Culturele Evolutie en Universeel Darwinisme by VU7Tgo

VIEWS: 43 PAGES: 29

									 Culturele Evolutie en
Universeel Darwinisme
 Andreas De Block (Hoger Instituut
    voor Wijsbegeerte)

  (Emeritiforum, 28 oktober 2009)
        Overzicht
I. Cultuur en evolutie.
II. Snelle culturele evolutie en trage
  biologische evolutie.
III. Drie manieren om culturele evolutie te
  ‘darwiniseren’.
IV. Conclusie: profeten of gekken?         Culturele evolutie en universeel
              darwinisme
I. Cultuur en evolutie
   Culturele evolutie en universeel
        darwinisme
Impact van de mens op organische
      evolutie.
 Evidente impact van menselijke lichaam op
 biologische evolutie van ander organismen.
   Hoofdluis/Pediculus humanus
   Schaamluis/Phthirus pubis
    Onderzoek naar evolutie van schaamluis →
     Homo sapiens al 3,3 miljoen jaar ‘nudist’ (dus
     lang voor we savanne-bewoners werden)
 Evidente impact van menselijke cultuur op
 andere organismen.
   Lichaamsluis/Pediculus humanus corporis
   leeft in kleren
     Homo sapiens draagt al minstens 107000 jaar
     geweven kleding.
   Artificiële selectie
   ‘Fishing induced evolution’


              Culturele evolutie en universeel
                   darwinisme
 Impact van menselijke cultuur op
  menselijke biologische evolutie.
 Gene-culture co-evolution (Cavalli-Sforza &
 Feldman, Durham, Boyd & Richerson, Wilson &
 Lumsden)
 Co-evolutie is bekend fenomeen in biologische
 evolutie
  Hoofdluis en mens
  Bladluizen en mieren
 Voorbeelden:
  Lactose-tolerantie en landbouw (melken)
  Sikkelcel-anemie/malaria-resistentie door verbouwen
  van Yam.
  Toondoofheid, tonale talen en genen.
           Culturele evolutie en universeel
  Cultuur zelf! (zie later)  darwinisme
Mechanismen van gene-culture co-
     evolution
 Algemene principe: cultuur creëert een nieuwe
 omgeving, waardoor selectiedruk wijzigt.
 Direct of indirect:
  Lactose-toleratie: culturele praktijk van melk drinken
  zorgt voor directe selectiedruk
  Yam en sikkelcelanemie: verbouwen van Yam →
  meer stilstaand water → meer muggen (en meer
  Plasmodia)→ meer malaria → selectiedruk op
  malariaresistentie.
 Specifieke mechanismen
  Bvb. Baldwin-effect:

           Culturele evolutie en universeel
                darwinisme
               Baldwin effect Spechtvinken: gebruik van twijgjes om larven in dood hout te vangen.
 Zeer complex ‘ingeboren’ gedrag, complexe adaptatie (die ‘irreducibly
 complex’ is)
 Maar Baldwin-effect:
    (1) ontdekt (trial-and-error learning)
    (2) sociaal geleerd
    (3) sommigen leren het dankzij genetische component sneller dan anderen
      bvb. omdat ze een natuurlijke neiging hebben om takjes in de bek te nemen
      Dit maakt het leerproces sneller, maar tegelijk is het takjes-in-de-bek-nemen gen alleen maar
       adaptief in bepaalde ‘cultuur’.
    (4) feedback-proces dat leidt tot huidig ingeboren karakter van dit complexe gedrag.
 Zeer waarschijnlijk dat Baldwin-effect ook rol speelt in evolutie van taal
                    Culturele evolutie en universeel
                         darwinisme
II. Snelle culturele evolutie, trage
    biologische evolutie.
       Culturele evolutie en universeel
            darwinisme
 Problemen om menselijk gedrag
   ‘evolutionair’ te begrijpen.
 Cultuur speelt een rol in menselijk gedrag:
 culturele diversiteit
 Culturele verschillen bestaan zonder (al te
 grote) genetische verschillen (maar zie:
 lactose-tolerantie, tonale talen)
 Culturele verandering gaat veel sneller
 dan biologische evolutie!


