bgz optima poszerza oferte by mgronnerro

VIEWS: 16 PAGES: 2

									            BGŻOptima poszerza ofertę

BGŻOptima wprowadza do oferty dwa nowe produkty oszczędnościowo-
inwestycyjne: polisolokatę i polisę strukturyzowaną. Oba łączą atrakcyjne
oprocentowanie zainwestowanych środków z gwarancją wpłaconego kapitału.
Zostały przygotowane we współpracy z Towarzystwem Ubezpieczeń na Życie
Europa SA.

Jak podkreśla Piotr Grzybczak, dyrektor zarządzający BGŻOptima, nowe
produkty są komplementarne    do oferty tradycyjnych lokat i funduszy
inwestycyjnych dostępnych obecnie w banku. Tym samym wpisują się w
strategię BGŻOptima, aby zawsze oferować klientom atrakcyjne produkty
pozwalające pomnażać ich oszczędności.

- Połączyliśmy dwie najbardziej obecnie poszukiwane przez klientów korzyści:
możliwość uzyskania wysokiego zysku, przy jednoczesnym stuprocentowym
zabezpieczeniu powierzonych nam środków – mówi Piotr Grzybczak. Dodatkowo,
jak przystało na internetowego specjalistę od oszczędzania, przystąpienie do obu
polis będzie się w BGŻOptima odbywało w sposób całkowicie zdalny.

Polisolokata BGŻOptima to produkt łączący cechy lokaty terminowej oraz
ubezpieczenia na życie i dożycie. Oprócz ochrony ubezpieczeniowej, produkt
gwarantuje wypłatę świadczenia z tytułu dożycia w wysokości 105,27 proc.
Wysokość premii dla klienta jest zatem równa wypłacie z tradycyjnego depozytu
o oprocentowaniu 6,5 proc., co plasuje polisolokatę BGŻOptima na czele
najlepiej oprocentowanych produktów tego typu dostępnych obecnie na rynku.
Wypłata po zakończeniu czasu trwania polisy jest zwolniona z 19 proc. podatku
od dochodów kapitałowych (tzw. podatek Belki). Minimalna kwota przystąpienia
do produktu to 2 000 zł. Każdy klient może posiadać dowolną liczbę polisolokat,
jak również zakończyć je w dowolnym momencie trwania polisy, przy
zachowaniu całości zainwestowanych środków.

Z kolei Polisa Stukturyzowana BGŻOptima to jak sama nazwa wskazuje rodzaj
produktu strukturyzowanego dającego klientowi również dodatkowo ochronę
ubezpieczeniową na życie i dożycie. Produkt zapewnia 100 proc. gwarancji
kapitału na koniec inwestycji, a potencjalny zysk nie będzie obciążony podatkiem
od zysków kapitałowych. Konstrukcja instrumentu umożliwia korzystanie ze
wzrostów cen ropy naftowej typu Brent na światowych rynkach (poprzez
powiązanie z kontraktami terminowymi na zakup ropy na londyńskiej giełdzie
ICE).

- W naszej ocenie istnieje potencjał do wzrostu cen ropy naftowej na światowych
rynkach, do którego przyczynią się m.in. zwiększone zapotrzebowanie na
surowiec m.in. po stronie Chin oraz ryzyko wzrostu globalnej presji inflacyjnej
wynikające z konieczności dalszego dodruku dolara i innych walut (w tym
złotego) dla zbilansowania deficytów budżetowych i redukcji poziomu zadłużenia
– mówi Michał Perłowski, który w BGŻOptima odpowiada za rozwój produktów
inwestycyjnych. Wykonane przez BGŻOptima symulacje dla 2-letniej
analogicznej inwestycji pokazują, że średnia stopa zwrotu z hipotetycznej lokaty
zapadającej w okresie od 30.04.2007 r. do 30.04.2012 r. wyniosła około 23
proc. Wynik ze strategii inwestycyjnej przeliczono za ostatnie 5 lat (tj. start
pierwszej dwuletniej hipotetycznej inwestycji - kwiecień 2005; koniec ostatniej
hipotetycznej inwestycji - kwiecień 2012) na podstawie danych historycznych z
zastosowaniem partycypacji 100 proc.

Inwestycja w Polisę Strukturyzowaną BGŻOptima może zacząć się już od
minimum 4 000 zł. Czas trwania polisy - 24 miesiące. Subskrypcja potrwa od 21
maja do 20 czerwca 2012 r. W celu obliczenia wysokości premii, będą brane pod
uwagę: wartość początkowa wskaźnika (czyli wartość najbliższego do
wygaśnięcia kontraktu na ropę naftową typu Brent notowanego na giełdzie ICE w
Londynie) oraz wartość końcowa będąca średnią arytmetyczną wartości
wskaźnika z dni obserwacji (wyznaczonych na 8 dni w okresie kolejnych 24
miesięcy). Na koniec okresu inwestycji klient otrzyma od 70 do 100 proc.
udziału we wzroście cen ropy naftowej (w zależności od wyceny instrumentu
bazowego znanej po zakończeniu subskrypcji). Wysokość wskaźnika partycypacji
zostanie ustalona po zakończeniu subskrypcji. Niezależnie od wysokości premii,
klient ma pełną gwarancję wpłaconych środków na koniec trwania okresu
ubezpieczenia.

Polisolokata dostępna jest w BGŻOptima od 15 maja, a Polisa Strukturyzowana
znajdzie się w ofercie od 21 maja. Oba produkty mogą zakupić klienci
posiadający Konto Indywidualne BGŻOptima i Konto BGŻOptima Biznes.

źródło: BGŻOptima

								
To top