Verbalna komunikacija by 6t0SpFkz

VIEWS: 0 PAGES: 22

									Komunikacijski praktikum 2008
    Verbalna
   komunikacija
    Verbalna komunikacija
= izmjenjivanje poruka govorom, odnosno
 riječima
Razgovor je osnovni oblik verbalne
 komunikacije.
Temelji se na dvije komunikacijske vještine:
 • govorenje
 • slušanje
 Vrste verbalne komunikacije
    s obzirom na svrhu:

kognitivna komunikacija - prenošenje
 informacija
ekspresivna komunikacija – prenošenje
 emocija
persuazivna komunikacija –prenošenje
 stavova i uvjerenja
socijalna komunikacija – održavanje odnosa
Osobine verbalne komunikacije:

 Riječi su simbolički prikaz misli.
 Značenje riječi je dogovorno.
 Smisao se izvodi iz verbalnog konteksta u
 kojem se riječ upotrebljava.
 Verbalna komunikacija je većim dijelom pod
 svjesnom kontrolom.
 Značenje je kulturalno uvjetovano.
 Verbalne poruke mogu biti direktne ili
 indirektne.
Riječi kao prepreka u komuniciranju

 Riječi imaju uz denotativno i konotativno
 značenje
 Ljudi upotrebljavaju riječi na neuobičajen
 način, odstupaju od dogovora.
 Ljudi se ne izražavaju jasno, govore
 dvosmisleno, ili ne kažu što misle
 Ljudi se izražavaju s različitom preciznošću
 ovisno o različitosti u percepciji i životnom
 iskustvu.
 Komunikaciju može otežati količina riječi, kao i
 brzina kojom stižu do nas.
Distorzije u komunikaciji
    Distorzije u komunikaciji
Kada se poruka prenosi verbalno, često do
  primatelja stigne izmijenjena!
Najčešće distorzije:
• skraćivanje poruke
• “izoštravanje” - pamćenje samo određenih
           dijelova poruke
•  asimiliranje – kombiniranje upamćenih
          dijelova u novu poruku
Dulje poruke treba obavezno slati u
  pisanom obliku!
     Distorzije u komunikaciji
Neke izmjene u poruci javljaju se zbog različitih
  pristranosti u komunikaciji:
• prosuđivanje (dobro/loše)
•  referentni okvir (polazimo od vlastitog gledišta)
•  selektivno slušanje (čujemo ono što želimo čuti)
•  filtriranje (ne kažemo baš cijelu istinu)
• nepovjerenje/predrasude
Ove pristranosti su nabrojane pojedinačno zbog
  učenja, no u životu se najčešće kombiniraju!
Izbor riječi
    Verbalna komunikacija
Izbor riječi koje koristimo ovisi o situaciji u
 kojoj se nalazimo:
 • s kim razgovaramo?
 • kakva je naša uloga u toj situaciji?
 • koja je tema?
 • koji je cilj razgovora?
    Verbalna komunikacija

Pogrešan izbor riječi može izazvati
 probleme u razumijevanju!
a) tehnički žargon/stručni izrazi
b) dvosmisleni izrazi
   Hit me, baby, one more time! (Britney Spears)
c) neodređeni, nejasni izrazi
  Predajte seminarski rad što je prije moguće!
     Verbalna komunikacija

Riječi mogu izazvati različite emocije!
• treba pažljivo birati riječi da se ne
  izazovu nepoželjne emocije
Nekad: “Našli smo se usred oluje. Bolje da zavežete svoje
  sigurnosne pojaseve, bit će manje opasno!”
Danas: “Našli smo se u zoni zračnih turbulencija.
  Molimo vas da vežete svoje pojaseve, bit će vam
  ugodnije!”
    Verbalna komunikacija

Riječi mogu izazvati različite emocije!