        Culturele evolutie en universeel
             darwinisme
    Snelheid van evolutie (1)
 Lekenvisie:
   Genetische evolutie is zeer traag en culturele evolutie is
   zeer snel
   Daarom kan culturele evolutie geen impact hebben op
   culturele evolutie.
 Maar:
   Genetische evolutie is soms erg snel: significante
   genetische en fenotypische veranderingen binnen paar
   generaties
     Bvb. grootte van bek van de darwinvinken (Grant & Grant)
   Culturele evolutie is soms erg traag: technologische
   traditie van handbijlen is gedurende honderdduizenden
   jaren nagenoeg niet gewijzigd.
   Gene-culture co-evolution bestaat.

            Culturele evolutie en universeel
                 darwinisme
   Snelheid van evolutie (2)
 Tegelijk niet te ontkennen dat culturele
 veranderingen vaak veel sneller gaan.
  Echte revoluties in een of twee generaties
  (cfr. China, Rusland)
  Bepaalde landbouwtechnieken: in minder dan
  twintig jaar worden sommige innovatieve
  technieken (en gewassen) door nagenoeg
  iedere landbouwer overgenomen.
  Seculariseringsproces
  Demografische transitie
         Culturele evolutie en universeel
              darwinisme
Culturele evolutie en universeel
     darwinisme
    Schijnbare conclusie
 Als
 (1) cultuur zo belangrijk is voor mensen
 (2) culturele evolutie heel anders (lees: veel
  sneller) verloopt dan biologische evolutie
 Dan
 (3) Vertelt evolutietheorie ons heel weinig over
  menselijk gedrag.         Culturele evolutie en universeel
              darwinisme
        Evolutionaire sociale
    wetenschappen en de snelle

