centar za organsku proizvodnju selenca by 2uIIgP

VIEWS: 25 PAGES: 8

									     Prezentacija
Projekta organske proizvodnje

   Novi Sad 29.09.2011. godine
 Jozef Gašparovski, predsednik Centra
  Centar za organsku proizvodnju Selenča je nevladina
  organizacija čiji su osnivači fizička i pravna lica koja se bave
  primarnom poljoprivrednom proizvodnjom, preradom,
  transportom, skladištenjem i prodajom organskih proizvoda.
  Veliki broj domaćih i stranih naučnih radnika i obrazovnih
  institucija je takodje uključeno u rad centra.

  Centar za organsku proizvodnju u Selenči je inicijator mnogih
  aktivnosti orijentisanih na razvoj ekološke poljoprivrede i
  socijalno-ekonomskog razvoja regiona.
Centar svoje aktivnosti obavlja na, odnosno sa:
 - 44 ha u organskoj proizvodnji
 - 850 ha u 2. godini konverzije
 - 20 ha u 1. godini konverzije
 - fabrikom za preradu voća i povrća
Realno ostvarivi planovi do 2014. godine (investicije u toku):
- Još cca 1000 ha u organskoj proizvodnji(ukupno cca 2000 ha)
- 1000 muznih krava od sredine 2012. g.
- Fabrika organske stočne hrane od 2012. g.
- Postrojenje za bio gas-proizvodnja organskog đubriva 2012.
- Mlekara za preradu organskog mleka
- Mreža kooperanata organskoj proizvodnji
  Centar tesno sarađuje sa:
  Univerzitetom u Novom Sadu
  Poljoprivrednim fakultetom Beograd
  Poljoprivredni univerzitet Nitra SK
  Srednja polj. škola Bač,
  Srednja polj. škola Futog
  Srednja polj. škola Sombor i mnogim
  drugim...
Opšti ciljevi projekta:
- Poboljšanje socio-ekonomskih uslova života stanovništva
 Bačke
-Povećanje stope zaposlenosti ruralnog stanovništva u
  regionu Bačke

Planiran period implementacije projekta: 12-18 meseci
 Planirane aktivnosti:


1. Tehničko opremanje Centra za razvoj organske proizvodnje u
Selenči
2. Edukacija trenera Centra za razvoj organske proizvodnje u
Selenči
3. Edukacija farmera u oblasti organske proizvodnje
4.Prenošenje iskustva (know-how)- Slovačko iskustvo u oblasti
organske proizvodnje
5.Organizacija studijske posete farmama koje primenjuju principe
organske proizvodnje
       CENTAR ZA ORGANSKU
       PROIZVODNJU SELENČA
  6. Uspostavljanje oglednog polja
  7. Izrada baze podataka
  ....
  Potencijalni partneri:
  Univerzitet u Novom Sadu
  Regionalna razvojna agencija Bačka
  Lokalne samouprave sa teritorije Bačke
  Srednja poljoprivredna škola iz Bača ...
  Stručni saradnici:
  Poljoprivredni fakultet iz Nitre
HVALA

								
To top