raport de analiza an scolar 2010 2011 by VU7Tgo

VIEWS: 17 PAGES: 14

									ACTIVITATEA CENTRULUI METODIC
 LIMBA ȘI LITERATURA ROMÂNĂ

      - TÂRGOVIȘTE I -

      AN ȘCOLAR 2010-2011

        Responsabili:
       Prof. Pletea Florina
      Prof. Grigore Elena
     Evidenţa cadrelor didactice
         2
8
                      24
  Gr. did. I  Gr.did.II  DEFINITIVAT
SEMESTRUL I
  Activitatea diferențiată. Temele pentru acasă.
     ȘCOALA ”MATEI BASARAB”,TÂRGOVIȘTE
•  Lecție demonstrativă , clasa a Va – prof. Jelescu Lidia
•  Temele pentru acasă între necesitate și obligativitate, prof.
  Popescu Grațiela
•  Abordarea teoretică a instruirii diferențiate și a temei pentru
  acasă, prof. Elena Grigore
•  Valorificarea inteligenței dominante prin intermediul temei
  diferențiate, prof. Maria Pavelescu- Școala ”Mihai Viteazul”,
  Târgoviște
•  Modele de teme pentru acasă pentru elevii cu CES, prof.
  Năstase Daniela - Școala ”Grigore Alexandrescu”, prof.
  Marin Maria Școala ”Smaranda Gheorghiu”
•  Prezentarea scrierilor profesorului Ion Cristch, prof. Iacob
  Alexandru, Școala ”Coresi”
        Semestrul II
Metode eficiente de evaluare la disciplina limba şi
     literatura română/ limba latină
  Metode complementare de evaluare: portofoliul și
       proiectul, prof. Maria Dinulescu
 Metode de evaluare- verbul, prof. Adriana Mâniceru
 Vizită de studiu, Comenius- diseminare, prof. Daniela
              Gîtlan
Concursul național ”Ionel Teodoreanu”
       -etapa locală-


       Clasa a V-a

      85 de participanți
       22 de calificați

       Clasa a VI-a

      58 de participanți
        9 calificați
    Concursul național ”Ionel Teodoreanu”
         -etapa județeană-
Colegiul Național ”Ienăchiță Văcărescu”- 1 premiu II,2 mențiuni
Liceul ”Bălașa Doamna” – 1 mențiune
Școala ”Vasile Cârlova” – 1 mențiune
Școala ”I.Al.Brătescu –Voinești” - premiul I, 3 mențiuni
Școala ”Coresi” – premiul I, 1 premiu III, 3 mențiuni
Școala ”Mihai Viteazul” – 3mențiuni

             -etapa națională –

Clasa a V-a - Școala ”I.Al.Brătescu-Voinești” – Tone Raluca, prof. Șerban
  Liliana – MENȚIUNE
Clasa a VI-a- Școala ”Coresi” – Pletea Ioana, prof. Pletea Florina -
  PREMIUL SPECIAL PENTRU DEMERS ANALITIC SI CREATIV
  PREMIUL "COSTACHE NEGRUZZI" PENTRU INTERPRETARE
  CRITICA SI SENSIBILITATE ARTISTICA
Concursul național ”George Călinescu”- - etapa zonală
          Clasa a VII-a

