PONUDA ZA SPONZORSTVO

Document Sample
PONUDA ZA SPONZORSTVO Powered By Docstoc
					 Djel. broj: 503-SPO-REF/09.
 Tuzla, 15. 06. 2009.g.
                    ┌               ┐
                    └              ┘

 Poštovani,


 Regionalni ekonomski forum zemalja članica Centralnoevropske zone
 slobodne trgovine CEFTA predstavlja mjesto globalne promocije
 ekonomskih i trgovinskih interesa i mogućnosti, kako najznačajnijih
 regionalnih kompanija, tako i nacionalnih ekonomija zemalja
 jugoistočne Evrope.


 Stoga je SPONZIRANJE REGIONALNOG EKONOMSKOG FORUMA
 CEFTA višestruko isplativa marketinška investicija.


 Sponzoriranjem Regionalnog ekonomskog foruma CEFTA:

 - unaprjeđujete imidž Vaše kompanije,
 - podstićete na razmišljanje o Vašoj ponudi i interesima,
 - promovišete značaj i snagu Vaše kompanije na regionalnom i
  svjetskom tržištu,
 - obezbjeđujete prisutnost Vaše kompanije na tržištu kao i
 - spoznaju o prisutnosti Vaših proizvoda i usluga...


 Sponzoriranjem Regionalnog ekonomskog foruma CEFTA postajete njegov
 nerazdvojivi dio, te korisnik njegovih usluga i mogućnosti i u
 budućnosti.


 Očekujemo Vas kao PARTNERA u realizaciji ovog značajnog projekta.


 S poštovanjem,


                       MPF „PERSPEKTIVE“
                      predsjednik Upravnog odbora

                         Vinko Ćuro
Prilog: - Ponuda br. 503-SPO-REF/09.
     - Ugovor / Protokol
gionalni ekonomski
forum zemalja članica
    CEFTA
Zagreb, RH, 25. – 27. 11.2009.

Regional Economic
Forum of the CEFTA
member-countries
Zagreb, RH, 25. – 27.11.2009.


Pod pokroviteljstvom
organa i institucija zemalja
članica “CEFTA”
               P O Z I V Z A D O N AT O R S T V O I
               PONUDA ZA SPONZORSTVO


   REGION ALNOG EKONOM SKOG FORUM A
 ZEM ALJ A ČL ANIC A CENTR ALNOEVROPSKE ZONE
      SLOBODNE TRGOVINE CEFTA

                   Zagreb, 25. – 27. 11. 2009. godine
Djel.broj: 503/A-SPO-REF/09.
Tuzla / Zagreb, 15.06.2009. godine
                                         2./5.
     PROGRAM DONATORSTVA I SPONZORSTVA

I   KATEGORIJE DONATORSTVA:

   Regionalnog ekonomskog foruma zemalja članica Centralnoevropske zone
   slobodne trgovine “CEFTA”;
II  KATEGORIJE SPONZORSTVA:

   Regionalnog ekonomskog foruma zemalja članica Centralnoevropske zone
   slobodne trgovine “CEFTA”;
III  MOGUĆNOSTI MEDIJSKE PROMOCIJE SPONZORA:

   A/ Javni mediji


   B/ Mediji i usluge Regionalnog ekonomskog foruma      zemalja  članica
     Centralnoevropske zone slobodne trgovine “CEFTA”;

   C/ Ostalo
IV  DODATNE MOGUĆNOSTI, ROKOVI I KONTAKT
V   PRILOZI:

   1. Osnovne karakteristike

   2. Protokol o donatorstvu / Ugovor o sponzorstvu
                                                  3./5.I DONATORSTVO
KATEGORIJE DONATORA, VRIJEDNOSTI DONATORSTVA I PRIPADAJUĆA PRAVA
DONATORA

UVOD
Uvažavajući misiju i ciljeve Regionalnog ekonomskog foruma zemalja članica Centralnoevropske
zone slobodne trgovine “CEFTA”, Program donatorstva namijenjen je državnim organima i
institucijama, raznim privrednim asocijacijama i međunarodnim organizacijama.

PRIPADAJUĆA PRAVA DONATORA

Organizator će kontinuirano u svim prilikama javnog karaktera naglašavati pomoć donatora u
organizaciji Regionalnog ekonomskog foruma zemalja članica Centralnoevropske zone slobodne
trgovine “CEFTA”, te u prigodnoj prilici, u toku Foruma, organizovati svečano uručivanje plaketa, u
prisustvu velikog broja učesnika i uzvanika iz privrednog i političkog života zemalja članica
centralnoevropske zone slobodne trgovine “CEFTA”, te predstavnika medija.

