelovati autokrino,
parakrino ili endokrino,imaju centralnu ulogu u komunikaciji stanica-stanica

 vezu se na specificne receptore na povrsini stanica, najčešće imaju kratko
vrijeme poluraspada i na mjestu upale mogu djelovati stimulirajuće ili
suprimirajuće

 u citokine ubrajamo široku skupinu staničnih molekula kao što su: autokini,
 limfokini, kemokini, interferoni, interleukini i razni faktori rasta
Djelovanje na stanicu
Podjela po funkcionalnosti
                  CITOKINI
 Katabolički citokini                     Anabolički citokini
 z.B. IL-1, TNFα,                       faktori rasta,IGF-1, TGF-
 IL-17, IL-18                         βs, BMPs,
                   Stanica
           Anti-Katabolni
           Zytokini          Modulatori
                        z.B. IL-6, IL-11
           z.B. IL-1RA,
           IL-4, IL-10, IL-13
Ozlijeđeno koljeno
   primjer: Interleukin 1

             RAZGRADNJA       OGRANIČENJE
             HRSKAVICE        KRETANJA
       IRITACIJE
     ŽIVČANOG VLAKNA
                             UPALNE
                             REAKCIJE
Interleukin 1 (IL-1), protein imunog sistema koji ima najznačajniju ulogu pri nastanku
      artroze, boli živčanog vlakna kao i pri razgradnji hrskavičnog tkiva
Oštećenje hrskavice kod artroza
- preslabo secerniranje IL1-Ra
       Orthokin®
znatno pojačava secerniranje IL-1Ra
  Orthokin® snažno potiče zaštitni protein tijela IL-1Ra
  IL-1Ra blokira receptor i time štetno djelovanje Interleukina
  uspostavljanje prirodne ravnoteže imunog sustava
     Placebo           IL-1Ra
          Placebo


               IL-1Ra
Placebo                     Placebo
    McIlwraith, Frisbie
            Placebo                      IL-1Ra
Frisbie, D.D., et al., Treatment of experimental equine osteoarthritis by in vivo delivery of the equine
interleukin-1 receptor antagonist gene. Gene Ther, 2002. 9(1): p. 12-20.
 Znatna redukcija bolova kod artroza
Gelenk - Studie Uni-Düsseldorf (05 / 2005)

   70                        VAS score boli kod
        p<0,001*                Orthokin® pacijenata (n=143)
   60                       smanjio se za 31% više nego
                           kod terapije Hijaluronskom
   50     57                  kis.- (n=138) ili Placebo-
                   P>0,05**    skupinom (n=118).
   40


   30
                            * p<0,001 za usporedbu
   20
               26       26      Orthokin® vs. HA i P

      ®
   10
        Hya-Ject®
                 NaCl
                           ** p> 0,05 za usporedu HA vs. P
    0
      Orthokin  Hyaluronsäure   Placebo
 Prikaz redukcije VAS Scores (%) nakon 26 tjedana.
  Orthokin® fizikalna stimulacija
  tjelesnih imunoproteina
Skica dobivanja autologno kondicioniranog seruma
Proces proizvodnje autologno kondicioniranog seruma
Indikacije Orthokin® terapije

Akutne i kronične zglobne bolesti poput
gonartroza, koksartroza, artroze ramena,
 kao i traumatske ozljede hrskavice,
 lumboishialgije, traumatske rupture
    muskulature i tetiva, etc.
Orthokin® – terapija : zglobovi
Orthokin®- terapijskim sistemom
oplemenjeni serum injicira se direktno
u oboljelu zglobnu površinu
Uobičajena doza: 5 injekcija, 1/tjedno
Orthokin® - Terapija:       Lumboishialgia
Orthokin® terapijskim sistemom
oplemenjeni serum injicira se
direktno na korjen živca
Uobičajena doza: 1-2 inj.tjedno
     Orthokin - Indikacije
kao efektivnija alternativa s relativno malo nuspojava kod:

   zatajenja drugih terapijskih oblika

   problema kroničnih posljedica kortizonske terapije

   alergijskih reakcija na hijaluronsku kiselinu

   nuspojava peroralne terapije boli (diclofenac & co...)

   pacijenata kod kojih nije moguće učiniti operativni zahvat
za sve informacije o
Orthokin terapiji kontaktirajte :

   ALFA - ARTHRO d.o.o.
    Frana Supila 32
      Varaždin
    www.alfa-arthro.hr

    www.orthogen.com
   Nastanak i razvoj Orthokin®-terapije

1994 Otkriće da se leukociti pod posebnim uvjetima i utjecajem
   staklenih kuglica potiču na secerniranje IL-1Ra
1997 Razvoj autologne artroza-terapije u Njemačkoj i Americi
   pod imenom Orthokin
1999 Osnivanje tvrtke ORTHOGEN AG sa sjedištem u
   Düsseldorfu i početak distribucije u Njemačkoj
2004 Proces decentralizacije proizvodnje autolognog seruma u
   pojedinim ordinacijama

								
To top