QF11 1 prijavnica za upis 2008 by 7iQKpLLN

VIEWS: 0 PAGES: 1

									                    SVEUČILIŠTE U SPLITU
                    EKONOMSKI FAKULTET - Centar za poslijediplomske studije
                    21000 Split, Matice hrvatske 31
                    Tel.: +385 21 430 730 / 430 720, E-mail: pds@efst.hr, Web: www.efst.hr


              PRIJAVA ZA NATJEČAJ ZA POSLIJEDIPLOMSKI STUDIJ
                            Akademska godina 20          /20
 Napomena: Podatke unijeti uredno i čitko, te unijeti  x u  gdje je primjenjivo!
     Poslijediplomski doktorski studij                      Poslijediplomski specijalistički
     Ekonomija i Poslovna ekonomija                       studij
       Modul: Ekonomija                               Ekonomija
       Modul : Poslovna ekonomija                           Poslovna ekonomija

 Prezime pristupnika:                                Ime pristupnika:

 Godina rođenja:

 Adresa u prebivalištu:

 E-mail:
 Kontakt telefon:                        Mobitel:
                   a) dodiplomski/
 Završeno obrazovanje        diplomski
 (institucija, smjer):
                   b) poslijediplomski


                   a) dodiplomski /                             a) dodiplomski /
                   diplomski                  Prosječna           diplomski
 Godina završetka studija:
                                         ocjena:
                   b) poslijediplomski                            b) poslijediplomski

 Podaci o zaposlenju:

 Naziv tvrtke:

 Naziv radnog mjesta:

 Prijavi prilažem:
                             DOKUMENT                                     Original
  Diploma prethodno završenog studija                a) dodiplomski/diplomski
                                 b) poslijediplomski

  Prijepis ocjena završenog studija                 a) dodiplomski/diplomski
                                 b) poslijediplomski

  Domovnica ili drugi odgovarajući dokument za strane državljane
Životopis
  Troškove školarine plaća:         Pristupnik               Tvrtka                  Ostalo

 Split,     20     .                      _______________________________________
                                          (potpis podnositelja prijave)


       Vrijedi od:    12-01-2012            Oznaka:  QF11-1                  Stranica :  1/1

								
To top