       KATEGORIJA       DONATORSKO
 R.B.                               PRIPADAJUĆA PRAVA
        DONATORA        UČEŠĆE
                           -  Učešće u svim programskim sadržajima
  I   ZLATNI DONATOR       4.000,00 EUR     za 3 osobe (bez hotelskog smještaja)
                           -  Plaketa “ZLATNI DONATOR”
                           -  Učešće u svim programskim sadržajima
  II  SREBRNI DONATOR       2.000,00 EUR     za 2 osobe (bez hotelskog smještaja)
                           -  Plaketa “SREBRNI DONATOR”
                           -  Učešće u svim programskim sadržajima
  III  BRONZANI DONATOR      1.000,00 EUR     za 1 osobu (bez hotelskog smještaja)
                           -  Plaketa “BRONZANI DONATOR”

II SPONZORSTVO
KATEGORIJE SPONZORA, VRIJEDNOSTI SPONZORSTVA I PRIPADAJUĆA
PRAVA SPONZORA
       KATEGORIJE      SPONZORSKO       PRIPADAJUĆA PROMOTIVNA PRAVA
 R.B.
       SPONZORA        UČEŠĆE        (mogućnosti medijske promocije sponzora)
     OFICIJELNI SPONZOR             A) 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7, 8.
                          B) 9,10a,11,12a,13a,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,
 I   (ekskluzivno – samo    14.000,00 EUR    24a, 24b, 25, 26a, 27a.
     jedan)                   C) 28, 29, 30.
     GENERALNI SPONZOR             A) 1b, 2b, 3b, 4b, 5b, 6b, 7, 8.
                          B) 9,10a,11,12a,13b,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,
 II   (ekskluzivno – samo    9.000,00 EUR    24a, 24c. 26b,27b.
     jedan)                   C) 28, 29, 30.
                          A) 1c, 2c, 3c, 4c, 5c, 6c, 7, 8.
     ZLATNI SPONZOR               B) 9,10b,11,12b,13c,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,
 III  (do tri sponzora)
                  6.000,00 EUR    24a, 24c, 26b, 27b.
                          C) 28, 29, 30.
                          A) 3b, 5b, 6c.
     SREBRNI SPONZOR
 IV   (više sponzora)
                  4.000,00 EUR  B) 9,11,12b,13c,14,17,18,20,21,22,23,24a,24d,26c,27c.
                          C) 28, 29,30.
                          A) 5b, 6c.
     BRONZANI SPONZOR
 V   (više sponzora)
                  2.000,00 EUR  B) 9,11,12b,13c,14,17,18,21,22,23,24a,24d,26c.
                          C) 28, 29,30.
                                                            4./5.III MOGUĆNOSTI MEDIJSKE PROMOCIJE SPONZORA
RB  MEDIJ                   FORMA - NAMJENA         OBIM/KOL.      NAČIN PROMOCIJE

A/  JAVNI   MEDIJI

   MEDIJ: TELEVIZIJA                          a) 10x8 zemalja
                                                Isticanje statusa, (znaka) i
1.  (DOMET: ZEMLJA ČLANICA CEFTA-     Emitovanje telopa / krola   b) 7x 8 zemalja
                                                naziva sponzora
   e)                                  c) 5x 8 zemalja
   MEDIJ: TELEVIZIJA                          a) 10x 3 zemlje
                                                Isticanje statusa, (znaka) i
2.  (DOMET: KANTON / ŽUPANIJA /      Emitovanje telopa / krola   b) 7x 3 zemlje
                                                naziva sponzora
   REGIJA U BiH, RH i SRBIJI)                      c) 5x 3 zemlje
   MEDIJ: RADIO                             a) 10x 8zemalja
3.  (DOMET: ZEMLJA ČLANICA CEFTA-     Emitovanje džingla      b) 7x 8zemalja   Naglašavanje sponzora
   e)                                  c) 5x 8zemalja
   MEDIJ : RADIO – 8 radio stanica                      a) 10x
4.  (DOMET: LOKALNI - KANTON /       Emitovanje džingla      8x: b) 7x      Naglašavanje sponzora
   ŽUPANIJA /REGIJA)                             c) 5x
   MEDIJ: RADIO – 15 radio stanica                      a) 5x
                                                Posebna informacija o
5.  (DOMET: LOKALNI – KANTON /       Posebne kontakt – emisije   15x: b) 3x
                                                sponzoru dužine do 100 riječi
   ŽUPANIJA / REGIJA)                            c) 1x
                                      a) 3
   MEDIJ: NAJČITANIJI DNEVNI LIST U                             Apliciranje statusa, znaka i
6.                      Oglašavanje          b) 2
   ZEMLJAMA ČLANICA MA CEFTA-e                               naziva sponzora
                                      c) 1
   MEDIJ – NAJČITANIJI ČASOPIS /                              Apliciranje statusa, znaka i
7.                      Oglašavanje          2x
   MAGAZIN U ZEMLJAMA ČL. CEFTA-e                              naziva sponzora
   MEDIJ – ČASOPIS / MAGAZIN U                               Apliciranje statusa, znaka i
8.                      Oglašavanje          2x
   DRUGIM ZEMLJAMA (ne čl. CEFTA-e)                             naziva sponzora