          culturele evolutie heterogeen:
  Evolutionaire sociale wetenschappen zijn redelijk
 humane sociobiologie, menselijke gedragsecologie,
 evolutiepsychologie, dual inheritance theory, …
 Snelheid van culturele evolutie wordt door alle
 scholen/stromingen erkend
 Twee visies
   Meesten zeggen dat biologische evolutie ons desalniettemin
   heel veel vertelt over menselijk gedrag
   Sommige zeggen dat de evolutietheorie ons helpt bij het
   begrijpen van menselijk gedrag omdat culturele evolutie ook
   darwinistisch kan worden begrepen
 Meest bekende/populaire implementatie: evolutiepsychologie
  en het mismatch model/genome lag model             Culturele evolutie en universeel
                  darwinisme
    Mismatch model (1)
 Homo sapiens is geëvolueerd in savanne-
 achtig landschap. Ons genoom codeert
 voor gedrag/denken dat aangepast is aan
 die omgeving.
 Maar ancestrale omgeving (Environment
 of Evolutionary Adaptedness) verschilt van
 huidige omgeving.
 Resultaat: heel wat maladaptief gedrag.
        Culturele evolutie en universeel
             darwinisme
       Mismatch model (2)
 Assumptie: we zijn veel beter in het oplossen van jager-
 verzamelaar problemen dan in het oplossen van ‘moderne’
 problemen.
 Drie (niet exclusieve) versies van mismatch model
   Moderne omgeving frustreert veel van onze geëvolueerde
   verlangens.
   De huidige adaptieve problemen verschillen sterk van ancestrale
   adaptieve problemen:
    Mineka & Öhman: angst voor spinnen en slangen is veel gemakkelijker
     aan te leren dan angst voor auto’s.
   Sommige objecten/situaties in onze moderne omgeving lijken
   sterk op problemen uit de ancestrale omgeving en activeren de
   gedragingen/denkpatronen die vroeger adaptief waren.
   Probleem is dat die situaties/objecten ook in belangrijke mate
   verschillen van de ancetrale problemen, waardoor onze huidige
   reacties niet ‘gepast’ of adaptief zijn.
     Cfr. Tinbergens superstimuli
     Voorkeur voor zoet: vroeger leidde die ertoe dat men voornamelijk rijp
     fruit at, nu leidt die voorkeur tot ongezonde voorkeur voor snoep en
     gebak.         Culturele evolutie en universeel
                  darwinisme
     Mismatch model (3)
 Dus: biologische evolutie van menselijk
 brein/menselijke voorkeuren helpt ons ook om
 huidig menselijk gedrag in culturele omgeving te
 begrijpen.
 Maar kampt met grote problemen:
 (1) Is er wel een (homogene) EEA?
 (2) Sociaal leren is volgens deze theoretici erg
   onbelangrijk, maar feiten spreken dat tegen.
 (3) ‘Amusing ourselves to death’?
          Culturele evolutie en universeel
               darwinisme
III. Drie manieren om culturele
  evolutie te ‘darwiniseren’.     Culturele evolutie en universeel
          darwinisme
    De drie benaderingen.
 Biologisch evolutie:
  Bvb. biologisch geëvolueerde voorkeuren
  scheppen cultuur en bepalen ook reacties op
  cultuur
    Naïeve evolutiepsychologie
 Gene-culture co-evolution
 Culturele evolutie:
  Hoe kunnen we de evolutie van cultuur zelf
  ‘darwinistisch’ begrijpen?
  Culturele evolutie als een proces van variatie,
  erfelijkheid en reproductief verschil/overschot.
          Culturele evolutie en universeel
               darwinisme
                  Wat is cultuur?
 Heel verschillende fenomenen/praktijken worden ‘cultureel’
 genoemd.
 Verschillende definities.
    Banks, J.A., Banks, & McGee, C. A. (1989). Multicultural education: "Most social scientists today view culture as consisting
    primarily of the symbolic, ideational, and intangible aspects of human societies. The essence of a culture is not its artifacts, tools,
    or other tangible cultural elements but how the members of the group interpret, use, and perceive them. It is the values, symbols,
    interpretations, and perspectives that distinguish one people from another in modernized societies; it is not material objects and
    other tangible aspects of human societies. People within a culture usually interpret the meaning of symbols, artifacts, and
    behaviors in the same or in similar ways."
    Damen, L. (1987). Culture Learning: The Fifth Dimension on the Language Classroom: "Culture: learned and shared human
    patterns or models for living; day- to-day living patterns. these patterns and models pervade all aspects of human social
    interaction. Culture is mankind's primary adaptive mechanism" (p. 367).
    Kluckhohn, C., & Kelly, W.H. (1945). The concept of culture: "By culture we mean all those historically created designs for
    living, explicit and implicit, rational, irrational, and nonrational, which exist at any given time as potential guides for the behavior of
    men."
    Linton, R. (1945). The Cultural Background of Personality: "A culture is a configuration of learned behaviors and results of
    behavior whose component elements are shared and transmitted by the members of a particular society" (p. 32).
    Parson, T. (1949). Essays in Sociological Theory: "Culture...consists in those patterns relative to behavior and the products of
    human action which may be inherited, that is, passed on from generation to generation independently of the biological genes" (p.
    8).
    Useem, J., & Useem, R. (1963). Human Organizations: "Culture has been defined in a number of ways, but most simply, as the
    learned and shared behavior of a community of interacting human beings" (p. 169).