Loše: “Jeste li me dobro razumjeli ?”
Dobro: “Jesam li to jasno objasnila ?”
             ili
“Molim Vas, nemojte biti toliko nestrpljivi!”
“Molim Vas, strpite se još samo malo!”
    Verbalna komunikacija
Riječi mogu izazvati neugodne reakcije!
• psovke
• nepristojni izrazi

Treba voditi računa o mogućim
  negativnim posljedicama i paziti na
  izbor riječi koje koristimo u
  razgovoru s drugima!
osobu koja            možemo nazvati ovako        ili ovako
često mijenja mišljenje      prevrtljiva            fleksibilna

ponekad je depresivna       neurotična             normalno ljudsko biće

slaba je u nekoj igri       glupa, nesposobna, netalentirana  nije dovoljno vježbala

vjeruje drugima          naivna, lakovjerna         ima povjerenje u ljude

izbirljiva je u izboru partnera  boji se za nekoga vezati      strpljiva i pažljiva

ponaša se netradicionalno     neprilagodljiva, amoralna     nezavisna, nesputana,
                                     slobodna

jako zaljubljena         ovisna               sposobna za duboku ljubav

ne održava kuću savršeno     lijena i neuredna         zaokupljena važnijim stvarima
  čistom
teško donosi odluke        neodlučna, nesamostalna      pedantna,
                                   pažljivi analitičar

sanjari              živi u oblacima, nerealna     vizionar,
                                   maštovita osoba

ne odustaje od svoje namjere   tvrdoglava             osoba koja zna što hoće

puno radi             bježi u posao           sposobna i marljiva
    Verbalna komunikacija

I druga strana može koristiti riječi koje nas
  mogu zasmetati!

              Ne dajte se “upecati”!
              Kontrolirajte svoje
              reakcije!
              Nemojte dozvoliti da
              vas druga strana
              isprovocira!
      Kako se nositi s ljutitim
       sugovornikom?
Moguće su 4 različite strategije:
Reflektiranje
"Ljutiš se na mene zato što misliš da nisam učinila ono što si
  očekivao da ću učiniti."
Priznavanje pogreške
"U pravu si. Ponekad sam stvarno neopisivo neuredna."
Usmjeravanje na konkretan postupak
"Molim te, možeš li mi točno reći što sam to učinila što te je
  toliko naljutilo?"
Odgađanje rasprave
"Čujem što mi govoriš. Trebala bih malo vremena da u miru
  razmislim o tome."
    Kako se nositi s ljutitim
      sugovornikom?

Možete istovremeno upotrijebiti i više od jedne
  strategije!
Vaše verbalne poruke trebaju biti praćene
  odgovarajućim neverbalnim ponašanjem!

Cilj je smiriti osobu, a ne ulaziti s njom u
  raspravu i dokazivanje!
  Kad se emocije stišaju, lakše će se razumno
  razgovarati.
    Uljudno komuniciranje
= način da postignemo što želimo, a da drugu
  osobu ne povrijedimo
1. Direktan zahtjev
   “Skini cipele!”
2. Pozitivna uljudnost
   “Mogu li te nazvati za 10 minuta? Baš ručam.”
3. Negativna uljudnost
   “Ne bih te željela smetati, ali treba mi tvoj savjet.”
4. Indirektno
   “Baš bih voljela pogledati ovaj novi film, ali ne mogu naći
   nikoga tko bi išao sa mnom.”
    Savjeti za bolju komunikaciju
Prije komunikacije postavite sebi sljedeća pitanja
1. Što želim postići svojom porukom?
2. Poznavajući primatelja poruke, kojim riječima je
  poruku najbolje izraziti i kojim kanalima ju prenijeti?
3. Jesam li ja prava osoba za prenošenje ove poruke ili
  bi netko drugi to bolje učinio?
4. Postoji li vjerojatnost da će osoba pružiti otpor
  poruci i što mogu učiniti?
    Djelotvornost verbalne
   komunikacije se postiže:
 Upotrebom jezika koji je opće prihvaćen i
 razumljiv većini ljudi.
 Razjašnjavanjem mogućih nejasnoća.
 Nastojanjem da poruka bude kratka,
 jednostavna i konkretna.
 Objašnjavanjem glavnih zamisli na primjerima i
 usporedbama.
 Ponavljanjem i sažimanjem, ako komunikacija
 traje duže vrijeme.
     Domaća zadaća
Voditi dnevnik o vlastitim negativnim/neugodnim
  izrazima koje ste izrekli drugim osobama
  tijekom nekoliko dana!
Nacrtati tablicu i u prvi stupac upisivati ono što ste
  rekli, u drugi koju je to reakciju izazvalo, u treći što
  ste željeli postići i u četvrti kako ste to mogli bolje
  reći.

 Rekla sam   Reakcija   Željela sam Mogla sam
               postići   reći

								
To top