B/  MEDIJI   I  USLUGE    FORUMA    “CEFTA”

                       Distribucija na području             Apliciranje statusa, znaka i
9.  PROSPEKT FORUMA                           7.000 kom A4/3
                       zemalja članica CEFTA-e              naziva sponzora
                       Trenutna realizacija
                       multimed. promocije u     a) 15 minuta    Govorna realizacija promocije
   MULTIMEDIJSKA PROMOCIJA U
10.                     tačno određenom program.             od strane određenog
   OKVIRU PROGRAMA FORUMA
                       terminu za sve prisutne    b) 10 minuta    predstavnika sponzora
                       učesnike, goste i novinare
                       Distribucija na području             Apliciranje statusa, znaka i
11.  PLAKAT FORUMA                            1.000 kom B2/B1
                       zemalja članica CEFTA-e              naziva sponzora
                       Pano / baner sponzora               Postavljanje panoa na zid u
                                      a) 2 kom., 2 dana
12.  PANOI / BANER – ZIDNI         (prod. Organiz.) dim. 4x3             glavnoj kongresnoj dvorani
                                      b) 1 kom., 2 dana
                       m., color štampa, kaširano            Foruma
                       Pano / baner samostojeći   a) 3 kom., 2 dana  Postavljanje panoa / banera u
   PANO / BANER SAMOSTOJEĆI
13.                     (produkcija Organiz.) dim.  b) 2 kom., 2 dana  foajeu ili u glavnoj kongresnoj
   (PINGVIN)
                       0,6 x 2,1m., color štampa   c) 1 kom., 2 dana  dvorani Foruma
                       Distr. medijima na području
                       zemalja članica CEFTA-e i   500 kom x 3     Apliciranje statusa, znaka i
14.  PRESS MATERIJAL FORUMA
                       pozvanih zemalja, te     distribucije    naziva sponzora
                       akreditovanim medijima
   VIP POZIVNICA ZA SVEČANOST       Distribucija predstavnicima
   OTVARANJA I ZATVARANJA         značajnijih institucija,             Apliciranje statusa, znaka i
15.                                    500 kom
   FORUMA (Uvodna i Završna        organizacija i asocijacija            naziva sponzora
   plenarna sjednica           zemalja članica CEFTA-e
   SCENARIJ SVEČANOSTI OTVARANJA I    Govorna promocija                 Isticanje spozora u najavi
16.  ZATVARANJA FORUMA           sponzora tokom održavanja   1+ 1 x       voditelja/moderatora
   (Uvodna i Završna plenarna sjednica)  svečanosti                    svečanosti
                       Vizuelna grafička promocija
                                                Apliciranje statusa, znaka i
17.  GLAVNA SCENOGRAFIJA FORUMA       u prostoru održavanja     1 kom., 2 dana
                                                naziva sponzora
                       Foruma
   SCENOGRAFIJE FORUMA NA         Vizuelna grafička promocija
                                                Apliciranje statusa, znaka i
18.  OKRUGLIM STOLOVIMA /          u prostoru održavanja     4-6 kom., 2 dana
                                                naziva sponzora
   SEKCIJAMA               okruglih stolova / sekcija
                       Distribucija učesnicima,             Apliciranje statusa, znaka i
19.  AKREDITACIJE FORUMA                         700 kom
                       gostima i novinarima               naziva sponzora
                                                Distribucija učesnicima,
                       Postojeći ili posebno     600 + 100 kom
                                                gostima i novinarima u okviru
   PROMO MATERIJAL SPONZORA        izrađen promo materijal    (do 8 str.
20.                                              službenog set materijala
                       sponzora za ovu namjenu.   A4 formata)
                                                Foruma
                       Distribucija učesnicima,             Apliciranje statusa, znaka i
21.  BLOK - NOTES                             1.000 kom
                       gostima i novinarima               naziva sponzora
   POZIVNI MATERIJAL ZA UČEŠĆE
                       Distribucija učesnicima              Apliciranje statusa, znaka i
22.  NA FORUMU UČESNICIMA                         2.000 kom
                       Sajmova                      naziva sponzora
   SAJMOVA NA ZV
                                                            5./5.
RB          MEDIJ          FORMA - NAMJENA         OBIM/KOL.      NAČIN PROMOCIJE
                     Distribucija učesnicima
                     gostima i novinarima               Apliciranje statusa, znaka i
23.   FASCIKLA FORUMA                         2.000 kom
                     Foruma te učesnicima               naziva sponzora
                     Sajmovima i partnerima
                                              a) objavljivanje znaka i
                                                logotipa sa osnovnim
                                                komunikacijskim podacima
                                    2.000 kom
                     Glavna informativno-               b) objavljivanje oglasa 1/1
                                    format
24.   GLAVNA PUBLIKACIJA FORUMA     propagandna publikacija,               str., color
                                    210 x 297 mm
                     foruma                      c) objavljivanje oglasa, 1/2
                                                str., color
                                              d) objavljivanje oglasa, 1/4
                                                str., color
                     Stolna zastavica dim. 23 x
                                              Postavljanje zastavica na
                     15 cm, apliciranje znaka i
25.   STOLNE ZASTAVICE SPONZORA                    a)  70 kom.    stolove na Svečanoj večeri
                     loga sponzora sa jedne
                                              učesnika i gostiju Foruma
                     strane zastavice, 70 kom.
                                              Poslovna prezentacija,
                                    a)  4 osobe
                     Registrovanje sponzora i             kontakti i druge poslovne
26.   UČESNIK FORUMA                         b)  3 osobe
                     akreditovanje učesnika              aktivnosti    (bez
                                    c)  2 osobe
                                              hotelskog smještaja)
                     Izlaganje na promotivnim
                     stolovima u foajeu
                                    a)  cca 6m2    Prezentacija na vlastitom izl.
                     kongresne dvorane (u
27.   INFO STOL                            b)  cca 4m2    prostoru tokom trajanja
                     skladu sa glavnim
                                    c)  cca 2m2    FORUMA, 2 dana
                     poslovnim aktivnostima
                     sponzora)