         55 de participanți
          11 calificați

         Clasa a VIII-a

         56 de participanți
         24 de calificați
    Concursul național ”George Călinescu”- etapa județeană
Colegiul Național ”Ienăchiță Văcărescu”- 1 premiu I, 4 mențiuni
Colegiul Național ”C-tin Carabella” - 2 mențiuni
Colegiul Național ”C-tin Cantacuzino” –1 mențiune
Școala ”Coresi” – 2 mențiuni
Școala ”I.Al.Brătescu –Voinești”- 1 premiu II, 4 mențiuni
Școala ”Vasile Cârlova” – 1 mențiune
Școala ”Matei Basarab” – 1 premiu III
Școala ”Tudor Vladimirescu” – 2 mențiuni
Școala ”Mihai Viteazul” – 2 mențiuni
Liceul de Arte ”Bălașa Doamna” – 5 mențiuni
Școala ”Radu Cel Mare” – 1 mențiune
Școala ”Matei basarab” - 1 premiu III
             -etapa națională –
Clasa a VIII-a – CN ”Ienăchiță Văcărescu”, Gavrilă Corina, prof. Necula Lupea
  Gabriela – MENȚIUNE, PREMIUL SPECIAL PENTRU DISCURS
  CRITIC
       CONCURSUL INTERDISCIPLINAR + POEZIE
              ETAPA LOCALĂ
        Clasa a V-a - 22de elevi participanți
             10 de elevi calificați
          Clasa a VI-a – 27 de participanți
             20 de elevi calificați
             ETAPA JUDEȚEANĂ
               Clasa a V-a
     Colegiul Național ”Ienăchiță Văcărescu”- premiul I
       Școala”I.Al.Brătescu –Voinești” – premiul II
       Școala ”Coresi” – premiul III, 2 mențiuni
               Clasa a VI-a
      Școala ”Mihai Viteazul” – premiul I, 4 mențiuni
             ETAPA NAȚIONALĂ
Clasa a V-a, CN ”Ienăchiță Văcărescu”,Radu Ana Maria, prof. Vrezgo
     Alina –PREMIUL I, PREMIUL SPECIAL LA SECȚIUNEA
               TRADUCERE
Clasa a VI-a, Școala ”Mihai Viteazul”, Brănescu Ioana, prof. Gîtlan
  Daniela- MENȚIUNE
      ANALIZA SWOT
   -activitate cerc pedagogic-
PUNCTE TARI
•  Existenta unui colectiv de cadre didactice capabil de a obtțne progres
  școlar și performanțe cu elevii;
•  Implicarea unor cadre didactice în activități științifice: simpozioane,
  sesiuni de comunicări științifice etc;
•  Gradul ridicat de adaptabilitate la schimbări;
•  Receptivitatea cadrelor didactice pe învățământul centrat pe elevi
  (generalizându-se învățarea centrată pe elev)
•  Portofoliul profesorului a capatat valoare instrumentală și
  operatțonală, conținând documentele de proiectare concepute conform
  metodologiilor în vigoare;
•  Activitățile cercului metodic au urmărit obiective centrate pe
  perfecționarea actului didactic prin lecții demonstrative și
  expunere/dezbateri pe probleme de metodică;
•  Informarea continuă privind problemele de specialitate;
•  Utilizarea mai pronunțată, de caăre cadrele didactice, a mijloacelor
  multimedia în procesul de predare învățare;
•  Raportul dintre rezultatele obtțnute de elevi la evaluările interne și cele
  naționale nu este dezechilibrat (specific comisiei în școală);
•  Implicarea unui număr foarte mare de elevi la olimpiade şi concursuri
  şcolare și rezultatele obținute foarte bune.
PUNCTE SLABE

• Participarea scăzută la dezbateri;
• Existenta unui număr mare de profesori
 pensionabili;
OPORTUNITĂȚI
•  Organizarea de către inspector școlar de specialitate ,prin CCD, a unor
  stagii de formare a profesorilor de limba şi literatura română (cursul
  de Metode activ –participative de predare)

•  Accesul nemijlocit al cadrelor didactice la informații de actualitate prin
  mijloace moderne;

•  Posibilitatea umui schimb real de experiență și colaborarea între
  profesorii de limba română;

•  Stabilirea temelor prin consultarea membrilor de cerc;

•  Lansarea invitaţiei către cadre din toate şcolile, nu doar din cea
  organizatoare ( gazdă) de a contribui la buna desfăşurare a activității ;
AMENINȚĂRI
• Neparticiparea unor profesori la
 activitățile desfășurate în centru generează
 goluri de informații;

								
To top