OSNOVE FINANCIJA - DOC by mM10r0

VIEWS: 19 PAGES: 2

									OSNOVE FINANCIJA
Grupa F1, F2, F3, F4, F5 (ponedjeljkom od 16:30 do 18:00h, dvorana 1 -
predavanja)


POPIS TEMA SEMINARSKIH RADOVA I TERMINI ODRŽAVANJA


 1. Hrvatska narodna banka. 31.03.2008. TEMA ZAUZETA
 2. Bankovni sustav u Hrvatskoj. 31.03.2008. TEMA ZAUZETA
 3. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga. 07.04.2008. TEMA ZAUZETA
 4. Ulaganje u dionice. 07.04.2008. TEMA ZAUZETA
 5. Međunarodni monetarni fond. 14.04.2008. TEMA ZAUZETA
 6. Hrvatska banka za obnovu i razvoj. 14.04.2008. TEMA ZAUZETA
 7. Financijska analiza poslovanja poduzeća. 21.04.2008. TEMA ZAUZETA
 8. Brokersko poslovanje. 21.04.2008. TEMA ZAUZETA
 9. Ulaganje u obveznice. 28.04.2008.
 10. Financijsko planiranje u poduzećima. 28.04. 2008.


OSNOVE FINANCIJA
Grupa F1, F2, F3, F4, F5 (ponedjeljkom od 18:10h do 19:40h, dvorana 1 - vježbe)


POPIS TEMA SEMINARSKIH RADOVA I TERMINI ODRŽAVANJA


 1. Stambeni krediti u Hrvatskoj. 31.03.2008. TEMA ZAUZETA
 2. Ministarstvo financija. 31.03.2008. TEMA ZAUZETA
 3. Zagrebačka burza. 07.04.2008. TEMA ZAUZETA
 4. Ulaganje u investicijske fondove. 07.04.2008. TEMA ZAUZETA
 5. Stambene štedionice. 07.04.2008.
 6. Investicijski krediti u Hrvatskoj. 14.04.2008.
 7. Emisija komercijalnih zapisa. 14.04.2008.
 8. Hipotekarni krediti. 21.04.2008. TEMA ZAUZETA
 9. Fiskalna politika – javni dug. 21.04.2008. TEMA ZAUZETA
 10. Porezna Uprava. 28.04.2008.
 11. Vremenska preferencija novca. 28.04.2008.
 12. Financiranje poduzeća putem banaka. Termin po dogovoru
OSNOVE FINANCIJA
Grupa E1, E2 (ČETVRTKOM od 14:55h do 16:25h, dvorana 8 - predavanja)


  1. Cijene i tečaj (bilten HNB-a 133.). 20.03.2008. TEMA ZAUZETA
  2. Monetarna kretanja, tržište novca i kamatne stope(bilten HNB-a 133.). 20.03.2008. TEMA
    ZAUZETA
  3. Dionice. 27.03.2008.
  4. Obveznice. 27.03.2008.
  5. Hrvatska narodna banka. 03.04.2008.
  6. Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga. 03.04.2008.
  7. Zagrebačka burza. 10.04.2008.
  8. Hrvatska banka za obnovu i razvoj. 10.04.2008.
  9. Međunarodni monetarni fond. 17.04.2008.
  10. Brokersko poslovanje. 17.04.2008.
  11. Zaduživanje poduzeća kod banaka. 24.04.2008.
  12. Novčani tijek poduzeća. 24.04.2008.


OSNOVE FINANCIJA
Grupa E1, E2 (PETKOM od 14:55h do 16:25h, dvorana 8 – vježbe)

  1. Investicijski fondovi u Hrvatskoj. 28.03.2008.
  2. Trgovanje vrijednosnim papirima. 28.03.2008.
  3. Komercijalni zapisi. 04.04.2008.
  4. Blagajnički zapisi. 04.04.2008.
  5. Bankovni poslovi. 11.04.2008.
  6. Poslovi investicijskih fondova na primjeru jednog (po izboru) investicijskog fonda.
    11.04.2008.
  7. Poslovi osiguravajućih društava na primjeru jednog (po izboru)osiguravajućeg društva.
    18.04.2008.
  8. Porez na dodanu vrijednost. 18.04.2008.
  9. Porez na dohodak. 25.04.2008.
  10. Porez na dobit. 25.04.2008.

Seminarski radovi nisu obavezni, ali pridonose završnoj ocjeni (15%).
Seminarski radovi se izrađuju u grupama od 3 do 5 studenata po seminarskom radu. Radovi se
izrađuju u Power Pointu i izlažu prema rasporedu (za studente koji ne koriste Power Point
dovoljno je izraditi rad u Wordu i prezentirati isti prema rasporedu). Svi članovi grupe koja
obrađuje seminarski rad izlažu rad. Trajanje prezentacije je cca 15 minuta. Prezentacije poslati
najkasnije na dan izlaganja(ponedjeljak) do 10h ujutro na mail financije.zg@gmail.com.

Ostale teme seminarskih radova i termini biti će objavljeni na web-u krajem travnja 2008.

U Zagrebu, 17.03.2008.

                                           Daria Ševo

								
To top