C/   OSTALO
                     Moderno dizajnirana
                     plaketa sa jasno istaknutim
                                             Prilikom uručivanja na posebnoj
                     statusom i nazivom      1 kom., min.
28.   PLAKETA FORUMA                                  svečanosti Foruma te u kasnijoj
                     sponzora, te kategorijom   dim. 35 x 45 cm
                                             marketinškoj eksploataciji
                     sponzora i nazivom
                     projekta
    WEB-STRANICA ORGANIZATORA     Predstavljanje sponzora    9 mjeseci     Status, naziv, znak, logotip
29.
    / www.promo.com.ba /                      baner 4 x 2 cm  sponzora i kontakt-podaci
                                             Status, naziv, znak i logotip
                     Predstavljanje sponzora
30.   WEB PORTAL FORUMA                        6 mjeseci     sponzora, djelatnost i kontakt-
                                             podaci


IV DODATNE MOGUĆNOSTI, ROKOVI I KONTAKT

1. Svi sponzori uživaju dodatni popust u drugim projektima članica «PROMO International» Grupe u toku
  2009./2010. godine (ukoliko budu učesnici ili sponzori tih projekata), i to: Oficijelni sponzor 12 %,
  Generalni sponzor 9 %, Zlatni sponzor 6 %, Srebrni sponzor 5 % i Bronzani sponzor 4%.

2. Ugovori zaključeni do 30.09.2009. godine tretirat će sve naznačene oblike promocije. Nakon navedenog
  datuma mogućnosti medijske promocije obuhvatit će reducirana sredstva promocije, u skladu sa
  terminima realizacije Media plana Projekta.

3. Idejno rješenje oglasa, sponzor dostavlja Organizatoru na CD-u ili putem e-maila do 23.10. 2009., a
  panoe - banere i propagandni materijal do 23.11.2009. godine.

4. Za sve dodatne informacije izvolite se obratiti organizatoru Regionalnog ekonomskog foruma zemalja
  članica centralnoevropske zone slobodne trgovine “CEFTA” :

   Međunarodnom poslovnom forumu „PERSPEKTIVE“,
   u BiH : tel./fax: + 387 35 / 270-623 i 270-624
   u R Hrvatskoj : tel./fax: +385 1 / 6554-345 i 6550-370
   ili e-mail: perspekt@bih.net.ba

                                       MPF „PERSPEKTIVE“
                                        Sektor za marketing
                                       i međunarodnu saradnju

                                       Amela Kikanović

				
DOCUMENT INFO
Shared By:
Categories:
Tags:
Stats:
views:75
posted:5/22/2012
language:Bosnian
pages:6