 In evolutionaire benaderingen: “informatie die gedrag kan
  beïnvloeden en die via sociaal leren wordt doorgegeven”                         Culturele evolutie en universeel
                              darwinisme
    Waarom cultuur? (1)
 Veel andere dieren hebben iets als cultuur
 Maar cumulatieve cultuur zoals bij mensen
 is absoluut uitzonderlijk in dierenrijk.
 Lijkt niettemin erg adaptief (koloniseren
 van de hele wereld dankzij cultuur).
         Culturele evolutie en universeel
              darwinisme
Distributiekaart van bruine             Distributiekaart van huismus
rat

               Culturele evolutie en universeel
                    darwinisme
    Waarom cultuur? (2)
 Waarom geen cumulatieve cultuur bij
 andere dieren:
  Vermoedelijk heel wat andere vermogens
  nodig vooraleer je cumulatieve cultuur kan
  ontwikkelen.
  Omgevingsvoorwaarden zijn erg belangrijk
  (tussen stabiliteit en instabiliteit).         Culturele evolutie en universeel
              darwinisme
      Evolutie van culturele
        capaciteiten.
 Sociaal leren kan adaptief zijn.
 Maar hoe dan ook belangrijk wat je leert en van wie je het
 leert.
 Verwachting dat gene-culture co-evolutie bepaalde modellen
 van sociaal leren (imiteren) positief zal geselecteerd hebben,
 en andere negatief.
 Enkele van die (mogelijke) modellen (Boyd & Richerson):
   Success-bias gecombineerd met een similarity-bias: een praktijk
   vooral leren van de meer succesvolle beoefenaar, die bovendien
   op jou lijkt.
   Prestige-bias: diegene die het meest prestige heeft in een
   samenleving, kan je best imiteren, want in het algemeen zijn zijn
   gedragingen succesvoller dan die van iemand met minder
   prestige
   Conformity-bias (‘When in Rome, do as the Romans do’): je doet
   er vaak goed aan de meerderheid te volgen.
 In het algemeen zorgen deze modellen voor adaptief leren,
           Culturele evolutie en universeel
 maar niet-adaptieve uitkomsten zijn steeds mogelijk.
              darwinisme
      Evolutie van cultuur (1)
 Cultuur verandert: ‘changes in time’
 Die verandering kan gezien worden als een een darwinistische
  evolutie:
    Variatie
    Erfelijkheid
    Niet alle culturele varianten worden even vaak geïmiteerd.
    Uitkomst: selectie/adaptatie
 Deel van de selectie is natuurlijke selectie:
   Op individuen/groepen
   Op culturele varianten zelf
 Deel van de selectie door psychologische ‘biases’:
   Prestige, conformisme
   Maar ook bvb. genetisch geselecteerde voorkeuren: als er drie
   varianten van popcorn zijn: popcorn met zout, popcorn met zoet en
   popcorn met witte verf, dan zorgen onze geëvollueerde preferenties
   ervoor dat de laatste varint snel verdwijnt.

               Culturele evolutie en universeel
                    darwinisme
   Evolutie van cultuur (2).
 Problemen:
  Sterke of zwakke analogie
  Wat is een culturele variant (‘meme’)?
  Tal van verschillen tussen biologische en
  culturele erfelijkheid.
    Aantal ouders: biologisch één of twee, cultureel
    veel meer
    Generatie van de ouders: je leert ook van je
    leeftijdsgenoten
    Permanent leren en ‘ontleren’

          Culturele evolutie en universeel
               darwinisme
IV. Conclusie: profeten of gekken?
      Culturele evolutie en universeel
           darwinisme
 “When substantially more data is
 available, some of us will turn out to be
 prophets and others goats. Who will be
 which will be mostly a matter of luck.”
 (Boyd & Richerson 2008)
 Misschien is hele poging zinloos
 (Lewontin).
 Zelfs als het project succesvol blijkt, blijft
 de vraag in welke mate culturele evolutie
 theorie de sociale wetenschappen zal
 beïnvloeden (Ingold vs. Mesoudi).
         Culturele evolutie en universeel
              darwinisme
Bedankt voor de interesse!
    Culturele evolutie en universeel
         darwinisme

								
To top