polip endometrialny by okXk33

VIEWS: 217 PAGES: 16

									HYSTEROSKOPIA

1.  diagnostyczna
2.  operacyjna
    Technika dylatacji
     jamy macicy

 1. gazowa (CO2)
 2. płynna (glicyna, sorbitol, hyskon,
   mannitol)

 dylatacja stała (uniflow)
 dylatacja przepływowa (continous-flow)
    Technika wizualizacji


 1. panoramiczna
 2. kontaktowa
 3. mikroskopowa (powiększenie 80-120
  razy)
       Endoskopy


 1. fiberohysteroskop - O st.

 2. hysteroskop sztywny diagnostyczny i
   operacyjny - 30 st.
 3. hysteroresektoskop - 0 i 12 st.
   Endoskopy sztywne

 1. miniendoskopy - 2-3 mm

 2. standardowe - 4,5-6,5 mm

 3. resektoskopy - 8-9 mm
       Aparatura

 1. hysterodylatator = hysteroinfuzor
   (gazowy, płynowy: uterofow,
   uteromat)
 2. źródło światła 150-350 W (wystarczy
   halogen)
 3. tor wizyjny
 4. elektrokoagulator (300 W)
     Instrumentarium

 1. narzędzia giętkie (nożyczki, graspery,
   wycinacze) - delikatne
 2. narzędzia sztywne-płaszczowe
   (wycinacze, nożyczki) - bardzo mocne
 3. elektrody koagulacyjne (punktowe,
   kulowe, walcowe, pętlowe, tnące)
       Parametry

 1. dylatacja gazowa - maks: 0,1 l/min,
   200 mm Hg
 2. dylatacja płynowa continous-flow -
   maks: 60 min, 180 mm Hg, utrata
   płynu 1500 ml (2000 ml - przerwać
   zabieg)
 Protokół
hysteroskopii
  Optymalne warunki HSc
    diagnostycznej

 1. kobiety miesiączkujące: tuż po

   miesiączce

 2. po menopauzie: bez znaczenia
    Optymalne warunki HSc
      operacyjnej

 1.  operacje naprawcze - tuż po
    miesiączce
 2. operacje patologii (polipy, mięśniaki,
    endometriectomia) - po przygotowaniu
    analogami GnRH albo    gestagenami
    (min. 1 mies, optim. 2-3 mies.)
      Znieczulenie

 1. HSc diagnostyczna:
 – miejscowe
 – albo krótkotrwałe dożylne

 2. HSc operacyjna:
 – przewodowe
 – albo ogólne dotchawicze
    Wskazania do HSc
     diagnostycznej
 1. jak do D&C
 2. niepłodność pochodzenia macicznego
 3. ewakuacja IUD
 4. ocena inwazyjności ca colli uteri w
   mikrohysteroskopie
 5. GIFT, ZIFT
Wskazania do HSc operacyjnej

 1. polip endometrialny
 2. mięsniak pośluzówkowy
 3. łagodna patologia endometrium
 4. zespół Ashermanna
 5. przegrody w macicy
  Podział mięśniaków macicy


 typ 1 - ponad 50% objętości wewnątrz
 jamy, średnica <4 cm
 typ 2 - ok. 50% objętości wewnątrz jamy,
 średnica <3 cm
 typ 3 - większa część objętości mięśniaka
 w ścianie macicy
   Możliwość operacji
 hysteroskopowej mięśniaków

 1. pojedyńcze
 2. typ 1 i typ 2

 3. duże uszypułowane, ale z dostępem
   HSc do szypuły

								
To top