Docstoc

Hipoteka odwrocona 2 ustawy

Document Sample
Hipoteka odwrocona 2 ustawy Powered By Docstoc
					          Hipoteka odwrócona: będą dwie ustawy?
Ministerstwo Finansów poinformowało, że ustawa o odwróconym kredycie
hipotecznym, powinna być niedługo gotowa. Kiedy? Trudno powiedzieć,
prace nad projektem trwają już jakiś czas. Ministerstwo Gospodarki
pracuje natomiast nad regulacjami, które dotyczyłyby umów dożywocia i
renty dożywotniej, które oferowane są przez fundusze hipoteczne. Będą
dwie odrębne ustawy?

- W marcu tego roku otrzymaliśmy informację, iż w Ministerstwie
Gospodarki powołano zespół, który ma za zadanie opracować propozycje
uregulowania modelu sprzedażowego odwróconej hipoteki. W skład
zespołu roboczego weszli ponoć przedstawiciele Ministerstwa Gospodarki,
Ministerstwa Finansów, Ministerstwa Sprawiedliwości, Urzędu Ochrony
Konkurencji i Konsumentów i Rządowego Centrum Legislacji – mówi
Robert Majkowski, Prezes Funduszu Hipotecznego DOM S.A.

Ministerstwo Gospodarki chciałoby prowadzenia działań legislacyjnych
modelu kredytowego i sprzedażowego jednocześnie. Oznaczałoby to, że w
jednym akcie prawnym uregulowałoby zarówno kwestie odwróconego
kredytu hipotecznego, jak i sprzedaży nieruchomości           z prawem
dożywocia, która jest już oferowana na polskim rynku. Ostateczną decyzję
w tej sprawie podejmie rząd.

- W tej chwili, a działamy na polskim rynku od czterech lat, opieramy
nasze umowy o Kodeks Cywilny. Dobrze byłoby, gdyby ustawa regulowała
także kwestie dotyczące modelu sprzedażowego hipoteki odwróconej,
najważniejsze jest bezpieczeństwo seniorów, także dla nas - dodał Robert
Majkowski.

Hipoteka odwrócona w modelu sprzedażowym działa na polskim rynku od
czterech lat, oferują ją fundusze hipoteczne. Świadczenia pieniężne są
wypłacane seniorom dożywotnio, w zamian za przekazanie prawa
własności do nieruchomości. Jednocześnie emeryt może do końca życia
zamieszkiwać w swoim mieszkaniu, czy domu.

źródło: Fundusz Hipoteczny DOM S.A.

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Stats:
views:154
posted:5/22/2012
language:
pages:1